Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''NOWACKI Dariusz''' '''ur. 1965''' Krytyk literacki, historyk literatury. Urodzony 23 czerwca 1965 w Bydgoszczy; syn Stanisława Nowackiego, mechanika, i Wandy z do...")
 
Linia 1: Linia 1:
'''NOWACKI Dariusz'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1965</p>
 +
<p>Krytyk literacki, historyk literatury.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1965'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
<p>Urodzony 23 czerwca 1965 w Bydgoszczy; syn Stanisława Nowackiego, mechanika, i Wandy z domu Krupeckiej, handlowca. W 1980–85 uczęszczał do Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚl.). Po uzyskaniu magisterium w 1990 pracował do 1993 jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. Debiutował w prasie w 1992 w kwartalniku „FA-art” artykułem ''O tym, że lepiej… Tekst pozornie rozrywkowy'' i recenzją książki Woody’ego Allena ''Skutki uboczne'' (nr 1/2). Od tego czasu stale publikował w tym piśmie; w 1996–2007 był też członkiem redakcji. W 1993 rozpoczął stałą współpracę z kwartalnikiem „Opcje”, gdzie ogłaszał swoje szkice i recenzje, a później pełnił także funkcje sekretarza redakcji (1995–98), zastępcy redaktora naczelnego (1998–99) i redaktora działu literatura (od 1996). W 1993–95 pracował w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu, a następnie w 1996–99 w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Recenzje książkowe i szkice lite­rackie regularnie publikował w „Twórczości” (1994–2006), „Kresach” (1995–2003), „Nowym Nurcie” (1995–96), „Śląsku” (1995–2000), „Kwartalniku Artystycznym” (1996–98), „Studium” (1998–2007), „Znaku” (1998–2012). W 1999 obronił doktorat na podstawie rozprawy ''„Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego'' (promotor prof. Krzysztof Kłosiński) i otrzymał stanowisko adiunkta w Zakładzie Krytyki Literackiej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (od 2006 im. I. Opackiego, INoLP) UŚl. W pracy badawczej skoncentrował się na prozie polskiej po 1989. Kontynuował jednocześnie działalność krytycznoliteracką. Recenzje i szkice zamieszczał regularnie także m.in. w „Res Publice Nowej” (1999–2003), „Tygodniku Powszechnym” (1999–2014), „Gazecie Wyborczej” (od 2000), „Nowych Książkach” (od 2000), „Polityce” (2000–02), „Dekadzie Literackiej” (2003–04, 2006–07, 2010). Od 2008 pracował jako adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP UŚl. Tam w 2012 uzyskał habilitację na podstawie książki ''Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010)'', następnie przeszedł na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wykładał także na Podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych (Szkole Pisarzy) Uniwersytetu Jagiellońskiego.</p>
 +
<p>W 1988 ożenił się z Marią Rost-Truchanowicz, pedagogiem. Ma córkę, Martę (ur. 1985). Mieszka w Sosnowcu.</p>
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Krytyk literacki, historyk literatury.
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
Urodzony 23 czerwca 1965 w Bydgoszczy; syn Stanisława Nowackiego, mechanika, i Wandy z domu Krupeckiej, handlowca. W 1980–85 uczęszczał do Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚl.). Po uzyskaniu magisterium w 1990 pracował do 1993 jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. Debiutował w prasie w 1992 w kwartalniku „FA-art” artykułem ''O tym, że lepiej… Tekst pozornie rozrywkowy'' i recenzją książki Woody’ego Allena ''Skutki uboczne'' (nr 1/2). Od tego czasu stale publikował w tym piśmie; w 1996–2007 był też członkiem redakcji. W 1993 rozpoczął stałą współpracę z kwartalnikiem „Opcje”, gdzie ogłaszał swoje szkice i recenzje, a później pełnił także funkcje sekretarza redakcji (1995–98), zastępcy redaktora naczelnego (1998–99) i redaktora działu literatura (od 1996). W 1993–95 pracował w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu, a następnie w 1996–99 w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Recenzje książkowe i szkice lite­rackie regularnie publikował w „Twórczości” (1994–2006), „Kresach” (1995–2003), „Nowym Nurcie” (1995–96), „Śląsku” (1995–2000), „Kwartalniku Artystycznym” (1996–98), „Studium” (1998–2007), „Znaku” (1998–2012). W 1999 obronił doktorat na podstawie rozprawy ''„Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego'' (promotor prof. Krzysztof Kłosiński) i otrzymał stanowisko adiunkta w Zakładzie Krytyki Literackiej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (od 2006 im. I. Opackiego, INoLP) UŚl. W pracy badawczej skoncentrował się na prozie polskiej po 1989. Kontynuował jednocześnie działalność krytycznoliteracką. Recenzje i szkice zamieszczał regularnie także <nowiki>m.in</nowiki>. w „Res Publice Nowej” (1999–2003), „Tygodniku Powszechnym” (1999–2014), „Gazecie Wyborczej” (od 2000), „Nowych Książkach” (od 2000), „Polityce” (2000–02), „Dekadzie Literackiej” (2003–04, 2006–07, 2010). Od 2008 pracował jako adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP UŚl. Tam w 2012 uzyskał habilitację na podstawie książki ''Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010)'', następnie przeszedł na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wykładał także na Podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych (Szkole Pisarzy) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
+
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
W 1988 ożenił się z Marią Rost-Truchanowicz, pedagogiem. Ma córkę, Martę (ur. 1985). Mieszka w Sosnowcu.
+
<li> Andrzej Sapkowski. [Szkic]. [Przeł.:] U. Kiermeier, E. Simon. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur [1999], 27 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.</p>
 +
<li> Hanna Kowalewska. [Szkic]. [Przeł.:] K. Wolff, U. Kiermeier. Kr.: Villa Decius. Arbeits­gruppe Literatur [1999], 27 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarki, wypowiedzi pisarki o sobie oraz wybór z jej twórczości w przekł.</p>
 +
<li> Jerzy Łukosz. [Szkic]. [Przeł.:] S. Huber, K. Gruda. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur [1999], 23 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wywiad oraz wybór z jego twórczości w przekł.</p>
 +
<li> Paweł Huelle. [Szkic]. [Przeł.:] Ch. Alsen, R. Schmidgall. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur 2000 1999, 22 s. Wyd. nast.: tamże 2000.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.</p>
 +
<li> [[#Zawód — czytelnik|Zawód — czytelnik]]. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr.: Znak 1999, 191 s.</li>
 +
<p class='comment'>Szkice publikowane w prasie w latach 1995–1999. – Nagroda w Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2000, Nagroda Krytyków im. L. Frydego w 2000.</p>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Karty na stół: Czytanie mojego czytania [wstęp]; Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. – Przechadzki: Im dawniej, tym lepiej [dot.: A. Bolecka: Biały kamień; S. Chwin: Hanemann; T. Komendant: Lustro i kamień; J. Kornhauser: Dom, sen i gry dziecięce; T. Zubiński: Dotknięcie wieku; M. Tulli: W czerwieni]; Raz lepiej, raz gorzej [dot.: M. Tulli: Sny i kamienie; D. Bitner: Chcę, żądam, rozkazuję, Pst; K. Varga: Chłopaki nie płaczą, Bildungsroman, 45 pomysłów na powieść; A. Stasiuk: Opowieści galicyjskie, Przez rzekę, Dukla]; Im gorzej, tym lepiej [dot.: E. Redliński: Szczuropolacy; J. Rudnicki: Cholerny świat, Tam i z powrotem po tęczy; K.M. Załuski: Tryptyk bodeński; Z. Kruszyński: Schwedenkraeuter, Szkice historyczne; J. Giszczak: Szosa warszawska; M. Bukowski: Bądźcie gotowi zwariować]. – Próby: Próba autoportretu [dot.: G. Musiał: Al fine; B. Madej: Półtraktat o lewitacji; P. Czakański-Sporek: Ostatnia amerykańska powieść]; Próba żartu [dot.: J. Pilch: Inne rozkosze, Monolog z lisiej jamy, Tysiąc spokojnych miast; M. Gajdziński: Głowa konia; T. Mirkowicz: Lekcja geografii]; Próba rynku [dot.: P. Krawczyk: Plamka światła; M. Saramonowicz: Siostra; O. Tokarczuk: Prawiek i inne czasy, Dom dzienny, dom nocny].</p>
 +
<p class='comment'>Przekł. franc. szkicu Dwanaście groszy: Douze grosz. Autour de la prose polonaise des années 90. Przeł. A. Dayet. „Le Croquant”, Lyon 2003 nr 37.</p>
 +
<li> [[#„Ja” nieuniknione|„Ja” nieuniknione]]. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2000, 141 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 1935.</li>
 +
<p class='comment'>Rozprawa doktorska</p>
 +
<li> Jerzy Pilch. [Szkic]. [Red.] E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.:] A. Lempp, D. Daume. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 22 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza oraz wybór z jego twórczości w przekł.</p>
 +
<li> Język polski 1. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2004, 264 s. Wyd. nast. tamże: 2007, 2009.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2004, 151 s.</p>
 +
<p class='comment'>Do kształcenia na poziomie kl. 1 gimnazjum specjalnego.</p>
 +
<li> [[#Wielkie wczoraj|Wielkie wczoraj]]. [Szkice]. Kr.: Zielona Sowa, Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2004, 155 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Stud.”'', t. 66; ''Punkt Krytyczny'', t. 2.</li>
 +
<p class='comment'>Teksty publikowane w prasie w 2000–2003. – Zawartość: Słówko na otwarcie. – Cz. 1. Mocno sprawdzone: 1. Uogólnienia; 2. Zbliżenia [dot.: T. Zubiński: Odlot dzikich gęsi; K. Grochola: Nigdy w życiu!; P. Huelle: Mercedes-Benz]; 3. Uzupełnienia (z cyklu „Znacie, to posłuchajcie…) [dot.: Z. Romanowski: Cień jaskółki. Opowieści z Polesia; B. Loebl: Złota trąbka]. – Cz. 2. Widokówki z tamtego świata [dot. stosunku prozy lat ’90 do PRL-u]; Widokówki z tamtego świata. Postscripta [dot.: T. Sobolewski: Dziecko Peerelu; M. Sieprawski: Miasteczko z ludzką twarzą; Th. Brussig: Aleja Słoneczna; L. Elektorowicz: Nienawiść]. – Cz. 3. Wielkie wczoraj [dot.: Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego; A. Jurewicz: Ballada o prawdziwej miłości; M. Pankowski: Z Auszwicu do Belsen. Przygody; A. Czcibor-Piotrowski: Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie; A. Hlobus: Demonokameron; O. Zabużko: Badania terenowe nad ukraińskim seksem; B. Schlink: Lektor; E. Schilling: Akacja; W. Odojewski: Oksana; A. Braun: Królestwo konieczności; M. Jastrun: Dziennik (1955–1981); J. Andrzejewski: Dziennik paryski; T. Nowak: Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze. Jak w rozbitym lustrze; W. Terlecki: Wyspa kata]. – Czytane po latach (bonus track): „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego; „W ptaszarni” Grzegorza Musiała;</p>
 +
<li> Język polski 2. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2005, 251 s. Wyd. 2 tamże 2007.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2005, 135 s. Wyd. nast. tamże: 2009, 2011.</p>
 +
<p class='comment'>Do kształcenia na poziomie kl. 2 gimnazjum specjalnego.</p>
 +
<li> Język polski 3. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2007, 237 s. [Wyd. 2] tamże 2011.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2007, 151 s. Wyd. 2 tamże 2009.</p>
 +
<p class='comment'>Do kształcenia na poziomie kl. 3 gimnazjum specjalnego.</p>
 +
<li> [[#Kto im dał skrzydła|Kto im dał skrzydła]]. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katow.: UŚl.; „Śląsk” Wydawn. Nauk. 2011, 217 s.</li>
 +
<p class='comment'>Rozprawa habilitacyjna.</p>
 +
<li> [[#Ukosem|Ukosem]]. Szkice o prozie. Katow.: Stow. Inicjatyw Wydawn. 2013, 191 s. ''Bibl. Kwart. Kult. „Opcje”''.</li>
 +
<p class='comment'>Część tekstów publikowanych w prasie w 2010–2012. – Zawartość: Od autora. – Cz. I. Przekroje: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch); Cały ten smutek (Wojciech Chmielewski); Arabia Felix i inne bajki parareligijne (Piotr Ibrahim Kalwas); Przygody pana Michała (Michał Witkowski); Trójskok (Radosław Kobierski). – Cz. II. Zbliżenia: W stronę łagodności. O czterech tomach prozy Kazimierza Orłosia; Spryciarz świętokrzyski. O „Trylogii młodzieńczej” Zbigniewa Masternaka; Życie doskonale puste. O krakowskiej trylogii egzystencjalnej Jerzego Franczaka; Obcierki i inne rozkosze. O „Ruchach” Sławomira Shutego; Narodziny frustracji. Na marginesie „Trocin” Krzysztofa Vargi. – Cz. III. Powroty: Teraz na niego zagłada? [dot. J. Andrzejewskiego]; Chwalebna czujność „partyjnych recenzentów” [dot.: D. Kirsch: Pasaż]; Jakiegoż to gościa mieliśmy [dot.: Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń; K. Niemczyk: Kurtyzana i pisklęta, czyli krzywe zwierciadło namiętnego działania albo inaczej studium chaosu]; Cykady na Cykladach i „pogłębiacze” [dot.: T. Olszewski: Zatoka Ostów]; Co to znaczy przypomnieć? [dot. I. Iredyński: Dzieła zebrane]; Urocza retrospektywa [dot.: J.A. Zajdel: Relacja z pierwszej ręki]; La belle epoque [dot.: M.K. Pawlikowski: Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego].</p>
 +
<p class='block'>Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Z miazgi powstałaś, w miazgę się obrócisz (epiko). O powieści Jerzego Andrzejewskiego. „Pr. Nauk. UŚl. w Katow.” 1995 nr 1509 s. 126–143. – Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych. W: Ja, autor. Wwa 1996 s. 142–152. – Dziurawa siatka na motyle. Wokół prozy autorów urodzonych po 1960 roku. „Fraza” 1996 nr 11/12 s. 117–130. – To co wyjątkowe. Myśli o „Bramach raju” Jerzego Andrzejewskiego. „FA-art” 1996 nr 3 s. 28–35. – Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. „FA-art” 1996 nr 1 s. 4–11 [dot.: „W barszczu przygód”, „W rosole powikłań”, „W krupniku rozstrzygnięć”]. – (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. „Dykcja” 1998 nr 9/10 s. 110–118; przekł. bułg.: Za (ne)vidimata r’ka na pazara. Polskata proza na 90-te godini v novata situacija. [Przeł.] E. Solnceva-Nakova. „Kritika”, Sofia 2005 nr 3/4. – Być Czasownikiem. O pisarstwie Stefana Themersona. „Gościniec Szt.” 1999 nr 1/3 s. 9–18. – Między „krzątactwem” a „partactwem”. Polska proza lat 90. wobec tzw. codzienności. „FA-art” 2001 nr 4 s. 22–29, przedr. w: Codzienne, podmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 245–259. – Rozważna i nieromantyczna. „Res Publica Nowa” 2001 nr 11 s. 68–75 [dot. pol. kryt. feministycznej]. – Ciepło zimno. Literatura polska po roku 2001. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2001. Katow. 2002 s. 93–110. – Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2002 t. 9 s. 129–140, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 19–30. – Ile cię trzeba cenić. O niektórych osiągnięciach prozy polskiej przełomu lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. „Postscriptum” 2002 nr 1 s. 75–85. – Miłość jest ślepa a jej laska nebeska. „Dekada Lit.” 2002 nr 9–10 s. 88–95 [dot. pol.-czes. związków lit.]. – O co im chodzi? Wokół księgi twórczości najmłodszych pisarzy. „Twórczość” 2003 nr 4 s. 75–84. – O polsko-niemieckim pojednaniu (w literaturze). „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2003 t. 10 s. 71–85, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 219–233. – Gdzie jesteś Brygidzie Dżonsie? „Dekada Lit.” 2004 nr 4 s. 42–51 [dot. tematyki miłosnej w prozie współcz.]. – „Osobni” (z perspektywy czytelnika). „Dekada Lit.” 2006 nr 1–2 s. 47–57 [dot. współ. dramaturgii]. – Języków pomieszanie. „Urodzony w Święto Zmarłych” [F. Netza] raz jeszcze. W: Nie byłem sam. Katow. 2009 s. 199–208. – Jak oni (one) to robią. „Dekada Lit.” 2010 nr 3 s. 4–12 [dot. seksu w literaturze]. – Między konkretem i symbolem. O „Płakuli” Jerzego Suchanka. W: Pisarze z Zagłębia. Sosnowiec 2010 s. 63–71. – Nowa polityczność? Z doświadczeń prozy i krytyki po roku 2000. W: Literatura i polityka. Katow. 2010 s. 194–211. – Z lęku przed banałem. O jednym wierszu Bohdana Zadury. W: „Liryka pol. XX wieku. Analizy i Interpretacje”. Ser. 5: 2010 s. 52–61 [dot. wiersza Sekcja zabójstw pracuje bez chwili wytchnienia]. – Innego świata nie będzie? O jednej powieści Bronisława Wildsteina. W: Ćwiczenia z rozpaczy. Kr. 2011 s. 319–335 [dot.: Dolina Nicości]. – Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej. W: Mody w kulturze i literaturze popularnej. Kr. 2011 s. 293–308. – Blisko, czyli daleko. Jerzy Pilch i literatura czeska. W: Mosty i zasieki. Bielsko-Biała 2013 s. 18–26. – Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych. W: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89. Wwa 2013 s. 59–76. – Ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka. „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5 s. 185–193. – Między nostalgią i resentymentem. O pisarstwie Janusza Andermana; Pociąg do Hollywood. O prozie Andrzeja Barta. W: Skład osobowy. Cz. 2. Katow. 2016 s. 9–26; 27–52; 437-463. – Wyspy obiecane. Rekonesans krytyczny. „Teksty Drugie” 2016 nr 3 s. 205-228. – Duma kobieca i narodowa. O dylogii Elżbiety Cherezińskiej. „Nowa Dekada Krakow.” 2017 nr 1/2 [dot.: Harda; Królowa]. – Kaśka Kariatyda już tu nie mieszka. Temat niechcianej ciąży i aborcji w nowej prozie kobiet. „Postscriptum Polonist.” 2017 nr 2 s. 85-101.</p>
 +
</ol>
 +
===Prace redakcyjne===
 +
<ol>
 +
<li> Bajit Chadasz. Miesiąc spotkań z kulturą żydowską, Kraków 13 IX — 11 X 1996. Red.: P. Czekański, D. Nowacki, R. Schleicher. Kr.: Fundacja Judaica 1997, 95 s.</li>
 +
<li> Orkestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče. [Red.:] I. Vidović Bolt, D. Nowacki. Zagreb: Naklada MD 2001, 254 s. ''Bibl. Živi Jezici'', [nr] 4.</li>
 +
<li> A mnie się marzy… Wybór materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów. Pod red. A. Nęckiej i D. Nowackiego. Na zlecenie Koła Naukowego Krytyki Literackiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Katow.: [Nakł. autorów] 2003, 127 s.</li>
 +
<li> Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. W oprac. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2003, 256 s. ''Bibliotheca Alia Universa'',t. 6.</li>
 +
<li> Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. FA-art 2007, 194 s.</li>
 +
<li> Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>T. 1. Cz. 1. Życie literackie po roku 1989. 2010, 257 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 2803.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>T. 1. Cz. 2. Życie literackie po roku 1989. 2011, 299 s. ''Pr. Nauk. UŚl''.'' w Katow.'', 2864.</p>
 +
<li> Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Red. nauk.: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katow.: Wydawn. UŚl.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>Cz. 1. 2014, 629 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 3188.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>Cz. 2. 2016, 566 s. ''Pr. Nauk. UŚl''.'' w Katow.'', 3440.</p>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
TWÓRCZOŚĆ
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
<nowiki>1. Andrzej Sapkowski. [Szkic]. [Przeł.:] U. </nowiki>Kiermeier, E. Simon. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe<nowiki> Literatur [1999], 27 s.</nowiki>
 
  
Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.
+
<ul>
 +
<li>Wywiady: Zbędne rewindykacje. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2006 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>2. Hanna Kowalewska. [Szkic]. [Przeł.:] K. Wolff, U. </nowiki>Kiermeier. Kr.: Villa Decius. Arbeits­gruppe Literatur<nowiki> [1999], 27 s.</nowiki>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarki, wypowiedzi pisarki o sobie oraz wybór z jej twórczości w przekł.
+
===Zawód — czytelnik===
  
3. Jerzy Łukosz<nowiki>. [Szkic]. [Przeł.:] S. Huber, K. Gruda. </nowiki>Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur<nowiki> [1999], 23 s.</nowiki>
+
<ul>
 +
<li> R. OSTASZEWSKI: Tropiciel sygnatur. „Nowe Książ” 2000 nr 1.</li>
 +
<li> L. SZARUGA: Czy literatura jest całością? „Pogranicza” 2000 nr 1/2.</li>
 +
<li> K. UNIŁOWSKI: Dariusz zawodowiec. (Dariusz Nowacki). „Twórczość” 2000 nr 12, przedr. w. wersji rozszerz w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.</li>
 +
<li> M. WITKOWSKI: Bez zawodu. „Kresy” 2000 nr 2/3.</li>
 +
<li> M. ZALESKI: Zawód, Nowacki, Dariusz. Powst. 2001 [on-line] [dostęp 25 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75517,108253.html.</li>
 +
<li> A. GUMKOWSKA: Analiza technik perswazji Dariusza Nowackiego, czyli moje czytanie mojego czytania. „Tekstualia” 2007 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wywiad oraz wybór z jego twórczości w przekł.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>4. Paweł Huelle. [Szkic]. [Przeł.:] Ch. </nowiki>Alsen, R. Schmidgall. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur 2000 1999, 22 s. Wyd. nast.: tamże 2000.
+
===„Ja” nieuniknione===
  
Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.
+
<ul>
 +
<li> A. BAGŁAJEWSKI: Andrzejewski odnowiony. „Nowe Książ.” 2001 nr 6.</li>
 +
</ul>
  
5. Zawód — czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr.: Znak 1999, 191 s.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Szkice publikowane w prasie w latach 1995–1999. – Nagroda w Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2000, Nagroda Krytyków im. L. Frydego w 2000.
+
===Wielkie wczoraj===
  
<nowiki>Zawartość: Karty na stół: Czytanie mojego czytania [wstęp]; Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych</nowiki>. – <nowiki>Przechadzki: Im dawniej, tym lepiej [dot.: A. Bolecka: Biały kamień; S. Chwin: </nowiki>Hanemann; T. Komendant: Lustro i kamień; J. Kornhauser: Dom, sen i gry dziecięce; T. Zubiński: Dotknięcie wieku; M. Tulli<nowiki>: W czerwieni]; Raz lepiej, raz gorzej [dot.: M. </nowiki>Tulli: Sny i kamienie; D. Bitner: Chcę, żądam, rozkazuję, Pst; K. Varga: Chłopaki nie płaczą, Bildungsroman<nowiki>, 45 pomysłów na powieść; A. Stasiuk: Opowieści galicyjskie, Przez rzekę, Dukla]; Im gorzej, tym lepiej [dot.: E. Redliński: </nowiki>Szczuropolacy; J. Rudnicki: Cholerny świat, Tam i z powrotem po tęczy; K.M. Załuski: Tryptyk bodeński; Z. Kruszyński: Schwedenkraeuter, Szkice historyczne; J. Giszczak: Szosa warszawska; M. Bukowski: Bądźcie gotowi zwariować]. – <nowiki>Próby: Próba autoportretu [dot.: G. Musiał: Al fine; B. Madej: </nowiki>Półtraktat<nowiki> o lewitacji; P. Czakański-Sporek: Ostatnia amerykańska powieść]; Próba żartu [dot.: J. Pilch: Inne rozkosze, Monolog z lisiej jamy, Tysiąc spokojnych miast; M. Gajdziński: Głowa konia; T. </nowiki>Mirkowicz<nowiki>: Lekcja geografii]; Próba rynku [dot.: P. Krawczyk: Plamka światła; M. Saramonowicz: Siostra; O. Tokarczuk: Prawiek i inne czasy, Dom dzienny, dom nocny].</nowiki>
+
<ul>
 +
<li> I. IWASIÓW: Normalne wczoraj. „Pogranicza” 2004 nr 6 [dot. też: P. Czapliński: Efekt bierności].</li>
 +
<li> P. MAJERSKI: Było, minęło, powraca… „Nowe Książ.” 2004 nr 9.</li>
 +
<li> L. BUGAJSKI: Zawód: czytelnik 2. „Twórczość” 2005 nr 1.</li>
 +
<li> T. MIZERKIEWICZ: I ty zostaniesz historykiem literatury? „Polonistyka” 2006 nr 5, przedr. pt. Od krytyka do historyka literatury. W tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.</li>
 +
</ul>
  
Przekł. franc. szkicu Dwanaście groszy: Douze grosz. Autour de la prose polonaise des années 90. Przeł. A. Dayet. „Le Croquant”, Lyon 2003 nr 37.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
6. „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2000, 141 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 1935.
+
===Kto im dał skrzydła===
  
Rozprawa doktorska
+
<ul>
 +
<li> E. BARTOS: Pierwsza dekada. „Śląsk” 2012 nr 10.</li>
 +
<li> T. MIZERKIEWICZ: Krytyczna sztuka latania. „Nowe Książ.” 2012 nr 4, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.</li>
 +
<li> A. ZAWADA: Ktoś im dał skrzydła? „Znaczenia” 2012 nr 07.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>7. Jerzy Pilch. [Szkic]. [Red.] E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.:] A. </nowiki>Lempp, D. Daume. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 22 s.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza oraz wybór z jego twórczości w przekł.
+
===Ukosem===
  
<nowiki>8. Język polski 1. [</nowiki>Współaut<nowiki>.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</nowiki>
+
<ul>
 +
<li> P. KĘPIŃSKI: Niejednoznaczny żywioł. „Twórczość” 2014 nr 5.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2004, 264 s. Wyd. nast. tamże: 2007, 2009.</nowiki>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
  
<nowiki>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2004, 151 s.</nowiki>
+
<div class='author'>Marlena Sęczek</div>
  
Do kształcenia na poziomie kl. 1 gimnazjum specjalnego.
+
</div> <!-- all -->
 
+
<nowiki>9. Wielkie wczoraj. [Szkice]. Kr.: Zielona Sowa, Studium Lit.-</nowiki>Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2004, 155 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Stud.”'', t. 66; ''Punkt Krytyczny'', t. 2.
+
 
+
Teksty publikowane w prasie w 2000–2003. – Zawartość: Słówko na otwarcie. – <nowiki>Cz. 1. Mocno sprawdzone: 1. Uogólnienia; 2. Zbliżenia [dot.: T. </nowiki>Zubiński<nowiki>: Odlot dzikich gęsi; K. Grochola: Nigdy w życiu!; P. Huelle: Mercedes-Benz]; 3. Uzupełnienia (z cyklu „Znacie, to posłuchajcie…) [dot.: Z. Romanowski: Cień jaskółki. Opowieści z Polesia; B. Loebl: Złota trąbka]</nowiki>. – <nowiki>Cz. 2. Widokówki z tamtego świata [dot. stosunku prozy lat ’90 do PRL-u]; Widokówki z tamtego świata. Postscripta [dot.: T. Sobolewski: Dziecko Peerelu; M. Sieprawski: Miasteczko z ludzką twarzą; Th. </nowiki>Brussig: Aleja Słoneczna; L. Elektorowicz: Nienawiść]. – <nowiki>Cz. 3. Wielkie wczoraj [dot.: Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego; A. Jurewicz: Ballada o prawdziwej miłości; M. Pankowski: Z </nowiki>Auszwicu do Belsen. Przygody; A. Czcibor-Piotrowski: Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie; A. Hlobus: Demonokameron; O. Zabużko: Badania terenowe nad ukraińskim seksem; B. Schlink: Lektor; E. Schilling: Akacja; W. Odojewski: Oksana; A. Braun: Królestwo konieczności; M. Jastrun: Dziennik (1955–1981); J. Andrzejewski: Dziennik paryski; T. Nowak: Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze. Jak w rozbitym lustrze; W. Terlecki: Wyspa kata]. – Czytane po latach (bonus track): „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego; „W ptaszarni” Grzegorza Musiała;
+
 
+
<nowiki>10. Język polski 2. [</nowiki>Współaut<nowiki>.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2005, 251 s. Wyd. 2 tamże 2007.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2005, 135 s. Wyd. nast. tamże: 2009, 2011.</nowiki>
+
 
+
Do kształcenia na poziomie kl. 2 gimnazjum specjalnego.
+
 
+
<nowiki>11. Język polski 3. [</nowiki>Współaut<nowiki>.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2007, 237 s. [Wyd. 2] tamże 2011.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2007, 151 s. Wyd. 2 tamże 2009.</nowiki>
+
 
+
Do kształcenia na poziomie kl. 3 gimnazjum specjalnego.
+
 
+
12. Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katow.: UŚl.; „Śląsk” Wydawn. Nauk. 2011, 217 s.
+
 
+
Rozprawa habilitacyjna.
+
 
+
13. Ukosem. Szkice o prozie. Katow.: Stow. Inicjatyw Wydawn. 2013, 191 s. ''Bibl. Kwart. Kult. „Opcje”''.
+
 
+
Część tekstów publikowanych w prasie w 2010–2012. – Zawartość: Od autora. – Cz. I. Przekroje: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch); Cały ten smutek (Wojciech Chmielewski); Arabia Felix i inne bajki parareligijne (Piotr Ibrahim Kalwas); Przygody pana Michała (Michał Witkowski); Trójskok (Radosław Kobierski). – Cz. II. Zbliżenia: W stronę łagodności. O czterech tomach prozy Kazimierza Orłosia; Spryciarz świętokrzyski. O „Trylogii młodzieńczej” Zbigniewa Masternaka; Życie doskonale puste. O krakowskiej trylogii egzystencjalnej Jerzego Franczaka; Obcierki i inne rozkosze. O „Ruchach” Sławomira Shutego; Narodziny frustracji. Na marginesie „Trocin” Krzysztofa Vargi. – <nowiki>Cz. III. Powroty: Teraz na niego zagłada? [dot. J. Andrzejewskiego]; Chwalebna czujność „partyjnych recenzentów” [dot.: D. </nowiki>Kirsch<nowiki>: Pasaż]; Jakiegoż to gościa mieliśmy [dot.: Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń; K. Niemczyk: Kurtyzana i pisklęta, czyli krzywe zwierciadło namiętnego działania albo inaczej studium chaosu]; Cykady na Cykladach i „pogłębiacze” [dot.: T. Olszewski: Zatoka Ostów]; Co to znaczy przypomnieć? [dot. I. Iredyński: Dzieła zebrane]; Urocza retrospektywa [dot.: J.A. Zajdel: Relacja z pierwszej ręki]; La </nowiki>belle epoque<nowiki> [dot.: M.K. Pawlikowski: Dzieciństwo i młodość Tadeusza </nowiki>Irteńskiego].
+
 
+
Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, <nowiki>m.in</nowiki>.: Z miazgi powstałaś, w miazgę się obrócisz (epiko). O powieści Jerzego Andrzejewskiego. „Pr. Nauk. UŚl. w Katow.” 1995 nr 1509 s. 126–143. – Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych. W: Ja, autor. Wwa 1996 s. 142–152. – Dziurawa siatka na motyle. Wokół prozy autorów urodzonych po 1960 roku. „Fraza” 1996 nr 11/12 s. 117–130. – To co wyjątkowe. Myśli o „Bramach raju” Jerzego Andrzejewskiego. „FA-art” 1996 nr 3 s. 28–35. – Trylogia Marka Słyka<nowiki>. Paradoksy lektury. „FA-art” 1996 nr 1 s. 4–11 [dot.: „W barszczu przygód”, „W rosole powikłań”, „W krupniku rozstrzygnięć”]</nowiki>. – (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. „Dykcja” 1998 nr 9/10 s. 110–118; przekł. bułg.: Za (ne)vidimata r’ka na pazara. Polskata proza na 90-te godini v novata situacija<nowiki>. [Przeł.] E. </nowiki>Solnceva-Nakova. „Kritika”, Sofia 2005 nr 3/4. – Być Czasownikiem. O pisarstwie Stefana Themersona. „Gościniec Szt.” 1999 nr 1/3 s. 9–18. – Między „krzątactwem” a „partactwem”. Polska proza lat 90. wobec tzw. codzienności. „FA-art” 2001 nr 4 s. 22–29, przedr. w: Codzienne, podmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 245–259. – Rozważna i nieromantyczna. „Res Publica<nowiki> Nowa” 2001 nr 11 s. 68–75 [dot. pol. kryt. feministycznej]</nowiki>. – Ciepło zimno. Literatura polska po roku 2001. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2001. Katow. 2002 s. 93–110. – Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2002 t. 9 s. 129–140, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 19–30. – Ile cię trzeba cenić. O niektórych osiągnięciach prozy polskiej przełomu lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. „Postscriptum” 2002 nr 1 s. 75–85. – Miłość jest ślepa a jej laska nebeska<nowiki>. „Dekada Lit.” 2002 nr 9–10 s. 88–95 [dot. pol.-czes. związków lit.]</nowiki>. – O co im chodzi? Wokół księgi twórczości najmłodszych pisarzy. „Twórczość” 2003 nr 4 s. 75–84. – O polsko-niemieckim pojednaniu (w literaturze). „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2003 t. 10 s. 71–85, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 219–233. – Gdzie jesteś Brygidzie Dżonsie<nowiki>? „Dekada Lit.” 2004 nr 4 s. 42–51 [dot. tematyki miłosnej w prozie </nowiki>współcz.]. – <nowiki>„Osobni” (z perspektywy czytelnika). „Dekada Lit.” 2006 nr 1–2 s. 47–57 [dot. </nowiki>współ. dramaturgii]. – <nowiki>Języków pomieszanie. „Urodzony w Święto Zmarłych” [F. Netza] raz jeszcze. W: Nie byłem sam. </nowiki>Katow. 2009 s. 199–208. – <nowiki>Jak oni (one) to robią. „Dekada Lit.” 2010 nr 3 s. 4–12 [dot. seksu w literaturze]</nowiki>. – Między konkretem i symbolem. O „Płakuli” Jerzego Suchanka. W: Pisarze z Zagłębia. Sosnowiec 2010 s. 63–71. – Nowa polityczność? Z doświadczeń prozy i krytyki po roku 2000. W: Literatura i polityka. Katow. 2010 s. 194–211. – <nowiki>Z lęku przed banałem. O jednym wierszu Bohdana Zadury. W: „Liryka pol. XX wieku. Analizy i Interpretacje”. Ser. 5: 2010 s. 52–61 [dot. wiersza Sekcja zabójstw pracuje bez chwili wytchnienia]</nowiki>. – <nowiki>Innego świata nie będzie? O jednej powieści Bronisława Wildsteina. W: Ćwiczenia z rozpaczy. Kr. 2011 s. 319–335 [dot.: Dolina Nicości]</nowiki>. – Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej. W: Mody w kulturze i literaturze popularnej. Kr. 2011 s. 293–308. – Blisko, czyli daleko. Jerzy Pilch i literatura czeska. W: Mosty i zasieki. Bielsko-Biała 2013 s. 18–26. – Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych. W: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89. Wwa 2013 s. 59–76. – Ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka. „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5 s. 185–193. – Między nostalgią i resentymentem. O pisarstwie Janusza Andermana; Pociąg do Hollywood. O prozie Andrzeja Barta. W: Skład osobowy. Cz. 2. Katow. 2016 s. 9–26; 27–52; 437-463. – Wyspy obiecane. Rekonesans krytyczny. „Teksty Drugie” 2016 nr 3 s. 205-228. – Duma kobieca i narodowa. O dylogii Elżbiety Cherezińskiej. „Nowa Dekada Krakow.” 2017 nr 1/2 <nowiki>[dot.: </nowiki>Harda; Królowa]. – Kaśka Kariatyda już tu nie mieszka. Temat niechcianej ciąży i aborcji w nowej prozie kobiet. „Postscriptum Polonist.” 2017 nr 2 s. 85-101.
+
 
+
Prace redakcyjne
+
 
+
1. Bajit Chadasz. Miesiąc spotkań z kulturą żydowską, Kraków 13 IX — 11 X 1996. Red.: P. Czekański, D. Nowacki, R. Schleicher. Kr.: Fundacja Judaica 1997, 95 s.
+
 
+
2. Orkestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče. <nowiki>[Red.:] I. </nowiki>Vidović Bolt, D. Nowacki. Zagreb: Naklada MD 2001, 254 s. ''Bibl. Živi Jezici''<nowiki>, [nr] 4.</nowiki>
+
 
+
3. A mnie się marzy… Wybór materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów. Pod red. A. Nęckiej i D. Nowackiego. Na zlecenie Koła Naukowego Krytyki Literackiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Katow<nowiki>.: [Nakł. autorów] 2003, 127 s.</nowiki>
+
 
+
4. Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. W oprac. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2003, 256 s. ''Bibliotheca Alia Universa'','' ''t. 6.
+
 
+
5. Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. FA-art 2007, 194 s.
+
 
+
6. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl.
+
 
+
T. 1. Cz. 1. Życie literackie po roku 1989. 2010, 257 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 2803.
+
 
+
T. 1. Cz. 2. Życie literackie po roku 1989. 2011, 299 s. ''Pr. Nauk. UŚl''.'' w Katow.'', 2864.
+
 
+
7. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Red. nauk.: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katow.: Wydawn. UŚl.
+
 
+
Cz. 1. 2014, 629 s. ''Pr. Nauk. UŚl. w Katow.'', 3188.
+
 
+
Cz. 2. 2016, 566 s. ''Pr. Nauk. UŚl''.'' w Katow.'', 3440.
+
 
+
OPRACOWANIA (wybór)
+
 
+
Wywiady: Zbędne rewindykacje. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2006 nr 4.
+
 
+
Zawód — czytelnik (poz. 5): R. OSTASZEWSKI: Tropiciel sygnatur. „Nowe Książ” 2000 nr 1. – L. SZARUGA: Czy literatura jest całością? „Pogranicza” 2000 nr 1/2. – K. UNIŁOWSKI: Dariusz zawodowiec. (Dariusz Nowacki). „Twórczość” 2000 nr 12, przedr. w. wersji rozszerz w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002. – M. WITKOWSKI: Bez zawodu. „Kresy” 2000 nr 2/3. – M. ZALESKI: Zawód, Nowacki, Dariusz. Powst<nowiki>. 2001 [on-line] [dostęp 25 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75517,108253.html</nowiki>. – A. GUMKOWSKA: Analiza technik perswazji Dariusza Nowackiego, czyli moje czytanie mojego czytania. „Tekstualia” 2007 nr 4.
+
 
+
„Ja” nieuniknione (poz. 6): A. BAGŁAJEWSKI: Andrzejewski odnowiony. „Nowe Książ.” 2001 nr 6.
+
 
+
Wielkie wczoraj <nowiki>(poz. 9): I. IWASIÓW: Normalne wczoraj. „Pogranicza” 2004 nr 6 [dot. też: P. Czapliński: Efekt bierności]</nowiki>. – P. MAJERSKI: Było, minęło, powraca… „Nowe Książ.” 2004 nr 9. – L. BUGAJSKI: Zawód: czytelnik 2. „Twórczość” 2005 nr 1. – T. MIZERKIEWICZ: I ty zostaniesz historykiem literatury? „Polonistyka” 2006 nr 5, przedr. pt. Od krytyka do historyka literatury. W tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
+
 
+
Kto im dał skrzydła (poz. 12): E. BARTOS: Pierwsza dekada. „Śląsk” 2012 nr 10. – T. MIZERKIEWICZ: Krytyczna sztuka latania. „Nowe Książ.” 2012 nr 4, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013. – A. ZAWADA: Ktoś im dał skrzydła? „Znaczenia” 2012 nr 07.
+
 
+
Ukosem (poz. 13): P. KĘPIŃSKI: Niejednoznaczny żywioł. „Twórczość” 2014 nr 5.
+
 
+
<div align="right">'''Marlena Sęczek'''</div>
+

Wersja z 23:24, 18 kwi 2018

ur. 1965

Krytyk literacki, historyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 23 czerwca 1965 w Bydgoszczy; syn Stanisława Nowackiego, mechanika, i Wandy z domu Krupeckiej, handlowca. W 1980–85 uczęszczał do Technikum Przemysłu Drzewnego w Bydgoszczy. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚl.). Po uzyskaniu magisterium w 1990 pracował do 1993 jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. Debiutował w prasie w 1992 w kwartalniku „FA-art” artykułem O tym, że lepiej… Tekst pozornie rozrywkowy i recenzją książki Woody’ego Allena Skutki uboczne (nr 1/2). Od tego czasu stale publikował w tym piśmie; w 1996–2007 był też członkiem redakcji. W 1993 rozpoczął stałą współpracę z kwartalnikiem „Opcje”, gdzie ogłaszał swoje szkice i recenzje, a później pełnił także funkcje sekretarza redakcji (1995–98), zastępcy redaktora naczelnego (1998–99) i redaktora działu literatura (od 1996). W 1993–95 pracował w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu, a następnie w 1996–99 w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Recenzje książkowe i szkice lite­rackie regularnie publikował w „Twórczości” (1994–2006), „Kresach” (1995–2003), „Nowym Nurcie” (1995–96), „Śląsku” (1995–2000), „Kwartalniku Artystycznym” (1996–98), „Studium” (1998–2007), „Znaku” (1998–2012). W 1999 obronił doktorat na podstawie rozprawy „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (promotor prof. Krzysztof Kłosiński) i otrzymał stanowisko adiunkta w Zakładzie Krytyki Literackiej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (od 2006 im. I. Opackiego, INoLP) UŚl. W pracy badawczej skoncentrował się na prozie polskiej po 1989. Kontynuował jednocześnie działalność krytycznoliteracką. Recenzje i szkice zamieszczał regularnie także m.in. w „Res Publice Nowej” (1999–2003), „Tygodniku Powszechnym” (1999–2014), „Gazecie Wyborczej” (od 2000), „Nowych Książkach” (od 2000), „Polityce” (2000–02), „Dekadzie Literackiej” (2003–04, 2006–07, 2010). Od 2008 pracował jako adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP UŚl. Tam w 2012 uzyskał habilitację na podstawie książki Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010), następnie przeszedł na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wykładał także na Podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych (Szkole Pisarzy) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1988 ożenił się z Marią Rost-Truchanowicz, pedagogiem. Ma córkę, Martę (ur. 1985). Mieszka w Sosnowcu.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Andrzej Sapkowski. [Szkic]. [Przeł.:] U. Kiermeier, E. Simon. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur [1999], 27 s.
 2. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.

 3. Hanna Kowalewska. [Szkic]. [Przeł.:] K. Wolff, U. Kiermeier. Kr.: Villa Decius. Arbeits­gruppe Literatur [1999], 27 s.
 4. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarki, wypowiedzi pisarki o sobie oraz wybór z jej twórczości w przekł.

 5. Jerzy Łukosz. [Szkic]. [Przeł.:] S. Huber, K. Gruda. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur [1999], 23 s.
 6. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wywiad oraz wybór z jego twórczości w przekł.

 7. Paweł Huelle. [Szkic]. [Przeł.:] Ch. Alsen, R. Schmidgall. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur 2000 1999, 22 s. Wyd. nast.: tamże 2000.
 8. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza, wypowiedzi pisarza o sobie oraz wybór z jego twórczości w przekł.

 9. Zawód — czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr.: Znak 1999, 191 s.
 10. Szkice publikowane w prasie w latach 1995–1999. – Nagroda w Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2000, Nagroda Krytyków im. L. Frydego w 2000.

  Zawartość: Karty na stół: Czytanie mojego czytania [wstęp]; Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. – Przechadzki: Im dawniej, tym lepiej [dot.: A. Bolecka: Biały kamień; S. Chwin: Hanemann; T. Komendant: Lustro i kamień; J. Kornhauser: Dom, sen i gry dziecięce; T. Zubiński: Dotknięcie wieku; M. Tulli: W czerwieni]; Raz lepiej, raz gorzej [dot.: M. Tulli: Sny i kamienie; D. Bitner: Chcę, żądam, rozkazuję, Pst; K. Varga: Chłopaki nie płaczą, Bildungsroman, 45 pomysłów na powieść; A. Stasiuk: Opowieści galicyjskie, Przez rzekę, Dukla]; Im gorzej, tym lepiej [dot.: E. Redliński: Szczuropolacy; J. Rudnicki: Cholerny świat, Tam i z powrotem po tęczy; K.M. Załuski: Tryptyk bodeński; Z. Kruszyński: Schwedenkraeuter, Szkice historyczne; J. Giszczak: Szosa warszawska; M. Bukowski: Bądźcie gotowi zwariować]. – Próby: Próba autoportretu [dot.: G. Musiał: Al fine; B. Madej: Półtraktat o lewitacji; P. Czakański-Sporek: Ostatnia amerykańska powieść]; Próba żartu [dot.: J. Pilch: Inne rozkosze, Monolog z lisiej jamy, Tysiąc spokojnych miast; M. Gajdziński: Głowa konia; T. Mirkowicz: Lekcja geografii]; Próba rynku [dot.: P. Krawczyk: Plamka światła; M. Saramonowicz: Siostra; O. Tokarczuk: Prawiek i inne czasy, Dom dzienny, dom nocny].

  Przekł. franc. szkicu Dwanaście groszy: Douze grosz. Autour de la prose polonaise des années 90. Przeł. A. Dayet. „Le Croquant”, Lyon 2003 nr 37.

 11. „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2000, 141 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1935.
 12. Rozprawa doktorska

 13. Jerzy Pilch. [Szkic]. [Red.] E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.:] A. Lempp, D. Daume. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 22 s.
 14. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także fragm. wypowiedzi krytyków dot. pisarza oraz wybór z jego twórczości w przekł.

 15. Język polski 1. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.
 16. [Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2004, 264 s. Wyd. nast. tamże: 2007, 2009.

  [Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2004, 151 s.

  Do kształcenia na poziomie kl. 1 gimnazjum specjalnego.

 17. Wielkie wczoraj. [Szkice]. Kr.: Zielona Sowa, Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2004, 155 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Stud.”, t. 66; Punkt Krytyczny, t. 2.
 18. Teksty publikowane w prasie w 2000–2003. – Zawartość: Słówko na otwarcie. – Cz. 1. Mocno sprawdzone: 1. Uogólnienia; 2. Zbliżenia [dot.: T. Zubiński: Odlot dzikich gęsi; K. Grochola: Nigdy w życiu!; P. Huelle: Mercedes-Benz]; 3. Uzupełnienia (z cyklu „Znacie, to posłuchajcie…) [dot.: Z. Romanowski: Cień jaskółki. Opowieści z Polesia; B. Loebl: Złota trąbka]. – Cz. 2. Widokówki z tamtego świata [dot. stosunku prozy lat ’90 do PRL-u]; Widokówki z tamtego świata. Postscripta [dot.: T. Sobolewski: Dziecko Peerelu; M. Sieprawski: Miasteczko z ludzką twarzą; Th. Brussig: Aleja Słoneczna; L. Elektorowicz: Nienawiść]. – Cz. 3. Wielkie wczoraj [dot.: Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego; A. Jurewicz: Ballada o prawdziwej miłości; M. Pankowski: Z Auszwicu do Belsen. Przygody; A. Czcibor-Piotrowski: Rzeczy nienasycone, Cud w Esfahanie; A. Hlobus: Demonokameron; O. Zabużko: Badania terenowe nad ukraińskim seksem; B. Schlink: Lektor; E. Schilling: Akacja; W. Odojewski: Oksana; A. Braun: Królestwo konieczności; M. Jastrun: Dziennik (1955–1981); J. Andrzejewski: Dziennik paryski; T. Nowak: Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze. Jak w rozbitym lustrze; W. Terlecki: Wyspa kata]. – Czytane po latach (bonus track): „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego; „W ptaszarni” Grzegorza Musiała;

 19. Język polski 2. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.
 20. [Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2005, 251 s. Wyd. 2 tamże 2007.

  [Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2005, 135 s. Wyd. nast. tamże: 2009, 2011.

  Do kształcenia na poziomie kl. 2 gimnazjum specjalnego.

 21. Język polski 3. [Współaut.:] M. Nowacka. [Cz. 1–2]. Wwa: WSiP.
 22. [Cz. 1] Podręcznik dla gimnazjum. 2007, 237 s. [Wyd. 2] tamże 2011.

  [Cz. 2] Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. 2007, 151 s. Wyd. 2 tamże 2009.

  Do kształcenia na poziomie kl. 3 gimnazjum specjalnego.

 23. Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katow.: UŚl.; „Śląsk” Wydawn. Nauk. 2011, 217 s.
 24. Rozprawa habilitacyjna.

 25. Ukosem. Szkice o prozie. Katow.: Stow. Inicjatyw Wydawn. 2013, 191 s. Bibl. Kwart. Kult. „Opcje”.
 26. Część tekstów publikowanych w prasie w 2010–2012. – Zawartość: Od autora. – Cz. I. Przekroje: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch); Cały ten smutek (Wojciech Chmielewski); Arabia Felix i inne bajki parareligijne (Piotr Ibrahim Kalwas); Przygody pana Michała (Michał Witkowski); Trójskok (Radosław Kobierski). – Cz. II. Zbliżenia: W stronę łagodności. O czterech tomach prozy Kazimierza Orłosia; Spryciarz świętokrzyski. O „Trylogii młodzieńczej” Zbigniewa Masternaka; Życie doskonale puste. O krakowskiej trylogii egzystencjalnej Jerzego Franczaka; Obcierki i inne rozkosze. O „Ruchach” Sławomira Shutego; Narodziny frustracji. Na marginesie „Trocin” Krzysztofa Vargi. – Cz. III. Powroty: Teraz na niego zagłada? [dot. J. Andrzejewskiego]; Chwalebna czujność „partyjnych recenzentów” [dot.: D. Kirsch: Pasaż]; Jakiegoż to gościa mieliśmy [dot.: Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń; K. Niemczyk: Kurtyzana i pisklęta, czyli krzywe zwierciadło namiętnego działania albo inaczej studium chaosu]; Cykady na Cykladach i „pogłębiacze” [dot.: T. Olszewski: Zatoka Ostów]; Co to znaczy przypomnieć? [dot. I. Iredyński: Dzieła zebrane]; Urocza retrospektywa [dot.: J.A. Zajdel: Relacja z pierwszej ręki]; La belle epoque [dot.: M.K. Pawlikowski: Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego].

  Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Z miazgi powstałaś, w miazgę się obrócisz (epiko). O powieści Jerzego Andrzejewskiego. „Pr. Nauk. UŚl. w Katow.” 1995 nr 1509 s. 126–143. – Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych. W: Ja, autor. Wwa 1996 s. 142–152. – Dziurawa siatka na motyle. Wokół prozy autorów urodzonych po 1960 roku. „Fraza” 1996 nr 11/12 s. 117–130. – To co wyjątkowe. Myśli o „Bramach raju” Jerzego Andrzejewskiego. „FA-art” 1996 nr 3 s. 28–35. – Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. „FA-art” 1996 nr 1 s. 4–11 [dot.: „W barszczu przygód”, „W rosole powikłań”, „W krupniku rozstrzygnięć”]. – (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. „Dykcja” 1998 nr 9/10 s. 110–118; przekł. bułg.: Za (ne)vidimata r’ka na pazara. Polskata proza na 90-te godini v novata situacija. [Przeł.] E. Solnceva-Nakova. „Kritika”, Sofia 2005 nr 3/4. – Być Czasownikiem. O pisarstwie Stefana Themersona. „Gościniec Szt.” 1999 nr 1/3 s. 9–18. – Między „krzątactwem” a „partactwem”. Polska proza lat 90. wobec tzw. codzienności. „FA-art” 2001 nr 4 s. 22–29, przedr. w: Codzienne, podmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 245–259. – Rozważna i nieromantyczna. „Res Publica Nowa” 2001 nr 11 s. 68–75 [dot. pol. kryt. feministycznej]. – Ciepło zimno. Literatura polska po roku 2001. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2001. Katow. 2002 s. 93–110. – Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2002 t. 9 s. 129–140, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 19–30. – Ile cię trzeba cenić. O niektórych osiągnięciach prozy polskiej przełomu lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. „Postscriptum” 2002 nr 1 s. 75–85. – Miłość jest ślepa a jej laska nebeska. „Dekada Lit.” 2002 nr 9–10 s. 88–95 [dot. pol.-czes. związków lit.]. – O co im chodzi? Wokół księgi twórczości najmłodszych pisarzy. „Twórczość” 2003 nr 4 s. 75–84. – O polsko-niemieckim pojednaniu (w literaturze). „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2003 t. 10 s. 71–85, przedr. w: Normalność i konflikty. Pozn. 2006 s. 219–233. – Gdzie jesteś Brygidzie Dżonsie? „Dekada Lit.” 2004 nr 4 s. 42–51 [dot. tematyki miłosnej w prozie współcz.]. – „Osobni” (z perspektywy czytelnika). „Dekada Lit.” 2006 nr 1–2 s. 47–57 [dot. współ. dramaturgii]. – Języków pomieszanie. „Urodzony w Święto Zmarłych” [F. Netza] raz jeszcze. W: Nie byłem sam. Katow. 2009 s. 199–208. – Jak oni (one) to robią. „Dekada Lit.” 2010 nr 3 s. 4–12 [dot. seksu w literaturze]. – Między konkretem i symbolem. O „Płakuli” Jerzego Suchanka. W: Pisarze z Zagłębia. Sosnowiec 2010 s. 63–71. – Nowa polityczność? Z doświadczeń prozy i krytyki po roku 2000. W: Literatura i polityka. Katow. 2010 s. 194–211. – Z lęku przed banałem. O jednym wierszu Bohdana Zadury. W: „Liryka pol. XX wieku. Analizy i Interpretacje”. Ser. 5: 2010 s. 52–61 [dot. wiersza Sekcja zabójstw pracuje bez chwili wytchnienia]. – Innego świata nie będzie? O jednej powieści Bronisława Wildsteina. W: Ćwiczenia z rozpaczy. Kr. 2011 s. 319–335 [dot.: Dolina Nicości]. – Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej. W: Mody w kulturze i literaturze popularnej. Kr. 2011 s. 293–308. – Blisko, czyli daleko. Jerzy Pilch i literatura czeska. W: Mosty i zasieki. Bielsko-Biała 2013 s. 18–26. – Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych. W: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89. Wwa 2013 s. 59–76. – Ścieżki dostępu. Popularna proza kobieca i krytyka. „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5 s. 185–193. – Między nostalgią i resentymentem. O pisarstwie Janusza Andermana; Pociąg do Hollywood. O prozie Andrzeja Barta. W: Skład osobowy. Cz. 2. Katow. 2016 s. 9–26; 27–52; 437-463. – Wyspy obiecane. Rekonesans krytyczny. „Teksty Drugie” 2016 nr 3 s. 205-228. – Duma kobieca i narodowa. O dylogii Elżbiety Cherezińskiej. „Nowa Dekada Krakow.” 2017 nr 1/2 [dot.: Harda; Królowa]. – Kaśka Kariatyda już tu nie mieszka. Temat niechcianej ciąży i aborcji w nowej prozie kobiet. „Postscriptum Polonist.” 2017 nr 2 s. 85-101.

Prace redakcyjne

 1. Bajit Chadasz. Miesiąc spotkań z kulturą żydowską, Kraków 13 IX — 11 X 1996. Red.: P. Czekański, D. Nowacki, R. Schleicher. Kr.: Fundacja Judaica 1997, 95 s.
 2. Orkestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče. [Red.:] I. Vidović Bolt, D. Nowacki. Zagreb: Naklada MD 2001, 254 s. Bibl. Živi Jezici, [nr] 4.
 3. A mnie się marzy… Wybór materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów. Pod red. A. Nęckiej i D. Nowackiego. Na zlecenie Koła Naukowego Krytyki Literackiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Katow.: [Nakł. autorów] 2003, 127 s.
 4. Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. W oprac. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2003, 256 s. Bibliotheca Alia Universa,t. 6.
 5. Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. FA-art 2007, 194 s.
 6. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katow.: Wydawn. UŚl.
 7. T. 1. Cz. 1. Życie literackie po roku 1989. 2010, 257 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2803.

  T. 1. Cz. 2. Życie literackie po roku 1989. 2011, 299 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2864.

 8. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Red. nauk.: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katow.: Wydawn. UŚl.
 9. Cz. 1. 2014, 629 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3188.

  Cz. 2. 2016, 566 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3440.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Wywiady: Zbędne rewindykacje. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2006 nr 4.

Powrót na górę↑

Zawód — czytelnik

 • R. OSTASZEWSKI: Tropiciel sygnatur. „Nowe Książ” 2000 nr 1.
 • L. SZARUGA: Czy literatura jest całością? „Pogranicza” 2000 nr 1/2.
 • K. UNIŁOWSKI: Dariusz zawodowiec. (Dariusz Nowacki). „Twórczość” 2000 nr 12, przedr. w. wersji rozszerz w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • M. WITKOWSKI: Bez zawodu. „Kresy” 2000 nr 2/3.
 • M. ZALESKI: Zawód, Nowacki, Dariusz. Powst. 2001 [on-line] [dostęp 25 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75517,108253.html.
 • A. GUMKOWSKA: Analiza technik perswazji Dariusza Nowackiego, czyli moje czytanie mojego czytania. „Tekstualia” 2007 nr 4.

Powrót na górę↑

„Ja” nieuniknione

 • A. BAGŁAJEWSKI: Andrzejewski odnowiony. „Nowe Książ.” 2001 nr 6.

Powrót na górę↑

Wielkie wczoraj

 • I. IWASIÓW: Normalne wczoraj. „Pogranicza” 2004 nr 6 [dot. też: P. Czapliński: Efekt bierności].
 • P. MAJERSKI: Było, minęło, powraca… „Nowe Książ.” 2004 nr 9.
 • L. BUGAJSKI: Zawód: czytelnik 2. „Twórczość” 2005 nr 1.
 • T. MIZERKIEWICZ: I ty zostaniesz historykiem literatury? „Polonistyka” 2006 nr 5, przedr. pt. Od krytyka do historyka literatury. W tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.

Powrót na górę↑

Kto im dał skrzydła

 • E. BARTOS: Pierwsza dekada. „Śląsk” 2012 nr 10.
 • T. MIZERKIEWICZ: Krytyczna sztuka latania. „Nowe Książ.” 2012 nr 4, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • A. ZAWADA: Ktoś im dał skrzydła? „Znaczenia” 2012 nr 07.

Powrót na górę↑

Ukosem

 • P. KĘPIŃSKI: Niejednoznaczny żywioł. „Twórczość” 2014 nr 5.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Dariusz NOWACKI
Nawigacja
Narzędzia