Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
<div id="shortDescription">
+
'''FOKS Darek'''
<p>ur. 1966</p>
+
<p>Imię metrykalne: Dariusz</p>
+
<p>Pseud.: Bruno Kotilov.</p>
+
<p>Poeta, prozaik.</p>
+
</div id='shortDescription'>
+
  
<div class='all'>
+
'''ur. 1966'''
<div class='biogram'>
+
==BIOGRAM==
+
<p>Urodzony 27 lipca 1966 w Skierniewicach; syn Waldemara Foksa, technika ekonomisty, i Anny z Deptułów, księgowej. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Skierniewicach; w 1986 zdał maturę. Następnie studiował na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, początkowo filologię rosyjską, a po roku filologię polską; studiów nie ukończył. Swoje utwory ogłaszał już w latach osiemdziesiątych na łamach pism „Radar” (tu proza podpisana pseud.: Bruno Kotilov) i „Okolice”, ale za właściwy debiut uważa wiersze opublikowane w 1992 na łamach miesięcznika „Twórczość” (nr 1), z pismem tym współpracował i w latach następnych. Wiersze, opowiadania, recenzje drukował następnie m.in. na łamach pism „Akcent” (1993–98, z przerwami), „Brulion” (1993, 1995), „Nowy Nurt” (1994–96), „Odra” (1996–99, 2002, 2012), „Gazeta Forteczna” (1997–99), dodatku „Gazety Wyborczej” „Książki” (1998–99) i „Studium” (1998–2001, 2007). W 1993–95 odbył zastępczą służbę wojskową w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. W 1994 otrzymał stypendium dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt”. W 1995–96 pracował jako młodszy instruktor do spraw literackich w Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach. W 1996–98 studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W tym samym czasie pełnił funkcję sekretarza redakcji w miesięczniku „Literatura na Świecie”. W 1998 został członkiem SPP. W 2002–04 był redaktorem prowadzącym i zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Aktivist” i „Exklusiv”. W 2004 rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Twórczość” jako redaktor działu prozy. Równocześnie w 2005–2012 był recenzentem literackim magazynu „Playboy”; współpracował też stale z magazynem „Machina”. Od 2004 studiował scenopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; w 2007 uzyskał tam licencjat. W następnych latach był współscenarzystą seriali telewizyjnych. Brał udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach literackich, m.in. Poetry International w Rotterdamie (2005), The Maastricht International Poetry Nights (2004, 2006), Ars Poetica w Bratysławie (2006), Kijewskich Ławrach w Kijowie (2011). Czterokrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2004, 2010, 2014). W 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. W 2015 odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.</p>
+
<p>W 1996 zawarł związek małżeński z Krystyną Piotrowicz; ma syna Jakuba (ur. 1995). Mieszka w Skierniewicach.</p>
+
</div> <!-- biogram -->
+
  
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
+
Imię metrykalne: Dariusz
  
==TWÓRCZOŚĆ==
+
Pseud.: Bruno Kotilov.
<ol>
+
  
<li> Film i inne wiersze z lat 1986–1988. [Arkusz poetycki]. Wwa: ZG ZSMP 1989, 15 s. Wkł. do „Okolice” nr 2.</li>
+
Poeta, prozaik.
<li> [[#Wiersze|Wiersze]]. [Arkusz poetycki]. Skierniewice: Skierniewicki Dom Kultury. 1989.</li>
+
<li> [[#Wiersze|Wiersze]] o fryzjerach. Lubl.: Multico 1994, 57 s. ''Nowa Poezja Pol.''</li>
+
<p class='comment'>Zawiera wiersze drukowane wcześniej w mies. „Twórczość”.</p>
+
<p class='comment'>Nagroda główna w III edycji konkursu na Brulion Poetycki, organizowanego przez redakcję pisma „bruLion” w 1993, wyróżnienie w konkursie im K. Iłłakowiczówy za najlepszy debiut poetycki roku w 1994.</p>
+
<li> [[#Misterny tren|Misterny tren]]. [Wiersze]. Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1997, 48 s. ''Bibl. „Kresów”''.</li>
+
<li> [[#Ezra Pub|Ezra Pub]]. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki — T. Dram. 1998, 11 s. ''Barbarzyńcy i Nie'', 7.</li>
+
<li> [[#Orcio|Orcio]]. [Opowiadanie]. Wr.: Pomona 1998, 30 s.</li>
+
<p class='comment'>Nagroda im. N. Gall, przyznana przez Fundację im. N. Gall za najlepszą krótką prozę w 1999.</p>
+
<li> [[#Pizza weselna|Pizza weselna]]. [Opowiadania]. Posł.: H. Bereza. Kr.: Zielona Sowa 2000, 98 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”'', 19.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja wspólnie z poz. 8 do Paszportu Polityki w 2000.</p>
+
<p class='comment'>Zawartość: Gesualdo; Weterynarze jej życia; Piersiami i plecami; Elvis Nabokov; Gruby testament; Adam Mokotów i Ewa Żoliborz; Chór rzeźników; Marihuana Jones; Pizza weselna. – Od autora. – H. Bereza: Żartujmy.</p>
+
<p class='comment'>Przekł.: czes.: Svatební pizza. [Przeł.] J. Faber. Ostrava 2007, — słowac.: Svadobná pizza. [Przeł.] K. Chmel. Ivanka pri Dunaji 2007.</p>
+
<li> [[#Sonet drogi|Sonet drogi]]. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2000, 63 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja wspólnie z poz. 7 do Paszportu Polityki w 2000.</p>
+
<li> [[#Mer Betlejem|Mer Betlejem]] [Powieść]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 141 s. ''Port Legnica'', 1.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Paszportu Polityki w 2004.</p>
+
<li> [[#Co robi łączniczka?|Co robi łączniczka?]] [Tekst:] D. Foks. [Fotografie:] Z. Libera. Katow.: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2005, [132 s.].</li>
+
<p class='comment'>Por. poz. 12.</p>
+
<p class='comment'>Książka lit.-artyst. o powstaniu warszawskim. – Nagroda TVP Kultura w kategorii literatura i nominacja do Nagrody Lit. Gdynia wspólnie z Z. Liberą w 2005.</p>
+
<p class='comment'>Przekł.: franc.: Ce que fait l’estafette. [Przeł.] É. Veaux. [Paris]; Katow. 2006, — niem.: Was Macht die Meldegängerin. [Przeł.] O. Kühl. Katow.; [Heidelberg] 2008.</p>
+
<li> Przecena map. [[#Wiersze|Wiersze]] z lat 1987–1997. Wr.: Biuro Lit. 2005, 108 s. ''Wielki Kanion'', t. 5.</li>
+
<p class='comment'>Zawiera cykle: Wiersze o fryzjerach [poz. 3]; Misterny tren [poz. 4], — nadto: Czapajew wypłynął.</p>
+
<li> Co robiła łączniczka. Książka o książce. [Współ­aut.:] Z. Libera. Pod red. S. Cichockiego. Bytom: Bytomskie Centrum Kultury: Kronika; Bielsko-Biała: Galeria Bielska [Biuro Wystaw Artyst.] BWA 2006, 87 s. Por. poz. 10.</li>
+
<p class='comment'>Książka związana z poz. 10 i wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośl. w Bytomiu 20 XI 2005–15 I 2006 i w Bielsku-Białej Galerii BWA 2 II–5 II 2006.</p>
+
<li> [[#Ustalenia z Maastricht|Ustalenia z Maastricht]] [Wiersze i małe formy prozatorskie]. Wr.: Biuro Lit. 2006, 61 s. ''Więcej Poezji'', 27.</li>
+
<li> Brzydula. Scenariusz odcinków 11, 17, 24, 29, 36, 113, 118, 122, 132 serialu telewizyjnego. TVN 2008–2009.</li>
+
<li> [[#Wielkanoc z tygrysem|Wielkanoc z tygrysem]]. [Powieść]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2008, 311 s. ''Seria ze Strachem.''</li>
+
<li> [[#Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka|Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka]]. [Wiersze i proza]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2009, 67 s. ''Bibl. Poezji Współcz.'', 10.</li>
+
<li> [[#Sigmund Freud Museum|Sigmund Freud Museum]]. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2010, 46 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2011.</p>
+
<li> [[#Kebab Meister|Kebab Meister]]. [Proza]. Kr.: Wydawn. i Księg. Korporacja Ha!art 2012, 102 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Lit. i Nagrody Lit. Gdynia w 2013.</p>
+
<p class='comment'>Adapt. radiowa: Reż. i adapt.: B. Marcinik. Odcinki 1–20. Radio 2013 [on-line] [dostęp 14 października 2014]. Dostępny w Internecie: http:/www.nina.gov.pl/.</p>
+
<li> [[#Liceum|Liceum]]. [Wiersze]. Wwa; Skierniewice: Wydawn. Raymond Q 2012, 45 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2013.</p>
+
<li> [[#Rozmowy z głuchym psem|Rozmowy z głuchym psem]]. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury: SPP 2013, 77 s. ''Białe Kruki Czarne Owce'', 1.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i Nagrody Lit. Nike w 2014.</p>
+
<p class='comment'>Cykle: Dom i rodzina; Motoryzacja; Turystyka i podróże; Biznes i gospodarka; Przeprowadzka.</p>
+
<li> Debordaż. [Wybór wierszy i prozy]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 428 s. ''Bibl. Poezji Współcz''.,83.</li>
+
<li> Susza. [Powieść]. Wr.: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2014, 144 s.</li>
+
<li> [[#Historia kina polskiego|Historia kina polskiego]]. [Proza]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 80 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Górnośl. Nagrody Lit. „Juliusz” w 2016.</p>
+
<li> Pracownia Poetycka Silesius. [Współaut.:] A. Sosnowski. Red.: A. Kałuża, G. Jankowicz. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2015, 78 s.</li>
+
<p class='comment'>Wypowiedzi na temat współczesnej poezji.</p>
+
<li> [[#Tablet taty|Tablet taty]]. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 44 s. ''Biuro Lit''., 122</li>
+
<li> Historia poezji polskiej dla drwali. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q; Skierniewice: we współpracy z Miej. Bibl. Publiczną 2015, 106 s.</li>
+
<li> Wołyń Bourne’a. [Powieść]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2016, 150 s.</li>
+
<p class='block'>Przekłady utworów prozą i wierszy D. Foksa w antologiach zagranicznych, m.in.: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006, — chorw.: Orkestru iza leða. Antologija poljske kratke priče. [Oprac.:] I.V. Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, — hiszp.: Poesia a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, — niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen. Na skraju nieba. ''Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski''. Koncepcja i red.: P. Grosz. Mainz 1995; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzählungen der Gegenwart. [Red.:] A. Markiewicz. München 2000 [tekst w jęz. pol. i niem.]; Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte [Przeł. i oprac.:]P. Gehrisch. Leipzig 2010, — serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezje. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezje. [Wybór:] P. Čučnik. Ljubljana 2005, — ukr.: Dzvoni zimoju. Antologija pol’skoï poezìï. [Przeł.] D. Pavliček. Kiïv 2000; [P’jatdesati] 50 pol’s’kich poetiv. Antologija pol’skoï poezji. [Przeł. i przedm.:] D. Pavliček. Kiïv 2001; Pìdkazanij Mìloš. Kiïv [2012].</p>
+
</ol>
+
===Prace redakcyjne===
+
<ol>
+
<li> Niewinni kaznodzieje. Filmowy zestaw wierszy poetów polskich urodzonych w latach 1958– –1985. Montaż D. Foks. Wwa; Skierniewice: Pol. Federacja Dyskusyjnych Klubów Film. 2001, 94 s.</li>
+
<li> Ludzie, ja Polak ze Skierniewic! Pomysł: K. Piotrowicz. Realizacja: R. Bednarek i D. Foks. Skierniewice: Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2007, 77 s.</li>
+
<li> DKF Eroica. Trzy dekad[y]. Dyskusyjny Klub Filmowy Eroica. [Realizatorzy: D. Foks, Z. Gradowski przy wsparciu K. Piotrowicz i A. Smyczka]. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2009, 67 s.</li>
+
<li> Tosiek: Antoni Nurzyński — operator filmowy ze Skierniewic. Zebrał i oprac.: D. Foks. Pomysł: K. Piotrowicz. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2010, 87 s.</li>
+
</ol>
+
</div id='primary'>
+
  
<div id='secondary'>
+
Urodzony 27 lipca 1966 w Skierniewicach; syn Waldemara Foksa, technika ekonomisty, i Anny z Deptułów, księgowej. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Skierniewicach; w 1986 zdał maturę. Następnie studiował na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, początkowo filologię rosyjską, a po roku filologię polską; studiów nie ukończył. Swoje utwory ogłaszał już w latach osiemdziesiątych na łamach pism „Radar” (tu proza podpisana pseud.: Bruno Kotilov) i „Okolice”, ale za właściwy debiut uważa wiersze opublikowane w 1992 na łamach miesięcznika „Twórczość” (nr 1), z pismem tym współpracował i w późniejszych latach. Wiersze, opowiadania, recenzje drukował następnie <nowiki>m.in</nowiki>. na łamach pism „Akcent” (1993–98, z przerwami), „Brulion” (1993, 1995), „Nowy Nurt” (1994–96), „Odra” (1996–99, 2002, 2012), „Gazeta Forteczna” (1997–99), dodatku „Gazety Wyborczej” „Książki” (1998–99) i „Studium” (1998–2001, 2007). W 1993–95 odbył zastępczą służbę wojskową w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. W 1994 otrzymał stypendium dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt”. W 1995–96 pracował jako młodszy instruktor do spraw literackich w Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach. W 1996–98 studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W tym samym czasie pełnił funkcję sekretarza redakcji w miesięczniku „Literatura na Świecie”. W 1998 został członkiem SPP. W 2002–04 był redaktorem prowadzącym i zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Aktivist” i „Exklusiv”. W 2004 rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Twórczość” jako redaktor działu prozy. Równocześnie w 2005–2012 był recenzentem literackim magazynu „Playboy”; współpracował też stale z magazynem „Machina”. Od 2004 studiował scenopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; w 2007 uzyskał tam licencjat. W następnych latach był współscenarzystą seriali telewizyjnych. Brał udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach literackich, <nowiki>m.in</nowiki>. Poetry International w Rotterdamie (2005), The Maastricht International Poetry Nights (2004, 2006), Ars Poetica w Bratysławie (2006), Kijewskich Ławrach w Kijowie (2011). Czterokrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2004, 2010, 2014). W 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. W 2015 odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
==OPRACOWANIA (wybór)==
+
  
 +
W 1996 zawarł związek małżeński z Krystyną Piotrowicz; ma syna Jakuba (ur. 1995). Mieszka w Skierniewicach.
  
<ul>
+
TWÓRCZOŚĆ
<li>Ank. 2014, 2015.</li>
+
<li> Wywiady: Powinien być jeden wiersz. Rozm. A. Ekierhardt. „Studium” 1998 nr 13/14; Co tak naprawdę robiła łączniczka? Rozm. S. Cichocki. „Opcje” 2005 nr 4 [dot. wystawy „Co robi łączniczka” w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu]; Z. Libera/D. Foks. Rozm. S. Cichocki. „Sztuka” 2006 nr 4 [dot. książek: „Co robi łączniczka” i „Co robiła łączniczka”]; Pinup girls z kanału. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. D. Jarecka i J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 30 dod. „Wysokie Obcasy” nr 5; Synowie łączniczek. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. M. Cyranowicz, B. Gula, P. Kozioł. „Wakat” 2007 nr 2; Ale dworzec mamy najładniejszy w kraju. Rozm. R. Gawin. „Arterie”, Łódź 2010 nr 2; Świat został już opisany. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>1. Film i inne wiersze z lat 1986–1988. [Arkusz poetycki]. Wwa: ZG ZSMP 1989, 15 s. </nowiki>Wkł. do „Okolice” nr 2.
  
===Ogólne===
+
<nowiki>2. Wiersze. [Arkusz poetycki]. Skierniewice: Skierniewicki Dom Kultury. 1989.</nowiki>
  
<ul>
+
3. Wiersze o fryzjerach. Lubl.: Multico 1994, 57 s. ''Nowa Poezja Pol.''
<li> B. ADAMEK, A. BURSZTA: Darek Foks w kawałkach. 100 ulubionych poetów haiku. Legnica: Biuro Lit. 1997, 16 s. [tu także wiersze D. Foksa]. K. MALISZEWSKI: Foks, dziwny jest ten wiersz. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.</li>
+
<li> J. ORSKA: Dariusz Foks tkwi w szczegółach. „Odra” 2002 nr 7/8.</li>
+
<li> M. LACHMAN: Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989. Kr. 2004, passim.</li>
+
<li> W. KARPIŁOWSKI: Cover, czyli dialog struktur. „Twórczość” 2005 nr 8.</li>
+
<li> P. MACKIEWICZ: „La Fontaine by tego nie poparł, lecz poparłby to Lyotard”. Komizm w poezji lat 90. i pierwszych (Foks, Majeran). „Dekada Lit.” 2009 nr 5/6, przedr. w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010; w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szymon Kopyt i Jaś Kapela. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010.</li>
+
<li> G. JANKOWICZ, R. KOZIOŁEK, D. NOWACKI, A. KAŁUŻA: Prodżekt Foks. Dyskusja; A. KAŁUŻA: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śl. Studia Polonist.” 2011 nr 1.</li>
+
<li> E. SZYBOWICZ: Nisza i wielka narracja. „Pogranicza” 2011 nr 5.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: Inne życie wiersza. Twórczość D. Foksa. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2014 t. 24.</li>
+
<li> M. PIEKARSKA: Silesius: dwóch plus jedna. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 114 dod. „Wrocław” [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
<li> A. WOLNY-HAMKAŁO: Katalog białych plam. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: D. Foks — do jakiej poezji prowadzą jego historie?; Różewicz i poeci „innych” końców poezji (A. Sosnowski i D. Foks). W tejże: Pod grą. Kr. 2015.</li>
+
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Notatki literackie. Wr. 2016, passim.</li>
+
<li> G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katow. 2015 [dot. m.in. D. Foksa] — J. SOBOLEWSKA: Co nie zostało napisane. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://dwutygodnik.com/artykul/5827–co-nie-zostalo-zapisane.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Zawiera wiersze drukowane wcześniej w mies. „Twórczość”.
  
===Wiersze===
+
Nagroda główna w III edycji konkursu na Brulion Poetycki, organizowanego przez redakcję pisma „bruLion” w 1993, wyróżnienie w konkursie im K. Iłłakowiczówy za najlepszy debiut poetycki roku w 1994.
  
<ul>
+
<nowiki>4. Misterny tren. [Wiersze]. </nowiki>Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1997, 48 s. ''Bibl. „Kresów”''.
<li> [M. ORSKI] Or: Poza oficyną. „Odra” 1991 nr 3 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
5. Ezra<nowiki> Pub. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki — T. Dram. 1998, 11 s. </nowiki>''''''Barbarzyńcy i Nie'', 7.
  
===Wiersze o fryzjerach===
+
6. Orcio<nowiki>. [Opowiadanie]. </nowiki>Wr.: Pomona 1998, 30 s.
  
<ul>
+
Nagroda im. N. Gall, przyznana przez Fundację im. N. Gall za najlepszą krótką prozę w 1999.
<li> P. GEMBAL: „Nie odkryję Ameryki mówiąc…” „Akcent” 1995 nr 1.</li>
+
<li> K. MALISZEWSKI: Ma oko, trochę czytał i jest cwany. „Nowy Nurt” 1995 nr 2, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.</li>
+
<li> J. SZAKET: Kopniak w dupę dla D. Foksa. „FA-art” 1995 nr 1.</li>
+
<li> J. DRZEWUCKI: Między domem a światem. (Debiuty poetyckie lat 1990–1995). „Sycyna” 1996 nr 1 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
<li> A. WIEDEMANN: Fryzjer na łowach. „Twórczość” 1996 nr 3.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>7. Pizza weselna. [Opowiadania]. Posł.: H. Bereza. Kr.: Zielona Sowa 2000, 98 s. </nowiki>''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”'', 19.
  
===Misterny tren===
+
Nominacja wspólnie z poz. 8 do Paszportu Polityki w 2000.
  
<ul>
+
Zawartość: Gesualdo; Weterynarze jej życia; Piersiami i plecami; Elvis Nabokov; Gruby testament; Adam Mokotów i Ewa Żoliborz; Chór rzeźników; Marihuana Jones; Pizza weselna. – Od autora. H. Bereza: Żartujmy.
<li> M. GOŁAK: Misterny Foks. „Kartki”, Białystok 1997 nr 16.</li>
+
<li> K. MALISZEWSKI: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. „FA-art” 1997 nr 2/3.</li>
+
<li> D. PAWELEC: Po trzykroć pustka. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.</li>
+
<li> S. SADOWSKI: Tytuł może być mylący. „Życie” 1997 nr 174.</li>
+
<li> M. URBANOWSKI: Poeta, czyli koleś. „Fronda” 1997 nr 9/10, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.</li>
+
<li> B. WOŁOWICZ: Misterna bzdura. „Czas Kult.” 1997 nr 4.</li>
+
<li> A. EKIERHARDT: Dyskretny tren. „Studium” 1998 nr 10.</li>
+
<li> M. LECIŃSKI: Dzień, w którym się ubawiłem po pachy. „Arkusz” 1998 nr 5.</li>
+
<li> D. MUSZER: Misterny fuck. „B1” [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11.</li>
+
<li> H. SZCZUR: Stolarz Foks kopie grób dla Iwaszkiewicza. „Studium” 1998 nr 10.</li>
+
<li> D. WALCZAK-DELANOIS: Oswajanie absurdu. „Arkusz” 1998 nr 5.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Przekł.: czes.: Svatební<nowiki> pizza. [Przeł.] J. Faber. </nowiki>Ostrava 2007, — słowac.: Svadobná<nowiki> pizza. [Przeł.] K. </nowiki>Chmel. Ivanka pri Dunaji 2007.
  
===Ezra Pub===
+
<nowiki>8. Sonet drogi. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2000, 63 s.</nowiki>
  
<ul>
+
Nominacja wspólnie z poz. 7 do Paszportu Polityki w 2000.
<li> J. ORSKA: Fokstrot. „Odra” 1999 nr 1.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>9. Mer Betlejem [Powieść]. Legnica: Biuro Lit. </nowiki>Port Legnica 2003, 141 s. ''Port Legnica'', 1.
  
===Orcio===
+
Nominacja do Paszportu Polityki w 2004.
  
<ul>
+
<nowiki>10. Co robi łączniczka? [Tekst:] D. Foks. [Fotografie:] Z. Libera. </nowiki>Katow.: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris<nowiki> 2005, [132 s.].</nowiki>
<li> C. ADAMCZYK: Niedawno temu na południu. „Studium” 1999 nr 3/4.</li>
+
<li> M. CYRANOWICZ: Debiut czy debet? „Kartki”, Białystok 1999 nr 20.</li>
+
<li> P. KĘPIŃSKI: Z lewej równo, z prawej poszarpane… „Czas Kult.” 1999 nr 2.</li>
+
<li> D. NOWACKI: Mała rzecz nie cieszy. „Twórczość” 1999 nr 10.</li>
+
<li> J. ORSKA: Oszałamiająca kariera dresiarza. „Nowe Książ.” 1999 nr 12.</li>
+
<li> T. PIÓRO: Orcio i my. „Odra” 1999 nr 11.</li>
+
<li> M. ZALESKI: Przyszli parnasiści. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 190.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Por. poz. 12.
  
===Pizza weselna===
+
Książka lit.-artyst. o powstaniu warszawskim. – Nagroda TVP Kultura w kategorii literatura i nominacja do Nagrody Lit. Gdynia wspólnie z Z. Liberą w 2005.
  
<ul>
+
Przekł.: franc.: Ce que fait l’estafette. <nowiki>[Przeł.] É. Veaux. </nowiki>
<li> J. FRANCZAK. „Suplement” 2000 nr 9.</li>
+
<li> D. KIEŁCZEWSKI: Pizza dobrze wypieczona. „Kartki”, Białystok 2000 nr 22.</li>
+
<li> D. NOWACKI: Proza językowego skandalu. „Twórczość” 2000 nr 8.</li>
+
<li> R. SZANIAWSKI: Wyssane z niejednego palca. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249 dod. „Książki” nr 10.</li>
+
<li> M. WITKOWSKI: Puste znaki. „Odra” 2001 nr 6.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>[Paris]; Katow. </nowiki>2006, — niem.: Was Macht<nowiki> die Meldegängerin. [</nowiki>Przeł.] O. Kühl. Katow<nowiki>.; [Heidelberg] 2008.</nowiki>
  
===Sonet drogi===
+
11. Przecena map. Wiersze z lat 1987–1997. Wr.: Biuro Lit. 2005, 108 s. ''Wielki Kanion'', t. 5.
  
<ul>
+
<nowiki>Zawiera cykle: Wiersze o fryzjerach [poz. 3]; Misterny tren [poz. 4], — nadto: </nowiki>Czapajew wypłynął.
<li> M. GIERSZEWSKI: Hit sezonu. „Studium” 2000 nr 5/6.</li>
+
<li> G. TOMICKI: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont? „FA-art” 2000 nr 4.</li>
+
<li> R. OSTASZEWSKI: Kaskaderzy języka. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>12. Co robiła łączniczka. Książka o książce. [</nowiki>Współ­aut<nowiki>.:] Z. Libera. Pod red. S. Cichockiego. Bytom: Bytomskie Centrum Kultury: Kronika; Bielsko-Biała: Galeria Bielska [Biuro Wystaw </nowiki>Artyst.] BWA 2006, 87 s. Por. poz. 10.
  
===Mer Betlejem===
+
Książka związana z poz. 10 i wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośl. w Bytomiu 20 XI 2005–15 I 2006 i w Bielsku-Białej Galerii BWA 2 II–5 II 2006.
  
<ul>
+
13. Ustalenia z Maastricht<nowiki> [Wiersze i małe formy prozatorskie]. </nowiki>Wr.: Biuro Lit. 2006, 61 s. ''Więcej Poezji'', 27.
<li> M. CUBER: Kiepscy Betlejemscy? „Kresy” 2003 nr 2/3.</li>
+
<li> D. NOWACKI: W sieci absurdalnych powiązań. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8.</li>
+
<li> T. PIÓRO: Świder, Skierniewice, świat. „Przekrój” 2003 nr 27 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
<li> M. WITKOWSKI: Socrealizm skierniewicki. „Twórczość” 2003 nr 12.</li>
+
<li> J. ORSKA: Pod pretekstem. „Odra” 2004 nr 1.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
14. Brzydula. Scenariusz odcinków 11, 17, 24, 29, 36, 113, 118, 122, 132 serialu telewizyjnego. TVN 2008–2009.
  
===Co robi łączniczka?===
+
<nowiki>15. Wielkanoc z tygrysem. [Powieść]. Wołowiec: </nowiki>Wydawn. Czarne 2008, 311 s. ''Seria ze Strachem.''
  
<ul>
+
<nowiki>16. Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka. [Wiersze i proza]. </nowiki>Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2009, 67 s. ''Bibl. Poezji Współcz.'', 10.
<li> M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Jeśli znasz prawdę? „Śląsk” 2006 nr 4.</li>
+
<li> J. JARNIEWICZ: Łączniczka w konspiracji. „Twórczość” 2006 nr 3.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: Przeszłość za jeden uśmiech. „Arte” 2006 nr 5.</li>
+
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Łączniczka. „Odra” 2006 nr 6.</li>
+
<li> D. NOWACKI: Przedmiot do podziwiania. „Nowe Książ.” 2006 nr 3.</li>
+
<li> A. PLUSZKA: Zagrajmy to jeszcze raz, sami. „Studium” 2006 nr 5.</li>
+
<li> A. POPRAWA: Łączniczka odkręca na inny odbiór. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 26.</li>
+
<li> S. WRÓBEL: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006 nr 8 [dot. też wystawy].</li>
+
<li> M. ZALESKI: Pamięć w wersji kamp, czyli „Co robi łączniczka” Foksa&Libery. Referat. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2006, t. 13.</li>
+
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
17. Sigmund Freud Museum<nowiki>. [Wiersze]. Wwa: </nowiki>Wydawn. Raymond Q 2010, 46 s.
  
===Ustalenia z Maastricht===
+
Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2011.
  
<ul>
+
18. Kebab Meister<nowiki>. [Proza]. Kr.: </nowiki>Wydawn. i Księg. Korporacja Ha!art 2012, 102 s.
<li> P. MACKIEWICZ: Wiersz niepolityczny. „FA-art” 2007 nr 1/2.</li>
+
<li> J. ORSKA: Sal Paradise. „Nowe Książ.” 2007 nr 7.</li>
+
<li> A. POPRAWA: Porządki się skończyły. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 15.</li>
+
<li> G. TOMICKI: Nie wiem — mówię. „Odra” 2007 nr 1.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje; Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Lit. i Nagrody Lit. Gdynia w 2013.
  
===Wielkanoc z tygrysem===
+
Adapt. radiowa: Reż. i adapt.: B. Marcinik<nowiki>. Odcinki 1–20. Radio 2013 [on-line] [dostęp 14 października 2014]. Dostępny w Internecie: http:/www.nina.gov.pl/.</nowiki>
  
<ul>
+
<nowiki>19. Liceum. [Wiersze]. Wwa; Skierniewice: </nowiki>Wydawn. Raymond Q 2012, 45 s.
<li> A. PYZIK: Nasze życie serialowe. „Lampa” 2008 nr 6.</li>
+
<li> M. ROBERT: Trup ściele się gęsto na planie serialu. „Życie Warsz.” 2008 nr 113.</li>
+
<li> N. MARKOWSKA: Dwadzieścia dwa odcinki. „Arterie”, Łódź 2011 nr 2.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2013.
  
===Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka===
+
<nowiki>20. Rozmowy z głuchym psem. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury: SPP 2013, 77 s. </nowiki>''Białe Kruki Czarne Owce'', 1.
  
<ul>
+
Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i Nagrody Lit. Nike w 2014.
<li> J. ORSKA: Debordaż. „Twórczość” 2010 nr 4.</li>
+
<li> A. KAŁUŻA: Cień wielkiego czarnoksiężnika — społeczny porządek sfery publicznej. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Cykle: Dom i rodzina; Motoryzacja; Turystyka i podróże; Biznes i gospodarka; Przeprowadzka.
  
===Sigmund Freud Museum===
+
21. Debordaż<nowiki>. [Wybór wierszy i prozy]. </nowiki>Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 428 s. ''Bibl. Poezji Współcz''.,'' ''83.
  
<ul>
+
<nowiki>22. Susza. [Powieść]. </nowiki>Wr.: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2014, 144 s.
<li> K. DĄBROWSKA: Poemat jak film. „Nowe Książ.” 2011 nr 4.</li>
+
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Szum polskich wierszy 2010: Wiersze krótkie i poematy. „Odra” 2011 nr 6 [dot. m.in. D. Foksa].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>23. Historia kina polskiego. [Proza]. </nowiki>Wr.: Biuro Lit. 2015, 80 s.
  
===Kebab Meister===
+
Nominacja do Górnośl. Nagrody Lit. „Juliusz” w 2016.
  
<ul>
+
24. Pracownia Poetycka Silesius<nowiki>. [</nowiki>Współaut.:] A. Sosnowski. Red.: A. Kałuża, G. Jankowicz. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2015, 78 s.
<li> A. KAŁUŻA: Pytania bez odpowiedzi. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 6 dod. „Książki w Tyg.”.</li>
+
<li> J. KASPEREK: Emisje. „Wyspa” 2013 nr 3.</li>
+
<li> T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot. też Liceum].</li>
+
<li> J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też Liceum].</li>
+
<li> M. SZYMAŃSKI: Literatura i skalpel. W tegozż Przebicia. Wwa 2015.</li>
+
<li> M. WILCZYŃSKI: Generał Sz. „Prz. Polit.” 2015 nr 129 [dot. też: P. Szandruk: Siła męstwa].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Wypowiedzi na temat współczesnej poezji.
  
===Liceum===
+
<nowiki>25. Tablet taty. [Wiersze]. </nowiki>Wr.: Biuro Lit. 2015, 44 s. ''Biuro Lit''., 122
  
<ul>
+
<nowiki>26. Historia poezji polskiej dla drwali. [Wiersze]. Wwa: </nowiki>Wydawn. Raymond Q; Skierniewice: we współpracy z Miej. Bibl. Publiczną 2015, 106 s.
<li> A. KAŁUŻA: Imię literatury: książka roku. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 19 [w związku z przyznaniem D. Foksowi Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius].</li>
+
<li> T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot.: też Kebab Meister].</li>
+
<li> J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też: Kebab Meister].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<nowiki>27. Wołyń Bourne’a. [Powieść]. Wwa: </nowiki>Wydawn. Raymond Q 2016, 150 s.
  
===Rozmowy z głuchym psem===
+
Przekłady utworów prozą i wierszy D. Foksa w antologiach zagranicznych, <nowiki>m.in</nowiki>.: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ<nowiki>. [Przeł.] B. </nowiki>Dankov. Sofiâ 2006, — chorw.: Orkestru iza leða. Antologija poljske kratke priče<nowiki>. [Oprac.:] I.V. Bolt, D. Nowacki. </nowiki>Zagreb 2001, — hiszp.: Poesia a contragolpe<nowiki>. [Wybór i przekł.:] A. </nowiki>Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, — niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen. = Na skraju nieba. ''Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski''. Koncepcja<nowiki> i red.: P. Grosz. Mainz 1995; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzählungen der Gegenwart. [Red.:] A. </nowiki>Markiewicz<nowiki>. München 2000 [</nowiki>tekst w jęz. pol. i niem<nowiki>.]; Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte [</nowiki>Przeł. i oprac.:]'' ''P. Gehrisch. Leipzig 2010, — serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezje. Generacija BruLiona i noviji autori<nowiki>. [</nowiki>Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek<nowiki>. [</nowiki>Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezje<nowiki>. [</nowiki>Wybór:] P. Čučnik. Ljubljana 2005, — ukr.: Dzvoni zimoju. Antologija pol’skoï poezìï<nowiki>. [</nowiki>Przeł.] D. Pavliček. Kiïv<nowiki> 2000; [</nowiki>P’jatdesati] 50 pol’s’kich poetiv. Antologija pol’skoï poezji<nowiki>. [</nowiki>Przeł. i przedm.:] D. Pavliček. Kiïv 2001; Pìdkazanij Mìloš. Kiïv<nowiki> [2012].</nowiki>
  
<ul>
+
Prace redakcyjne
<li> A. KAŁUŻA: Uczciwe oszustwo. „Nowe Książ.” 2014 nr 5.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
1. Niewinni kaznodzieje. Filmowy zestaw wierszy poetów polskich urodzonych w latach 1958–1985. Montaż D. Foks. Wwa; Skierniewice: Pol. Federacja Dyskusyjnych Klubów Film. 2001, 94 s.
  
===Historia kina polskiego===
+
2. Ludzie, ja Polak ze Skierniewic! Pomysł: K. Piotrowicz. Realizacja: R. Bednarek i D. Foks. Skierniewice: Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2007, 77 s.
  
<ul>
+
3. DKF Eroica<nowiki>. Trzy dekad[y]. Dyskusyjny Klub Filmowy </nowiki>Eroica<nowiki>. [Realizatorzy: D. Foks, Z. Gradowski przy wsparciu K. Piotrowicz i A. Smyczka]. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. </nowiki>Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2009, 67 s.
<li> K. MUCA: Polska szkoła montażu literackiego. Przypadek Darka Foksa [on-line] [dostęp 14 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/szkic-klaudii-mucy.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
4. Tosiek: Antoni Nurzyński — operator filmowy ze Skierniewic. Zebrał i oprac.: D. Foks. Pomysł: K. Piotrowicz. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2010, 87 s.
  
===Tablet taty===
+
OPRACOWANIA (wybór)
  
<ul>
+
Ank. 2014, 2015. – Wywiady: Powinien być jeden wiersz. Rozm. A. Ekierhardt. „Studium” 1998 nr 13/14; Co tak naprawdę robiła łączniczka? Rozm<nowiki>. S. Cichocki. „Opcje” 2005 nr 4 [dot. wystawy „Co robi łączniczka” w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu]; Z. Libera/D. Foks. </nowiki>Rozm<nowiki>. S. Cichocki. „Sztuka” 2006 nr 4 [dot. książek: „Co robi łączniczka” i „Co robiła łączniczka”]; </nowiki>Pinup girls z kanału. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. D. Jarecka i J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 30 dod. „Wysokie Obcasy” nr 5; Synowie łączniczek. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. M. Cyranowicz, B. Gula, P. Kozioł. „Wakat” 2007 nr 2; Ale dworzec mamy najładniejszy w kraju. Rozm. R. Gawin. „Arterie”, Łódź 2010 nr 2; Używając głównie długopisów i żyletek. Rozm. G. Jankowicz. W: G. Jankowicz: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Cz. 2. Kr. 20'''13;''' Obtłukuję ornamenty. Rozm. P. Owczarek. „Arterie”, Łódź 2014 nr 1; Świat został już opisany. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.
<li> M. OLSZEWSKI: Szlifowanie chropowatym pumeksem. „Nowe Książ.” 2016 nr 9.</li>
+
<li> S. ROGALSKI: Ostatnia awaria D. Foksa. „Odra” 2016 nr 6.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Ogóln<nowiki>e: B. ADAMEK, A. BURSZTA: Darek Foks w kawałkach. 100 ulubionych poetów haiku. Legnica: Biuro Lit. 1997, 16 s. [tu także wiersze D. Foksa]. K. MALISZEWSKI: Foks, dziwny jest ten wiersz. W tegoż: Zwierzę na J. </nowiki>Wr. 2001. – J. ORSKA: Dariusz Foks tkwi w szczegółach. „Odra” 2002 nr 7/8. – M. LACHMAN: Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989. Kr. 2004, passim. – W. KARPIŁOWSKI: Cover, czyli dialog struktur. „Twórczość” 2005 nr 8. – P. MACKIEWICZ: „La Fontaine by tego nie poparł, lecz poparłby to Lyotard”. Komizm w poezji lat 90. i pierwszych (Foks, Majeran). „Dekada Lit.” 2009 nr 5/6, przedr. w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010; w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013. – A. KAŁUŻA: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szymon Kopyt i Jaś Kapela. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010. – G. JANKOWICZ, R. KOZIOŁEK, D. NOWACKI, A. KAŁUŻA: Prodżekt Foks. Dyskusja; A. KAŁUŻA: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śl. Studia Polonist.” 2011 nr 1. – E. SZYBOWICZ: Nisza i wielka narracja. „Pogranicza” 2011 nr 5. – A. KAŁUŻA: Inne życie wiersza. Twórczość D. Foksa. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2014 t. 24. – M. PIEKARSKA: Silesius: dwóch plus jedna. „Gaz. Wybor<nowiki>.” 2014 nr 114 dod. „Wrocław” [dot. m.in. D. Foksa]. – A. WOLNY-HAMKAŁO: Katalog białych plam. „Tyg. </nowiki>Powsz.” 2014 nr 20. – A. KAŁUŻA: D. Foks — do jakiej poezji prowadzą jego historie?; Różewicz i poeci „innych” końców poezji (A. Sosnowski i D. Foks). W tejże: Pod grą. Kr. 2015. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Notatki literackie. Wr. 2016, passim. – G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katow<nowiki>. 2015 [dot. m.in. D. Foksa] — </nowiki>A. CZYŻAK: Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej. „Przestrzenie Teorii” 2016 nr 25. – <nowiki>J. SOBOLEWSKA: Co nie zostało napisane. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://dwutygodnik.com/artykul/5827–co-nie-zostalo-zapisane.</nowiki>
  
===W o ł y ń B o u r n e’ a===
+
Wiersz<nowiki>e (poz. 2): [M. ORSKI] Or: Poza oficyną. </nowiki><nowiki>„Odra” 1991 nr 3 [dot. m.in. D. Foksa].</nowiki>
  
<ul>
+
Wiersze o fryzjerach (poz. 3): P. GEMBAL: „Nie odkryję Ameryki mówiąc…” „Akcent” 1995 nr 1. – K. MALISZEWSKI: Ma oko, trochę czytał i jest cwany. „Nowy Nurt” 1995 nr 2, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg<nowiki>. 1999. – J. SZAKET: Kopniak w dupę dla D. Foksa. „FA-art” 1995 nr 1. – J. DRZEWUCKI: Między domem a światem. (Debiuty poetyckie lat 1990–1995). „Sycyna” 1996 nr 1 [dot. m.in. D. Foksa]. – A. WIEDEMANN: Fryzjer na łowach. „Twórczość” 1996 nr 3.</nowiki>
<li> A. Kałuża: Handluj swoimi niewolnikami. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 11.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Misterny tren (poz. 4): M. GOŁAK: Misterny Foks. „Kartki”, Białystok 1997 nr 16. – K. MALISZEWSKI: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. „FA-art” 1997 nr 2/3. – D. PAWELEC: Po trzykroć pustka. „Nowe Książ.” 1997 nr 9. – S. SADOWSKI: Tytuł może być mylący. „Życie” 1997 nr 174. – M. URBANOWSKI: Poeta, czyli koleś. „Fronda” 1997 nr 9/10, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007. – B. WOŁOWICZ: Misterna bzdura. „Czas Kult.” 1997 nr 4. – A. EKIERHARDT: Dyskretny tren. „Studium” 1998 nr 10. – M. LECIŃSKI: Dzień, w którym się ubawiłem po pachy. „Arkusz” 1998 nr 5. – D. MUSZER: Misterny fuck. „B1<nowiki>” [</nowiki>Bundesstrasse 1] 1998 nr 11. – H. SZCZUR: Stolarz Foks kopie grób dla Iwaszkiewicza. „Studium” 1998 nr 10. – D. WALCZAK-DELANOIS: Oswajanie absurdu. „Arkusz” 1998 nr 5.
</div id='secondary'>
+
  
<div class='author'>Barbara Marzęcka</div>
+
Ezra Pub (poz. 5): J. ORSKA: Fokstrot. „Odra” 1999 nr 1.
  
</div> <!-- all -->
+
Orcio (poz. 6): C. ADAMCZYK: Niedawno temu na południu. „Studium” 1999 nr 3/4. – M. CYRANOWICZ: Debiut czy debet? „Kartki”, Białystok 1999 nr 20. – P. KĘPIŃSKI: Z lewej równo, z prawej poszarpane… „Czas Kult.” 1999 nr 2. – D. NOWACKI: Mała rzecz nie cieszy. „Twórczość” 1999 nr 10. – J. ORSKA: Oszałamiająca kariera dresiarza. „Nowe Książ.” 1999 nr 12. – T. PIÓRO: Orcio i my. „Odra” 1999 nr 11. – M. ZALESKI: Przyszli parnasiści. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 190.
 +
 
 +
Pizza weselna (poz. 7): J. FRANCZAK. „Suplement” 2000 nr 9. – D. KIEŁCZEWSKI: Pizza dobrze wypieczona. „Kartki”, Białystok 2000 nr 22. – D. NOWACKI: Proza językowego skandalu. „Twórczość” 2000 nr 8. – R. SZANIAWSKI: Wyssane z niejednego palca. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249 dod. „Książki” nr 10. – M. WITKOWSKI: Puste znaki. „Odra” 2001 nr 6.
 +
 
 +
Sonet drogi (poz. 8): M. GIERSZEWSKI: Hit sezonu. „Studium” 2000 nr 5/6. – G. TOMICKI: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont? „FA-art” 2000 nr 4. – R. OSTASZEWSKI: Kaskaderzy języka. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.
 +
 
 +
Mer Betleje<nowiki>m (poz. 9): M. CUBER: Kiepscy Betlejemscy? „Kresy” 2003 nr 2/3. – D. NOWACKI: W sieci absurdalnych powiązań. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8. – T. PIÓRO: Świder, Skierniewice, świat. „Przekrój” 2003 nr 27 [dot. m.in. D. Foksa]. – M. WITKOWSKI: Socrealizm skierniewicki. „Twórczość” 2003 nr 12. – J. ORSKA: Pod pretekstem. „Odra” 2004 nr 1.</nowiki>
 +
 
 +
Co robi łączniczka? (poz. 10): M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Jeśli znasz prawdę? „Śląsk” 2006 nr 4. – J. JARNIEWICZ: Łączniczka w konspiracji. „Twórczość” 2006 nr 3. – A. KAŁUŻA: Przeszłość za jeden uśmiech. „Arte” 2006 nr 5. – J. ŁUKASIEWICZ: Łączniczka. „Odra” 2006 nr 6. – D. NOWACKI: Przedmiot do podziwiania. „Nowe Książ.” 2006 nr 3. – A. PLUSZKA: Zagrajmy to jeszcze raz, sami. „Studium” 2006 nr 5. – A. POPRAWA: Łączniczka odkręca na inny odbiór. „Tyg. Powsz<nowiki>.” 2006 nr 26. – S. WRÓBEL: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006 nr 8 [dot. też wystawy]. – M. ZALESKI: Pamięć w wersji </nowiki>kamp, czyli „Co robi łączniczka” Foksa&Libery. Referat. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2006, t. 13. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr<nowiki>. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].</nowiki>
 +
 
 +
Ustalenia z Maastricht (poz. 13): P. MACKIEWICZ: Wiersz niepolityczny. „FA-art” 2007 nr 1/2. – J. ORSKA: Sal Paradise. „Nowe Książ.” 2007 nr 7. – A. POPRAWA: Porządki się skończyły. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 15. – G. TOMICKI: Nie wiem — mówię. „Odra” 2007 nr 1. – A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje; Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.
 +
 
 +
Wielkanoc z tygrysem (poz. 15): A. PYZIK: Nasze życie serialowe. „Lampa” 2008 nr 6. – M. ROBERT: Trup ściele się gęsto na planie serialu. „Życie Warsz.” 2008 nr 113. – N. MARKOWSKA: Dwadzieścia dwa odcinki. „Arterie”, Łódź 2011 nr 2.
 +
 
 +
Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka (poz. 16): J. ORSKA: Debordaż<nowiki>. „Twórczość” 2010 nr 4. – A. KAŁUŻA: Cień wielkiego czarnoksiężnika — społeczny porządek sfery publicznej. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. m.in. D. Foksa]. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. </nowiki>Wr<nowiki>. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].</nowiki>
 +
 
 +
Sigmund Freud Museum<nowiki> (poz. 17): K. DĄBROWSKA: Poemat jak film. „Nowe Książ.” 2011 nr 4. – J. ŁUKASIEWICZ: Szum polskich wierszy 2010: Wiersze krótkie i poematy. „Odra” 2011 nr 6 [dot. m.in. D. Foksa].</nowiki>
 +
 
 +
Kebab Meister (poz. 18): A. KAŁUŻA: Pytania bez odpowiedzi. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 6 dod. „Książki w Tyg.”. – J. KASPEREK: Emisje. „Wyspa” 2013 nr 3. – T. MIZERKIEWICZ: Foxy<nowiki> Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot. też Liceum]. – J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też Liceum]. – M. SZYMAŃSKI: Literatura i skalpel. W </nowiki>tegozż<nowiki> Przebicia. Wwa 2015. – M. WILCZYŃSKI: Generał Sz. „Prz. Polit.” 2015 nr 129 [dot. też: P. </nowiki>Szandruk: Siła męstwa].
 +
 
 +
Liceum (poz. 19): A. KAŁUŻA: Imię literatury: książka roku. „Tyg. Powsz<nowiki>.” 2013 nr 19 [w związku z przyznaniem D. Foksowi Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej </nowiki>Silesius]. – T. MIZERKIEWICZ: Foxy<nowiki> Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot.: też Kebab </nowiki>Meister]. – J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. <nowiki>„Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też: Kebab </nowiki>Meister].
 +
 
 +
Rozmowy z głuchym psem (poz. 20): M. HACHLICA: Gra w słyszącego człowieka. „Elewator” 2014 nr 4. – A. KAŁUŻA: Uczciwe oszustwo. „Nowe Książ.” 2014 nr 5. – M. PIECZRA-ŚLARZYŃSKA:  Cała ta rasa ma problemy ze słuchem. „Twórczość” 2014 nr 10.
 +
 
 +
Susza (poz. 22): J. SKURTYS: Potyczki. „Wyspa” 2015 nr 1.
 +
 
 +
Historia kina polskiego (poz. 23): K. MUCA: Polska szkoła montażu <nowiki>literackiego. Przypadek Darka Foksa [on-line] [dostęp 14 grudnia 2015]. </nowiki>Dostępny w Internecie: [http://portliteracki.pl/przystan/teksty/szkic-klaudii-mucy http://portliteracki.pl/przystan/teksty/szkic-klaudii-mucy]. – G. TOMICKI: Historia powtórzeń. „FA-art” 2015 nr 4. – A. KAŁUŻA: Pamiętaj o psie, gdy czytasz i oglądasz. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.
 +
 
 +
Tablet taty (poz. 25): M. OLSZEWSKI: Szlifowanie chropowatym pumeksem. „Nowe Książ.” 2016 nr 9. – S. ROGALSKI: Ostatnia awaria D. Foksa. „Odra” 2016 nr 6.
 +
 
 +
W o ł y ń  B o u r n e’ a  (poz. 27): A. KAŁUŻA: Handluj swoimi niewolnikami. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 11. – J. SURTYS: Wołyńska partytura. „Odra” 2017 nr 9.
 +
 
 +
<div align="right">'''Barbara Marzęcka'''</div>

Wersja z 22:48, 21 lut 2018

FOKS Darek

ur. 1966

Imię metrykalne: Dariusz

Pseud.: Bruno Kotilov.

Poeta, prozaik.

Urodzony 27 lipca 1966 w Skierniewicach; syn Waldemara Foksa, technika ekonomisty, i Anny z Deptułów, księgowej. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Skierniewicach; w 1986 zdał maturę. Następnie studiował na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, początkowo filologię rosyjską, a po roku filologię polską; studiów nie ukończył. Swoje utwory ogłaszał już w latach osiemdziesiątych na łamach pism „Radar” (tu proza podpisana pseud.: Bruno Kotilov) i „Okolice”, ale za właściwy debiut uważa wiersze opublikowane w 1992 na łamach miesięcznika „Twórczość” (nr 1), z pismem tym współpracował i w późniejszych latach. Wiersze, opowiadania, recenzje drukował następnie m.in. na łamach pism „Akcent” (1993–98, z przerwami), „Brulion” (1993, 1995), „Nowy Nurt” (1994–96), „Odra” (1996–99, 2002, 2012), „Gazeta Forteczna” (1997–99), dodatku „Gazety Wyborczej” „Książki” (1998–99) i „Studium” (1998–2001, 2007). W 1993–95 odbył zastępczą służbę wojskową w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. W 1994 otrzymał stypendium dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt”. W 1995–96 pracował jako młodszy instruktor do spraw literackich w Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach. W 1996–98 studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W tym samym czasie pełnił funkcję sekretarza redakcji w miesięczniku „Literatura na Świecie”. W 1998 został członkiem SPP. W 2002–04 był redaktorem prowadzącym i zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Aktivist” i „Exklusiv”. W 2004 rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Twórczość” jako redaktor działu prozy. Równocześnie w 2005–2012 był recenzentem literackim magazynu „Playboy”; współpracował też stale z magazynem „Machina”. Od 2004 studiował scenopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; w 2007 uzyskał tam licencjat. W następnych latach był współscenarzystą seriali telewizyjnych. Brał udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach literackich, m.in. Poetry International w Rotterdamie (2005), The Maastricht International Poetry Nights (2004, 2006), Ars Poetica w Bratysławie (2006), Kijewskich Ławrach w Kijowie (2011). Czterokrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2004, 2010, 2014). W 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. W 2015 odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 1996 zawarł związek małżeński z Krystyną Piotrowicz; ma syna Jakuba (ur. 1995). Mieszka w Skierniewicach.

TWÓRCZOŚĆ

1. Film i inne wiersze z lat 1986–1988. [Arkusz poetycki]. Wwa: ZG ZSMP 1989, 15 s. Wkł. do „Okolice” nr 2.

2. Wiersze. [Arkusz poetycki]. Skierniewice: Skierniewicki Dom Kultury. 1989.

3. Wiersze o fryzjerach. Lubl.: Multico 1994, 57 s. Nowa Poezja Pol.

Zawiera wiersze drukowane wcześniej w mies. „Twórczość”.

Nagroda główna w III edycji konkursu na Brulion Poetycki, organizowanego przez redakcję pisma „bruLion” w 1993, wyróżnienie w konkursie im K. Iłłakowiczówy za najlepszy debiut poetycki roku w 1994.

4. Misterny tren. [Wiersze]. Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1997, 48 s. Bibl. „Kresów”.

5. Ezra Pub. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki — T. Dram. 1998, 11 s. 'Barbarzyńcy i Nie, 7.

6. Orcio. [Opowiadanie]. Wr.: Pomona 1998, 30 s.

Nagroda im. N. Gall, przyznana przez Fundację im. N. Gall za najlepszą krótką prozę w 1999.

7. Pizza weselna. [Opowiadania]. Posł.: H. Bereza. Kr.: Zielona Sowa 2000, 98 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, 19.

Nominacja wspólnie z poz. 8 do Paszportu Polityki w 2000.

Zawartość: Gesualdo; Weterynarze jej życia; Piersiami i plecami; Elvis Nabokov; Gruby testament; Adam Mokotów i Ewa Żoliborz; Chór rzeźników; Marihuana Jones; Pizza weselna. – Od autora. – H. Bereza: Żartujmy.

Przekł.: czes.: Svatební pizza. [Przeł.] J. Faber. Ostrava 2007, — słowac.: Svadobná pizza. [Przeł.] K. Chmel. Ivanka pri Dunaji 2007.

8. Sonet drogi. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2000, 63 s.

Nominacja wspólnie z poz. 7 do Paszportu Polityki w 2000.

9. Mer Betlejem [Powieść]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 141 s. Port Legnica, 1.

Nominacja do Paszportu Polityki w 2004.

10. Co robi łączniczka? [Tekst:] D. Foks. [Fotografie:] Z. Libera. Katow.: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2005, [132 s.].

Por. poz. 12.

Książka lit.-artyst. o powstaniu warszawskim. – Nagroda TVP Kultura w kategorii literatura i nominacja do Nagrody Lit. Gdynia wspólnie z Z. Liberą w 2005.

Przekł.: franc.: Ce que fait l’estafette. [Przeł.] É. Veaux.

[Paris]; Katow. 2006, — niem.: Was Macht die Meldegängerin. [Przeł.] O. Kühl. Katow.; [Heidelberg] 2008.

11. Przecena map. Wiersze z lat 1987–1997. Wr.: Biuro Lit. 2005, 108 s. Wielki Kanion, t. 5.

Zawiera cykle: Wiersze o fryzjerach [poz. 3]; Misterny tren [poz. 4], — nadto: Czapajew wypłynął.

12. Co robiła łączniczka. Książka o książce. [Współ­aut.:] Z. Libera. Pod red. S. Cichockiego. Bytom: Bytomskie Centrum Kultury: Kronika; Bielsko-Biała: Galeria Bielska [Biuro Wystaw Artyst.] BWA 2006, 87 s. Por. poz. 10.

Książka związana z poz. 10 i wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośl. w Bytomiu 20 XI 2005–15 I 2006 i w Bielsku-Białej Galerii BWA 2 II–5 II 2006.

13. Ustalenia z Maastricht [Wiersze i małe formy prozatorskie]. Wr.: Biuro Lit. 2006, 61 s. Więcej Poezji, 27.

14. Brzydula. Scenariusz odcinków 11, 17, 24, 29, 36, 113, 118, 122, 132 serialu telewizyjnego. TVN 2008–2009.

15. Wielkanoc z tygrysem. [Powieść]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2008, 311 s. Seria ze Strachem.

16. Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka. [Wiersze i proza]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2009, 67 s. Bibl. Poezji Współcz., 10.

17. Sigmund Freud Museum. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2010, 46 s.

Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2011.

18. Kebab Meister. [Proza]. Kr.: Wydawn. i Księg. Korporacja Ha!art 2012, 102 s.

Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Lit. i Nagrody Lit. Gdynia w 2013.

Adapt. radiowa: Reż. i adapt.: B. Marcinik. Odcinki 1–20. Radio 2013 [on-line] [dostęp 14 października 2014]. Dostępny w Internecie: http:/www.nina.gov.pl/.

19. Liceum. [Wiersze]. Wwa; Skierniewice: Wydawn. Raymond Q 2012, 45 s.

Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2013.

20. Rozmowy z głuchym psem. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury: SPP 2013, 77 s. Białe Kruki Czarne Owce, 1.

Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i Nagrody Lit. Nike w 2014.

Cykle: Dom i rodzina; Motoryzacja; Turystyka i podróże; Biznes i gospodarka; Przeprowadzka.

21. Debordaż. [Wybór wierszy i prozy]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 428 s. Bibl. Poezji Współcz., 83.

22. Susza. [Powieść]. Wr.: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2014, 144 s.

23. Historia kina polskiego. [Proza]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 80 s.

Nominacja do Górnośl. Nagrody Lit. „Juliusz” w 2016.

24. Pracownia Poetycka Silesius. [Współaut.:] A. Sosnowski. Red.: A. Kałuża, G. Jankowicz. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2015, 78 s.

Wypowiedzi na temat współczesnej poezji.

25. Tablet taty. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 44 s. Biuro Lit., 122

26. Historia poezji polskiej dla drwali. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q; Skierniewice: we współpracy z Miej. Bibl. Publiczną 2015, 106 s.

27. Wołyń Bourne’a. [Powieść]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2016, 150 s.

Przekłady utworów prozą i wierszy D. Foksa w antologiach zagranicznych, m.in.: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006, — chorw.: Orkestru iza leða. Antologija poljske kratke priče. [Oprac.:] I.V. Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, — hiszp.: Poesia a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, — niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen. = Na skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski. Koncepcja i red.: P. Grosz. Mainz 1995; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzählungen der Gegenwart. [Red.:] A. Markiewicz. München 2000 [tekst w jęz. pol. i niem.]; Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte [Przeł. i oprac.:] P. Gehrisch. Leipzig 2010, — serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezje. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezje. [Wybór:] P. Čučnik. Ljubljana 2005, — ukr.: Dzvoni zimoju. Antologija pol’skoï poezìï. [Przeł.] D. Pavliček. Kiïv 2000; [P’jatdesati] 50 pol’s’kich poetiv. Antologija pol’skoï poezji. [Przeł. i przedm.:] D. Pavliček. Kiïv 2001; Pìdkazanij Mìloš. Kiïv [2012].

Prace redakcyjne

1. Niewinni kaznodzieje. Filmowy zestaw wierszy poetów polskich urodzonych w latach 1958–1985. Montaż D. Foks. Wwa; Skierniewice: Pol. Federacja Dyskusyjnych Klubów Film. 2001, 94 s.

2. Ludzie, ja Polak ze Skierniewic! Pomysł: K. Piotrowicz. Realizacja: R. Bednarek i D. Foks. Skierniewice: Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2007, 77 s.

3. DKF Eroica. Trzy dekad[y]. Dyskusyjny Klub Filmowy Eroica. [Realizatorzy: D. Foks, Z. Gradowski przy wsparciu K. Piotrowicz i A. Smyczka]. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2009, 67 s.

4. Tosiek: Antoni Nurzyński — operator filmowy ze Skierniewic. Zebrał i oprac.: D. Foks. Pomysł: K. Piotrowicz. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2010, 87 s.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2014, 2015. – Wywiady: Powinien być jeden wiersz. Rozm. A. Ekierhardt. „Studium” 1998 nr 13/14; Co tak naprawdę robiła łączniczka? Rozm. S. Cichocki. „Opcje” 2005 nr 4 [dot. wystawy „Co robi łączniczka” w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu]; Z. Libera/D. Foks. Rozm. S. Cichocki. „Sztuka” 2006 nr 4 [dot. książek: „Co robi łączniczka” i „Co robiła łączniczka”]; Pinup girls z kanału. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. D. Jarecka i J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 30 dod. „Wysokie Obcasy” nr 5; Synowie łączniczek. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. M. Cyranowicz, B. Gula, P. Kozioł. „Wakat” 2007 nr 2; Ale dworzec mamy najładniejszy w kraju. Rozm. R. Gawin. „Arterie”, Łódź 2010 nr 2; Używając głównie długopisów i żyletek. Rozm. G. Jankowicz. W: G. Jankowicz: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Cz. 2. Kr. 2013; Obtłukuję ornamenty. Rozm. P. Owczarek. „Arterie”, Łódź 2014 nr 1; Świat został już opisany. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.

Ogólne: B. ADAMEK, A. BURSZTA: Darek Foks w kawałkach. 100 ulubionych poetów haiku. Legnica: Biuro Lit. 1997, 16 s. [tu także wiersze D. Foksa]. K. MALISZEWSKI: Foks, dziwny jest ten wiersz. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001. – J. ORSKA: Dariusz Foks tkwi w szczegółach. „Odra” 2002 nr 7/8. – M. LACHMAN: Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989. Kr. 2004, passim. – W. KARPIŁOWSKI: Cover, czyli dialog struktur. „Twórczość” 2005 nr 8. – P. MACKIEWICZ: „La Fontaine by tego nie poparł, lecz poparłby to Lyotard”. Komizm w poezji lat 90. i pierwszych (Foks, Majeran). „Dekada Lit.” 2009 nr 5/6, przedr. w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010; w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013. – A. KAŁUŻA: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szymon Kopyt i Jaś Kapela. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010. – G. JANKOWICZ, R. KOZIOŁEK, D. NOWACKI, A. KAŁUŻA: Prodżekt Foks. Dyskusja; A. KAŁUŻA: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śl. Studia Polonist.” 2011 nr 1. – E. SZYBOWICZ: Nisza i wielka narracja. „Pogranicza” 2011 nr 5. – A. KAŁUŻA: Inne życie wiersza. Twórczość D. Foksa. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2014 t. 24. – M. PIEKARSKA: Silesius: dwóch plus jedna. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 114 dod. „Wrocław” [dot. m.in. D. Foksa]. – A. WOLNY-HAMKAŁO: Katalog białych plam. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20. – A. KAŁUŻA: D. Foks — do jakiej poezji prowadzą jego historie?; Różewicz i poeci „innych” końców poezji (A. Sosnowski i D. Foks). W tejże: Pod grą. Kr. 2015. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Notatki literackie. Wr. 2016, passim. – G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katow. 2015 [dot. m.in. D. Foksa] — A. CZYŻAK: Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej. „Przestrzenie Teorii” 2016 nr 25. – J. SOBOLEWSKA: Co nie zostało napisane. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://dwutygodnik.com/artykul/5827–co-nie-zostalo-zapisane.

Wiersze (poz. 2): [M. ORSKI] Or: Poza oficyną. „Odra” 1991 nr 3 [dot. m.in. D. Foksa].

Wiersze o fryzjerach (poz. 3): P. GEMBAL: „Nie odkryję Ameryki mówiąc…” „Akcent” 1995 nr 1. – K. MALISZEWSKI: Ma oko, trochę czytał i jest cwany. „Nowy Nurt” 1995 nr 2, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999. – J. SZAKET: Kopniak w dupę dla D. Foksa. „FA-art” 1995 nr 1. – J. DRZEWUCKI: Między domem a światem. (Debiuty poetyckie lat 1990–1995). „Sycyna” 1996 nr 1 [dot. m.in. D. Foksa]. – A. WIEDEMANN: Fryzjer na łowach. „Twórczość” 1996 nr 3.

Misterny tren (poz. 4): M. GOŁAK: Misterny Foks. „Kartki”, Białystok 1997 nr 16. – K. MALISZEWSKI: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. „FA-art” 1997 nr 2/3. – D. PAWELEC: Po trzykroć pustka. „Nowe Książ.” 1997 nr 9. – S. SADOWSKI: Tytuł może być mylący. „Życie” 1997 nr 174. – M. URBANOWSKI: Poeta, czyli koleś. „Fronda” 1997 nr 9/10, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007. – B. WOŁOWICZ: Misterna bzdura. „Czas Kult.” 1997 nr 4. – A. EKIERHARDT: Dyskretny tren. „Studium” 1998 nr 10. – M. LECIŃSKI: Dzień, w którym się ubawiłem po pachy. „Arkusz” 1998 nr 5. – D. MUSZER: Misterny fuck. „B1” [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11. – H. SZCZUR: Stolarz Foks kopie grób dla Iwaszkiewicza. „Studium” 1998 nr 10. – D. WALCZAK-DELANOIS: Oswajanie absurdu. „Arkusz” 1998 nr 5.

Ezra Pub (poz. 5): J. ORSKA: Fokstrot. „Odra” 1999 nr 1.

Orcio (poz. 6): C. ADAMCZYK: Niedawno temu na południu. „Studium” 1999 nr 3/4. – M. CYRANOWICZ: Debiut czy debet? „Kartki”, Białystok 1999 nr 20. – P. KĘPIŃSKI: Z lewej równo, z prawej poszarpane… „Czas Kult.” 1999 nr 2. – D. NOWACKI: Mała rzecz nie cieszy. „Twórczość” 1999 nr 10. – J. ORSKA: Oszałamiająca kariera dresiarza. „Nowe Książ.” 1999 nr 12. – T. PIÓRO: Orcio i my. „Odra” 1999 nr 11. – M. ZALESKI: Przyszli parnasiści. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 190.

Pizza weselna (poz. 7): J. FRANCZAK. „Suplement” 2000 nr 9. – D. KIEŁCZEWSKI: Pizza dobrze wypieczona. „Kartki”, Białystok 2000 nr 22. – D. NOWACKI: Proza językowego skandalu. „Twórczość” 2000 nr 8. – R. SZANIAWSKI: Wyssane z niejednego palca. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249 dod. „Książki” nr 10. – M. WITKOWSKI: Puste znaki. „Odra” 2001 nr 6.

Sonet drogi (poz. 8): M. GIERSZEWSKI: Hit sezonu. „Studium” 2000 nr 5/6. – G. TOMICKI: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont? „FA-art” 2000 nr 4. – R. OSTASZEWSKI: Kaskaderzy języka. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.

Mer Betlejem (poz. 9): M. CUBER: Kiepscy Betlejemscy? „Kresy” 2003 nr 2/3. – D. NOWACKI: W sieci absurdalnych powiązań. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8. – T. PIÓRO: Świder, Skierniewice, świat. „Przekrój” 2003 nr 27 [dot. m.in. D. Foksa]. – M. WITKOWSKI: Socrealizm skierniewicki. „Twórczość” 2003 nr 12. – J. ORSKA: Pod pretekstem. „Odra” 2004 nr 1.

Co robi łączniczka? (poz. 10): M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Jeśli znasz prawdę? „Śląsk” 2006 nr 4. – J. JARNIEWICZ: Łączniczka w konspiracji. „Twórczość” 2006 nr 3. – A. KAŁUŻA: Przeszłość za jeden uśmiech. „Arte” 2006 nr 5. – J. ŁUKASIEWICZ: Łączniczka. „Odra” 2006 nr 6. – D. NOWACKI: Przedmiot do podziwiania. „Nowe Książ.” 2006 nr 3. – A. PLUSZKA: Zagrajmy to jeszcze raz, sami. „Studium” 2006 nr 5. – A. POPRAWA: Łączniczka odkręca na inny odbiór. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 26. – S. WRÓBEL: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006 nr 8 [dot. też wystawy]. – M. ZALESKI: Pamięć w wersji kamp, czyli „Co robi łączniczka” Foksa&Libery. Referat. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2006, t. 13. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].

Ustalenia z Maastricht (poz. 13): P. MACKIEWICZ: Wiersz niepolityczny. „FA-art” 2007 nr 1/2. – J. ORSKA: Sal Paradise. „Nowe Książ.” 2007 nr 7. – A. POPRAWA: Porządki się skończyły. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 15. – G. TOMICKI: Nie wiem — mówię. „Odra” 2007 nr 1. – A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje; Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.

Wielkanoc z tygrysem (poz. 15): A. PYZIK: Nasze życie serialowe. „Lampa” 2008 nr 6. – M. ROBERT: Trup ściele się gęsto na planie serialu. „Życie Warsz.” 2008 nr 113. – N. MARKOWSKA: Dwadzieścia dwa odcinki. „Arterie”, Łódź 2011 nr 2.

Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka (poz. 16): J. ORSKA: Debordaż. „Twórczość” 2010 nr 4. – A. KAŁUŻA: Cień wielkiego czarnoksiężnika — społeczny porządek sfery publicznej. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. m.in. D. Foksa]. – J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].

Sigmund Freud Museum (poz. 17): K. DĄBROWSKA: Poemat jak film. „Nowe Książ.” 2011 nr 4. – J. ŁUKASIEWICZ: Szum polskich wierszy 2010: Wiersze krótkie i poematy. „Odra” 2011 nr 6 [dot. m.in. D. Foksa].

Kebab Meister (poz. 18): A. KAŁUŻA: Pytania bez odpowiedzi. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 6 dod. „Książki w Tyg.”. – J. KASPEREK: Emisje. „Wyspa” 2013 nr 3. – T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot. też Liceum]. – J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też Liceum]. – M. SZYMAŃSKI: Literatura i skalpel. W tegozż Przebicia. Wwa 2015. – M. WILCZYŃSKI: Generał Sz. „Prz. Polit.” 2015 nr 129 [dot. też: P. Szandruk: Siła męstwa].

Liceum (poz. 19): A. KAŁUŻA: Imię literatury: książka roku. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 19 [w związku z przyznaniem D. Foksowi Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius]. – T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot.: też Kebab Meister]. – J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też: Kebab Meister].

Rozmowy z głuchym psem (poz. 20): M. HACHLICA: Gra w słyszącego człowieka. „Elewator” 2014 nr 4. – A. KAŁUŻA: Uczciwe oszustwo. „Nowe Książ.” 2014 nr 5. – M. PIECZRA-ŚLARZYŃSKA: Cała ta rasa ma problemy ze słuchem. „Twórczość” 2014 nr 10.

Susza (poz. 22): J. SKURTYS: Potyczki. „Wyspa” 2015 nr 1.

Historia kina polskiego (poz. 23): K. MUCA: Polska szkoła montażu literackiego. Przypadek Darka Foksa [on-line] [dostęp 14 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/szkic-klaudii-mucy. – G. TOMICKI: Historia powtórzeń. „FA-art” 2015 nr 4. – A. KAŁUŻA: Pamiętaj o psie, gdy czytasz i oglądasz. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.

Tablet taty (poz. 25): M. OLSZEWSKI: Szlifowanie chropowatym pumeksem. „Nowe Książ.” 2016 nr 9. – S. ROGALSKI: Ostatnia awaria D. Foksa. „Odra” 2016 nr 6.

W o ł y ń B o u r n e’ a (poz. 27): A. KAŁUŻA: Handluj swoimi niewolnikami. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 11. – J. SURTYS: Wołyńska partytura. „Odra” 2017 nr 9.

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Darek FOKS
Nawigacja
Narzędzia