Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1956

Pseud.: (a); (ad); Adela; ADL; (al); (Al); Art.; Były Junior; Konrad Danielewicz; Marek Strzelczyk; Monika Sas; (płk); Rafał; Z.A. Mieszany.

Prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, autor książek dla dzieci.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 4 stycznia 1956 w Szczecinie; syn Ryszarda Liskowackiego, prozaika, poety, dramatopisarza, i Danieli z domu Maj, nauczycielki języka polskiego. W 1970 podjął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Szczecinie. W tym okresie rozpoczął twórczość literacką. Współredagował pismo szkolne ,,Kaktus” (1971-74), na którego łamach zamieszczał felietony, opowiadania i rysunki. Jako poeta debiutował w 1974 wierszami pt. Spotkanie i U fotografa, opublikowanymi na łamach tygodnika ,,Na Przełaj” (nr 4) w rubryce Klub Młodych Autorów (podp. Art.). Za właściwy debiut poetycki uważa wiersze pt. Odblask, Zapomnienie. Motyw I, ogłoszone w 1975 w tygodniku ,,Kamena” (nr 1). Po zdaniu matury w 1974 podjął studia z zakresu filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Uczestniczył w życiu literackim uczelni: współpracował m.in. z gazetą czytaną ,,Struktury”, napisał scenariusz do spektaklu Jeszcze trochę snu (prapremiera Poznań, Teatr Jan 1977). W 1974 uzyskał magisterium na UAM. Otrzymywał kilkakrotnie nagrody i wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Śpiewaka (1975, 1976, 1977). Od 1975 należał do Koła Młodych ZLP w Poznaniu. Wiersze publikował na łamach ,,Poezji” (1976), ,,Nowego Wyrazu” (1977-79), ,,Tygodnika Kulturalnego” (1977), a także w ,,Szpilkach” (1977-79). W 1978 powrócił do Szczecina; w tamtejszym ZLP pełnił funkcję prezesa Koła Młodych ZLP, a także współtworzył Szczecińską Serię Literacką ,,Arkusze” (1979-80), wydawaną przez to Koło oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie. Pracował w redakcjach szczecińskich gazet i tygodników. Liczne artykuły, wiersze, recenzje teatralne, reportaże, wywiady oraz przekłady z języka rosyjskiego i angielskiego publikował m.in. w tygodniku ,,Jantar” (1978-81; prowadził tu m.in. przegląd premier sezonu 1978/79 oraz korespondencje z czytelnikami podp. m.in. ADL; zamieszczał też noty podp. Rafał), w ,,Scenie” (1980-86), ,,Kurierze Szczecińskim” (od 1982, od 1990 na stanowisku kierownika działu kulturalnego, a później społeczno-kulturalnego; podp. m.in.: Adela, (płk), Z.A. Mieszany; tu od 1991 także felietony sportowe podp. (Były Junior)), w tygodniku ,,Morze i Ziemia” (1983-90; podp. też: (a), (ad), ADL, (al), Konrad Danielewicz, Marek Strzelczyk, Monika Sas) oraz w ,,Gońcu Teatralnym” (1990). Równocześnie od początku lat osiemdziesiątych ogłaszał też prozę dla dzieci. Przez wiele lat był jurorem Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form, potem OPTMF ,,Kontrapunkt” w Szczecinie, w 1995 był jurorem Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W latach dziewięćdziesiątych podjął współpracę ze szczecińskimi teatrami: Teatrem Lalek ,,Pleciuga” i Teatrem Współczesnym. Jako dziennikarz ,,Kuriera Szczecińskiego” reaktywował w 1995 plebiscyt ,,Bursztynowy Pierścień” (na najlepszego aktora i najlepsze przedstawienie szczecińskich teatrów), nadając mu nową formułę szczecińskiej nagrody teatralnej. W 1995 rozpoczął stałą współpracę z dwumiesięcznikiem ,,Pogranicza”. Za twórczość publicystyczną otrzymał dziennikarską Nagrodę Prezydenta m. Szczecina (1995) oraz szczecińską Nagrodę Publicysty Roku (1996). W 1996 został członkiem SPP i do 1999 pełnił funkcję prezesa Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia. Kontynuował działalność literacką, publikując artykuły, szkice, opowiadania oraz liczne recenzje teatralne na łamach m.in. ,,Sycyny” (1995-98), ,,Teatru” (od 1996; tu stała współpraca), ,,Wiadomości Kulturalnych” (1996-97), ,,Twórczości” (od 1997), ,,Gazety Wyborczej” (2002-03), ,,FA-art” (2005, 2007). W 2000 otrzymał Szczecińską Nagrodę Literacką im. Z. Herberta, w 2001 Nagrodę Artystyczną m. Szczecina, przyznaną przez prezydenta miasta, nagrodę ,,Siewca Roku 2001” w kategorii kultura, przyznaną przez Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie, honorowy tytuł Ambasadora Szczecina 2002, przyznany przez kapitułę wybraną przez prezydenta miasta. Współpracował z radiem i telewizją. W 2002-06 w Telewizji Polskiej Szczecin prowadził wspólnie z Grzegorzem Fedorowskim cykl programów ,,Instytut Kulturalnych Sporów” (emitowano 44 odcinki). Jako autor słuchowisk radiowych otrzymał w 2005 nagrodę 60-lecia Polskiego Radia Szczecin. W kwietniu 2008 został prezesem spółki ,,Kurier Szczeciński” i redaktorem naczelnym tego dziennika. W 2012 został członkiem jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia, powołanej przez ,,Kurier Szczeciński”, Uniwersytet Szczeciński, Prezydenta m. Szczecina i Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego. W 2013 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej otrzymał Nagrodę Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto). Odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze ,,Gloria Artis” (2005).

W 1980 zawarł związek małżeński z Jolantą Garstecką, filologiem, teatrologiem, bibliotekarką; ma syna Konrada (ur. 1981), prawnika. Mieszka w Szczecinie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Sielanki. [Wiersze]. Pozn.: [b.w.] 1975, [24] s., powiel.
 2. Wybór z wierszy prezentowanych w czasie spotkania ,,Witryny Poetyckiej” OKS [Okręgowego Kom. Studenckiego] ,,Od Nowa” w Pozn. w 1975.

 3. Balbaryk i skrzydlate psy. [Powieść dla dzieci]. Pozn.: WP 1983, 153 s. Wyd. 2 popraw. Wwa: Telbit 2008.
 4. Autoportret ze szminką. [Wiersze]. Kr.,Wr.: WL 1985, 61 s.
 5. Balbaryk i złota piosenka. [Powieść dla dzieci]. Pozn.: WP 1985, 150 s. Wyd. 2 popraw. Wwa: Telbit 2008.
 6. Dzikie koty. [Opowiadania]. Szczec.: Glob 1986, 171 s.
 7. Zawartość: Małe zoo; Pojedynek; Hiszpańskie oczy; Książki; Po zielonej trawie; Rozbieranka; Młodzi mężczyźni we wnętrzu samochodu; Szable; Objawienie; Dzikie koty.

 8. Najbłękitniejsze oczy. [Opowiadania dla dzieci]. Pozn.: WP 1987, 111 s.
 9. Zawartość: Miś i Michaś; Najbłękitniejsze oczy; Li-li-li-liput, czyli niezwykła opowieść o wiedźmie z bagien, Srebrzystowłosej Księżniczce i Księciu o Złotym Sercu.

 10. Straszny smok Synoptycy. [Opowiadania dla dzieci]. Szczec.: KAW 1989, 77 s.
 11. Zawartość: Bardzo ciepłe kraje; Tuptaszek i Wigorek; Pudełko kredek; Przedziwne przygody czajnika z gwizdkiem; Pierścień Kocie Oczko; Straszny smok Synoptycy; Bursztynowa rybka; Król Drzew.

  Wyd. osob. poszczególnych opowiadań: Wr.: Nota Bene 1999: Bardzo ciepłe kraje, 15 s.; Tuptaszek i Wigorek, 14 s.; Pudełko kredek. Wyd. zmien. pt. Awantura w pudełku kredek, 14 s. Wyd. 2 tamże, - Wr.: Nota Bene 2001: Przedziwne przygody czajnika z gwizdkiem, 16 s.; Pierścień kocie oczko, 16 s.

 12. Atlas ptaków polskich. [Wiersze]. Szczec.: Barbara 1994, 71 s.
 13. Ulice Szczecina. [Szkice]. Oprac. graf.: A. Maciejewski. Szczec.: Albatros 1995, 93 s.
 14. Szepty miłosne. [Opowiadania]. Szczec.: 13 Muz 1996, 120 s.
 15. Zawartość: Kamyki; Welon; Niebo; Ziarna; Siódme piętro; Szepty miłosne; Czerwona kredka; Korespondencja; Arsenał.

 16. Śnieżynek. [Opowiadanie dla dzieci]. Szczec.: Albatros 1997, 90 s.
 17. Adapt.: teatr.: Reż.: Z. Niecikowski. Wyst. Szczec., T. Lalek ,,Pleciuga” 1997, - radiowa: Radio 2008.

 18. Cukiernica pani Kirsch. [Opowiadania]. Szczec.: Albatros 1998, 176 s.
 19. Zawartość: Muszla od Uzdrowiciela; Dwie monety; Skorupy; Cukiernica pani Kirsch; Wieczność pióra; Rodowe srebra; Obrączka; Pocztówki. Pasjans. Popiół; Aneks. Pejzaż wieczorny z łodziami.

  Adapt. radiowa opowiadania Wieczność pióra: Adapt. i reż.: S. Woroniecki. Radio 2006.

 20. Eine kleine. [Powieść]. Szczec.: 13 Muz 2000, 229 s. Wyd. 2 popraw. z posł. P. Czaplińskiego. Szczec.: Forma; Stow. Officyna 2009. Kwadrat.
 21. Szczecińska Książka Roku 2000, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda w VI Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2002.

  Adapt.: radiowa: Reż. i oprac. muz.: S. Woroniecki. Radio 2002, - teatr.: Adapt. i reż.: P. Kamza. Wyst. Szczec., T. Współcz. 2007.

  Przekł. niem.: Sonate für S. [Przeł.] J. Manc. München 2003.

 22. Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci. [Eseje]. Szczec.: 13 Muz 2002, 208 s.
 23. Zawartość: I: Wyścig na dochodzenie [dot.: L. Szaruga: Dochodzenie do siebie]; Heiliger. Am Logengarten [dot. rzeźbiarza B. Heiligera]; Sint Antoniesbreestraat, 1648; Ogród, miasto, język [dot. przewodnika dendrologicznego ,,Zieleń Szczecina”]; Weduta S. (na odwrocie kartki); Ulica Niemiecka, ulica Miedziana [dot. malarzy P. i O. Bałakirewów]; Jakobikirche. Pożegnanie miasta [dot. kompozytora J.C.G. Loewe]. - II: Agora, milczenie; Milczenie raz jeszcze; Portret zapomniany; Do radości; Zwycięstwo; Język giętki; Opowieści niesamowite; Poeci Dnia; Król Eryk; Śmierć naszych zwierząt. - III: ...do Ż; Intermezzo; Sotnikow; Trochę później; Rzeczy, światło; Węgorze Güntera Grassa; e.o.

 24. To wszystko. [Wiersze]. Szczec.: 13 Muz 2006, 75 s.
 25. Mariasz. [Powieść]. Szczec.-Bezrzecze: Forma 2007, 318 s.
 26. Nominacja do Europejskiej Nagrody Lit. 2009.

 27. Balbaryk i tajemne wrota. [Powieść dla dzieci]. Wwa: Telbit 2008, 175 s.
 28. Capcarap. [Opowiadania]. Szczec.: Forma 2008, 124 s.
 29. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2009.

  Zawartość: Uzdrowisko: Uzdrowisko. - Epitalamium: Motyw miłości w literaturze współczesnej; Torcik węgierski; Spacer poweselny. - Opowiadania autobusowe: Znak; Reks; Monia i Liza; Inny wymiar; Święty Piotr; Zagadka; Wypisy z Talmudu; Capcarap. - Notatki do nekrologów: Ajerkoniak; Jerzyk; Pan Miętówka; Trzy telefony; Ulica na literę P.; Notatki do nekrologów. - Szpitalnicy: Świńskie opowieści; Józiołek; Romek Piękna Piżama; Noc na biało; Piosenki z końca korytarza.

 30. Po sobie. [Wiersze]. Szczec.: Forma; Stow. Officyna 2010, 58 s. Tablice.
 31. Murzynek B. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2011, 293 s. Archipelagi.
 32. Skerco. [Opowiadania]. Szczec.: Wydawn. Forma; Stow. OFFicyna 2011, 125 s.
 33. Zawartość: W parku, lektury; Menażeria, Ińsko; Hrabia D.; Światło opowieści; Umarły Chujeba; Po burzy, piosenka; Świetliki; Bukiecik; Frania; Z dziejów literatury emigracyjnej; Smuteczek; Języki obce; Drugie czytanie; Bieguny; Literówka; Człon; Nos; Taki wstyd; Małe prozy Daniela Charmsa; Być może; Piętro; Pytajniki; Moje lektury; Imię; Z Czechowa; Akcja.

 34. Kronika powrotu. [Szkice]. Szczec.: Wydawn. Forma 2012, 239 s.
 35. Wybór szkiców publ. w l. 2002-2012, m.in. na łamach ,,Twórczości”, ,,Czasu Kultury”, ,,Odry”, ,,Toposu”.

 36. Elegijki. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2013, 66 s. Bibl. ,,Toposu”, 88.
 37. Dodatek do ,,Topos” 2013 nr 5.

  Przekłady utworów A.D.L. w antologii niem.: Wiedergewonnene Geschichte. [Oprac.:] P.O. Loew, Ch. Pletzing, T. Serrier. Wiesbaden 2006.

  Słuchowiska radiowe, m.in. zob. poz. 11-13 oraz: Przez drzwi. Radio 1995. Druk ,,Pogranicza” 1995 nr 4 s. 49-73 [II nagr. w konkursie lit. na 50-lecie Rozgłośni Pol. Radia w Szczec.]. - Dwie bez cukru. Radio 2000 [nagroda w ogólnopolskim konkursie Pol. Radia Szczec. ,,Nad Odrą i Bałtykiem”] - Za rzeką za sobą. Radio 2000 [nagroda w ogólnopolskim konkursie Pol. Radia Szczec. ,,Nad Odrą i Bałtykiem”, główna nagroda na II Krajowym Festiwalu Teatru Pol. Radia i TVP ,,Dwa Teatry” Sopot 2002]. – De profundis. Reż.: S. Woroniecki. Radio 2008 [nagroda na Festiwalu T. Pol. Radia i Teatru TV ,,Dwa Teatry” - Sopot 2009]. - Kombo. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2009.

  Słuchowiska dla dzieci emitowane na antenie Polskiego Radia BIS w 2006-2008: Bardzo biała komnata. - Fonek i Fonka. - Niepodziałek. - Niezwykła podróż książki z obrazkami. - Pan Słuchawkowy. - Telewizorzysko. - Wielka tajemnica małej Krzynki.

Prace redakcyjne

 1. M. Kaszuba, A. Rycko: Zielona baśń. [Utwór dramatyczny]. Oprac. lit. ... Wyst.: Reż.: Z. Niecikowski. Szczec., T. Lalek ,,Pleciuga” 1995.
 2. Sztuka napisana na podstawie prac dziecięcych nadesłanych na konkurs o tematyce ekologicznej.

 3. H. Banasiewicz: Ekbatana. Wybór wierszy. Wstęp i wybór ... Szczec.: Książn. im. S. Staszica 2006, 247 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009
 • Autor o sobie: A.D. Liskowacki: Autobus z miasta S. ,,Odra” 2007 nr 5 [dot.: Eine kleine], przekł. niem.: Der Autobus aus der Stadt S. W: Grenzen in Fluss. Frankfurt am Oder 2007
 • Wywiady: Miasto S., świat prozy i nagroda ,,Nike”. Rozm. I. Iwasiów. ,,Pogranicza” 2001 nr 2; Zimne ognie. Rozm. M. Michalska. ,,Gaz. Wybor.” 2001 nr 212 [dot.: Eine kleine]; ,,Zdrada jest próbą mistrza”. Rozm.: J. Borowczyk i M. Larek. ,,Czas Kult.” 2008 nr 4, przedr. w wersji rozszerz. w: J. Borowczyk, M. Larek: Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami. Pozn. 2008.


Autoportret ze szminką

 • Z. ANTOLSKI: Pożegnanie bajki. ,,Poezja” 1986 nr 10/11
 • E. KURZAWA. ,,Nowe Książ.” 1986 nr 10
 • D.T. LEBIODA: Wrażliwość, mądrość, sacrum. ,,Odgłosy” 1987 nr 29
 • A. SULIKOWSKI: Krakowski wiersz A.D.L. ,,Pogranicza” 2006 nr 3 [dot. wiersza Cisza po hejnale].

Powrót na górę↑

Dzikie koty

 • T. OLSZEWSKI: Młodość. ,,Życie Lit.” 1987 nr 19
 • D.T. LEBIODA: Dojrzały debiut. ,,Tak i Nie” 1988 nr 2.

Powrót na górę↑

Atlas ptaków polskich

 • B. TWARDOCHLEB: Pamięć i historia. ,,Pogranicza” 1994 nr 1
 • L. SZARUGA: Próba (auto)ironii. W tegoż: Powrót poetów. Kr. 1997.

Powrót na górę↑

Szepty miłosne

 • D. BITNER: Szeptanie. ,,Wiad. Kult.” 1997 nr 33
 • [M. LALAK] M. SKWIERCZYK: W świecie pełnym znaków. ,,Pogranicza” 1997 nr 1, przedr. w M. LALAK: Niepokojąca reszta. Szczec. 2004
 • P. MICHAŁOWSKI: Podszepty tajemnicy. ,,Literatura” 1997 nr 5.

Powrót na górę↑

Cukiernica pani Kirsch

 • I. IWASIÓW: Szyfr świata. ,,Pogranicza” 1998 nr 4
 • M. LALAK: Rzeczy bliskość i odległość. ,,Nowe Książ.” 1999 nr 1, przedr. w tegoż: Niepokojąca reszta. Szczec. 2004
 • A. OSTOWICZ: Uwierzyć w życie kamieni... ,,Topos” 1999 nr 4
 • J. TULIK: Pocztówki w kolorze sepii. ,,Twórczość” 1999 nr 9
 • B. TWARDOCHLEB: Szczecin ze skorup Atlantydy. ,,Kur. Szczec.” 1999 nr 13
 • P. URBAŃSKI: Szczecin feministyczny i inteligencki. ,,Akcent” 1999 nr 1 [dot. też: I. Iwasiów: Miasto - Ja - Miasto].

Powrót na górę↑

Eine kleine

 • B. CHOJNACKA: Miasto z niepamięci. ,,Głos Szczec.” 2000 nr 164
 • P. CZAPLIŃSKI: Otwieranie historii. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 10
 • D. NOWACKI: Nieczyste sumienie? ,,Gaz. Wybor.” 2000 nr 265
 • M. ORSKI: Nachtmusik. ,,Prz. Powsz.” 2000 nr 12
 • M. TRAMER: Mówienie - opowieść - bez czasu - pamięć bez pamięci. ,,FA-art” 2000 nr 4
 • U. CHĘCIŃSKA: W stronę Heiniego. ,,Guliwer” 2001 nr 2
 • P. KRUPIŃSKI: Mieszczańskie requiem. ,,Pogranicza” 2001 nr 1, przekł. ang.: A municipal requiem. [Przeł.] B. Keane. ,,Tamże” 2001 nr 6 [tu też biogram A.D.L. [Przeł.] J. Kot]
 • T. KUNZ: Sztuka powieści. ,,Dekada Lit.” 2001 nr 9/10
 • K. UNIŁOWSKI: Stadtmusik. ,,Twórczość” 2001 nr 1, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002
 • R. OSTASZEWSKI: Okruchy z kroniki. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 9
 • J. GIZA-STĘPIEŃ: ,,Ani eine, ani kleine”, tylko ,,dazwischen”. ,,Szczec. Pr. Polonist.” 2004 nr 15
 • A. REIMANN: ,,Eine kleine” A.D.L. - powieść wobec muzyki. ,,Pogranicza” 2004 nr 4
 • T. CZERSKA: Dyskurs interetniczny. ,,Tygiel Kult.” 2006 nr 4/6
 • I. IWASIÓW: Z boiska na szachownicę. ,,Teatr” 2008 nr 2 [rec. adapt. teatr.]
 • B. SOKOŁOWSKA: Jeśli zapomnę o nich… ,,Topos” 2011 nr 1/2
 • Zob. też Autor o sobie i Wywiady.

Powrót na górę↑

Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci

 • I. IWASIÓW: Spełnienie w mieście. ,,Pogranicza” 2002 nr 6
 • M. LAREK: Przeciwko sentymentalizmowi. ,,Czas Kult.” 2003 nr 5
 • T. MIZERKIEWICZ: Eine kleine ,,Auf Wiedersehen”. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 5
 • D. NOWACKI: Wyjść na swoje. ,,Gaz. Wybor.” 2003 nr 2
 • R. OSTASZEWSKI: Twarz(e). ,,Odra” 2003 nr 6
 • L. ŻULIŃSKI: Dedalus w Szczecinie. ,,Twórczość” 2003 nr 9
 • K. ĆWIKLIŃSKI: Tryptyk szczeciński. ,,Borussia” 2004 nr 33/34.

Powrót na górę↑

To wszystko

 • I. IWASIÓW: Co znaczy wszystko? ,,Pogranicza” 2006 nr 4
 • P. KRUPIŃSKI: Arcydziełko L. ,,Pogranicza” 2006 nr 1
 • K. LISOWSKI: Życie jako chwila do namysłu. ,,Nowe Książ.” 2006 nr 10
 • M. PIASKOWSKA-MAJZEL: Konie i kolory. ,,Pogranicza” 2008 nr 1.

Powrót na górę↑

Mariasz

 • M. CUBER: Ot, i cała tajemnica. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 12
 • T. MIZERKIEWICZ: Magnetyczny punkt literatury. ,,Pogranicza” 2007 nr 6
 • D. NOWACKI: Gra zdobywcy Mont Blanc. ,,Gaz. Wybor.” 2007 nr 236
 • A. SASINOWSKI: Wodospad rzeczy. ,,Kur. Szczec.” 2007 nr 207
 • P. TOMCZAK: Gra czystymi wrażeniami. ,,FA-art” 2008 nr 2/3
 • L. ŻULIŃSKI: Paralele i reguły. ,,Latarnia Morska” 2007 nr 4/2008 nr 1.

Powrót na górę↑

Capcarap

 • P. MAŁOCHLEB: Czytelnik niezaspokojony. ,,Nowe Książ.” 2008 nr 12
 • A. FRAJLICH: Świnie mają wrażliwe serce. ,,Nowy Dz.” Nowy Jork 2009 nr z 20 VII dod. ,,Prz. Pol.”
 • M. ORSKI: Wypisy z codzienności. ,,Prz. Powsz.” 2009 nr 2
 • M. RADZIWON: Ukryty bohater. ,,Gaz. Wybor.” 2009 nr 132.

Powrót na górę↑

Po sobie

 • J. BOROWIEC: Nad sobą. ,,Nowe Książ.” 2010 nr 10
 • J. RYSZKOWSKI: Ostrożnie, żeby nikt nie wszedł w słowo. ,,Topos” 2011 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Murzynek B.

 • J. KRZYŻANOWSKI: Negro spirituals alla Polacca. ,,Kur. Szczec.” 2011 nr 222
 • D. NOWACKI: Mużydek, czyli obcość zwielokrotniona. ,,Gaz. Wybor.” 2011 nr 237
 • A. KWIATKOWSKA: ,,Kundel do potęgi”. A.D.L. wobec stereotypów. ,,Migotania” 2012 nr 2
 • T. MIZERKIEWICZ: I ty zostaniesz Afrykaninem. ,,Nowe Książ.” 2012 nr 1
 • M. SENK: Mużyd, czyli trup w szafie Bolandy. ,,Czas Kult.” 2012 nr 4.

Powrót na górę↑

Skerco

 • P. MICHAŁOWSKI: Forma przypadku. ,,Odra” 2012 nr 1
 • A. NĘCKA: (Roz)błyski opowieści. ,,Nowe Książ.” 2012 nr 1
 • J. ŻABNICKA: Ske(r)cz(o). ,,Czas Kult.” 2012 nr 2.

Powrót na górę↑

Kronika powrotu

 • E. WINIECKA: Pakt z Chronosem. ,,Czas Kult.” 2012 nr 6
 • P. GAJDOWSKI: Niemal jak dziennik. ,,Lampa” 2013 nr 3
 • K. MACIEJEWSKI: Eseje odwrócone [on line] [dostęp 13 września 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.wforma.eu/-eseje-odwrocone-www.papierowemysli.pl-24.04.2013,1534.html
 • P. PIENIĄŻEK: Kultura na kozetce. ,,Nowe Książ.” 2013 nr 4
 • W. TURANT: Gra znaczeniem. ,,Śląsk” 2013 nr 4.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Artur Daniel LISKOWACKI
Nawigacja
Narzędzia