Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Wersja Marlena (dyskusja | edycje) z dnia 11:37, 25 kwi 2019

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1950

Pseud.: J.W. Gadomski; Józef Poduczonek; Józef W. Gadomski; Józef Wojciech Gadomski.

Historyk literatury, krytyk literacki, prozaik, poeta.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 15 lipca 1950 w Krakowie; syn Ryszarda Sulikowskiego, artysty plastyka, i Anny z Gadomskich, pielęgniarki. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie; w 1968 zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, które przerwał po roku. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Debiutował w 1973 recenzją opowiadań J. Narbutta W mieście wesele, pt. Wesele samotników, opublikowaną na łamach tygodnika „Życie Literackie” (nr 20). Prozę, artykuły i recenzje drukował następnie na łamach czasopism kulturalno-literackich, m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (stale w 1973-87) oraz w pismach: „Znak” (od 1974-93 z przerwami, 1999) i „Twórczość” (1976-82, z przerwami). W 1973/74 otrzymał specjalną nagrodę naukową im. W. Borowego, przyznaną przez Wydział I PAN dla najzdolniejszych studentów. W 1974 uzyskał na UJ magisterium. W 1975 odbył roczną służbę wojskową i uzyskał stopień podporucznika rezerwy (w tym czasie zagrał w filmie instruktażowym „Czołówki” pt. Pościg). W 1976-82 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Polskiej XX w. Instytutu Filologii Polskiej (IFP) UJ. Równocześnie w 1978-85 wykładał historię kultury polskiej, literatury polskiej i niezależnego ruchu wydawniczego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w tym okresie był także uczestnikiem seminariów filozoficznych ks. prof. Józefa Tischnera. W swojej pracy badawczej zajmował się głównie współczesną poezją i prozą ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego. W 1982 uzyskał na UJ doktorat na podstawie monografii „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej (promotor prof. Henryk Markiewicz). Współpracował jako autor artykułów i recenzji z czasopismami wychodzącymi poza cenzurą, m.in. „Zapisem” (1980; pod pseud. Józef Poduczonek), „Arką” (1989), a także pod pseudonimem Józef Wojciech Gadomski z paryską „Kulturą” (1985-1996) i zachodnioberlińskim „Archipelagiem” (1987); publikował też w miesięczniku michalitów „Powściągliwość i Praca” (1986-91). Pisał teksty dla Radia Wolna Europa (1981-89). Był członkiem Rady Wydawniczej i redaktorem niezależnego wydawnictwa ABC w Krakowie. Udzielał się jako wykładowca w niezależnym ruchu naukowym, brał udział w szkoleniach animatorów Oazy SS Prezentek. W 1986-88 przebywał na stypendium zachodnioniemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta w Monachium i Bochum, gdzie prowadził badania nad współczesną literaturą emigracyjną i literaturą niemiecką, a w 1989 odbył podróż studyjną finansowaną przez tę Fundację do ważniejszych ośrodków naukowych RFN (m. in. Heildelberg, Konstancja, Monachium, Berlin Zachodni, Hamburg). Od 1988 pracował na stanowisku adiunkta w Sekcji Filologii Polskiej Katedry Literatury Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL); w 1993-94 pełnił funkcję kierownika tej Sekcji. W 1989-93 był opiekunem Koła Naukowego Polonistów KUL i współorganizatorem ogólnopolskich Tygodni Polonistycznych oraz sesji naukowych i literackich. W 1990 został członkiem SPP, w 1991 Towarzystwa Naukowego KUL. W 1992 habilitował się na KUL na podstawie monografii „Nie można świata zostawić w spokoju”. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. W 1992-96 był współzałożycielem i opiekunem naukowym Sekcji Języka Polskiego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu. W 1993-96 pracował równocześnie jako profesor kontraktowy w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1994 przebywał dwa miesiące w Paryżu na stypendium naukowym (Université Paris –Sorbonne). W 1996 odszedł z KUL i jako profesor nadzwyczajny został zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa) Uniwersytetu Szczecińskiego (USzcz.); od 1997 kierował tam Zakładem Teorii Literatury (od 2005 Zakład Teorii i Antropologii Literatury); pełnił także funkcję pełnomocnika rektora do spraw studenckiego ruchu naukowego i był opiekunem Koła Naukowego Literaturoznawców. W 1997 roku otrzymał nagrodę „Złoty Exlibris”, przyznawaną przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. Był współtwórcą cyklu pt. Przez muzykę do świata wartości, prowadzonego przez profesora Bohdana Boguszewskiego, dyrygenta orkiestry „Academia” w Szczecinie. W 1997-2001 pracował także jako profesor kontraktowy w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. W 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora. W sierpniu i wrześniu 1998 przebywał na stypendium Alexandra von Humboldta w Greifswaldzie (prowadził tam m.in. badania nad epistolografią Wolfganga Amadeusza Mozarta i pismami Albrechta Dürera), a w 2000 w Ratyzbonie. Nawiązał wieloletnią współpracę ze slawistką, profesor dr Ulrike Jekutsch; wspólnie byli autorami projektu Deutsch-Polnisches LiteraturForum (DPLF Szczecin-Greifswald; od 1998). Współpracował także z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1998) oraz Uniwersytetami w Roskilde i Kopenhadze (w 1999). W 2001 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w USzcz. W 2002 na zaproszenie abpa Józefa Życińskiego brał udział w spotkaniu Rady Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski. W 2003 uczestniczył w obradach Forum Regionalnego Gryf, został także członkiem Rady Forum. W tymże roku objął funkcję prezesa Oddziału SPP w Szczecinie. W 2004 otrzymał nagrodę naukową III stopnia, a w 2006 nagrodę naukową II stopnia przyznaną przez rektora USzcz. W 2005 przebywał w Stanach Zjednoczonych, głównie w Filadelfii, gdzie badał twórczość Tomasza Mertona. Nawiązał także kontakty z Columbia University w Nowym Jorku. W grudniu 2006 przebywał na stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) w Greifswaldzie, poświęconym zagadnieniom socjologii w badaniach literackich. Od 2007 współpracował z Muzeum Polskim w Rapperswilu. W 2008 zrezygnował z kierowania Zakładem Teorii i Antropologii Literatury, a w 2010 objął kierownictwo nowoutworzonej Pracowni Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa USzcz. Wchodził w skład Rady Wydziału Filologicznego.

W 1971 zawarł związek małżeński z Joanną Byrczek, polonistką. Ma czworo dzieci: Piotra Roberta (ur. 1972), Katarzynę Teresę (ur. 1976), Izabelę Marię (ur. 1979), Macieja Bronisława (ur. 1981). Mieszka w Szczecinie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Nie całkiem zmyślone. Wwa: PAX 1989, 224, s.
 2. Proza artyst. i felietony quasi-autobiograficzne z 1973-1986, druk. głównie w „Tyg. Powsz.”

 3. Z Krakowa – w góry. [Szkice]. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 1989, 215, s.
 4. Zawartość: Pod prąd minionego czasu; W sprawie górskiego „stylu bycia”; Po zejściu lawiny; Turystyka i kontemplacja. O filozofii gór Władysława Krygowskiego; Chrześcijańskie przeżywanie gór; Kozi Wierch; Polana Gorc Troszacki; Chata i cztery żywioły; Sztuka nawigacji; Człowiek który roznieca ogień [dot. J.J. Szczepańskiego]; Misterium, odpust, samotność; Wieża, nieustające wezwanie; Kościół daleki, kościół bliski. – Zamiast posłowia.

 5. „Nie można świata zostawić w spokoju”. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. [Monografia]. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 1992, 350 s. Tow. Nauk. KUL Katedra Pol. Literatury Współcz. Lit. współcz. – pisarze i problemy.
 6. Rozprawa habilitacyjna.

 7. „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej. [Monografia]. Lubl.: Tow. Nauk. KUL; Wydawn. KUL 1993, 405 s.
 8. Rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej.

 9. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego. [Monografia]. Lubl.: Wydawn. KUL 1995, 382 s. KUL, Zakład Badań nad Lit. Religijną, 23. Wyd. 2 zmien. pt. „Serce czyste”. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego. Lubl.: Gaudium 2001.
 10. W wyd. 1 także bibliografia twórczości ks. J. Twardowskiego.

 11. Nauczyciele modlitwy. [Szkice, eseje, traktaty]. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 1996, 97 s.
 12. Zawartość: Jezus z Nazaretu; Maryja, matka Jezusa; Miecz boleści; Pokój Chrystusowi; Łaski Krzyża Świętego; Św. Augustyn – znaleźć czas dla Boga; Filozofia jako rozmowa; Modlitwa z „Wyznań” św. Augustyna; O daremności straszenia; Tomasza Mertona droga do klasztoru.

 13. Na początku był wiersz, czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego. [Szkice]. Kr.: Znak 1998, 136 s. „Znak” dla Szkoły.
 14. Nagroda naukowa II stopnia rektora USzcz.

  Dot. wierszy: Suplikacje; O spacerze po cmentarzu wojskowym; Do moich uczniów; Na wsi; Mrówko, ważko, biedronko; Rachunek dla dorosłego; Deszcz; Pan Jezus niewierzących; Oda do rozpaczy; Śpieszmy się; Trudno; Do świętego Antoniego; Litania polska.

 15. Jan Józef Szczepański. Studia i wspomnienia. Szczec.: Print Group D. Krzanowski 2005, 243 s. Z prac Zakładu Teorii Literatury Inst. Filologii Pol. USzcz.
 16. Zawartość: I. Studia: J.J. Szczepański i Niemcy; Problematyka górska w twórczości J.J. Szczepańskiego; Wyście w góry; Dwie postawy – K. Wojtyła i J.J. Szczepański. – II. Wspomnienia: Fotografie J.J. Szczepańskiego; Podejście pod Kopieniec; Pogrzeb Dadeja. – Kalendarium życia i twórczości J.J. Szczepańskiego.

 17. Słupki liryczne. [Wiersze]. Szczec.: Print Group D. Krzanowski 2005, 94 s.
 18. Album spotkań z ks. Janem Twardowskim. Lubl.: Gaudium 2008, 380 s.
 19. Epos sanocki Janusza Szubera. [Monografia]. Szczec.: Volumina pl D. Krzanowski 2010, 316 s. Z publikacji Pracowni Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Inst. Polonistyki i Kulturoznawstwa USzcz.
 20. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Texter 2011, plik w formacie PDF.

 21. Helena Raszka zaprasza na spotkanie. [Biografia]. Red.: J. Sulikowska. Szczec.: Volumina.pl, Daniel Krzanowski 2017, 210 s.
 22. Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2018, 121 s. Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego „Napis”.
 23. Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: „Apocalypsis cum figuris.” Wieloznaczność struktury widowiska. „Znak” 1974 nr 9 s. 1178-1188. – Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934-1976). „Pam. Lit.” 1978 z. 2 s. 264-303. – Egzotyzm i egotyzm. O „Dzienniku” Gombrowicza „Pam. Lit.” 1979 z. 3 s. 95-114. – O formach dyskursywnych w prozie powojennej. W: Studia o narracji. Wr. 1982 s. 237-249. – Turystyka i kontemplacja. (O filozofii gór Władysława Krygowskiego). „Znak” 1985 nr 7/8 s. 124-39. – Esej o szkole ubogiej. „Kultura”, Paryż 1986 nr 12 s. 64-74. – Projekt księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen. W: Biblia i literatura. Lubl. 1986 s. 375-390. – Fundacja Humbolta – udział Polaków. „Kultura” , Paryż 1987 nr 12 s. 109-120 [podp. pseud.: J.W. Gadomski]. – Modlitewnik [O.] Gasztołda. „Kultura”, Paryż 1987 nr 5 s. 19-30 [podp. pseud.: J.W. Gadomski]. – Przechadzki z Andrzejem Kijowskim. „Arka”* 1989 nr 25 s. 17-32, wersja skrócona „Odra” 1990 nr 1, przedr. w wersji rozszerz. W: Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny, Wwa 2008 s. 157-190. – Sztuka portretu w eseju. Na przykładzie Bolesława Micińskiego; Tradycja personalistyczna we współczesnej eseistyce polskiej. W: Polski esej. Kr. 1991 s. 35-50; 19-34. – Zjawisko pornografii w dziele literackim. „W Drodze” 1991 nr 9 s. 72-81. – Bruno Schulz i kobiety. O motywach nie tylko z „Xięgi Bałwochwalczej”. W: Bruno Schulz. In memoriam. 1892-1992. Lubl. 1992 s. 179-195. Wyd. 2 tamże 1994. – Pasje sportowe Andrzeja Bobkowskiego. „Kresy” 1992 nr 12 s. 78-86. – Krytyka literacka po 1989 roku. „Znak” 1993 nr 9 s. 91-103. – Poszukiwania metafizyczne Aleksandra Wata. W: „Metafizyczne” w literaturze współczesnej. Lubl. 1992 s. 113-121.– Schulzowskie sytuacje komunikacyjne. W: Czytanie Schulza. Kr. 1994 s. 231-249; przekł. na jęz. ukr. w wersji skróconej: Koncepcihja komunihkacihji Bruno Shul’ca. Przekł. O. Sakhnjuk. W: Povernennja. Bruno Shul’c (1982-1942). Lubl. 1996.– Z dziejów przyjaźni . Anna Kamieńska i ks. Jan Twardowski. „W Drodze” 1996 nr 5 s. 50-57. – Duchowość w narracjach Stanisława Pigonia. W: Non omnis moriar. Rzeszów 1997 s. 17-34. – Fenomen „artysty integralnego”. Na przykładzie Tadeusza Kantora. „Fraza” 1997 nr 1 s. 178-187. – O „Polskiej litanii” ks. Jana Twardowskiego. W: Interpretacje aksjologiczne. Lubl. 1997 s. 329-341. – „Naśladowanie Chrystusa” [Tomasza á Kempis] jako książka użytkowa. „Znak” 1998 nr 19 s. 131-140. – Pisarz wobec Chrystusa. Z zagadnień duchowości w literaturze. W: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów1998 s. 123-134. – Andrzej Bobkowski – z zagadnień metafizyki sportu. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Meandry wrażliwości XX wieku. Szczec. 1999 s. 41-52. – Katolicyzm w „Wariacjach pocztowych”. W: „Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa. Szczec. 1999 s. 137-156. – „Pan Tadeusz” a zagadnienie życia wewnętrznego. W: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo w literaturze polskiej. Kr. 1999 s. 379-396, przedr. w: Literackie kresy i bezkresy. Szczec. 2000. – Rymy Miłosza – dlaczego takie ładne? Cz. 1-2. „PAL Prz. Artyst.- Lit.” 1999 nr 11/12 s. 149-155; 2000 nr 1/ 2 s. 102-109. – Trop Maryjny w twórczości Hanny Malewskiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Wwa 1999 s. 100-123. – Ludzkie królowanie. O jednym wierszu Kazimierza Świegockiego. W: Poezja i egzystencja. Siedlce 2000 s. 288-295 [dot. wiersza: Do nienarodzonej]. – Z zagadnień przekładu publicystyki na przykładzie „Dialogu”. W: Debiut naukowy w Szczecinie. Szczec. 2000 s. 197-218. – Fotografie z pamięci. „W Drodze” 2001 nr 6 s. 14-28 [dot. ks. B. Bozowskiego]. – Interpretacja trzech wierszy Mickiewicza: „Do samotności”, „Do M.Ł. w dzień przyjęcia Komunii św.”, „Mędrcy”. „Ruch Lit.” 2001 z. 2 s. 93-109. – „Zapiski więzienne” [S. Wyszyńskiego] czytane w stanie wojennym. „Więź” 2001 nr 12 s. 52-69. – Anna Kamieńska – portret poetki. „Fraza” 2002 nr 1/ 2 s. 134-146. – Cierpienie w życiu Karola Wojtyły. W: Cierpienie w literaturze polskiej. Siedlce 2002 s. 199-206. – Dokąd właściwie – „Matka odchodzi”? Tadeuszowi Różewiczowi na osiemdziesięciolecie. W: „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Szczec. 2002 s. 79-92. – Nobilitacja powszedniości. „Dzienniki” Tomasza Manna. „Twórczość” 2002 nr 1 s. 58-81. – Podróże z Januszem Szuberem. Powidoki Sanocczyzny. „Wierchy” 2002 s. 33-54. – Spotkania z Janem Błońskim. Na siedemdziesięciolecie urodzin. W: Jan Błoński … i literatura XX wieku. Kr. 2002 s. 133-143. – Etos klerka w życiu Hanny Malewskiej. Duchowa postawa pisarki. W: Hanna Malewska (1911-1983). Lubl. 2003 s. 13-49. – Janusz Szuber jako poeta pogranicza. W: Dialog kultur w nowej Europie. Szczec. 2003 s. 105-114. – Kultura karpacka w twórczości Władysława Orkana. W: Orkan czytany dzisiaj. Nowy Targ 2003 s. 77-89. – Stanisław Lem a myślenie teologiczne. W: Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek. Kr. 2003 s. 160-170, toż w wersji niem. pt. Stanisław Lem – und das theologische Denken. W: Stanislaw Lem – Mensch, Denker, Schriftsteller. Wiesbaden 2005. – Tryptyk rzymski czytany wiosną. W: Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. Lubl. 2003 s. 130-138. – Irena Sławińska: rozmowy i wycieczki. „Ethos” 2004 nr 1/2 s. 508-517. – Spotkania z Tomaszem Mannem. Rodzime zaplecze lektury. „Świat i Sł.” 2004 nr 2 s. 337-364. – Twórczość poetycka Janusza Szubera. „Pam. Lit.” 2004 z. 2 s. 93-128. – Wiersze Czesława Miłosza w pamięci młodych pokoleń. W: Poezja polska na obczyźnie. Rzeszów 2005 s. 239-253. – Czytanie wierszy wedle Renaty Mayenowej. W: Obecność. Maria Renata Mayenowa. (1908-1988). Białystok 2006 s. 201-210. – Ks. Janusz St. Pasierb o architekturze Pelplina, czyli – „lekcja życia”. W: Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba. Szczec. 2006 s. 149-155. – Kultura europejska w twórczości ks. Jana Twardowskiego. W: Chrześcijaństwo a kultura. Wwa 2006 s. 321-331. – Sołżenicyn i krakowskie podziemie intelektualne. W: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Łask – Szczec. – Tor. 2006 s. 29-41. – Spotkania z Karolem Wojtyłą. „Dyskurs” 2006 z. 2 s. 209-219, przedr. w: Promieniowanie świętości. Kr. 2011. – Wacław Oszajca czytany w Lublinie. W: Szkice o twórczości Wacława Oszajcy. Szczec. 2006 s. 115-125. – Krakowski matecznik Andrzeja Kijowskiego. W: Andrzej Kijowski i literaturoznawcy. Wwa 2007 s. 21-34. – Szafa Erazma Kuźmy. W: Xięga Erazmiańska. Szczec. – Łask 2007 s. 203-222. – Biblia w polskiej literaturze współczesnej. „Studia Nauk Teolog.” 2009 [właśc. 2010] s. 247-264. – „Apocalypsis cum figuris” Albrechta Dürera. Interpretacja multimedialna. „Świat i Sł.” 2010 nr 2 s. 79-94. – Doświadczenia górskie w pisarstwie Jerzego Stempowskiego. „Arch. Emigracji” 2010 nr 1 /2 s. 7-17. – Młodość z ks. Adamem Bonieckim. W: Zaczęło się u św. Anny. Kr. 2010 s. 263-279. – Sztuka czytania wielkiej literatury (na przykładzie Tomasza Manna). W: Literatura – Pamięć – Kultura. Białystok 2010 s. 257-282. – Człowiek, który nie uciekał. Chirurg i pisarz z Prus Wschodnich — Hans Graf von Lehndorff. W: Zasługi oraz dylematy życiowe i zawodowe lekarzy chirurgów w świetle literatury i medycyny. Lubl. 2011 s. 199-208. – Parapsychologiczne doświadczenia Jana Józefa Szczepańskiego. W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze. Lubl. 2011 s. 379-393. – Wiersze Zbigniewa Herberta w przekładach na niemiecki. W: Herbert Środkowoeuropejczyk. Katow. 2011 s. 57-99. – Świadomość pokoleniowa Jana Józefa Szczepańskiego. W: Pokolenie 1920. Kielce 2012 s. 85-100. – Womit spricht die gegenwärtigen Polen Hans Graf von Lehndorffs „Ostpreuβisches Tagebuch 1945–1947” W: Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin 2012 s. 291-300. – Lachowice żywieckie. „Twórczość” 2013 nr 3 s. 58-74.– Okiem krakauera. „Szczeciner” 2013 nr 3 s. 180-193. – Panegiryk dla Leszka Kołakowskiego.W: W: Herrscherlob und Herrscherkritik in den slawischen Literaturen. [Oprac.:] von B. Holtz, U. Marggraff. Wiesbaden 2013 s. 317-332. – Życie wewnętrzne Hansa Grafa von Lehndorff w „Dzienniku wschodniopruskim” „Konteksty Kult.” 2014 z. 3/4 s. 232-255. – Józef Mackiewicz o kościele katolickim; Literatura z zapleczem filozoficznym. Pisarze „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”; Rytmy dobowe i rytmy miesięczne w pracy redaktorskiej Jerzego Turowicza; Zamknięcie konferencji o Jerzym Turowiczu [współaut.] A. Boniecki. W: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza. Szczec. 2015 s. 251-260;183-192; 289-301; 315-364. – Pochwała wiosny. Narew Włodzimierza Puchalskiego. W: Literatura, kultura religijna, polskość. Wwa 2015 s. 645-664. – Tygodnik Powszechny Jerzego Turowicza wobec literatury. Medium prawie doskonałe. „Tyg. Powsz.” W: Od pióra do sieci. Zmienne media literatury. Szczec. 2015 s. 75-96. – „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Glosy, hipotezy, interpretacje. „Tematy i Konteksty” 2016 nr 6 s. 254-301. – Kto jest rozmówcą Miłosza? W: Miłosz i dyskursy. Bielsko-Biała 2016 s. 200-212. – Perypatetyk. W: Erazm Kuźma. Szczec. 2016 s. 171-182. – Twarze Albrechta Dürera. W: Mądrość literatury. Lubl. 2016 s. 302-347. – Wiersze Jana Twardowskiego jako przekraczanie śmiertelności. Wymiar ewangeliczny czytelnictwa poezji. W: Pisał na tak. Wwa 2016 s. 77-89. – Wer ist der Gesprächspartner von Miłosz? W: Räume, Zeiten und Transferprozesse in der polnischen und anderen ostmitteleuropäischen Literaturen. Wiesbaden 2017 s.

  Scenariusze telewizyjnych filmów dokumentalnych dla TVP: Andrzej Kijowski. Komentarz A. Sulikowski. Scenariusz i realizacja: M. Nowicki. 1996. – La douce France – o Andrzeju Bobkowskim. Zawiedziony kochanek Europy – o Andrzeju Bobkowskim. (Cz. I-II). Scenariusz i komentarz A. Sulikowski. Realizacja: M. Nowicki. 1997. – Współpraca naukowa między uniwersytetami w Szczecinie i Greifswaldzie. Scenariusz A. Sulikowski. [Współaut.:] M. Kulik. Realizacja 2000. – Przez Niemcy do literatury światowej. Scenariusz A. Sulikowski. [Współaut.:] P. Kulik. Realizacja: P. Kulik. 2002 [dot. S. Lema. Także w wersji ang. i niem.].

  Przekład tekstu A. Sulikowskiego drukowany w antologii niem.: Erinnerung in Text und Bild. [Red.:] J. Egyptien. Berlin 2012.

Przekłady

 1. Tomasz á Kempis: Cztery medytacje. Przeł. i wstępem opatrzył A. Sulikowski. Kr.: Znak 2001, 77 s.
 2. H. Graf von Lehndorff: Dziennik wschodniopruski. Zapiski lekarza z lat 1945-1947. Przeł.: P. Sulikowski i A. Sulikowski. Oprac. i red.: J. i A. Sulikowscy. Szczec.: [Print Group] 2010, 298 s.
 3. Prace edytorskie i redakcyjne

 4. H. Malewska: O odpowiedzialności. Wybór publicystyki (1945-1976). [Red. A. Sulikowski]. Kr.: Znak 1981, 233 s. Wyd. 2 zmien. i poszerz. pt. O odpowiedzialności i inne szkice. Przygot. i wstępem opatrzył A. Sulikowski tamże 1987, 492 s.
 5. Udział red. w wyd. 1 wg inf. A. Sulikowskiego. – W wyd. 2 w oprac. A. Sulikowskiego kalendarium życia i twórczości oraz bibliografia H. Malewskiej.

 6. M. Jarczyńska-Bukowska: Etiudy i kaprysy. [Miniatury literackie]. Wybór, red. i słowo wstępne: A. Sulikowski. Kr.: Znak 1983, 125 s.
 7. Z. Szpotański: O wolności myślenia. [Eseje]. Wybór, oprac. i wstęp: A. Sulikowski. Kr.: Znak 1986, 321 s.
 8. J.J. Szczepański: Japanische Blumen. Erzählungen und Betrachtungen. [Szkice]. [Wybór i posł.:] A. Sulikowski. [Przeł.] K. Staemmler [i in.]. Frankfurt am Main : Suhrkamp 1988, 328 s. Polnische Bibliothek.
 9. H. Malewska: Apokryf rodzinny. [Powieść]. Wstęp i oprac.: A. Sulikowski. Kr.: Universitas 1997, 307 s. Bibl. Pol. Universitas.
 10. Debiut naukowy w Szczecinie. Materiały ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej. Szczecin 12-13 listopada 1997 r. Pod red. M. Lipińskiej i A. Sulikowskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2000, 239 s. Koło Nauk. Literaturoznawców, Koło Młodych Dziennikarzy. Mater., Konferencje, 48.
 11. Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. II Szczec. Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999. Red.: M.: Drzazgowska, B. Użyńska, D. Wojsław. Opieka nauk.: A. Sulikowski. Szczec.: USzcz. 2000, 287 s.
 12. J. Twardowski: Przezroczystość. Wybór wierszy. Układ t. i posł.: A. Sulikowski. Kr.: Znak 2001, 268 s.
 13. Do książki dołączono płytę CD z nagraniami 8 wierszy przeczytanych przez ks. J. Twardowskiego oraz 17 piosenek do jego tekstów w wykonaniu Teatru Es z Siedlec.

 14. Poezja polska i niemiecka w przekładach współczesnych. Materiały z konferencji naukowej Szczecin-Greifswald 18-21 listopada 1998 roku. Red.: U. Jekutsch i A. Sulikowski. Szczec.: Zakład Teorii Literatury Inst. Filologii Pol. USzcz. 2002, 268 s. Deutsch-Polnisches Literatur Forum.
 15. Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek. [Materiały konferencyjne]. Pod red. J. Jarzębskiego i A. Sulikowskiego. Kr.: WL 2003, 439 s. Deutsch-Polnisches Literatur Forum.
 16. Materiały z sesji: „Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, filozof”, Kr., Inst. Filologii Pol. UJ, 15-17 XI 1999, oraz „Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek”, Niem.-Pol. Forum Lit., Uniw. w Szczecinie i Greifswaldzie, 10-13 V 2000.

 17. Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego. Red. nauk. A. Sulikowski. Szczec.: Print Group D. Krzanowski 2007, 270 s.
 18. Pytania o wiarę. Religia i Kościół w literaturze polskiej. Red. nauk. A. Sulikowski. Szczec.: Print Group 2008, 430 s. Z Prac Zakładu Teorii i Antropologii Lit. Inst. Polonistyki i Kulturoznawstwa USzcz.;Deutsch-Polnisches Literatur Forum.
 19. Literatura i wiara. Szczec.: Print Group A. Krzanowski 2009, 471 s. [Fundacja Współpracy Pol.-Niem.]. Z Prac Zakładu Teorii i Antropologii Lit. Inst. Polonistyki i Kulturoznawstwa USzcz.; . Deutsch-Polnisches Literatur Forum.
 20. Świat literacki Małgorzaty Musierowicz. Red. nauk. A. Sulikowski przy współpr. M. Niezgody. Szczec.: Volumina.pl D. Krzanowski 2010, 218 s.
 21. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nauk. IV Szczec. Spotkania Studenckie, 4-6 listopada 2008 r.

 22. H. Malewska: Opowiadania. Wstęp [i oprac. przypisów:] A. Sulikowski. Kr.: Znak 2015, 349 s.
 23. Udział edytorski wg inf. A. Sulikowskiego.

 24. Stulecie urodzin Jerzego Turowicza. Red.: J. i A. Sulikowscy. [Szkice]. Szczec.: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2015, 385 s.
 25. Materiały z konferencji, 18-19 XII 2012, Szczec.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2010.
 • Wywiady: Pasja literatury. Rozm. W. Fronczek. „Gaz. Wybor.” 1992 nr 127 dod. „Gaz. w Lubl.” [dot. książki: Nie można świata zostawić w spokoju].
 • Sacrum i kultura są związane ontologicznie. Rozm. K. Dorosz SJ. „Prz. Powsz.” 1995 nr 6; Laik nieśmiertelny, czyli O roli laikatu oraz środowisk religijnych. Rozm. J. Bielska-Krawczyk. „Topos” 2017 nr 5.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (K. Łozowska).
 • WUP.

Powrót na górę↑

Nie całkiem zmyślone

 • J. CZAPCZYK. „Przewodnik Katol.” 1989 nr 43.
 • S. DRAJEWSKI: „Pokolenie bez oblicza”. „Kierunki” 1989 nr 39.
 • A. MALINOWSKA. „Sł. Powsz.” 1989 nr 159.

Powrót na górę↑

Z Krakowa w góry

 • L KOŹMIŃSKI: Usakralnianie mieszczucha, czyli o „byciu w – górach”. „Znak” 1990 nr 4.

Powrót na górę↑

„Nie można świata zostawić w spokoju”

 • K. DYBCIAK: Solidna książka o solidnym pisarstwie. „Nowy Świat” 1992 nr 210.
 • H. MARKIEWICZ. „Ruch Lit.” 1992 z. 5.
 • P. CZAPLIŃSKI: Imperatyw moralny, czyli monografia o Janie Józefie Szczepańskim. „Polonistyka” 1993 nr 4.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego

 • K. JAKOWSKA: Pierwsza monografia Jana Twardowskiego. „Prz. Artyst.- Lit.” 1996 nr 7/8.
 • J. KORYL: O świecie poetyckim księdza Jana Twardowskiego. „Polonistyka” 1996 nr 9.
 • W. KUDYBA: Świat księdza Jana. „W Drodze” 1996 nr 5.
 • A. LEGEŻYŃSKA: Modlić się, czyli pisać wiersze. „Polonistyka” 1996 nr 9, przedr. W tejże: Krytyk jako domokrążca. Pozn. 2002.
 • A. NASIŁOWSKA: Łzy świętego Augustyna. „Nowe Książ.” 1996 nr 7.
 • K. PIEŃKOSZ: Świat poety księdza. „Sycyna” 1996 nr 18.
 • Z. ZARĘBIANKA. „Ruch Lit.” 1996 nr 6.
 • M. MUSIEROWICZ: Co dobrego? „Tyg. Powsz.” 2001 nr 44.
 • A. SUCHOCKA: Poezja z miłością. „Prz. Uniw.”, Szczec. 2002 nr 1/3.
 • T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Ogród krytyka. „Pogranicza” 2003 nr 1.

Powrót na górę↑

Nauczyciele modlitwy

 • W. KUDYBA: Czas modlitwy. „W Drodze” 1997 nr 4.

Powrót na górę↑

Na początku był wiersz, czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego

 • M. BEDNARZ: Owoc niespiesznego obcowania w dwugłosie. A. Sulikowskiego rozmyślania o wierszach. „Pogranicza” 1999 nr 1/2.
 • K. ĆWIKLIŃSKI: Rozmowa księdza Jana i trzynaście gloss do jego wierszy. „Prz. Artyst.- Lit.” 1999 nr 3.
 • P. FERENC. „Więź” 1999 nr 7.
 • A. SKRENDO: „Na początku był telefon”. Jan Twardowski i dekonstrukcjonizm. „Pogranicza” 1999 nr 1/2.
 • M. SPÓLNIK: Trzynaście nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego. „Fraza” 1999 nr 4.

Powrót na górę↑

Słupki liryczne

 • B. STRZELEC: Widokówki pamięci paterfamiliasa. „Fraza” 2007 nr 4.
 • W. KUDYBA: Profesor świętego luzu. „Gość Niedz.” 2006 nr 6.

Powrót na górę↑

Album spotkań z ks. Janem Twardowskim

 • W. KUDYBA: Esej o topografii i twórczości. „Pam. Lit.” 2012 z. 1.

Powrót na górę↑

Epos sanocki Janusza Szubera

 • Z. ANDRES. „Kwart. Edukacyjny” 2011 nr 4.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Andrzej SULIKOWSKI
Nawigacja
Narzędzia