Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''LIBERA Antoni''' '''ur. 1949''' Pełna forma nazwiska: Libin-Libera. Pseud.: Andrzej Lieder; Andrzej Rolicz; Jakub Braun; Jerzy Rolicz; Jerzy Rybak. Prozaik, t...")
 
Linia 1: Linia 1:
'''LIBERA Antoni'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1949</p>
 +
<p>Pełna forma nazwiska: Libin-Libera.</p>
 +
<p>Pseud.: Andrzej Lieder; Andrzej Rolicz; Jakub Braun; Jerzy Rolicz; Jerzy Rybak.</p>
 +
<p>Prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, reżyser.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1949'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
<p>Urodzony 19 kwietnia 1949 w Warszawie; syn Zdzisława Libin-Libery, historyka literatury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego (UW), i Heleny ze Żmijewskich, nauczycielki łaciny i historii starożytnej. Dzieciństwo spędził w Warszawie. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego oraz XXII Liceum Ogólnokształcące im. J. Marti; maturę zdał w 1967. Następnie do 1972 studiował polonistykę na UW. Debiutował w 1969 artykułem na temat powieści ''Miazga ''J. Andrzejewskiego pt. ''Czy miazga tylko zostanie, czy diament?'', opublikowanym na łamach tygodnika „Współczesność” (nr 19). W 1972 ogłosił w „Twórczości” (nr 5) przekład fragmentów prozy S. Becketta pt. ''Jak jest; Dzyń; Wyludniacz'', rozpoczynając pracę nad twórczością dramatopisarza jako tłumacz i komentator, a z czasem także jako badacz i reżyser.Z miesięcznikiem tym nawiązał stałą współpracę; publikując w 1971-82 liczne artykuły, recenzje i tłumaczenia. Brał udział w opozycyjnym życiu politycznym; m.in. redagował pierwsze numery, wydawanego poza oficjalnym obiegiem, „Biuletynu Informacyjnego”. Współpracował okazjonalnie w 19[?]-[?] z paryską „Kulturą” (podp. także: Andrzej Rolicz, Jerzy Rolicz, Jerzy Rybak). Jako reżyser debiutował w 1980 w Teatrze Nowym w Poznaniu inscenizacją sztuk S. Becketta pt. ''Nie ja'' i ''Tamtym razem''; w następnych latach reżyserował dramaty tego autora w różnych miastach Polski i w Teatrze Telewizji. W 1984 uzyskał doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy pt. ''Kosmologia Becketta. Studia o wybranych dramatach i tekstach prozą'' (promotor prof. Alina Brodzka). W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) i amerykańskiego Samuel Beckett Society. W 1988-93 współredagował dwumiesięcznik „Puls” (do 1990 wydawany w Londynie; tu także podp. Jakub Braun). Publikował również pod pseudonimem Andrzej Lieder w ukazujących się w Paryżu „Zeszytach Literackich” i w londyńskim „Aneksie”. W 1989 za przekład ''Dzieł dramatycznych ''Becketta otrzymał nagrodę specjalna STP. W tymże roku wstąpił do SPP. W 1989-91 reżyserował sztuki Becketta w Anglii (Leicester, Londyn) i w Irlandii (Dublin). W 1991-93 był redaktorem Wydawnictwa Puls Publications z siedzibą w Londynie. Kontynuował działalność reżyserską w teatrach krajowych i poza granicami Polski oraz na międzynarodowych festiwalach teatralnych. W 1993 przebywał w Stanach Zjednoczonych na stypendium International Writing Program na University of Iowa. W 1996-2001 pełnił obowiązki kierownika literackiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W 1998 opublikował powieść ''Madame, ''wielokrotnie nagrodzoną. W 1999 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 2001-03 ogłaszał (wspólnie z Agatą Bielik-Robson) w „Przeglądzie Politycznym” cykl pt. ''Rozmowy warszawskie. ''W 2005 za całokształt twórczości literackiej i teatralnej otrzymał nagrodę Pierścień Mędrców Betlejemskich przyznawaną przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej.</p>
 +
<p>W 1984 ożenił się z Elżbietą Jasińską, anglistką, tłumaczką; ma dwoje dzieci Jana Samuela (ur. 1986) i Annę (ur. 1989). Mieszka w Warszawie.</p>
 +
</div> <!-- biogram -->
  
 +
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
 +
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Pełna forma nazwiska: Libin-Libera.
+
<li> Czy Europa musi zginąć? [Jednoaktówka]. „Dialog” 1990 nr 9 s. 27-38. Przedr. zob. poz. 3 s. 183-210. Praprem. zob. przekł. ang.</li>
 +
<p class='comment'>Przekł. ang.: Eastern promises. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Praprem.: Reż.: K. Ireland. London, Royal Court Theatre 1990. Druk w: The May Days Dialogues. London 1990.</p>
 +
<li> [[#Madame|Madame]]. [Powieść]. Wwa: Znak 1998, 392 s. Wyd. nast.: Wwa: Libros 2001; Kr.: Znak 2003, tamże: wyd. 3 przejrz. 2004, 2008.</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda w konkursie wydawnictwa Znak na powieść w 1998; nagroda im. A. Kijowskiego w 1999; nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999, nominacja do finału (w przekł. ang.) nagrody IMPAC Dublin Literary Award w 2002.</p>
 +
<p class='comment'>Przekł. (tytuł przekł. podano, jeśli inny niż oryginału): ang.: [Przeł.] A. Kołakowska. New York 2000, wyd. nast.: Melbourne 2001, Edinburgh 2001, tamże 2002, – chiński 2006, – czes.: [Przeł.] H. Stachová. Praha 2005, – fiń.: [Przeł.] P. Paloposki. Helsinki 2003, – franc.: [Przeł.] G. Erhard. Paris 2004, – grec.: Ī daskála tōn gallikō’n: Mythistórīma. [Przeł.] F. Kondýlīs. Athīna 2002, – hebr.: [Przeł.] A. Zaydman. Tel-Aviv 2004, – hiszp.: [Przeł.:] K. Olszewska Sonnenberg, S. Trigán. Barcelona 2002, – holend.: [Przeł.] E. Hart. Amsterdam 2002, – kataloński: [Przeł.:] A. Rubio, J. Sławomirski. Barcelona 2002, – litew.: [Przeł.] V. Jarutis. Vilnius 2005, – niem.: [Przeł.] K. Wolff. München 2000, tamże 2001, – norw.: [Przeł.] J. Brodal. [Oslo] 2002, – portug.: [Przeł.] T. Fernandes Swiatkiewicz. Porto 2006, – ros.: [Przeł.] S. Makarcev. Moskva 2004, – słowac.: [Przeł.] J. Marušiak. Bratislava 2001, – słoweń.: [Przeł.] N. Jež. Ljubljana 2003, – szwedz.: [Przeł.] A. Bodegård. [Stockholm] 2001, – turec.: [Przeł.] B. Çağnur Alyüz. Istambul 2005, – węgier.: [Przeł.] L. Pálfalvi. Budapest 2000, – włos.: [Przeł.] V. Verdiani. Milano [2002].</p>
 +
<li> [[#Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie|Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie]]. Wwa: Sic! 2004, 225 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Trzy rozmowy: Żart, ironia, muzyka i głębsze znaczenie. Rozmowa z Władysławem Rajcherem, „Nowe Książki”, styczeń 1999; Jesteś, jakim się wymyślisz... Rozmowa z Katarzyną Kubisiowską, „Tygodnik Powszechny”, listopad 1999; Żoliborz – moja mała ojczyzna. Rozmowa z Tomaszem Kwaśniewskim, „Gazeta Stołeczna”, sierpień 1999. – Droga do literatury: Wesele, którego nie było. O „Miazdze”Jerzego Andrzejewskiego; Błogosławieństwo Becketta; Historia i literatura; Rachunek sumienia. Przemówienie z okazji odebrania Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego w Klubie Księgarza w Warszawie dnia 29 listopada 1999. – Koledzy po piórze: Prawdziwy humanista. Pożegnanie Janusza Szpotańskiego; Wilhelm [Dichter]. O autorze „Konia Pana Boga”; Mały „Dzień Słońca” albo 60 dni Weisera [dot. P. Huelle: Weiser Dawidek]; Czwarte oblicze Bronisława Maja. Laudacja wygłoszona w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Warszawie dnia 28 stycznia 1997; Pochwała Janusza Szubera. Mowa na uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji Kultury w Domu Literatury w Warszawie dnia 25 stycznia 1999; Co zobaczył Zbigniew Mentzel. Odczyt wygłoszony podczas wieczoru autorskiego Zbigniewa Mentzla w Warszawie dnia 13 listopada 2001; Liryki lozańskie. Wariacje na temat Jerzego Pilcha. – Literatura dziś: Czym jest literatura?; Play right? Zagajenie dyskusji wygłoszone na międzynarodowym festiwalu literackim i teatralnym w Singapurze we wrześniu 2001; Seans uwielbienia; Jaka będzie literatura polska w XXI wieku?. – Polska, Europa i Świat: Nie, panie generale. Wokół książki Wojciecha Jaruzelskiego „Stan wojenny, dlaczego?”; Czy Europa musi zginąć? [poz. 1]; Wnoszę o złagodzenie wyroku. Głos świadka w procesie przeciwko 20. stuleciu n.e. na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2000 w Krakowie. – Trzy wyznania: Najwcześniejsze wspomnienie. Wyznanie epickie; Co to jest przemijanie? Wyznanie dramatyczne; Niespełniona miłość. Wyznanie liryczne.</p>
 +
<li> [[#Godot i jego cień|Godot i jego cień]]. [Proza autobiograficzna]. Kr.: Znak 2009, 416 s.</li>
 +
<p class='comment'>Nominacja do finału Lit. Nagrody Europy Środkowej „Angelus” w 2010.</p>
 +
</ol>
 +
===Przekłady i adaptacje===
 +
<ol>
 +
<li> J. Andrzejewski: Popiół i diament. Adapt. teatr.: A. Andrzejewska, ... Wyst. tv: Reż.: Z. Hübner. TVP 1974.</li>
 +
<li> S. Beckett: Skecz radiowy. [Słuchowisko]. Druk fragm.: „Literatura” 1975 nr 51/52 s. 6-7; druk całości: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 72-87. Wyst. radiowe: Reż. ... Radio 2007. Przedr. zob. poz. 30, 36.</li>
 +
<li> S. Beckett: Nie ja. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1979 nr 7 s. 404-414. Wyst. łącznie z poz. 6, 7, 10: Reż.: ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Tamtym razem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P. Kamiński, ... Druk w: Beckett. Program wydany z okazji 74-tej rocznicy urodzin S. Becketta. Pozn. 1980 s. 37-46. Przedr.: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 140-153. Wyst. łącznie z S. Beckett: Ostatnia taśma Krappa. Tłum. J. Gąsiorowski; Nie ja. Tłum. M. Semil: Reż. ... Pozn., T. Nowy 1980. Przekł. inny pt. Wtedy gdy zob. poz. 30, 36.</li>
 +
<li> S. Beckett: Cascando. Słuchowisko radiowe na muzykę i głos. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 92-101. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Komedia. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 102-127. Wyst. łącznie z poz. 3, 7, 10. Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Kroki. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 154-165. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Oddech. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 139-140. Wyst. łącznie z poz. 16, 23, 28: Reż.: A. Maksymiak. Bielsko-Biała, T. Banialuka – Ośrodek Teatr., Scena na Piętrze 1999. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Partia monologu. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 188-195. Przedr. w wersji zmien. pt. Partia solowa: „Dialog” 1986 nr 4 s. 94-98. Wyst. pt. Partia solowa łącznie z poz. 3, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Tam i z powrotem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P. Kamiński, ... „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 128-137. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 7: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. pt. Przychodzić i odchodzić zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Trio duchów. Sztuka telewizyjna. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 166-177. Wyst. tv pt. Trio widm łącznie z poz. 13, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Przedr. pt. Trio widm zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Czekając na Godota. [Utwór dramatyczny]. Wyst. Reż.: M. Grzesiński. Wwa, T. Mały 1982. Wyd. z oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1985, 148 s. Wyd. nast.: Oprac. W. Błoński. Wwa: BGW 1992. ''Lektura z Oprac.''; Oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1994, ''Lektury''. Przedr. zob. poz. 30, 36, 37, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Ej, Joe. (Sztuka telewizyjna). Wyst.: teatr. łącznie z poz. 14: Reż. ... Wwa, PWST 1982; tv łącznie z poz. 11, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk: „Odra” 1984 nr 12 s. 66-69. Przedr. zob. poz. 30, 36.</li>
 +
<li> S. Beckett: Ohio Impromptu. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 13: Reż. ... Wwa, PWST 1982. Druk: „Dialog” 1983 nr 3 s. 95-97. Przedr. pt. Impromptu „Ohio” poz. 30, 36, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Pisma prozą. Przeł.: P. Kamiński, ... Wybór, oprac. oraz esej o prozie Becketta ... Wwa: Czyt. 1982, 187 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: w przekł. A.L.: Z zarzuconego dzieła; Wyobraźnia martwa wyobraźcie sobie; Wyludniacz; Dzyń; Bez; Na zakończenie raz jeszcze; Nieruchomo, – w przekł. wspólnie z P. Kamińskim: Niewypały.</p>
 +
<li> S. Beckett: Katastrofa. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr 12 s. 42-45. Wyst.: teatr.: łącznie z poz. 19: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986; tv łącznie z poz. 18: Reż. ... TVP 1992. Przedr. poz. 30, 36, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Kołysanka. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr 4 s. 71-76. Wyst. łącznie z poz. 3, 7: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Co gdzie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 9 s. 18-23. Wyst.: tv łącznie z poz. 16: Reż. ... TVP 1992; teatr. łącznie z poz. 3, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Końcówka. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1984. Wyst. łącznie z poz. 16: Reż. .... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986. Druk zob. poz. 30 s. 130-199. Przedr. zob. poz. 36, 37, 44, 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Ostatnia taśma. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 8/9 s. 201-221. Wyst.: teatr. łącznie z poz. 6: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985; tv: Reż. ... TVP 1989. Przedr. zob. poz. 30, 36, 44, 50.</li>
 +
<p class='comment'>Wyst. też pt. Ostatnia taśma Krappa.</p>
 +
<li> S. Beckett: ...jak obłoki... [Sztuka telewizyjna]. Przekł. powst. 1986. Wyst. tv łącznie z poz. 11, 13, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk zob. poz. 30 s. 587-594. Przedr. zob. poz. 36.</li>
 +
<li> S. Beckett: Nacht und Traüme. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1986 nr 5/6 s. 106-107. Wyst. pt. Noc i sny: tv: łącznie z poz. 11, 13, 21 pt. Cztery miniatury: Reż.: ...TVP 1988; teatr. łącznie z poz. 3, 7, 16, 23: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier im. A. Osieckiej 1999. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Fragment dramatyczny I. Wyst. łącznie z poz. 24 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż. P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 208-218.</li>
 +
<li> S. Beckett: Fragment dramatyczny II. Wyst. łącznie z poz. 23 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż.: P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 220-237. Przedr. zob. poz. 50.</li>
 +
<li> S. Beckett: Słowa i muzyka. [Słuchowisko]. „Dialog” 1987 nr 9 s. 51-56. Przedr. zob. poz. 30.</li>
 +
<li> S. Beckett: Szczęśliwe dni. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1987. Druk zob. poz. 30 s. 255-300. Wyst. teatr.: Reż.: J. Zembrzuski. Łodź, T. Studyjny 83 im. J. Tuwima 1990. Przedr. zob. poz. 36, 44, 50.</li>
 +
<li> T. Mann: Śmierć w Wenecji. Adapt. na libretto operowe: M. Piper. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: B. Britten. Wyst.: Reż.: R. Peryt. Pozn., T. Wielki im. S. Moniuszki 1987.</li>
 +
<li> S. Beckett: Akt bez słów I. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 193-199. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 29: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.</li>
 +
<li> S. Beckett: Akt bez słów II. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 202-206. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 28: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.</li>
 +
<li> S. Beckett: Dzieła dramatyczne. Wwa: PIW 1988, 756 s.</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda Funduszu Literatury w 1988, nagroda specjalna Stow. Tłumaczy Pol. za najlepszy przekład w 1988.</p>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Utwory sceniczne: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Akt bez słów I [poz. 28]; Akt bez słów II [poz. 29]; Fragment dramatyczny I [poz. 23]; Fragment dramatyczny II [poz. 24]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Przychodzić i odchodzić [pt. Tam i z powrotem zob. poz. 10]; Oddech [poz. 8]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [przekł. inny zob. poz. 4]; Kroki [poz. 7]; Partia solowa [poz. 9]; Kołysanka [poz. 17]; Impromtu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]; Co gdzie [poz. 18]. – Słuchowiska: Którzy upadają [poz. 31]; Popioły. Szkic radiowy; Skecz radiowy [poz. 2]; Słowa i muzyka [poz. 25]; Cascando [poz. 5]. – „Film” i sztuki telewizyjne: Film; Ej, Joe [poz. 13]; Trio widm [pt. Trio duchów zob. poz. 11]; ...jak obłoki... [poz. 21]; Kwadrat [poz. 32]; Nacht und Träume [poz. 22].</p>
 +
<li> S. Beckett: Którzy upadają. [Słuchowisko radiowe]. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 429-469. Wyst. teatr.: Reż.: B. Suchocka, J. Ostaszkiewicz. Wwa, T. Ateneum im. S. Jaracza 1990. Przedr. zob. poz. 36.</li>
 +
<li> S. Beckett: Kwadrat. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 595-600. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10 pt. Teatr wewnętrzny: Reż.: W.D. Asmus, O. Sturm, M. Kędzierski. Kr., T. Buckleina 1997.</li>
 +
<li> Czarna Maska. Opera w 1 akcie. Libretto na podstawie dramatu G. Hauptmanna: P.H. Kupfer, J. Penderecki. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: K. Penderecki. Wwa: T. Wielki 1988, 52 s. Wyst.: Reż.: A. Lheureux. Wwa, T. Wielki 1988.</li>
 +
<li> W. Allen: Bóg. [Utwór dramatyczny]. Przeł. ... Adapt.: ..., W. Biedroń. Wyst. tv: Reż.: W. Biedroń. TVP 1990.</li>
 +
<li> Sofokles: Antygona. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1990. Przeł.: ..., J. Szpotański. Wyst.: teatr.: Reż.: Z. Wilkoński. Szczec., T. Pol. 1993, – tv: Reż.: G. Małecki. TVP 2004.</li>
 +
<p class='comment'>Masz. przekł. w bibl. ZAiKS w Warszawie.</p>
 +
<li> S. Beckett: Dramaty. Wybór. Przeł. i oprac. ... Wr.; Kr.: Ossol. przy współpracy z PZU 1995, CXLIV, 456 s. ''BN'', II, 241. Wyd. 2 tamże 1999.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Wstęp. – Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [poz. 30]; Kroki [poz. 7]; Impromptu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]; Którzy upadają. Słuchowisko [poz. 31]; Popioły. Słuchowisko; Skecz radiowy. Słuchowisko [poz. 2]; Ej, Joe. Sztuka telewizyjna [poz. 13]; ...jak obłoki...Sztuka telewizyjna [poz. 21], – Aneks.</p>
 +
<li> S. Beckett: Czekając na Godota; Końcówka. [Utwory dramatyczne]. Przeł., wprowadzenie i oprac. ... Wwa: PIW 1997, 178 s. Zob. poz. 12, 19.</li>
 +
<li> Sofokles: Elektra. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: ..., J. Szpotański. Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Dram. 1997.</li>
 +
<li> S. Beckett: Wierność przegranej. [Eseje]. Przeł.: ..., M. Nowaszewski. Wybór i oprac. ... Kr.: Znak 1999, 146 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tu w tłum. A.L.: Dante...Bruno, Vico, Joyce; Proust; Trzy dialogi z Georges’em Duthuit.</p>
 +
<li> O. Wilde: Salome. [Utwór dramatyczny]. Druk: „Kwart. Artyst.” 1999 nr 4 s. 79-101. Wyst.: teatr.: Reż.: B. Kierc. Łódź, T. Logos 2000; radiowe: Radio 2007. Druk zob. poz. 46 s. 13-98.</li>
 +
<li> Warsztat muzyczny. (The Music Programme). Libretto operowe: P. Micou. Muz.: R. Panufnik. Druk: Wwa: Logos, T. Wielki 2000. Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Wielki – Opera Nar. 2000.</li>
 +
<li> W. Shakespeare: Makbet. [Utwór dramatyczny]. Wwa: RTW [2001], 190 s. Wyd. nast. popraw. Wwa: Noir Sur Blanc 2002. Wyst.: radiowe: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2001; teatr.: Reż.: T. Wójcik, Wwa, T. Adekwatny 2003.</li>
 +
<li> O. Wilde: Tragedia florencka. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z A. Czechow: Niedźwiedź pt. Dwie sceny miłosne: Reż.: K. Zaleski. Wwa, T. Ateneum 2001. Druk zob. poz. 46 s. 99-133.</li>
 +
<li> S. Beckett: Dramaty. Przeł. i oprac. ... Wwa: Porozumienie Wydawców; PIW 2002, 259 s. ''Kanon na Koniec Wieku.''</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26].</p>
 +
<li> [[#F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci|F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci]]. Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2003, 337 s. Wyd. 2 rozszerz. z podtyt. 100 najsłynniejszych wierszy w przekładzie ... Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009.</li>
 +
<p class='comment'>W wyd. 1 tekst w jęz. pol. i niem.</p>
 +
<li> O. Wilde: Dwie sceny miłosne. Wwa: PIW 2003, 131 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Salome [poz. 40]; Tragedia florencka [poz. 43].</p>
 +
<li> S. Beckett: Molloy i cztery nowele. [Powieść i nowele]. Słowo wstępne ... Kr.: Znak 2004, 280 s. ''Znakomita Kolekcja.''</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda „Lit. na Świecie” za przekład w 2005.</p>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Molly. [Powieść]. – Nowele: Pierwsza miłość; Wypędzony; Środek uspokajający; Koniec.</p>
 +
<li> S. Beckett: Foirade II. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 49 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa. Tor., T. im. W. Horzycy 2007.</li>
 +
<li> S. Beckett: No właśnie co. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 48 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa, Tor., T. im. W. Horzycy 2007.</li>
 +
<li> S. Beckett: No własnie co. Dramaty i proza. W przekł. ... Wwa: PIW 2010, 485 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Od tłumacza. – Dramaty: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Fragment dramatyczny II [poz. 24]; Komedia [poz. 6]; Nie ja [poz. 3]; Kroki [poz. 7]; Impromtu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]. – Proza: z poz. 47: Pierwsza miłość; Wypędzony; Koniec, z poz. 15: Z zarzuconego dzieła; Wyludniacz; Bez, – nadto: Żadną z; Towarzystwo; Podrygi; No właśnie co. – Zamiast posłowia: Ziemia to czyściec czy piekło? Z A.L. rozmawia Sebastian Duda.</p>
 +
<li> K. Kawafis: Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż... Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2011, 150 s. ''Poezja.''</li>
 +
</ol>
 +
===Prace redakcyjne===
 +
<ol>
 +
<li> J. Szpotański: Zebrane utwory poetyckie. Oprac.: ..., Z. Saloni. Londyn: Puls 1990, 364 s.</li>
 +
<li> J. Andrzejewski: Miazga. [Powieść]. Wyd. pełne, nie cenzurowane [Red. ...]. Londyn: Puls Publications 1992, 507 s.</li>
 +
<p class='comment'>Inf. o udziale A.L. zob. Twórczość, poz. 3 s. 49.</p>
 +
<li> S. Barańczak: Zimy i podróże. [Wybór wierszy]. Lekcja literatury z ... Kr.: WL 1997, 136 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tu wybór i przedm. A.L. pt.: „Zimy i podróże” Stanisława Barańczaka, s. 5-23.</p>
 +
<li> J. Szpotański: Gnom; Caryca; Szmaciak. [Utwory satyryczne]. Oprac. [i posł.] ... Łomianki: Wydawn. LTW 2007, 238 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zob. też Przekłady poz. 12, 15, 36, 37, 39, 44.</p>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
Pseud.: Andrzej Lieder; Andrzej Rolicz; Jakub Braun; Jerzy Rolicz; Jerzy Rybak.
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
Prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, reżyser.
 
  
 +
<ul>
 +
<li>Ank. 2009, 2010.</li>
 +
<li> Wywiady zob. Twórczość poz. 3, Przekłady i adaptacje poz. 50 oraz m.in.: Rozumieć Becketta. Rozm. K. Myszkowski. „Dialog” 1989 nr 11/12 [dot. Dzieła dramatyczne]; Prawda bez pocieszenia. Rozmowa z A.L., tłumaczem i reżyserem dramatów Samuela Becketta. „Gaz. Wybor.” 1991 nr 281; Moje przygody z „Katastrofą” [S. Becketta]. „Dialog” 1992 nr 12; Noc z wielkiego piątku na sobotę. Rozm. J. Pilch. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 8; Strażnik świętego ognia. Rozm. I.N. Czapska. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 14 [dot. tłum. poezji F. Hölderlina]; Portret z Madame w tle. Rozm. I.N. Czapska. „Życie Warszawy” 2004 nr 60 [dot. Błogosławieństwo Becketta]; Dwuznaczny obraz świata. Rozm. D. Leśniak-Rychlak. „Autoportret” 2009 nr 3 [dot. Godot i jego cień]; Pisarz, którego sukces nie zmienił ani na jotę. Rozm. J. Tomczak. „Dziennik” 2009 nr 62; Beckettowska negatywność niczego nie przesądza. Jubileusz sześćdziesiątych urodzin A.L. Rozm.: A. Bielik-Robson, T. Burek, ..., I. Smolka. „Tekstualia” 2009 nr 3.</li>
 +
</ul>
  
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Urodzony 19 kwietnia 1949 w Warszawie; syn Zdzisława Libin-Libery, historyka literatury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego (UW), i Heleny ze Żmijewskich, nauczycielki łaciny i historii starożytnej. Dzieciństwo spędził w Warszawie. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego oraz XXII Liceum Ogólnokształcące im. J. Marti; maturę zdał w 1967. Następnie do 1972 studiował polonistykę na UW. Debiutował w 1969 artykułem na temat powieści ''Miazga ''J. Andrzejewskiego pt. ''Czy miazga tylko zostanie, czy diament?'', opublikowanym na łamach tygodnika „Współczesność” (nr 19). W 1972 ogłosił w „Twórczości” (nr 5) przekład fragmentów prozy S. Becketta pt. ''Jak jest; Dzyń; Wyludniacz'', rozpoczynając pracę nad twórczością dramatopisarza jako tłumacz i komentator, a z czasem także jako badacz i reżyser.'' ''Z miesięcznikiem tym nawiązał stałą współpracę; publikując w 1971-82 liczne artykuły, recenzje i tłumaczenia. Brał udział w opozycyjnym życiu politycznym; <nowiki>m.in</nowiki>. redagował <nowiki>pierwsze numery, wydawanego poza oficjalnym obiegiem, „Biuletynu Informacyjnego”. Współpracował okazjonalnie w 19[?]-[?]</nowiki> z paryską „Kulturą” (podp. także: Andrzej Rolicz, Jerzy Rolicz, Jerzy Rybak). Jako reżyser debiutował w 1980 w Teatrze Nowym w Poznaniu inscenizacją sztuk S. Becketta pt. ''Nie ja'' i ''Tamtym razem''; w następnych latach reżyserował dramaty tego autora w różnych miastach Polski i w Teatrze Telewizji. W 1984 uzyskał doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy pt. ''Kosmologia Becketta. Studia o wybranych dramatach i tekstach prozą'' (promotor prof. Alina Brodzka). W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) i amerykańskiego Samuel Beckett Society. W 1988-93 współredagował dwumiesięcznik „Puls” (do 1990 wydawany w Londynie; tu także podp. Jakub Braun). Publikował również pod pseudonimem Andrzej Lieder w ukazujących się w Paryżu „Zeszytach Literackich” i w londyńskim „Aneksie”. W 1989 za przekład ''Dzieł dramatycznych ''Becketta otrzymał nagrodę specjalna STP. W tymże roku wstąpił do SPP. W 1989-91 reżyserował sztuki Becketta w Anglii (Leicester, Londyn) i w Irlandii (Dublin). W 1991-93 był redaktorem Wydawnictwa Puls Publications z siedzibą w Londynie. Kontynuował działalność reżyserską w teatrach krajowych i poza granicami Polski oraz na międzynarodowych festiwalach teatralnych. W 1993 przebywał w Stanach Zjednoczonych na stypendium International Writing Program na University of Iowa. W 1996-2001 pełnił obowiązki kierownika literackiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W 1998 opublikował powieść ''Madame, ''wielokrotnie nagrodzoną. W 1999 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 2001-03 ogłaszał (wspólnie z Agatą Bielik-Robson) w „Przeglądzie Politycznym” cykl pt. ''Rozmowy warszawskie. ''W 2005 za całokształt twórczości literackiej i teatralnej otrzymał nagrodę Pierścień Mędrców Betlejemskich przyznawaną przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej.
+
===Madame===
  
W 1984 ożenił się z Elżbietą Jasińską, anglistką, tłumaczką; ma dwoje dzieci Jana Samuela (ur. 1986) i Annę (ur. 1989). Mieszka w Warszawie.
+
<ul>
 +
<li> P. CZAPLIŃSKI: Madame i melancholia. „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. o Książ.” 1998 nr 8, przedr. pt. Między nostalgią i melancholią w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001; polem. Z. MENTZEL: L., równać w dół. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 46.</li>
 +
<li> P. HUELLE: KPP i duch Racine’a. Kilka uwag o pewnej Madame da Directrice. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39.</li>
 +
<li> A. JAMROZEK-SOWA: Życie jest piękne (z madame la directrice). „Fraza” 1998 nr 3/4.</li>
 +
<li> K. MASŁOŃ: Podążać za Gwiazdą Północy. „Rzeczpospolita” 1998 nr 226.</li>
 +
<li> A. OSTOWICZ: „Nie urodziłem się za późno...”. „Topos” 1998 nr 5/6.</li>
 +
<li> S. CICHOWICZ: Owoc słodkiej fikcji. „Nowe Książ.” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> M. DZIEŃ: O Micie, który staje się słowem. „Kwart. Artyst.” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> M. INGLOT: O relacjach między nauczycielem a zdolnym uczniem – w związku z OL i JP i powieścią „Madame” A.L. „Warsztaty Polonist.” 1999 nr 4.- W. KALISZEWSKI: Nareszcie powieść. „Więź” 1999 nr 2.</li>
 +
<li> P. SZAROTA. „Zesz. Lit.” 1999 nr 2.</li>
 +
<li> K. SZCZUKA: Forma i chłopiec. „Res Publ. Nowa” 1999 nr 1/2.</li>
 +
<li> D. ULICKA: Czekanie na opowieść. „Nowe Książ.” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> B.P. ALEKSANDROWICZ: Ciągle ucieczka. „Pogranicza” 2000 nr 4 [dot. także: R. Majewski: Niech żyje nam rezerwa].</li>
 +
<li> M. URBANOWSKI: Syzyfowe prace (w roku 1965) – („Madame” A.L.). „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7; przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.</li>
 +
<li> M. WOLNY: Międzynarodowa kariera „Madame” A.L. „Polityka” 2000 nr 12.</li>
 +
<li> M. ZWINOGRODZKA: Bezlitosna drobiazgowość. „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7.</li>
 +
<li> T. BUREK: Nareszcie powieść. W tegoż: Dziennik kwarantanny. Kr. 2001.</li>
 +
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Z różnych pamięci. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003.</li>
 +
<li> P. SADKOWSKI: Autotematyzm i transtekstualność w powieściach inicjacyjnych Alberta Cohena, Andreïa Makine’a i A.L. W: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Tor. 2003.</li>
 +
<li> D. SAMBORSKA-KUKUĆ: Dwa razy „Madame”. Pigmaliona autoportret z kobietą. „Teksty Drugie” 2005 nr 6.</li>
 +
<li> A. ROESLER: Obraz szkoły w prozie współczesnej na przykładzie „Madame” A.L. i „Pustej szkoły” Bogusławy Latawiec. „Z Teorii i Praktyki Dydak. Jęz. Pol.” 2007.</li>
 +
<li> R. KOMARZEWSKA-SKOLIMOWSKA: „Madame” A.L. na lekcjach języka polskiego. „Polonistyka” 2009 nr 1.</li>
 +
</ul>
  
   
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
    TWÓRCZOŚĆ
+
===Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie===
  
   
+
<ul>
 +
<li> A. MADALIŃSKI: Odwaga wołania na puszczy. „Śląsk” 2004 nr 9.</li>
 +
<li> J. MARZEC: Upodobanie do słowa pisanego. „Nowe Książ.” 2004 nr 6.</li>
 +
<li> K. MASŁOŃ: Orientacja na czucie i wiarę. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus“ 2004 nr 86.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>1. Czy Europa musi zginąć? [Jednoaktówka]. „Dialog” 1990 nr 9 s. 27-38. </nowiki>Przedr. zob. poz. 3 s. 183-210. Praprem. zob. przekł. ang.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Przekł. ang.: Eastern promises<nowiki>. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. </nowiki>Praprem.: Reż.: K. Ireland. London, Royal Court Theatre 1990. Druk w: The May Days Dialogues. London 1990.
+
===Godot i jego cień===
  
2. Ma<nowiki>dame. [Powieść]. Wwa: Znak 1998, 392 s. Wyd. nast.: Wwa: </nowiki>Libros 2001; Kr.: Znak 2003, tamże: wyd. 3 przejrz. 2004, 2008.
+
<ul>
 +
<li> T. BUREK: Grzech straconej młodości. „Więź” 2009 nr 7.</li>
 +
<li> J. MAJCHEREK. „Zesz. Lit.” 2009 nr 106.</li>
 +
<li> D. NOWACKI: Kronika wypadków miłosnych. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 13.</li>
 +
<li> A. PAPIESKA: Triumf literatury. „Nowe Książ.” 2009 nr 7.</li>
 +
<li> J. SARNIEWSKA: W cieniu Becketta. „Lampa” 2009 nr 6.</li>
 +
<li> T. SOBOLEWSKI: Z Beckettem w Café Français. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 70.</li>
 +
<li> J. WAKAR: Kronika olśnienia. „Dziennik” dod. „Kultura” 2009 nr 67.</li>
 +
<li> B. WILDSTEIN: L., czyli Beckett jako katharsis. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus” 2009 nr z 4 IV. – B. WIECZOREK: Przynieść pociechę zrozpaczonym. „Prz. Powsz.” 2009 nr 12.</li>
 +
<li> T. WIŚNIEWSKI: W świecie Godota. „Kwart. Artyst.” 2009 nr 2.</li>
 +
<li> W. ZWINOGRODZKA: Na ziemi Ulro. „Teatr” 2009 nr 10.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
Nagroda w konkursie wydawnictwa Znak na powieść w 1998; nagroda im. A. Kijowskiego w 1999; nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999, nominacja do finału (w przekł. ang.) nagrody IMPAC Dublin Literary Award w 2002.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Przekł. (tytuł przekł. podano, jeśli inny niż oryginału): ang.<nowiki>: [Przeł.] A. Kołakowska. New York 2000, wyd. nast.: Melbourne 2001, </nowiki>Edinburgh 2001, tamże 2002, –  chiński 2006, –  czes.<nowiki>: [Przeł.] H. </nowiki>Stachová. Praha 2005, –  fiń.<nowiki>: [Przeł.] P. </nowiki>Paloposki. Helsinki 2003, –  franc.<nowiki>: [Przeł.] G. Erhard. Paris 2004,</nowiki> –  grec.: Ī daskála tōn gallikō’n: Mythistórīma<nowiki>. [Przeł.] F. </nowiki>Kondýlīs. Athīna 2002, –  hebr.<nowiki>: [Przeł.] A</nowiki>. Zaydman. Tel-Aviv 2004, –  hiszp.<nowiki>: [Przeł.:] K. Olszewska Sonnenberg, S. </nowiki>Trigán. Barcelona 2002, –  holend.<nowiki>: [Przeł.] E. Hart. Amsterdam 2002,</nowiki> –  kataloński<nowiki>: [Przeł.:] A. </nowiki>Rubio, J. Sławomirski. Barcelona 2002, –  litew.<nowiki>: [Przeł.] V. </nowiki>Jarutis. Vilnius 2005, –  niem.<nowiki>: [Przeł.] K. Wolff. </nowiki>München 2000, tamże 2001, –  norw.<nowiki>: [Przeł.] </nowiki><nowiki>J. Brodal. [Oslo] 2002,</nowiki> –  portug<nowiki>.: [Przeł.] T. </nowiki>Fernandes Swiatkiewicz. Porto 2006, –  ros.: <nowiki>[Przeł.] S. </nowiki>Makarcev. Moskva 2004, –  słowac.<nowiki>: [Przeł.] J. </nowiki>Marušiak. Bratislava 2001, –  słoweń.<nowiki>: [Przeł.] N. </nowiki>Jež. Ljubljana 2003, –  szwedz.: <nowiki>[Przeł.] A. </nowiki>Bodegård<nowiki>. [</nowiki>Stockholm] 2001, –  turec.<nowiki>: [Przeł.] B. </nowiki>Çağnur Alyüz. Istambul 2005, –  węgier.<nowiki>: [Przeł.] </nowiki>L. Pálfalvi. Budapest 2000, –  włos.<nowiki>: [Przeł.] V. Verdiani. </nowiki>Milano<nowiki> [2002].</nowiki>
+
===F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci===
  
3. Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie. Wwa: Sic! 2004, 225 s.
+
<ul>
 +
<li> Co się ostaje, ustanawiają poeci (Przekłady poz. 45): I.N. CZAPSKA: Poeta nocy. „Życie Warszawy” 2003 nr 46.</li>
 +
<li> J. HARTWIG: Powrót Hölderlina. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 61.</li>
 +
<li> B. KIERC: „Wszystko co masz, to oddech”. „Kwart. Artyst.” 2003 nr 2/3.</li>
 +
<li> J. PILCH: Przybywaj, ogniu! „Polityka” 2003 nr 12.</li>
 +
<li> K. LIPIŃSKI: Hölderlin spolszczony czy spolonizowany? „Recepcja, Transfer, Przekład” 2005.</li>
 +
</ul>
  
Zawartość: Trzy rozmowy: Żart, ironia, muzyka i głębsze znaczenie. Rozmowa z Władysławem Rajcherem, „Nowe Książki”, styczeń 1999; Jesteś, jakim się wymyślisz... Rozmowa z Katarzyną Kubisiowską, „Tygodnik Powszechny”, listopad 1999; Żoliborz – moja mała ojczyzna. Rozmowa z Tomaszem Kwaśniewskim, „Gazeta Stołeczna”, sierpień 1999. –  Droga do literatury: Wesele, którego nie było. O „Miazdze”'' ''Jerzego Andrzejewskiego; Błogosławieństwo Becketta; Historia i literatura; Rachunek sumienia. Przemówienie z okazji odebrania Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego w Klubie Księgarza w Warszawie dnia 29 listopada 1999. –  <nowiki>Koledzy po piórze: Prawdziwy humanista. Pożegnanie Janusza Szpotańskiego; Wilhelm [</nowiki>Dichter]. O autorze „Konia Pana Boga”; Mały „Dzień Słońca” albo 60 dni Weisera<nowiki> [dot. P. Huelle: </nowiki>Weiser Dawidek]; Czwarte oblicze Bronisława Maja. Laudacja wygłoszona w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Warszawie dnia 28 stycznia 1997; Pochwała Janusza Szubera. Mowa na uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji Kultury w Domu Literatury w Warszawie dnia 25 stycznia 1999; Co zobaczył Zbigniew Mentzel. Odczyt wygłoszony podczas wieczoru autorskiego Zbigniewa Mentzla w Warszawie dnia 13 listopada 2001; Liryki lozańskie. Wariacje na temat Jerzego Pilcha. –  Literatura dziś: Czym jest literatura?; Play right? Zagajenie dyskusji wygłoszone na międzynarodowym festiwalu literackim i teatralnym w Singapurze we wrześniu 2001; Seans uwielbienia; Jaka będzie literatura polska w XXI wieku?. –  Polska, Europa i Świat: Nie, panie generale. Wokół książki Wojciecha Jaruzelskiego „Stan wojenny, dlaczego?”; Czy Europa musi zginąć? <nowiki>[poz. 1]; Wnoszę o złagodzenie wyroku. Głos świadka w procesie przeciwko 20. stuleciu n.e. na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2000 w Krakowie.</nowiki> –  Trzy wyznania: Najwcześniejsze wspomnienie. Wyznanie epickie; Co to jest przemijanie? Wyznanie dramatyczne; Niespełniona miłość. Wyznanie liryczne.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
  
<nowiki>4. Godot i jego cień. [Proza autobiograficzna]. Kr.: Znak 2009, 416 s.</nowiki>
+
<div class='author'>Maria Kotowska-Kachel</div>
  
Nominacja do finału Lit. Nagrody Europy Środkowej „Angelus” w 2010.
+
</div> <!-- all -->
 
+
+
 
+
Przekłady i adaptacje
+
 
+
 
+
 
+
# J. Andrzejewski: Popiół i diament. Adapt. teatr.: A. Andrzejewska, ... Wyst. tv: Reż.: Z. Hübner. TVP 1974.
+
 
+
    2. <nowiki>S. Beckett: Skecz radiowy. [Słuchowisko]. Druk fragm.: „Literatura”</nowiki> 1975 nr 51/52 s. 6-7; druk całości: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 72-87. Wyst. radiowe: Reż. ... Radio 2007. Przedr. zob. poz. 30, 36.
+
 
+
    <nowiki>3. S. Beckett: Nie ja. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1979 nr 7 s. 404-414. </nowiki>Wyst. łącznie z poz. 6, 7, 10: Reż.: ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
+
 
+
    <nowiki>4. S. Beckett: Tamtym razem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P. Kamiński,</nowiki> ... Druk w: Beckett. Program wydany z okazji 74-tej rocznicy urodzin S. Becketta. Pozn. 1980 s. 37-46. Przedr.: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 140-153. Wyst. łącznie z S. Beckett: Ostatnia taśma Krappa. Tłum. J. Gąsiorowski; Nie ja. Tłum. M. Semil: Reż. ... Pozn., T. Nowy 1980. Przekł. inny pt. Wtedy gdy zob. poz. 30, 36.
+
 
+
    5. S. Beckett: Cascando. Słuchowisko radiowe na muzykę i głos. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 92-101. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    <nowiki>6. S. Beckett: Komedia. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4</nowiki> s. 102-127. Wyst. łącznie z poz. 3, 7, 10. Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
+
 
+
    <nowiki>7. S. Beckett: Kroki. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s.</nowiki> 154-165. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
+
 
+
    <nowiki>8. S. Beckett: Oddech. [Utwór dramatyczny].</nowiki> „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 139-140. Wyst. łącznie z poz. 16, 23, 28: Reż.: A. Maksymiak. Bielsko-Biała, T. Banialuka – Ośrodek Teatr., Scena na Piętrze 1999. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    <nowiki>9. S. Beckett: Partia monologu. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie”</nowiki> 1981 nr 4 s. 188-195. Przedr. w wersji zmien. pt. Partia solowa: „Dialog” 1986 nr 4 s. 94-98. Wyst. pt. Partia solowa łącznie z poz. 3, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    10. <nowiki>S. Beckett: Tam i z powrotem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P.</nowiki> Kamiński, ... „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 128-137. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 7: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. pt. Przychodzić i odchodzić zob. poz. 30.
+
 
+
    11. S. Beckett: Trio duchów. Sztuka telewizyjna. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 166-177. Wyst. tv pt. Trio widm łącznie z poz. 13, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Przedr. pt. Trio widm zob. poz. 30.
+
 
+
<nowiki>12. S. Beckett: Czekając na Godota. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wyst. Reż.: M. Grzesiński. Wwa, T. Mały 1982. Wyd. z oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1985, 148 s. Wyd. nast.: Oprac. W. Błoński. Wwa: BGW 1992. ''Lektura z Oprac.''; Oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1994, ''Lektury''. Przedr. zob. poz. 30, 36, 37, 50.
+
 
+
    13. S. Beckett: Ej, Joe. (Sztuka telewizyjna). Wyst.: teatr. łącznie z poz. 14: Reż. ... Wwa, PWST 1982; tv łącznie z poz. 11, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk: „Odra” 1984 nr 12 s. 66-69. Przedr. zob. poz. 30, 36.
+
 
+
    <nowiki>14. S. Beckett: Ohio Impromptu. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wyst. łącznie z poz. 13: Reż. ... Wwa, PWST 1982. Druk: „Dialog” 1983 nr 3 s. 95-97. Przedr. pt. Impromptu „Ohio” poz. 30, 36, 50.
+
 
+
15. S. Beckett: Pisma prozą. Przeł.: P. Kamiński, ... Wybór, oprac. oraz esej o prozie Becketta ... Wwa: Czyt. 1982, 187 s.
+
 
+
Zawartość: w przekł. A.L.: Z zarzuconego dzieła; Wyobraźnia martwa wyobraźcie sobie; Wyludniacz; Dzyń; Bez; Na zakończenie raz jeszcze; Nieruchomo, –  w przekł. wspólnie z P. Kamińskim: Niewypały.
+
 
+
    <nowiki>16. S. Beckett: Katastrofa. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr</nowiki> 12 s. 42-45. Wyst.: teatr.: łącznie z poz. 19: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986; tv łącznie z poz. 18: Reż. ... TVP 1992. Przedr. poz. 30, 36, 50.
+
 
+
    <nowiki>17. S. Beckett: Kołysanka. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr 4 s.</nowiki> 71-76. Wyst. łącznie z poz. 3, 7: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    <nowiki>18. S. Beckett: Co gdzie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 9 s. 18-23. </nowiki>Wyst.: tv łącznie z poz. 16: Reż. ... TVP 1992; teatr. łącznie z poz. 3, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    <nowiki>19. S. Beckett: Końcówka. [Utwór dramatyczny]. Przekł. </nowiki>powst. 1984. Wyst. łącznie z poz. 16: Reż. .... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986. Druk zob. poz. 30 s. 130-199. Przedr. zob. poz. 36, 37, 44, 50.
+
 
+
    <nowiki>20. S. Beckett: Ostatnia taśma. [Utwór dramatyczny]</nowiki>. „Lit. na Świecie” 1985 nr 8/9 s. 201-221. Wyst.: teatr. łącznie z poz. 6: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985; tv: Reż. ... TVP 1989. Przedr. zob. poz. 30, 36, 44, 50.
+
 
+
Wyst. też pt. Ostatnia taśma Krappa.
+
 
+
    21. S. Beckett: ...jak obłoki... <nowiki>[Sztuka telewizyjna]. Przekł. </nowiki>powst. 1986. Wyst. tv łącznie z poz. 11, 13, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk zob. poz. 30 s. 587-594. Przedr. zob. poz. 36.
+
 
+
    22. S. Beckett: Nacht und Traüme<nowiki>. [</nowiki>Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1986 nr 5/6 s. 106-107. Wyst. pt. Noc i sny: tv: łącznie z poz. 11, 13, 21 pt. Cztery miniatury: Reż.: ...TVP 1988; teatr. łącznie z poz. 3, 7, 16, 23: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier im. A. Osieckiej 1999. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    23. S. Beckett: Fragment dramatyczny I. Wyst. łącznie z poz. 24 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż. P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 208-218.
+
 
+
    24. S. Beckett: Fragment dramatyczny II. Wyst. łącznie z poz. 23 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż.: P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 220-237. Przedr. zob. poz. 50.
+
 
+
    <nowiki>25. S. Beckett: Słowa i muzyka. [Słuchowisko]. </nowiki>„Dialog” 1987 nr 9 s. 51-56. Przedr. zob. poz. 30.
+
 
+
    26. S. Beckett:<nowiki> Szczęśliwe dni. [Utwór dramatyczny]. Przekł. </nowiki>powst. 1987. Druk zob. poz. 30 s. 255-300. Wyst. teatr.: Reż.: J. Zembrzuski. Łodź, T. Studyjny 83 im. J. Tuwima 1990. Przedr. zob. poz. 36, 44, 50.
+
 
+
    27. T. Mann: Śmierć w Wenecji. Adapt. na libretto operowe: M. Piper. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: B. Britten. Wyst.: Reż.: R. Peryt. Pozn., T. Wielki im. S. Moniuszki 1987.
+
 
+
    28. S. Beckett: Akt bez słów I. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 193-199. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 29: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.
+
 
+
    29. S. Beckett: Akt bez słów II. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 202-206. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 28: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.
+
 
+
    30. S. Beckett: Dzieła dramatyczne. Wwa: PIW 1988, 756 s.
+
 
+
Nagroda Funduszu Literatury w 1988, nagroda specjalna Stow. Tłumaczy Pol. za najlepszy przekład w 1988.
+
 
+
<nowiki>Zawartość: Utwory sceniczne: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Akt bez słów I [poz. 28]; Akt bez słów II [poz. 29]; Fragment dramatyczny I [poz. 23]; Fragment dramatyczny II [poz. 24]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Przychodzić i odchodzić [</nowiki>pt. Tam i z powrotem zob. <nowiki>poz. 10]; Oddech [poz. 8]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [przekł. inny zob. poz. 4]; Kroki [poz. 7]; Partia solowa [poz. 9]; Kołysanka [poz. 17]; Impromtu „Ohio” [</nowiki>pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa<nowiki> [poz. 16]; Co gdzie [poz. 18].</nowiki> –  Słuc<nowiki>howiska: Którzy upadają [poz. 31</nowiki><nowiki>]; Popioły. Szkic radiowy; Skecz radiowy [poz. 2]; Słowa i muzyka [poz. 25]</nowiki>; Cascando<nowiki> [poz. 5].</nowiki> –  <nowiki>„Film” i sztuki telewizyjne: Film; Ej, Joe [poz. 13]; Trio widm [</nowiki>pt. Trio duchów zob. <nowiki>poz. 11]; ...jak obłoki... [poz. 21]; Kwadrat [poz. 3</nowiki>2]; Nacht und Träume<nowiki> [poz. 22].</nowiki>
+
 
+
31.<nowiki> S. Beckett: Którzy upadają. [Słuchowisko radiowe]. Przekł. </nowiki>powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 429-469. Wyst. teatr.: Reż.: B. Suchocka, J. Ostaszkiewicz. Wwa, T. Ateneum im. S. Jaracza 1990. Przedr. zob. poz. 36.
+
 
+
32. <nowiki>S. Beckett: Kwadrat. [Utwór dramatyczny]. Przekł. </nowiki>powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 595-600. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10 pt. Teatr wewnętrzny: Reż.: W.D. Asmus, O. Sturm, M. Kędzierski. Kr., T. Buckleina 1997.
+
 
+
33. Czarna Maska. Opera w 1 akcie. Libretto na podstawie dramatu G. Hauptmanna: P.H. Kupfer, J. Penderecki. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: K. Penderecki. Wwa: T. Wielki 1988, 52 s. Wyst.: Reż.: A. Lheureux. Wwa, T. Wielki 1988.
+
 
+
    34. W. Allen: Bóg. <nowiki>[Utwór dramatyczny]. </nowiki>Przeł. ... Adapt.: ..., W. Biedroń. Wyst. tv: Reż.: W. Biedroń. TVP 1990.
+
 
+
<nowiki>35. Sofokles: Antygona. [Utwór dramatyczny]. Przekł. </nowiki>powst. 1990. Przeł.: ..., J. Szpotański. Wyst.: teatr.: Reż.: Z. Wilkoński. Szczec., T. Pol. 1993, –  tv: Reż.: G. Małecki. TVP 2004.
+
 
+
Masz. przekł. w bibl. ZAiKS w Warszawie.
+
 
+
36. S. Beckett: Dramaty. Wybór. Przeł. i oprac. ... Wr.; Kr.: Ossol. przy współpracy z PZU 1995, CXLIV, 456 s. ''BN'', II, 241. Wyd. 2 tamże 1999.
+
 
+
Zawartość: Wstęp. –  <nowiki>Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [poz. 3</nowiki>0<nowiki>]; Kroki [poz. 7]; Impromptu „Ohio” [</nowiki>pt. Ohio Impromptu zob. <nowiki>poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]; Któr</nowiki><nowiki>zy upadają. Słuchowisko [poz. 31</nowiki><nowiki>]; Popioły. Słuchowisko; Skecz radiowy. Słuchowisko [poz. 2]; Ej, Joe. Sztuka telewizyjna [poz. 13]; ...jak obłoki...Sztuka telewizyjna [poz. 21],</nowiki> –  Aneks.
+
 
+
    <nowiki>37. S. Beckett: Czekając na Godota; Końcówka. [Utwory dramatyczne]. Przeł., wprowadzenie i oprac. ... Wwa: PIW 1997, 178 s. Zob. poz. 12, 19.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>38. Sofokles: Elektra. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: ..., J. Szpotański.</nowiki> Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Dram. 1997.
+
 
+
<nowiki>39. S. Beckett: Wierność przegranej. [Eseje]. Przeł.: ..., M. </nowiki>Nowaszewski. Wybór i oprac. ... Kr.: Znak 1999, 146 s.
+
 
+
Tu w tłum. A.L.: Dante...Bruno, Vico, Joyce; Proust; Trzy dialogi z Georges’em Duthuit.
+
 
+
<nowiki>40. O. Wilde: Salome. [Utwór dramatyczny]. Druk: „Kwart. </nowiki>Artyst.” 1999 nr 4 s. 79-101. Wyst.: teatr.: Reż.: B. Kierc. Łódź, T. Logos 2000; radiowe: Radio 2007. Druk zob. poz. 46 s. 13-98.
+
 
+
41. Warsztat muzyczny. (The Music Programme). Libretto operowe: P. Micou. Muz.: R. Panufnik. Druk: Wwa: Logos, T. Wielki 2000. Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Wielki – Opera Nar. 2000.
+
 
+
<nowiki>42. W. Shakespeare: Makbet. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wwa<nowiki>: RTW [2001],</nowiki> 190 s. Wyd. nast. popraw. Wwa: Noir Sur Blanc 2002. Wyst.: radiowe: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2001; teatr.: Reż.: T. Wójcik, Wwa, T. Adekwatny 2003.
+
 
+
<nowiki>43. O. Wilde: Tragedia florencka. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wyst. łącznie z A. Czechow: Niedźwiedź pt. Dwie sceny miłosne: Reż.: K. Zaleski. Wwa, T. Ateneum 2001. Druk zob. poz. 46 s. 99-133.
+
 
+
    44. S. Beckett: Dramaty. Przeł. i oprac. ... Wwa: Porozumienie Wydawców; PIW 2002, 259 s. ''Kanon na Koniec Wieku.''
+
 
+
<nowiki>Zawartość: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26].</nowiki>
+
 
+
45. F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2003, 337 s. Wyd. 2 rozszerz. z podtyt. 100 najsłynniejszych wierszy w przekładzie ... Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009.
+
 
+
W wyd. 1 tekst w jęz. pol. i niem.
+
 
+
46. O. Wilde: Dwie sceny miłosne. Wwa: PIW 2003, 131 s.
+
 
+
<nowiki>Zawartość: Salome [poz. 40]; Tragedia florencka [poz. 43].</nowiki>
+
 
+
47. S. Beckett: Molloy<nowiki> i cztery nowele. [Powieść i nowele]. Słowo</nowiki> wstępne ... Kr.: Znak 2004, 280 s. ''Znakomita Kolekcja.''
+
 
+
Nagroda „Lit. na Świecie” za przekład w 2005.
+
 
+
<nowiki>Zawartość: Molly. [Powieść]. – Nowele: Pierwsza miłość; Wypędzony; Środek uspokajający; Koniec.</nowiki>
+
 
+
    48. S. Beckett: Foirade<nowiki> II. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 49 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa. Tor., T. im. W. Horzycy 2007.
+
 
+
    49. S. Beckett: <nowiki>No właśnie co. [Utwór dramatyczny]. </nowiki>Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 48 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa, Tor., T. im. W. Horzycy 2007.
+
 
+
    50. S. Beckett: No własnie co. Dramaty i proza. W przekł. ... Wwa: PIW 2010, 485 s.
+
 
+
Zawartość: Od tłumacza. – Dramaty: Czekając na Godota <nowiki>[poz. </nowiki>12]; Końcówka<nowiki> [p</nowiki>oz. 19]; Ostatnia taśma <nowiki>[poz. </nowiki>20]; Szczęśliwe dni <nowiki>[poz. </nowiki>26]; Fragment dramatyczny II <nowiki>[poz. </nowiki>24]; Komedia <nowiki>[poz. </nowiki>6]; Nie ja <nowiki>[poz. </nowiki>3]; Kroki <nowiki>[poz. </nowiki>7]; Impromtu „Ohio” <nowiki>[</nowiki>pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa <nowiki>[poz. </nowiki>16]. – Proza: z poz. 47: Pierwsza miłość; Wypędzony; Koniec, z poz. 15: Z zarzuconego dzieła; Wyludniacz; Bez, –  nadto: Żadną z; Towarzystwo; Podrygi; No właśnie co. – Zamiast posłowia: Ziemia to czyściec czy piekło? Z A.L. rozmawia Sebastian Duda.
+
 
+
    51. K. Kawafis: Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż... Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2011, 150 s. ''Poezja.''
+
 
+
 
+
 
+
Prace redakcyjne
+
 
+
1. J. Szpotański: Zebrane utwory poetyckie. Oprac.: ..., Z. Saloni. Londyn: Puls 1990, 364 s.
+
 
+
    <nowiki>2. J. Andrzejewski: Miazga. [Powieść]. Wyd. pełne, nie cenzurowane [Red. ...]. Londyn: Puls Publications 1992, 507 s.</nowiki>
+
 
+
Inf. o udziale A.L. zob. Twórczość, poz. 3 s. 49.
+
 
+
    3. <nowiki>S. Barańczak: Zimy i podróże. [Wybór wierszy]. </nowiki>Lekcja literatury z ... Kr.: WL 1997, 136 s.
+
 
+
Tu wybór i przedm. A.L. pt.: „Zimy i podróże” Stanisława Barańczaka, s. 5-23.
+
 
+
    <nowiki>4. J. Szpotański: Gnom; Caryca; Szmaciak. [Utwory satyryczne]. Oprac.</nowiki><nowiki> [i posł.] </nowiki>... Łomianki: Wydawn. LTW 2007, 238 s.
+
 
+
 
+
 
+
Zob. też Przekłady poz. 12, 15, 36, 37, 39, 44.
+
 
+
+
 
+
OPRACOWANIA (wybór)
+
 
+
 
+
 
+
Ank. 2009, 2010. – Wywiady zob. Twórczość poz. 3, Przekłady i adaptacje poz. 50 oraz <nowiki>m.in</nowiki>.: Rozumieć Becketta. Rozm<nowiki>. K. Myszkowski. „Dialog” 1989 nr 11/12 [dot. Dzieła dramatyczne]; Prawda be</nowiki>z pocieszenia. Rozmowa z A.L., tłumaczem i reżyserem dramatów Samuela Becketta. „Gaz. Wybor<nowiki>.” 1991 nr 281; Moje przygody z „Katastrofą” [S. Becketta]. „Dialog” 1992 nr 12; Noc z wielkiego piątku na sobotę. </nowiki>Rozm. J. Pilch. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 8; Strażnik świętego ognia. Rozm. I.N. Czapska. „Tyg. Powsz<nowiki>.” 2003 nr 14 [dot. tłum. poezji F. </nowiki>Hölderlina]; Portret z Madame w tle. Rozm<nowiki>. I.N. Czapska. „Życie Warszawy” 2004 nr 60 [dot. Błogosławieństwo Becketta]; Dwuznaczny obraz świata. </nowiki>Rozm. D. Leśniak-Rychlak<nowiki>. „Autoportret” 2009 nr 3 [dot. Godot i jego cień]; Pisarz, którego sukces nie zmienił ani na jotę. </nowiki>Rozm. J. Tomczak. „Dziennik” 2009 nr 62; Beckettowska negatywność niczego nie przesądza. Jubileusz sześćdziesiątych urodzin A.L. Rozm.: A. Bielik-Robson, T. Burek, ..., I. Smolka. „Tekstualia” 2009 nr 3.
+
 
+
    Madame (poz. 2): P. CZAPLIŃSKI: Madame i melancholia. „Gaz.  Wybor.” dod. „Gaz. o Książ.” 1998 nr 8, przedr. pt. Między nostalgią i melancholią w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001; polem. Z. MENTZEL: L., równać w dół. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 46. –  P. HUELLE: KPP i duch Racine’a. Kilka uwag o pewnej Madame da Directrice. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39. – A. JAMROZEK-SOWA: Życie jest piękne (z madame la directrice). „Fraza” 1998 nr 3/4. –  K. MASŁOŃ: Podążać za Gwiazdą Północy. „Rzeczpospolita” 1998 nr 226. – A. OSTOWICZ: „Nie urodziłem się za późno...”. „Topos” 1998 nr 5/6. – S. CICHOWICZ: Owoc słodkiej fikcji. „Nowe Książ.” 1999 nr 1. –  M. DZIEŃ: O Micie, który staje się słowem. „Kwart. Artyst.” 1999 nr 1. – M. INGLOT: O relacjach między nauczycielem a zdolnym uczniem – w związku z OL i JP i powieścią „Madame” A.L. „Warsztaty Polonist.” 1999 nr 4.- W. KALISZEWSKI: Nareszcie powieść. „Więź” 1999 nr 2. –  P. SZAROTA. „Zesz. Lit.” 1999 nr 2. – K. SZCZUKA: Forma i chłopiec. „Res Publ<nowiki>. Nowa” 1999 nr 1/2. – D. ULICKA: Czekanie na opowieść. „Nowe Książ.” 1999 nr 1. – B.P. ALEKSANDROWICZ: Ciągle ucieczka. „Pogranicza” 2000 nr 4 [dot. także: R. Majewski: Niech żyje nam rezerwa]. – M. URBANOWSKI: Syzyfowe prace (w roku 1965) – </nowiki>(„Madame” A.L.). „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7; przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007. –  M. WOLNY: Międzynarodowa kariera „Madame” A.L. „Polityka” 2000 nr 12. – M. ZWINOGRODZKA: Bezlitosna drobiazgowość. „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7. –  T. BUREK: Nareszcie powieść. W tegoż: Dziennik kwarantanny. Kr. 2001. –  J. ŁUKASIEWICZ: Z różnych pamięci. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003. – P. SADKOWSKI: Autotematyzm i transtekstualność w powieściach inicjacyjnych Alberta Cohena, Andreïa Makine’a i A.L. W: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Tor. 2003. – D. SAMBORSKA-KUKUĆ: Dwa razy „Madame”. Pigmaliona autoportret z kobietą. „Teksty Drugie” 2005 nr 6. – A. ROESLER: Obraz szkoły w prozie współczesnej na przykładzie „Madame” A.L. i „Pustej szkoły” Bogusławy Latawiec. „Z Teorii i Praktyki Dydak. Jęz. Pol.” 2007. – R. KOMARZEWSKA-SKOLIMOWSKA: „Madame” A.L. na lekcjach języka polskiego. „Polonistyka” 2009 nr 1.
+
 
+
    Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie (poz. 3): A. MADALIŃSKI: Odwaga wołania na puszczy. „Śląsk” 2004 nr 9. – J. MARZEC: Upodobanie do słowa pisanego. „Nowe Książ.” 2004 nr 6. – K. MASŁOŃ: Orientacja na czucie i wiarę. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus“ 2004 nr 86. – Zob. też Wywiady.
+
 
+
    Godot i jego cień (poz. 4): T. BUREK: Grzech straconej młodości. „Więź” 2009 nr 7. –  J. MAJCHEREK. „Zesz. Lit.” 2009 nr 106. – D. NOWACKI: Kronika wypadków miłosnych. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 13. – A. PAPIESKA: Triumf literatury. „Nowe Książ.” 2009 nr 7. – J. SARNIEWSKA: W cieniu Becketta. „Lampa” 2009 nr 6. –  T. SOBOLEWSKI: Z Beckettem w Café Français. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 70. – J. WAKAR: Kronika olśnienia. „Dziennik” dod. „Kultura” 2009 nr 67. – B. WILDSTEIN: L., czyli Beckett jako katharsis. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus” 2009 nr z 4 IV. – B. WIECZOREK: Przynieść pociechę zrozpaczonym. „Prz. Powsz.” 2009 nr 12. –  T. WIŚNIEWSKI: W świecie Godota. „Kwart. Artyst.” 2009 nr 2. – W. ZWINOGRODZKA: Na ziemi Ulro. „Teatr” 2009 nr 10. –  Zob. też Wywiady.
+
 
+
    F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci (Przekłady poz. 45): I.N. CZAPSKA: Poeta nocy. „Życie Warszawy” 2003 nr 46. –  J. HARTWIG: Powrót Hölderlina. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 61. – B. KIERC: „Wszystko co masz, to oddech”. „Kwart. Artyst.” 2003 nr 2/3. –  J. PILCH: Przybywaj, ogniu! „Polityka” 2003 nr 12. – K. LIPIŃSKI: Hölderlin spolszczony czy spolonizowany? „Recepcja, Transfer, Przekład” 2005.
+
 
+
       
+
 
+
Maria Kotowska-Kachel
+

Wersja z 10:40, 24 paź 2014

ur. 1949

Pełna forma nazwiska: Libin-Libera.

Pseud.: Andrzej Lieder; Andrzej Rolicz; Jakub Braun; Jerzy Rolicz; Jerzy Rybak.

Prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, reżyser.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 19 kwietnia 1949 w Warszawie; syn Zdzisława Libin-Libery, historyka literatury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego (UW), i Heleny ze Żmijewskich, nauczycielki łaciny i historii starożytnej. Dzieciństwo spędził w Warszawie. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego oraz XXII Liceum Ogólnokształcące im. J. Marti; maturę zdał w 1967. Następnie do 1972 studiował polonistykę na UW. Debiutował w 1969 artykułem na temat powieści Miazga J. Andrzejewskiego pt. Czy miazga tylko zostanie, czy diament?, opublikowanym na łamach tygodnika „Współczesność” (nr 19). W 1972 ogłosił w „Twórczości” (nr 5) przekład fragmentów prozy S. Becketta pt. Jak jest; Dzyń; Wyludniacz, rozpoczynając pracę nad twórczością dramatopisarza jako tłumacz i komentator, a z czasem także jako badacz i reżyser.Z miesięcznikiem tym nawiązał stałą współpracę; publikując w 1971-82 liczne artykuły, recenzje i tłumaczenia. Brał udział w opozycyjnym życiu politycznym; m.in. redagował pierwsze numery, wydawanego poza oficjalnym obiegiem, „Biuletynu Informacyjnego”. Współpracował okazjonalnie w 19[?]-[?] z paryską „Kulturą” (podp. także: Andrzej Rolicz, Jerzy Rolicz, Jerzy Rybak). Jako reżyser debiutował w 1980 w Teatrze Nowym w Poznaniu inscenizacją sztuk S. Becketta pt. Nie ja i Tamtym razem; w następnych latach reżyserował dramaty tego autora w różnych miastach Polski i w Teatrze Telewizji. W 1984 uzyskał doktorat w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy pt. Kosmologia Becketta. Studia o wybranych dramatach i tekstach prozą (promotor prof. Alina Brodzka). W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) i amerykańskiego Samuel Beckett Society. W 1988-93 współredagował dwumiesięcznik „Puls” (do 1990 wydawany w Londynie; tu także podp. Jakub Braun). Publikował również pod pseudonimem Andrzej Lieder w ukazujących się w Paryżu „Zeszytach Literackich” i w londyńskim „Aneksie”. W 1989 za przekład Dzieł dramatycznych Becketta otrzymał nagrodę specjalna STP. W tymże roku wstąpił do SPP. W 1989-91 reżyserował sztuki Becketta w Anglii (Leicester, Londyn) i w Irlandii (Dublin). W 1991-93 był redaktorem Wydawnictwa Puls Publications z siedzibą w Londynie. Kontynuował działalność reżyserską w teatrach krajowych i poza granicami Polski oraz na międzynarodowych festiwalach teatralnych. W 1993 przebywał w Stanach Zjednoczonych na stypendium International Writing Program na University of Iowa. W 1996-2001 pełnił obowiązki kierownika literackiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W 1998 opublikował powieść Madame, wielokrotnie nagrodzoną. W 1999 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 2001-03 ogłaszał (wspólnie z Agatą Bielik-Robson) w „Przeglądzie Politycznym” cykl pt. Rozmowy warszawskie. W 2005 za całokształt twórczości literackiej i teatralnej otrzymał nagrodę Pierścień Mędrców Betlejemskich przyznawaną przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej.

W 1984 ożenił się z Elżbietą Jasińską, anglistką, tłumaczką; ma dwoje dzieci Jana Samuela (ur. 1986) i Annę (ur. 1989). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Czy Europa musi zginąć? [Jednoaktówka]. „Dialog” 1990 nr 9 s. 27-38. Przedr. zob. poz. 3 s. 183-210. Praprem. zob. przekł. ang.
 2. Przekł. ang.: Eastern promises. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Praprem.: Reż.: K. Ireland. London, Royal Court Theatre 1990. Druk w: The May Days Dialogues. London 1990.

 3. Madame. [Powieść]. Wwa: Znak 1998, 392 s. Wyd. nast.: Wwa: Libros 2001; Kr.: Znak 2003, tamże: wyd. 3 przejrz. 2004, 2008.
 4. Nagroda w konkursie wydawnictwa Znak na powieść w 1998; nagroda im. A. Kijowskiego w 1999; nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999, nominacja do finału (w przekł. ang.) nagrody IMPAC Dublin Literary Award w 2002.

  Przekł. (tytuł przekł. podano, jeśli inny niż oryginału): ang.: [Przeł.] A. Kołakowska. New York 2000, wyd. nast.: Melbourne 2001, Edinburgh 2001, tamże 2002, – chiński 2006, – czes.: [Przeł.] H. Stachová. Praha 2005, – fiń.: [Przeł.] P. Paloposki. Helsinki 2003, – franc.: [Przeł.] G. Erhard. Paris 2004, – grec.: Ī daskála tōn gallikō’n: Mythistórīma. [Przeł.] F. Kondýlīs. Athīna 2002, – hebr.: [Przeł.] A. Zaydman. Tel-Aviv 2004, – hiszp.: [Przeł.:] K. Olszewska Sonnenberg, S. Trigán. Barcelona 2002, – holend.: [Przeł.] E. Hart. Amsterdam 2002, – kataloński: [Przeł.:] A. Rubio, J. Sławomirski. Barcelona 2002, – litew.: [Przeł.] V. Jarutis. Vilnius 2005, – niem.: [Przeł.] K. Wolff. München 2000, tamże 2001, – norw.: [Przeł.] J. Brodal. [Oslo] 2002, – portug.: [Przeł.] T. Fernandes Swiatkiewicz. Porto 2006, – ros.: [Przeł.] S. Makarcev. Moskva 2004, – słowac.: [Przeł.] J. Marušiak. Bratislava 2001, – słoweń.: [Przeł.] N. Jež. Ljubljana 2003, – szwedz.: [Przeł.] A. Bodegård. [Stockholm] 2001, – turec.: [Przeł.] B. Çağnur Alyüz. Istambul 2005, – węgier.: [Przeł.] L. Pálfalvi. Budapest 2000, – włos.: [Przeł.] V. Verdiani. Milano [2002].

 5. Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie. Wwa: Sic! 2004, 225 s.
 6. Zawartość: Trzy rozmowy: Żart, ironia, muzyka i głębsze znaczenie. Rozmowa z Władysławem Rajcherem, „Nowe Książki”, styczeń 1999; Jesteś, jakim się wymyślisz... Rozmowa z Katarzyną Kubisiowską, „Tygodnik Powszechny”, listopad 1999; Żoliborz – moja mała ojczyzna. Rozmowa z Tomaszem Kwaśniewskim, „Gazeta Stołeczna”, sierpień 1999. – Droga do literatury: Wesele, którego nie było. O „Miazdze”Jerzego Andrzejewskiego; Błogosławieństwo Becketta; Historia i literatura; Rachunek sumienia. Przemówienie z okazji odebrania Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego w Klubie Księgarza w Warszawie dnia 29 listopada 1999. – Koledzy po piórze: Prawdziwy humanista. Pożegnanie Janusza Szpotańskiego; Wilhelm [Dichter]. O autorze „Konia Pana Boga”; Mały „Dzień Słońca” albo 60 dni Weisera [dot. P. Huelle: Weiser Dawidek]; Czwarte oblicze Bronisława Maja. Laudacja wygłoszona w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Warszawie dnia 28 stycznia 1997; Pochwała Janusza Szubera. Mowa na uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji Kultury w Domu Literatury w Warszawie dnia 25 stycznia 1999; Co zobaczył Zbigniew Mentzel. Odczyt wygłoszony podczas wieczoru autorskiego Zbigniewa Mentzla w Warszawie dnia 13 listopada 2001; Liryki lozańskie. Wariacje na temat Jerzego Pilcha. – Literatura dziś: Czym jest literatura?; Play right? Zagajenie dyskusji wygłoszone na międzynarodowym festiwalu literackim i teatralnym w Singapurze we wrześniu 2001; Seans uwielbienia; Jaka będzie literatura polska w XXI wieku?. – Polska, Europa i Świat: Nie, panie generale. Wokół książki Wojciecha Jaruzelskiego „Stan wojenny, dlaczego?”; Czy Europa musi zginąć? [poz. 1]; Wnoszę o złagodzenie wyroku. Głos świadka w procesie przeciwko 20. stuleciu n.e. na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2000 w Krakowie. – Trzy wyznania: Najwcześniejsze wspomnienie. Wyznanie epickie; Co to jest przemijanie? Wyznanie dramatyczne; Niespełniona miłość. Wyznanie liryczne.

 7. Godot i jego cień. [Proza autobiograficzna]. Kr.: Znak 2009, 416 s.
 8. Nominacja do finału Lit. Nagrody Europy Środkowej „Angelus” w 2010.

Przekłady i adaptacje

 1. J. Andrzejewski: Popiół i diament. Adapt. teatr.: A. Andrzejewska, ... Wyst. tv: Reż.: Z. Hübner. TVP 1974.
 2. S. Beckett: Skecz radiowy. [Słuchowisko]. Druk fragm.: „Literatura” 1975 nr 51/52 s. 6-7; druk całości: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 72-87. Wyst. radiowe: Reż. ... Radio 2007. Przedr. zob. poz. 30, 36.
 3. S. Beckett: Nie ja. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1979 nr 7 s. 404-414. Wyst. łącznie z poz. 6, 7, 10: Reż.: ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
 4. S. Beckett: Tamtym razem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P. Kamiński, ... Druk w: Beckett. Program wydany z okazji 74-tej rocznicy urodzin S. Becketta. Pozn. 1980 s. 37-46. Przedr.: „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 140-153. Wyst. łącznie z S. Beckett: Ostatnia taśma Krappa. Tłum. J. Gąsiorowski; Nie ja. Tłum. M. Semil: Reż. ... Pozn., T. Nowy 1980. Przekł. inny pt. Wtedy gdy zob. poz. 30, 36.
 5. S. Beckett: Cascando. Słuchowisko radiowe na muzykę i głos. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 92-101. Przedr. zob. poz. 30.
 6. S. Beckett: Komedia. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 102-127. Wyst. łącznie z poz. 3, 7, 10. Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
 7. S. Beckett: Kroki. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 154-165. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. zob. poz. 30, 36, 50.
 8. S. Beckett: Oddech. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 139-140. Wyst. łącznie z poz. 16, 23, 28: Reż.: A. Maksymiak. Bielsko-Biała, T. Banialuka – Ośrodek Teatr., Scena na Piętrze 1999. Przedr. zob. poz. 30.
 9. S. Beckett: Partia monologu. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 188-195. Przedr. w wersji zmien. pt. Partia solowa: „Dialog” 1986 nr 4 s. 94-98. Wyst. pt. Partia solowa łącznie z poz. 3, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.
 10. S. Beckett: Tam i z powrotem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: P. Kamiński, ... „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 128-137. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 7: Reż. ... Wwa, PWST 1981. Przedr. pt. Przychodzić i odchodzić zob. poz. 30.
 11. S. Beckett: Trio duchów. Sztuka telewizyjna. „Lit. na Świecie” 1981 nr 4 s. 166-177. Wyst. tv pt. Trio widm łącznie z poz. 13, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Przedr. pt. Trio widm zob. poz. 30.
 12. S. Beckett: Czekając na Godota. [Utwór dramatyczny]. Wyst. Reż.: M. Grzesiński. Wwa, T. Mały 1982. Wyd. z oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1985, 148 s. Wyd. nast.: Oprac. W. Błoński. Wwa: BGW 1992. Lektura z Oprac.; Oprac. i posł. ... Wwa: PIW 1994, Lektury. Przedr. zob. poz. 30, 36, 37, 50.
 13. S. Beckett: Ej, Joe. (Sztuka telewizyjna). Wyst.: teatr. łącznie z poz. 14: Reż. ... Wwa, PWST 1982; tv łącznie z poz. 11, 21, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk: „Odra” 1984 nr 12 s. 66-69. Przedr. zob. poz. 30, 36.
 14. S. Beckett: Ohio Impromptu. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 13: Reż. ... Wwa, PWST 1982. Druk: „Dialog” 1983 nr 3 s. 95-97. Przedr. pt. Impromptu „Ohio” poz. 30, 36, 50.
 15. S. Beckett: Pisma prozą. Przeł.: P. Kamiński, ... Wybór, oprac. oraz esej o prozie Becketta ... Wwa: Czyt. 1982, 187 s.
 16. Zawartość: w przekł. A.L.: Z zarzuconego dzieła; Wyobraźnia martwa wyobraźcie sobie; Wyludniacz; Dzyń; Bez; Na zakończenie raz jeszcze; Nieruchomo, – w przekł. wspólnie z P. Kamińskim: Niewypały.

 17. S. Beckett: Katastrofa. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr 12 s. 42-45. Wyst.: teatr.: łącznie z poz. 19: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986; tv łącznie z poz. 18: Reż. ... TVP 1992. Przedr. poz. 30, 36, 50.
 18. S. Beckett: Kołysanka. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1983 nr 4 s. 71-76. Wyst. łącznie z poz. 3, 7: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985. Przedr. zob. poz. 30.
 19. S. Beckett: Co gdzie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 9 s. 18-23. Wyst.: tv łącznie z poz. 16: Reż. ... TVP 1992; teatr. łącznie z poz. 3, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 28 pt. Beckett: Reż.: P. Szczerski. Kielce, T. im. S. Żeromskiego 1999. Przedr. zob. poz. 30.
 20. S. Beckett: Końcówka. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1984. Wyst. łącznie z poz. 16: Reż. .... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1986. Druk zob. poz. 30 s. 130-199. Przedr. zob. poz. 36, 37, 44, 50.
 21. S. Beckett: Ostatnia taśma. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 8/9 s. 201-221. Wyst.: teatr. łącznie z poz. 6: Reż. ... Wwa, T. Studio im. S.I. Witkiewicza 1985; tv: Reż. ... TVP 1989. Przedr. zob. poz. 30, 36, 44, 50.
 22. Wyst. też pt. Ostatnia taśma Krappa.

 23. S. Beckett: ...jak obłoki... [Sztuka telewizyjna]. Przekł. powst. 1986. Wyst. tv łącznie z poz. 11, 13, 22 pt. Cztery miniatury: Reż. ... TVP 1988. Druk zob. poz. 30 s. 587-594. Przedr. zob. poz. 36.
 24. S. Beckett: Nacht und Traüme. [Utwór dramatyczny]. „Dialog“ 1986 nr 5/6 s. 106-107. Wyst. pt. Noc i sny: tv: łącznie z poz. 11, 13, 21 pt. Cztery miniatury: Reż.: ...TVP 1988; teatr. łącznie z poz. 3, 7, 16, 23: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier im. A. Osieckiej 1999. Przedr. zob. poz. 30.
 25. S. Beckett: Fragment dramatyczny I. Wyst. łącznie z poz. 24 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż. P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 208-218.
 26. S. Beckett: Fragment dramatyczny II. Wyst. łącznie z poz. 23 pt. Fragmenty dramatyczne: Reż.: P. Szczerski. Kr., T. 38 1987. Druk zob. poz. 30 s. 220-237. Przedr. zob. poz. 50.
 27. S. Beckett: Słowa i muzyka. [Słuchowisko]. „Dialog” 1987 nr 9 s. 51-56. Przedr. zob. poz. 30.
 28. S. Beckett: Szczęśliwe dni. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1987. Druk zob. poz. 30 s. 255-300. Wyst. teatr.: Reż.: J. Zembrzuski. Łodź, T. Studyjny 83 im. J. Tuwima 1990. Przedr. zob. poz. 36, 44, 50.
 29. T. Mann: Śmierć w Wenecji. Adapt. na libretto operowe: M. Piper. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: B. Britten. Wyst.: Reż.: R. Peryt. Pozn., T. Wielki im. S. Moniuszki 1987.
 30. S. Beckett: Akt bez słów I. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 193-199. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 29: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.
 31. S. Beckett: Akt bez słów II. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 202-206. Wyst. łącznie z poz. 7, 16, 20, 28: Reż.: J. Kozłowski. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1991.
 32. S. Beckett: Dzieła dramatyczne. Wwa: PIW 1988, 756 s.
 33. Nagroda Funduszu Literatury w 1988, nagroda specjalna Stow. Tłumaczy Pol. za najlepszy przekład w 1988.

  Zawartość: Utwory sceniczne: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Akt bez słów I [poz. 28]; Akt bez słów II [poz. 29]; Fragment dramatyczny I [poz. 23]; Fragment dramatyczny II [poz. 24]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Przychodzić i odchodzić [pt. Tam i z powrotem zob. poz. 10]; Oddech [poz. 8]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [przekł. inny zob. poz. 4]; Kroki [poz. 7]; Partia solowa [poz. 9]; Kołysanka [poz. 17]; Impromtu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]; Co gdzie [poz. 18]. – Słuchowiska: Którzy upadają [poz. 31]; Popioły. Szkic radiowy; Skecz radiowy [poz. 2]; Słowa i muzyka [poz. 25]; Cascando [poz. 5]. – „Film” i sztuki telewizyjne: Film; Ej, Joe [poz. 13]; Trio widm [pt. Trio duchów zob. poz. 11]; ...jak obłoki... [poz. 21]; Kwadrat [poz. 32]; Nacht und Träume [poz. 22].

 34. S. Beckett: Którzy upadają. [Słuchowisko radiowe]. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 429-469. Wyst. teatr.: Reż.: B. Suchocka, J. Ostaszkiewicz. Wwa, T. Ateneum im. S. Jaracza 1990. Przedr. zob. poz. 36.
 35. S. Beckett: Kwadrat. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1988. Druk zob. poz. 30 s. 595-600. Wyst. łącznie z poz. 3, 6, 10 pt. Teatr wewnętrzny: Reż.: W.D. Asmus, O. Sturm, M. Kędzierski. Kr., T. Buckleina 1997.
 36. Czarna Maska. Opera w 1 akcie. Libretto na podstawie dramatu G. Hauptmanna: P.H. Kupfer, J. Penderecki. Przeł.: J. Szpotański, ... Muz.: K. Penderecki. Wwa: T. Wielki 1988, 52 s. Wyst.: Reż.: A. Lheureux. Wwa, T. Wielki 1988.
 37. W. Allen: Bóg. [Utwór dramatyczny]. Przeł. ... Adapt.: ..., W. Biedroń. Wyst. tv: Reż.: W. Biedroń. TVP 1990.
 38. Sofokles: Antygona. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. 1990. Przeł.: ..., J. Szpotański. Wyst.: teatr.: Reż.: Z. Wilkoński. Szczec., T. Pol. 1993, – tv: Reż.: G. Małecki. TVP 2004.
 39. Masz. przekł. w bibl. ZAiKS w Warszawie.

 40. S. Beckett: Dramaty. Wybór. Przeł. i oprac. ... Wr.; Kr.: Ossol. przy współpracy z PZU 1995, CXLIV, 456 s. BN, II, 241. Wyd. 2 tamże 1999.
 41. Zawartość: Wstęp. – Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Komedia [poz. 6]; Nie ja [poz. 3]; Wtedy gdy [poz. 30]; Kroki [poz. 7]; Impromptu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]; Którzy upadają. Słuchowisko [poz. 31]; Popioły. Słuchowisko; Skecz radiowy. Słuchowisko [poz. 2]; Ej, Joe. Sztuka telewizyjna [poz. 13]; ...jak obłoki...Sztuka telewizyjna [poz. 21], – Aneks.

 42. S. Beckett: Czekając na Godota; Końcówka. [Utwory dramatyczne]. Przeł., wprowadzenie i oprac. ... Wwa: PIW 1997, 178 s. Zob. poz. 12, 19.
 43. Sofokles: Elektra. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: ..., J. Szpotański. Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Dram. 1997.
 44. S. Beckett: Wierność przegranej. [Eseje]. Przeł.: ..., M. Nowaszewski. Wybór i oprac. ... Kr.: Znak 1999, 146 s.
 45. Tu w tłum. A.L.: Dante...Bruno, Vico, Joyce; Proust; Trzy dialogi z Georges’em Duthuit.

 46. O. Wilde: Salome. [Utwór dramatyczny]. Druk: „Kwart. Artyst.” 1999 nr 4 s. 79-101. Wyst.: teatr.: Reż.: B. Kierc. Łódź, T. Logos 2000; radiowe: Radio 2007. Druk zob. poz. 46 s. 13-98.
 47. Warsztat muzyczny. (The Music Programme). Libretto operowe: P. Micou. Muz.: R. Panufnik. Druk: Wwa: Logos, T. Wielki 2000. Wyst.: Reż.: K. Warlikowski. Wwa, T. Wielki – Opera Nar. 2000.
 48. W. Shakespeare: Makbet. [Utwór dramatyczny]. Wwa: RTW [2001], 190 s. Wyd. nast. popraw. Wwa: Noir Sur Blanc 2002. Wyst.: radiowe: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2001; teatr.: Reż.: T. Wójcik, Wwa, T. Adekwatny 2003.
 49. O. Wilde: Tragedia florencka. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z A. Czechow: Niedźwiedź pt. Dwie sceny miłosne: Reż.: K. Zaleski. Wwa, T. Ateneum 2001. Druk zob. poz. 46 s. 99-133.
 50. S. Beckett: Dramaty. Przeł. i oprac. ... Wwa: Porozumienie Wydawców; PIW 2002, 259 s. Kanon na Koniec Wieku.
 51. Zawartość: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26].

 52. F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2003, 337 s. Wyd. 2 rozszerz. z podtyt. 100 najsłynniejszych wierszy w przekładzie ... Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009.
 53. W wyd. 1 tekst w jęz. pol. i niem.

 54. O. Wilde: Dwie sceny miłosne. Wwa: PIW 2003, 131 s.
 55. Zawartość: Salome [poz. 40]; Tragedia florencka [poz. 43].

 56. S. Beckett: Molloy i cztery nowele. [Powieść i nowele]. Słowo wstępne ... Kr.: Znak 2004, 280 s. Znakomita Kolekcja.
 57. Nagroda „Lit. na Świecie” za przekład w 2005.

  Zawartość: Molly. [Powieść]. – Nowele: Pierwsza miłość; Wypędzony; Środek uspokajający; Koniec.

 58. S. Beckett: Foirade II. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 49 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa. Tor., T. im. W. Horzycy 2007.
 59. S. Beckett: No właśnie co. [Utwór dramatyczny]. Wyst. łącznie z poz. 9, 13, 17, 31, 48 pt. Dwa i pół miliarda sekund: Reż.: I. Kempa, Tor., T. im. W. Horzycy 2007.
 60. S. Beckett: No własnie co. Dramaty i proza. W przekł. ... Wwa: PIW 2010, 485 s.
 61. Zawartość: Od tłumacza. – Dramaty: Czekając na Godota [poz. 12]; Końcówka [poz. 19]; Ostatnia taśma [poz. 20]; Szczęśliwe dni [poz. 26]; Fragment dramatyczny II [poz. 24]; Komedia [poz. 6]; Nie ja [poz. 3]; Kroki [poz. 7]; Impromtu „Ohio” [pt. Ohio Impromptu zob. poz. 14]; Katastrofa [poz. 16]. – Proza: z poz. 47: Pierwsza miłość; Wypędzony; Koniec, z poz. 15: Z zarzuconego dzieła; Wyludniacz; Bez, – nadto: Żadną z; Towarzystwo; Podrygi; No właśnie co. – Zamiast posłowia: Ziemia to czyściec czy piekło? Z A.L. rozmawia Sebastian Duda.

 62. K. Kawafis: Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż... Wiersze wybrane. Kr.: Znak 2011, 150 s. Poezja.

Prace redakcyjne

 1. J. Szpotański: Zebrane utwory poetyckie. Oprac.: ..., Z. Saloni. Londyn: Puls 1990, 364 s.
 2. J. Andrzejewski: Miazga. [Powieść]. Wyd. pełne, nie cenzurowane [Red. ...]. Londyn: Puls Publications 1992, 507 s.
 3. Inf. o udziale A.L. zob. Twórczość, poz. 3 s. 49.

 4. S. Barańczak: Zimy i podróże. [Wybór wierszy]. Lekcja literatury z ... Kr.: WL 1997, 136 s.
 5. Tu wybór i przedm. A.L. pt.: „Zimy i podróże” Stanisława Barańczaka, s. 5-23.

 6. J. Szpotański: Gnom; Caryca; Szmaciak. [Utwory satyryczne]. Oprac. [i posł.] ... Łomianki: Wydawn. LTW 2007, 238 s.
 7. Zob. też Przekłady poz. 12, 15, 36, 37, 39, 44.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2009, 2010.
 • Wywiady zob. Twórczość poz. 3, Przekłady i adaptacje poz. 50 oraz m.in.: Rozumieć Becketta. Rozm. K. Myszkowski. „Dialog” 1989 nr 11/12 [dot. Dzieła dramatyczne]; Prawda bez pocieszenia. Rozmowa z A.L., tłumaczem i reżyserem dramatów Samuela Becketta. „Gaz. Wybor.” 1991 nr 281; Moje przygody z „Katastrofą” [S. Becketta]. „Dialog” 1992 nr 12; Noc z wielkiego piątku na sobotę. Rozm. J. Pilch. „Tyg. Powsz.” 1992 nr 8; Strażnik świętego ognia. Rozm. I.N. Czapska. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 14 [dot. tłum. poezji F. Hölderlina]; Portret z Madame w tle. Rozm. I.N. Czapska. „Życie Warszawy” 2004 nr 60 [dot. Błogosławieństwo Becketta]; Dwuznaczny obraz świata. Rozm. D. Leśniak-Rychlak. „Autoportret” 2009 nr 3 [dot. Godot i jego cień]; Pisarz, którego sukces nie zmienił ani na jotę. Rozm. J. Tomczak. „Dziennik” 2009 nr 62; Beckettowska negatywność niczego nie przesądza. Jubileusz sześćdziesiątych urodzin A.L. Rozm.: A. Bielik-Robson, T. Burek, ..., I. Smolka. „Tekstualia” 2009 nr 3.

Powrót na górę↑

Madame

 • P. CZAPLIŃSKI: Madame i melancholia. „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. o Książ.” 1998 nr 8, przedr. pt. Między nostalgią i melancholią w tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001; polem. Z. MENTZEL: L., równać w dół. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 46.
 • P. HUELLE: KPP i duch Racine’a. Kilka uwag o pewnej Madame da Directrice. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 39.
 • A. JAMROZEK-SOWA: Życie jest piękne (z madame la directrice). „Fraza” 1998 nr 3/4.
 • K. MASŁOŃ: Podążać za Gwiazdą Północy. „Rzeczpospolita” 1998 nr 226.
 • A. OSTOWICZ: „Nie urodziłem się za późno...”. „Topos” 1998 nr 5/6.
 • S. CICHOWICZ: Owoc słodkiej fikcji. „Nowe Książ.” 1999 nr 1.
 • M. DZIEŃ: O Micie, który staje się słowem. „Kwart. Artyst.” 1999 nr 1.
 • M. INGLOT: O relacjach między nauczycielem a zdolnym uczniem – w związku z OL i JP i powieścią „Madame” A.L. „Warsztaty Polonist.” 1999 nr 4.- W. KALISZEWSKI: Nareszcie powieść. „Więź” 1999 nr 2.
 • P. SZAROTA. „Zesz. Lit.” 1999 nr 2.
 • K. SZCZUKA: Forma i chłopiec. „Res Publ. Nowa” 1999 nr 1/2.
 • D. ULICKA: Czekanie na opowieść. „Nowe Książ.” 1999 nr 1.
 • B.P. ALEKSANDROWICZ: Ciągle ucieczka. „Pogranicza” 2000 nr 4 [dot. także: R. Majewski: Niech żyje nam rezerwa].
 • M. URBANOWSKI: Syzyfowe prace (w roku 1965) – („Madame” A.L.). „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7; przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • M. WOLNY: Międzynarodowa kariera „Madame” A.L. „Polityka” 2000 nr 12.
 • M. ZWINOGRODZKA: Bezlitosna drobiazgowość. „Nowe Państwo” dod. „Nowożytny POSTygodnik” 2000 nr 7.
 • T. BUREK: Nareszcie powieść. W tegoż: Dziennik kwarantanny. Kr. 2001.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Z różnych pamięci. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003.
 • P. SADKOWSKI: Autotematyzm i transtekstualność w powieściach inicjacyjnych Alberta Cohena, Andreïa Makine’a i A.L. W: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Tor. 2003.
 • D. SAMBORSKA-KUKUĆ: Dwa razy „Madame”. Pigmaliona autoportret z kobietą. „Teksty Drugie” 2005 nr 6.
 • A. ROESLER: Obraz szkoły w prozie współczesnej na przykładzie „Madame” A.L. i „Pustej szkoły” Bogusławy Latawiec. „Z Teorii i Praktyki Dydak. Jęz. Pol.” 2007.
 • R. KOMARZEWSKA-SKOLIMOWSKA: „Madame” A.L. na lekcjach języka polskiego. „Polonistyka” 2009 nr 1.

Powrót na górę↑

Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie

 • A. MADALIŃSKI: Odwaga wołania na puszczy. „Śląsk” 2004 nr 9.
 • J. MARZEC: Upodobanie do słowa pisanego. „Nowe Książ.” 2004 nr 6.
 • K. MASŁOŃ: Orientacja na czucie i wiarę. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus“ 2004 nr 86.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Godot i jego cień

 • T. BUREK: Grzech straconej młodości. „Więź” 2009 nr 7.
 • J. MAJCHEREK. „Zesz. Lit.” 2009 nr 106.
 • D. NOWACKI: Kronika wypadków miłosnych. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 13.
 • A. PAPIESKA: Triumf literatury. „Nowe Książ.” 2009 nr 7.
 • J. SARNIEWSKA: W cieniu Becketta. „Lampa” 2009 nr 6.
 • T. SOBOLEWSKI: Z Beckettem w Café Français. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 70.
 • J. WAKAR: Kronika olśnienia. „Dziennik” dod. „Kultura” 2009 nr 67.
 • B. WILDSTEIN: L., czyli Beckett jako katharsis. „Rzeczpospolita” dod. „Plus Minus” 2009 nr z 4 IV. – B. WIECZOREK: Przynieść pociechę zrozpaczonym. „Prz. Powsz.” 2009 nr 12.
 • T. WIŚNIEWSKI: W świecie Godota. „Kwart. Artyst.” 2009 nr 2.
 • W. ZWINOGRODZKA: Na ziemi Ulro. „Teatr” 2009 nr 10.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

F. Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci

 • Co się ostaje, ustanawiają poeci (Przekłady poz. 45): I.N. CZAPSKA: Poeta nocy. „Życie Warszawy” 2003 nr 46.
 • J. HARTWIG: Powrót Hölderlina. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 61.
 • B. KIERC: „Wszystko co masz, to oddech”. „Kwart. Artyst.” 2003 nr 2/3.
 • J. PILCH: Przybywaj, ogniu! „Polityka” 2003 nr 12.
 • K. LIPIŃSKI: Hölderlin spolszczony czy spolonizowany? „Recepcja, Transfer, Przekład” 2005.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Antoni LIBERA
Nawigacja
Narzędzia