Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
'''SONNENBERG Ewa'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1967</p>
 +
<p>Podpisywała utwory także dwoma imionami: Ewa Joanna.</p>
 +
<p>Poetka, prozaik.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1967'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
Urodzona 30 marca 1967 w Ząbkowicach Śląskich; córka Michała Sonnenberga, inżyniera górnika, i Wandy z domu Żurek, nauczycielki języka angielskiego. W 1974–86 pobierała naukę w szkole muzycznej I i II stopnia w Legnicy. Od 1982 uczęszczała jednocześnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie; w 1986 otrzymała maturę. Następnie studiowała na wydziale instrumentalnym (kierunek fortepian) Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu; w 1992 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1986 wierszami pt. ''Pora wieczoru'', inic. ''Przeglądam szklane okienka'', opublikowanymi na łamach „Konkretów” (nr 26), a nagrodzonymi w konkursie redakcji tego czasopisma i „Akcentów” oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Za właściwy debiut uważa wiersze pt. ''Dziewczyna z zapałkami'','' Gioconda'','' Erotyk'','' Aktorka'', ogłoszone w 1992 w piśmie „Format” (nr 3/4). Utwory poetyckie i prozę ogłaszała następnie na łamach, m.in.: „FA-artu” (1992–94, 1999–2000), dodatku literackiego torontońskiej „Gazety”, „Listu Oceanicznego” (1994–97), „Metafory” (1994–97), „Pomostów” (1997–2005, 2008–09, 2014), „Kwartalnika Artystycznego” (od 1998, z przerwami, tu w 2014 nr 1, 3 cykl pt. ''Przewodnik liryczny po Europie''). W 1994 otrzymała Nagrodę Młodych im K. Janickiego. W 1994–96 uczęszczała na Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); w 1995–2008 była członkiem redakcji związanego z nim dwumiesięcznika „Studium”, a w 2005–08 prowadziła tam warsztaty poetyckie. Wchodziła w skład redakcji pism „Nowy Nurt” (1994–95) i „Rita Baum” (1998–2008). W 1998 przebywała na stypendium Fundacji Kultury Niezależnej w Paryżu. W tymże roku została członkiem SPP (w 1998–2004 Oddziału Wrocławskiego, w 2004–14 Krakowskiego, a następnie znowu Wrocławskiego). Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001, 2008). W 2002–10 mieszkała w Krakowie. Od 2002 studiowała filozofię na UJ w Krakowie; w 2008 obroniła tam pracę magisterską. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach poezji (m.in. w 41. Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w Belgradzie); często na wieczorach poetycko-muzycznych prezentowała swoje wiersze, akompaniując sobie na fortepianie. W 2008 prowadziła warsztaty poetyckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W tymże roku przebywała na szwedzkim stypendium literackim w Baltic Center for Writers and Translators w Visby (Gotlandia). Otrzymała m.in. nagrodę dla najlepszego poety na IX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim w Skopje (2008), i Nagrodę Literacką Czterech Kolumn za całokształt twórczości w Lutyni pod Wrocławiem (2012). Mieszka we Wrocławiu.
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Podpisywała utwory także dwoma imionami: Ewa Joanna.
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
Poetka, prozaik.
+
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Urodzona 30 marca 1967 w Ząbkowicach Śląskich; córka Michała Sonnenberga, inżyniera górnika, i Wandy z domu Żurek, nauczycielki języka angielskiego. W 1974–86 pobierała naukę w szkole muzycznej I i II stopnia w Legnicy. Od 1982 uczęszczała jednocześnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie; w 1986 otrzymała maturę. Następnie studiowała na wydziale instrumentalnym (kierunek fortepian) Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu; w 1992 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1986 wierszami pt. ''Pora wieczoru'', inic. ''Przeglądam szklane okienka'', opublikowanymi na łamach „Konkretów” (nr 26), a nagrodzonymi w konkursie redakcji tego czasopisma i „Akcentów” oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Za właściwy debiut uważa wiersze pt. ''Dziewczyna z zapałkami'','' Gioconda'','' Erotyk'','' Aktorka'', ogłoszone w 1992 w piśmie „Format” (nr 3/4). Utwory poetyckie i prozę ogłaszała następnie na łamach, <nowiki>m.in</nowiki>.: „FA-artu” (1992–94, 1999–2000), dodatku literackiego torontońskiej „Gazety”, „Listu Oceanicznego” (1994–97), „Metafory” (1994–97), „Pomostów” (1997–2005, 2008–09, 2014), „Kwartalnika Artystycznego” (od 1998, z przerwami, tu w 2014 nr 1, 3 cykl pt. ''Przewodnik liryczny po Europie''). W 1994 otrzymała Nagrodę Młodych im K. Janickiego. W 1994–96 uczęszczała na Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); w 1995–2008 była członkiem redakcji związanego z nim dwumiesięcznika „Studium”, a w 2005–08 prowadziła tam warsztaty poetyckie. Wchodziła w skład redakcji pism „Nowy Nurt” (1994–95) i „Rita Baum” (1998–2008). W 1998 przebywała na stypendium Fundacji Kultury Niezależnej w Paryżu. W tymże roku została członkiem SPP (w 1998–2004 Oddziału Wrocławskiego, w 2004–14 Krakowskiego, a następnie znowu Wrocławskiego). Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001, 2008). W 2002–10 mieszkała w Krakowie. Od 2002 studiowała filozofię na UJ w Krakowie; w 2008 obroniła tam pracę magisterską. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach poezji (<nowiki>m.in</nowiki>. w 41. Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w Belgradzie); często na wieczorach poetycko-muzycznych prezentowała swoje wiersze, akompaniując sobie na fortepianie. W 2008 prowadziła warsztaty poetyckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W tymże roku przebywała na szwedzkim stypendium literackim w Baltic Center for Writers and Translators w Visby (Gotlandia). Otrzymała <nowiki>m.in</nowiki>. nagrodę dla najlepszego poety na IX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim w Skopje (2008), i Nagrodę Literacką Czterech Kolumn za całokształt twórczości w Lutyni pod Wrocławiem (2012). Mieszka we Wrocławiu.
+
<li> [[#Wiersze|Wiersze]]. Wr.: Akad. Muzycz. 1989, 22 s.</li>
 +
<li> [[#Hazard|Hazard]]. [Wiersze]. Red. i kompozycja zbioru: M. Garbala. Wr.: Astrum 1995, 80 s. ''Poeci Przyszłości.''</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda im. G. Trakla w 1996.</p>
 +
<li> [[#Kraina tysiąca notesów|Kraina tysiąca notesów]]. (Zwierzenia Lindsaya Kempa). [Wiersze]. Dzierżoniów: Obok 1997, 45 s.</li>
 +
<li> [[#Planeta|Planeta]]. [Wiersze]. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1997, 39 s.</li>
 +
<li> Smycz. [Wiersze]. Wr.: Astrum 2000, 72 s.</li>
 +
<li> [[#Płonący tramwaj|Płonący tramwaj]]. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2001, 69 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium'', t. 37.</li>
 +
<li> [[#Lekcja zachwytu|Lekcja zachwytu]]. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2005, 39 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”'', t. 78.</li>
 +
<li> Encyklopedia szaleńca. [Miniatury literackie]. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum” 2006, 22 s. ''Bibl. Rity Baum''.</li>
 +
<li> [[#Paź królowej|Paź królowej]]. Bajka dla zakochanych. [Powieść]. Kr.: WiR Partner 2006, 93 s.</li>
 +
<li> [[#Pisane na piasku Written on sand|Pisane na piasku Written on sand]]. [Wiersze]. Przeł. K. Jakubiak. Kr.: Korporacja Ha!art 2007, 105 s. ''Ser. Poetycka.''</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i ang.</p>
 +
<li> [[#Rok ognistego smoka|Rok ognistego smoka]]. [Wiersze]. Kr.: Księg. Akademicka 2009, 98 s. ''Krak. Bibl. SPP'', t. 2.</li>
 +
<li> [[#Wiersze|Wiersze]] zebrane. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”. 2014, 522 s. ''Bibl. Rity Baum.''</li>
 +
<p class='comment'>Tu także art. M. Czerwińskiego: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg.</p>
 +
<li> [[#Hologramy|Hologramy]]. [Wiersze]. Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2015, 118 s.</li>
 +
<p class='comment'>Finalistka Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w 2016.</p>
 +
<li> [[#Obca|Obca]]. [Proza poetycka]. Szczec.; Bezrzecze; Wydawn. Forma; Szczec.: Fundacja Literatury im. H. Berezy 2015, 185 s. ''Forma'', 21.</li>
 +
<li> Moi papierowi kochankowie. [Eseje]. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”; Biuro Festiwalowe Impart 2016, 119 s. ''Bibl. Rity Baum''</li>
 +
<li> [[#Wiersze|Wiersze]] dla jednego człowieka. [[[#Wiersze|Wiersze]]]. Szczec.: Forma 2017, 77 s. ''15 Piętnastka''</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.: Forma 2017, pliki w formacie PDF.</p>
 +
<p class='comment'>Wybory wierszy w przekł.: maced.: Spowiedź. [Przeł.] R. Jacev. Skopje 2009. – serb.: Imperija suze. [Wybór i przekł.:] B. Rajčić. Beograd 2006. Wyd. 2 tamże 2017.</p>
 +
<p class='block'>Przekłady utworów E. Sonnenberg w antologiach zagranicznych, m.in.: ang.: New European poets. [Red.:] W. Miller, K. Prufer. Minneapolis 2008; Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Wybór i red.:] K. Koracik. Buffalo, New York 2015; With our eyes wide open. New Mexico 2014, — hind.: Aria. [Przeł.] S. Sen. India, England 2009. – hiszp.: Poesía a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, Xavier Farré. Zaragoza 2012; El cerezo crece… [Red.:] J. Guatelli-Tedeschi, J. Nawrot, M. Sosiński. Grenada. Kr. 2015. – niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen Na skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski. [Koncepcja i red.:] P. Grosz. Berliner Festspiele; Mainz 1995; Das Unsichtbare lieben. Neue polnische Lyrik. Anthologie Kochać to, co niewidzialne. Nowa poezja polska. Antologia. [Wybór i posł.:] D. Danielewicz-Kerski. [Przedm.:] A. Zagajewski. [Przekł.:] H. Bereska [et al.]. Köln [1998]; Ein Kiosk mit Elf Millionen Nächten. Gedichte. [Oprac.:] A. Becker. Bremen 2008, — ros.: Pol’skie poetessy. [Oprac. i przekł.:] N. Astaf’eva. Sankt Petersburg 2002; Było, jest, będzie. Moscow 2009 [?]; Sdelano v Pol’še, vek — XX. [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009. – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.:] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezije. [Oprac.:]. P. Čučnik. Ljubljana 2005, — szwedz.: [Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003; Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter. [Red.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2008; R. Ingbrant: Kvinnligt och manligt i Polen. Två studier om genus, kultur och politik. Stockholm 2013 [tu dodatek z tekstami omawianych utworów], — tur.: Wiersz Istambulu. Poeci świata. Istambuł. 2013?, — węgier.: A csend visszhangjai. Lengyel költők a XX. ''és'' XXI. század fordulóján. [Red. i przekł.:] G. Cséby. Keszthely 2010.</p>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
TWÓRCZOŚĆ
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
1. Wiersze. Wr.: Akad. Muzycz. 1989, 22 s.
 
  
<nowiki>2. Hazard. [Wiersze]. Red. i kompozycja zbioru: M. </nowiki>Garbala. Wr.: Astrum 1995, 80 s. ''Poeci Przyszłości.''
+
<ul>
 +
<li>Ank. 2015.</li>
 +
<li> Autor o sobie: Pisanie jest modne. E. Sonnenberg o sobie. Spisał L. Pułka. „Gaz. Dolnośl.” 1997 nr 100.</li>
 +
<li> Wywiady: Poezja to ulica jednokierunkowa. Rozm. P. Bohdanowicz. „Nowy Nurt” 1994 nr 16; Literaci z Dolnego Śląska. Z moich wierszy odeszły prostytutki. Rozm. I. Michalewicz. „Sł. Pol.” 1998 nr 234; Komforty psychiczne są mi obce. Rozm. S. Bereś. Oprac. J. Orłowska. „Gaz. Dolnośl.” 2000 nr 115; Szepty i krzyki. Rozm. E. Zdanowicz. „Opcje” 2006 nr 1; „Lubię romansować z tą damą”. Rozm. P. Kaczorowski. „Nowa Okolica Poetów”. 2008 nr 1/2; Każdy człowiek rodzi się mistrzem lub uczniem. Rozm. M. Matuszewska. „Polska. Gaz. Wroc.” 2014 nr 216; Moja poezja jest z kraju, którego jeszcze nie ma. Rozm. M. Czerwiński. „Rita Baum” 2014 nr 32; W harmonii z zachwytem. Rozm. J. Tomska. Powst. ok. 2005 [on-line] [dostęp 2 czerwca 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/77899401197/w-harmonii-z-zachwytem-z-ewa-sonnenberg-rozmawia [dot.: Lekcja zachwytu]; Rozmowa z E. Sonnenberg z okazji wyda­nia jej nowego zbioru poetyckiego pt. Pisane na piasku Written on sand. Rozm. T. Charnas. Powst. ok. 2007 [on-line] [dostęp 2 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/78043078592/wywiad-z-ewa-sonnenberg-dla-mrowkojada; Słońce nie zachodzi na zawsze. Rozm. A. Grzegorzewska. „Pomosty” 2015 [t.] 20.</li>
 +
<li> Pisanie jest aktorstwem. Rozm. B. Klimowicz. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.literackapolska.pl/rozmowy/236–2/; Wielowątkowa rozmowa z Ewą Sonnenberg. Rozm. P. Kaczorowski. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: dolnoslaskosc.pl/wielowatkowa-rozmowa-z-ewa-sonnenberg, 673.html.</li>
 +
</ul>
  
Nagroda im. G. Trakla w 1996.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>3. Kraina tysiąca notesów. (Zwierzenia Lindsaya Kempa). [Wiersze]. Dzierżoniów: Obok 1997, 45 s.</nowiki>
+
===Ogólne===
  
<nowiki>4. Planeta. [Wiersze]. </nowiki>Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1997, 39 s.
+
<ul>
 +
<li> M. KISIEL: Lęk, który kłamie; Gra o poezję; Życie. W tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998.</li>
 +
<li> J. BIELSKA-KRAWCZYK: Ewa — czyli ja, kobieta, Żydówka. (Kilka słów o poezji E. Sonnenberg). „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 1/2.</li>
 +
<li> M. CYRANOWICZ: Planeta Sonnenberg. „FA-art” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> M. JAROS-KROPIDŁOWSKA: Wielkie znużenie i poszukiwanie nowych syntez. „Twój Styl” 2000 nr 1.</li>
 +
<li> M. WITKOWSKI: Kurwy i Giocondy. O poezji E. Sonnenberg „Studium” 1999/2000 nr 6/1.</li>
 +
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Gonitwa słów Sonnenberg. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003.</li>
 +
<li> A. GALANT: Seksowne granice tekstu: Sonnenberg, Filipiak, Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.</li>
 +
<li> I. IWASIÓW: Jaka to planeta? W tejże: Parafrazy i interpretacje. Szczec. 2004.</li>
 +
<li> M. RABIZO-BIREK: Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane. „Teksty Drugie” 2004 nr 3 [dot. m.in. E. Sonnenberg].</li>
 +
<li> A. BARTOSIEWICZ: Poetycki portret Androgyne w twórczości Ewy Sonnenberg. „LiteRacje” 2005 nr 2.</li>
 +
<li> M. TABACZYŃSKI: E. Sonnenberg, czyli czułość. „Kraków” 2008 nr 1.</li>
 +
<li> M. CZERWIŃSKI: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg. W: W kręgu melancholii. Opole 2010, przedr. zob. Twórczość poz. 12.</li>
 +
<li> K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Obce. Reaktywacja. Szkice. Katow. 2013, passim.</li>
 +
<li> G.L. KAMIŃSKI: Ars poetica E. Sonnenberg „Pomosty” 2014.</li>
 +
<li> E. DOBNER: Estetka i/lub feministka ?. O przemianach wzorców erotycznych w twórczości E. Sonnenberg. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej. Tor. 2015 [dostępny w Internecie: http://docplayer.pl/5776382-Seksaulnosc-w-najnowszej-literaturze-polskiej.html].</li>
 +
<li> B. ROGATKO: Z listów do Son i od Son. „Elewator” 2016 nr 3.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>5. Smycz. [Wiersze]. </nowiki>Wr.: Astrum 2000, 72 s.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>6. Płonący tramwaj. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-</nowiki>Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2001, 69 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium''”, t. 37.
+
===Wiersze===
  
<nowiki>7. Lekcja zachwytu. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-</nowiki>Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2005, 39 s. ''Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”'', t. 78.
+
<ul>
 +
<li> K. ŚWIERKOSZ: Istnieje tylko przeźroczystość. „Gaz. Młodych” 1989 nr 79/80.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>8. Encyklopedia szaleńca. [Miniatury literackie]. </nowiki>Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum” 2006, 22 s. ''Bibl. Rity Baum''.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>9. Paź królowej. Bajka dla zakochanych. [Powieść]. Kr.: </nowiki>WiR Partner 2006, 93 s.
+
===Hazard===
  
10. Pisane na piasku = Written on sand<nowiki>. [Wiersze]. Przeł. K. Jakubiak. Kr.: Korporacja </nowiki>Ha!art 2007, 105 s. ''Ser. Poetycka.''
+
<ul>
 +
<li> M. BOCIAN: Tęsknota za czymś, co nie ma imienia. „List Oceaniczny”, Toronto 1996 nr 36.</li>
 +
<li> W. BROWARNY: Lustro i metafora. „Dykcja” 1996 nr 2.</li>
 +
<li> M. CISŁO: Sonoryzm i Verdi. „Studium” 1996 nr 4.</li>
 +
<li> M. KISIEL: Starty i falstarty. Gra o poezję i życie. „Śląsk” 1996 nr 6.</li>
 +
<li> P. ZAZULA: Poezja kresu. „Dykcja” 1996 nr 3/4, toż „Arkusz” 1996 nr 9.</li>
 +
<li> D.T. LEBIODA: Mała dziewczynka. „Metafora” 1997 nr 29/30.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: Korytarz. „Opcje” 1997 nr 1.</li>
 +
<li> J. STYCZEŃ: Kto kryje się w tym zwierciadle. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 3.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: Sonnenberg. Bluźnierstwa feministki. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.</li>
 +
</ul>
  
Tekst w jęz. pol. i ang.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>11. Rok ognistego smoka. [Wiersze]. Kr.: Księg. Akademicka 2009, 98 s. </nowiki>''Krak. Bibl. SPP'', t. 2.
+
===Kraina tysiąca notesów===
  
12. Wiersze zebrane. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”. 2014, 522 s. ''Bibl. Rity Baum.''
+
<ul>
 +
<li> I. FILIPIAK: Kraina tysiąca płci. „Res Publica Nowa” 1997 nr 11.</li>
 +
<li> M. MIZURO: Próbka perfum dla Lindsaya Kempa. „Dykcja” 1997 nr 7/8.</li>
 +
<li> D. MUSZER: Sfermentowana foka albo homoseksualny dandys w cudzysłowie. „Topos” 1997 nr 3.</li>
 +
<li> M. PISARSKI: Choinka z klocków lego. „Czas Kult.” 1997 nr 5/6.</li>
 +
<li> P. ZAZULA: Cyborgowie są zmęczeni. „Studium” 1997 nr 7/8.</li>
 +
<li> Z. BARAN: Maski E. Sonnenberg „Twórczość” 1998 nr 2.</li>
 +
<li> T. BOŁDAK-JANOWSKA: Czy się stoi, czy się, czyli: kurę bardzo ja. „Portret” 1998 nr 7.</li>
 +
<li> L. SZARUGA: Świat poetycki. „Zesz. Lit.” 1999 z. 6.</li>
 +
</ul>
  
Tu także art. M. Czerwińskiego: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>13. Hologramy. [Wiersze]. </nowiki>Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2015, 118 s.
+
===Planeta===
  
Finalistka Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w 2016.
+
<ul>
 +
<li> W. BROWARNY: Planeta kobiet. „Rita Baum” 1998 nr 1.</li>
 +
<li> A. KASPERCZAK: Na planecie hazardzistki. „Dykcja” 1998 nr 9/10.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>14. Obca. [Proza poetycka]. </nowiki>Szczec.; Bezrzecze; Wydawn. Forma; Szczec.: Fundacja Literatury im. H. Berezy 2015, 185 s. ''Forma'', 21.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>15. Moi papierowi kochankowie. [Eseje]. </nowiki>Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”; Biuro Festiwalowe Impart 2016, 119 s. ''Bibl. Rity Baum''
+
===Smycz:===
  
<nowiki>16. Wiersze dla jednego człowieka. [Wiersze]. </nowiki>Szczec.: Forma 2017, 77 s. ''15 Piętnastka''
+
<ul>
 +
<li> (poz. 5): A. KAŁUŻA: Skazana na bunt. „Śląsk” 2001 nr 10.</li>
 +
<li> J. PAŁACH: Cóż po poecie, czyli o sposobach nieistnienia. „Nowe Książ.” 2001 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.: Forma 2017, pliki w formacie PDF.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Wybory wierszy w przekł.: mace<nowiki>d.: Spowiedź. [Przeł.] R. </nowiki>Jacev. Skopje 2009. – serb.: Imperija suze<nowiki>. [Wybór i przekł.:] B. </nowiki>Rajčić. Beograd 2006. Wyd. 2 tamże 2017.
+
===Płonący tramwaj===
  
Przekłady utworów E. Sonnenberg w antologiach zagranicznych, <nowiki>m.in</nowiki>.: ang.: New European poets. <nowiki>[Red.:] W. Miller, K. </nowiki>Prufer<nowiki>. Minneapolis 2008; Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [</nowiki>Wybór i red.:] K. Koracik. Buffalo, New York 2015; With our eyes wide open. New Mexico 2014, — hin<nowiki>d.: Aria. [</nowiki>Przeł.] S. Sen. India, England 2009. – hiszp.: Poesía a contragolpe<nowiki>. [</nowiki>Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, Xavier Farré. <nowiki>Zaragoza 2012; El cerezo crece… [Red.:] J. Guatelli-Tedeschi,</nowiki> J. Nawrot, M. Sosiński. Grenada. Kr. 2015. – niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen = Na skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski. <nowiki>[</nowiki>Koncepcja i red.:] P. Grosz. Berliner Festspiele; Mainz 1995; Das Unsichtbare lieben. Neue polnische Lyrik. Anthologie = Kochać to, co niewidzialne. <nowiki>Nowa poezja polska. Antologia. [Wybór i posł.:] D. Danielewicz-</nowiki>Kerski<nowiki>. [</nowiki>Przedm<nowiki>.:] A. Zagajewski. [Przekł.:] H. Bereska [et al.]. Köln [1998]; </nowiki>Ein Kiosk mit Elf Millionen Nächten. Gedichte<nowiki>. [Oprac.:] A. Becker. </nowiki>Bremen 2008, — ros.: Pol’skie<nowiki> poetessy. [Oprac. i przekł.:] N. </nowiki>Astaf’eva. Sankt Petersburg 2002; Było, jest, będzie. Moscow<nowiki> 2009 [?]; </nowiki>Sdelano v Pol’še, vek<nowiki> — XX. [Wybór i przekł.:] A. </nowiki>Bazilevskij. Moskva 2009. – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori<nowiki>. [Wybór i przekł.:] A. </nowiki>Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek<nowiki>. [Oprac.:] B. </nowiki>Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezije<nowiki>. [Oprac.:]. P. </nowiki>Čučnik. Ljubljana 2005, — szwed<nowiki>z.: [</nowiki>Sjutton] 17 polska poeter. <nowiki>[Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003; Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter. [Red.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2008; R. Ingbrant: Kvinnligt och manligt i Polen. </nowiki>Två studier om genus, kultur och politik. Stockholm<nowiki> 2013 [tu dodatek z tekstami omawianych utworów], — </nowiki>tur.: Wiersz Istambulu. Poeci świata. Istambuł. 2013?, — węgier.: A csend visszhangjai. Lengyel költők a XX. ''és'' XXI. század fordulóján<nowiki>. [Red. i przekł.:] G. </nowiki>Cséby. Keszthely 2010.
+
<ul>
 +
<li> A. KAŁUŻA: Gorączka i wiersze. „Akcent” 2001 nr 4.</li>
 +
<li> J. MUELLER: E. Sonnenberg antykoncepcja. „Pogranicza” 2001 nr 4.</li>
 +
<li> M. BOCIAN: W skardze pobrzmiewa tęsknota za lepszym. „Akant” 2002 nr 4.</li>
 +
<li> J. JEŚWIŁ: Wcielenia E. Sonnenberg. „Pogranicza” 2002 nr 1, toż „Pomosty” 2001/2002.</li>
 +
</ul>
  
OPRACOWANIA (wybór)
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Ank. 2015. – Autor o sobie: Pisanie jest modne. E. Sonnenberg o sobie. Spisał L. Pułka. „Gaz. Dolnośl.” 1997 nr 100. – Wywiady: Poezja to ulica jednokierunkowa. Rozm. P. Bohdanowicz. „Nowy Nurt” 1994 nr 16; Literaci z Dolnego Śląska. Z moich wierszy odeszły prostytutki. Rozm. I. Michalewicz. „Sł. Pol.” 1998 nr 234; Komforty psychiczne są mi obce. Rozm. S. Bereś. Oprac. J. Orłowska. „Gaz. Dolnośl.” 2000 nr 115; Szepty i krzyki. Rozm. E. Zdanowicz. „Opcje” 2006 nr 1; „Lubię romansować z tą damą”. Rozm. P. Kaczorowski. „Nowa Okolica Poetów”. 2008 nr 1/2; Każdy człowiek rodzi się mistrzem lub uczniem. Rozm. M. Matuszewska. „Polska. Gaz. Wroc.” 2014 nr 216; Moja poezja jest z kraju, którego jeszcze nie ma. Rozm. M. Czerwiński. „Rita Baum” 2014 nr 32; W harmonii z zachwytem. Rozm. J. Tomska. Powst<nowiki>. ok. 2005 [on-line] [dostęp 2 czerwca 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/77899401197/w-harmonii-z-zachwytem-z-ewa-sonnenberg-rozmawia [dot.: Lekcja zachwytu]; Rozmowa z E. Sonnenberg z okazji wyda­nia jej nowego zbioru poetyckiego pt. Pisane na piasku = </nowiki>Written on sand. Rozm. T. Charnas. Powst<nowiki>. ok. 2007 [on-line] [dostęp 2 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/78043078592/wywiad-z-ewa-sonnenberg-dla-mrowkojada; </nowiki>Słońce nie zachodzi na zawsze. Rozm<nowiki>. A. Grzegorzewska. „Pomosty” 2015 [t.] 20. – </nowiki>Pisanie jest aktorstwem. Rozm<nowiki>. B. Klimowicz. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.literackapolska.pl/rozmowy/236–2/; Wielowątkowa rozmowa z Ewą Sonnenberg. </nowiki>Rozm<nowiki>. P. Kaczorowski. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: dolnoslaskosc.pl/</nowiki>wielowatkowa-rozmowa-z-ewa-sonnenberg, <nowiki>673.ht</nowiki>ml.
+
===Lekcja zachwytu===
  
Ogólne: M. KISIEL: Lęk, który kłamie; Gra o poezję; Życie. W tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998. – J. BIELSKA-KRAWCZYK: Ewa — czyli ja, kobieta, Żydówka. (Kilka słów o poezji E. Sonnenberg). „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 1/2. – M. CYRANOWICZ: Planeta Sonnenberg. „FA-art” 1999 nr 1. – M. JAROS-KROPIDŁOWSKA: Wielkie znużenie i poszukiwanie nowych syntez. „Twój Styl” 2000 nr 1. – M. WITKOWSKI: Kurwy i Giocondy. O poezji E. Sonnenberg „Studium” 1999/2000 nr 6/1. – J. ŁUKASIEWICZ: Gonitwa słów Sonnenberg. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003. – A. GALANT: Seksowne granice tekstu: Sonnenberg, Filipiak, Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1. – I. IWASIÓW: Jaka to planeta? W tejże: Parafrazy i interpretacje. Szczec<nowiki>. 2004. – M. RABIZO-BIREK: Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane. „Teksty Drugie” 2004 nr 3 [dot. m.in. E. Sonnenberg]. – A. BARTOSIEWICZ: Poetycki portret Androgyne w twórczości Ewy Sonnenberg. „</nowiki>LiteRacje” 2005 nr 2. – M. TABACZYŃSKI: E. Sonnenberg, czyli czułość. „Kraków” 2008 nr 1. – M. CZERWIŃSKI: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg. W: W kręgu melancholii. Opole 2010, przedr. zob. Twórczość poz. 12. – K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Obce. Reaktywacja. Szkice. Katow. 2013, passim. – G.L. KAMIŃSKI: Ars poetica E. Sonnenberg „Pomosty” 2014. – E. DOBNER: Estetka i/lub feministka ?. O przemianach wzorców erotycznych w twórczości E. Sonnenberg. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej. Tor. 2015 <nowiki>[dostępny w Internecie: http://docplayer.pl/5776382-Seksaulnosc-w-najnowszej-literaturze-polskiej.html].</nowiki> – B. ROGATKO: Z listów do Son i od Son. „Elewator” 2016 nr 3.
+
<ul>
 +
<li> P. URBANIAK. „Odra” 2006 nr 7/8.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
Wiersze (poz. 1): K. ŚWIERKOSZ: Istnieje tylko przeźroczystość. „Gaz. Młodych” 1989 nr 79/80.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Hazard (poz. 2): M. BOCIAN: Tęsknota za czymś, co nie ma imienia. „List Oceaniczny”, Toronto 1996 nr 36. – W. BROWARNY: Lustro i metafora. „Dykcja” 1996 nr 2. – M. CISŁO: Sonoryzm i Verdi. „Studium” 1996 nr 4. – M. KISIEL: Starty i falstarty. Gra o poezję i życie. „Śląsk” 1996 nr 6. – P. ZAZULA: Poezja kresu. „Dykcja” 1996 nr 3/4, toż „Arkusz” 1996 nr 9. – D.T. LEBIODA: Mała dziewczynka. „Metafora” 1997 nr 29/30. – K. MALISZEWSKI: Korytarz. „Opcje” 1997 nr 1. – J. STYCZEŃ: Kto kryje się w tym zwierciadle. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 3. – K. MALISZEWSKI: Sonnenberg. Bluźnierstwa feministki. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
+
===Paź królowej===
  
Kraina tysiąca notesów (poz. 3): I. FILIPIAK: Kraina tysiąca płci. „Res Publica Nowa” 1997 nr 11. – M. MIZURO: Próbka perfum dla Lindsaya Kempa. „Dykcja” 1997 nr 7/8. – D. MUSZER: Sfermentowana foka albo homoseksualny dandys w cudzysłowie. „Topos” 1997 nr 3. – M. PISARSKI: Choinka z klocków lego. „Czas Kult.” 1997 nr 5/6. – P. ZAZULA: Cyborgowie są zmęczeni. „Studium” 1997 nr 7/8. – Z. BARAN: Maski E. Sonnenberg „Twórczość” 1998 nr 2. – T. BOŁDAK-JANOWSKA: Czy się stoi, czy się, czyli: kurę bardzo ja. „Portret” 1998 nr 7. – L. SZARUGA: Świat poetycki. „Zesz. Lit.” 1999 z. 6.
+
<ul>
 +
<li> K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Jak zużyty cartridge. „Opcje” 2006 nr 3.</li>
 +
</ul>
  
Planeta (poz. 4): W. BROWARNY: Planeta kobiet. „Rita Baum” 1998 nr 1. – A. KASPERCZAK: Na planecie hazardzistki. „Dykcja” 1998 nr 9/10.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Smycz: (poz. 5): A. KAŁUŻA: Skazana na bunt. „Śląsk” 2001 nr 10. – J. PAŁACH: Cóż po poecie, czyli o sposobach nieistnienia. „Nowe Książ.” 2001 nr 4.
+
===Pisane na piasku Written on sand===
  
Płonący tramwaj (poz. 6): A. KAŁUŻA: Gorączka i wiersze. „Akcent” 2001 nr 4. J. MUELLER: E. Sonnenberg antykoncepcja. „Pogranicza” 2001 nr 4. – M. BOCIAN: W skardze pobrzmiewa tęsknota za lepszym. „Akant” 2002 nr 4. – J. JEŚWIŁ: Wcielenia E. Sonnenberg. „Pogranicza” 2002 nr 1, toż „Pomosty” 2001/2002.
+
<ul>
 +
<li> K. PAWLUŚ: Zaczarowanie świata w poezji E. Sonnenberg. „Tekstualia.” 2008 nr 4.</li>
 +
<li> J. ŁUKASIEWICZ: Maski ze zdań. „Odra” 2008 nr 5 [dot. m.in. E.Sonnenberg].</li>
 +
<li> M. PARULSKI: Między lekturą i byciem. „Dekada Lit.” 2008 nr 4.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
Lekcja zachwytu (poz. 7): P. URBANIAK. „Odra” 2006 nr 7/8. – Zob. też Wywiady.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Paź królowej (poz. 9): K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Jak zużyty cartridge. „Opcje” 2006 nr 3.
+
===Rok ognistego smoka===
  
Pisane na piasku = Written on sand (poz. 10): K. PAWLUŚ: Zaczarowanie świata w poezji E. Sonnenberg. „Tekstualia<nowiki>.” 2008 nr 4. – J. ŁUKASIEWICZ: Maski ze zdań. „Odra” 2008 nr 5 [dot. m.in. </nowiki>E.Sonnenberg]. – M. PARULSKI: Między lekturą i byciem. „Dekada Lit.” 2008 nr 4. – Zob. też Wywiady.
+
<ul>
 +
<li> J. SARNECKA: Niepoznawanie nicości. „Lampa” 2010 nr 1/2.</li>
 +
<li> T. TOBIASZ: Do-pełnienie. „Dekada Lit.” 2010 nr 4/5.</li>
 +
<li> M. MOSAKOWSKA: „Rok ognistego smoka” E. Sonnenberg jako dialog między wartościami z kręgu kultury europejskiej a dalekowschodnią wrażliwością i filozofią. „Konteksty Kult.” 2013 nr 10.</li>
 +
</ul>
  
Rok ognistego smoka (poz. 11): J. SARNECKA: Niepoznawanie nicości. „Lampa” 2010 nr 1/2. – T. TOBIASZ: Do-pełnienie. „Dekada Lit.” 2010 nr 4/5. – M. MOSAKOWSKA: „Rok ognistego smoka” E. Sonnenberg jako dialog między wartościami z kręgu kultury europejskiej a dalekowschodnią wrażliwością i filozofią. „Konteksty Kult.” 2013 nr 10.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Wiersze zebrane (poz. 12): J. SKURTYS: Drenaż. „Odra” 2014 nr 9.
+
===Wiersze zebrane===
  
Hologramy (poz. 13): M. DWOREK: Zakatowanego nie interesuje świat. „Elewator” 2015 nr 1. <nowiki>M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Wiersze dla jednego człowieka].</nowiki>
+
<ul>
 +
<li> J. SKURTYS: Drenaż. „Odra” 2014 nr 9.</li>
 +
</ul>
  
Obca (poz. 14): J. BURNATOWSKI: Przetrzymać duchowe napięcie. „Nowe Książ.” 2016 nr 1.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Wiersze dla jednego człowieka (poz. 16):<nowiki> M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Hologramy].</nowiki>
+
===Hologramy===
  
<div align="right">'''Barbara Marzęcka'''</div>
+
<ul>
 +
<li> M. DWOREK: Zakatowanego nie interesuje świat. „Elewator” 2015 nr 1.</li>
 +
<li> M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Wiersze dla jednego człowieka].</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
 
 +
===Obca===
 +
 
 +
<ul>
 +
<li> J. BURNATOWSKI: Przetrzymać duchowe napięcie. „Nowe Książ.” 2016 nr 1.</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
 
 +
===Wiersze dla jednego człowieka===
 +
 
 +
<ul>
 +
<li> M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Hologramy].</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
 +
 
 +
<div class='author'>Barbara Marzęcka</div>
 +
 
 +
</div> <!-- all -->

Wersja z 21:43, 22 lut 2018

ur. 1967

Podpisywała utwory także dwoma imionami: Ewa Joanna.

Poetka, prozaik.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 30 marca 1967 w Ząbkowicach Śląskich; córka Michała Sonnenberga, inżyniera górnika, i Wandy z domu Żurek, nauczycielki języka angielskiego. W 1974–86 pobierała naukę w szkole muzycznej I i II stopnia w Legnicy. Od 1982 uczęszczała jednocześnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie; w 1986 otrzymała maturę. Następnie studiowała na wydziale instrumentalnym (kierunek fortepian) Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu; w 1992 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1986 wierszami pt. Pora wieczoru, inic. Przeglądam szklane okienka, opublikowanymi na łamach „Konkretów” (nr 26), a nagrodzonymi w konkursie redakcji tego czasopisma i „Akcentów” oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Za właściwy debiut uważa wiersze pt. Dziewczyna z zapałkami, Gioconda, Erotyk, Aktorka, ogłoszone w 1992 w piśmie „Format” (nr 3/4). Utwory poetyckie i prozę ogłaszała następnie na łamach, m.in.: „FA-artu” (1992–94, 1999–2000), dodatku literackiego torontońskiej „Gazety”, „Listu Oceanicznego” (1994–97), „Metafory” (1994–97), „Pomostów” (1997–2005, 2008–09, 2014), „Kwartalnika Artystycznego” (od 1998, z przerwami, tu w 2014 nr 1, 3 cykl pt. Przewodnik liryczny po Europie). W 1994 otrzymała Nagrodę Młodych im K. Janickiego. W 1994–96 uczęszczała na Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); w 1995–2008 była członkiem redakcji związanego z nim dwumiesięcznika „Studium”, a w 2005–08 prowadziła tam warsztaty poetyckie. Wchodziła w skład redakcji pism „Nowy Nurt” (1994–95) i „Rita Baum” (1998–2008). W 1998 przebywała na stypendium Fundacji Kultury Niezależnej w Paryżu. W tymże roku została członkiem SPP (w 1998–2004 Oddziału Wrocławskiego, w 2004–14 Krakowskiego, a następnie znowu Wrocławskiego). Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001, 2008). W 2002–10 mieszkała w Krakowie. Od 2002 studiowała filozofię na UJ w Krakowie; w 2008 obroniła tam pracę magisterską. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach poezji (m.in. w 41. Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w Belgradzie); często na wieczorach poetycko-muzycznych prezentowała swoje wiersze, akompaniując sobie na fortepianie. W 2008 prowadziła warsztaty poetyckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W tymże roku przebywała na szwedzkim stypendium literackim w Baltic Center for Writers and Translators w Visby (Gotlandia). Otrzymała m.in. nagrodę dla najlepszego poety na IX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim w Skopje (2008), i Nagrodę Literacką Czterech Kolumn za całokształt twórczości w Lutyni pod Wrocławiem (2012). Mieszka we Wrocławiu.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Wiersze. Wr.: Akad. Muzycz. 1989, 22 s.
 2. Hazard. [Wiersze]. Red. i kompozycja zbioru: M. Garbala. Wr.: Astrum 1995, 80 s. Poeci Przyszłości.
 3. Nagroda im. G. Trakla w 1996.

 4. Kraina tysiąca notesów. (Zwierzenia Lindsaya Kempa). [Wiersze]. Dzierżoniów: Obok 1997, 45 s.
 5. Planeta. [Wiersze]. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1997, 39 s.
 6. Smycz. [Wiersze]. Wr.: Astrum 2000, 72 s.
 7. Płonący tramwaj. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2001, 69 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 37.
 8. Lekcja zachwytu. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2005, 39 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 78.
 9. Encyklopedia szaleńca. [Miniatury literackie]. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum” 2006, 22 s. Bibl. Rity Baum.
 10. Paź królowej. Bajka dla zakochanych. [Powieść]. Kr.: WiR Partner 2006, 93 s.
 11. Pisane na piasku Written on sand. [Wiersze]. Przeł. K. Jakubiak. Kr.: Korporacja Ha!art 2007, 105 s. Ser. Poetycka.
 12. Tekst w jęz. pol. i ang.

 13. Rok ognistego smoka. [Wiersze]. Kr.: Księg. Akademicka 2009, 98 s. Krak. Bibl. SPP, t. 2.
 14. Wiersze zebrane. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”. 2014, 522 s. Bibl. Rity Baum.
 15. Tu także art. M. Czerwińskiego: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg.

 16. Hologramy. [Wiersze]. Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2015, 118 s.
 17. Finalistka Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w 2016.

 18. Obca. [Proza poetycka]. Szczec.; Bezrzecze; Wydawn. Forma; Szczec.: Fundacja Literatury im. H. Berezy 2015, 185 s. Forma, 21.
 19. Moi papierowi kochankowie. [Eseje]. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum”; Biuro Festiwalowe Impart 2016, 119 s. Bibl. Rity Baum
 20. Wiersze dla jednego człowieka. [[[#Wiersze|Wiersze]]]. Szczec.: Forma 2017, 77 s. 15 Piętnastka
 21. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.: Forma 2017, pliki w formacie PDF.

  Wybory wierszy w przekł.: maced.: Spowiedź. [Przeł.] R. Jacev. Skopje 2009. – serb.: Imperija suze. [Wybór i przekł.:] B. Rajčić. Beograd 2006. Wyd. 2 tamże 2017.

  Przekłady utworów E. Sonnenberg w antologiach zagranicznych, m.in.: ang.: New European poets. [Red.:] W. Miller, K. Prufer. Minneapolis 2008; Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Wybór i red.:] K. Koracik. Buffalo, New York 2015; With our eyes wide open. New Mexico 2014, — hind.: Aria. [Przeł.] S. Sen. India, England 2009. – hiszp.: Poesía a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, Xavier Farré. Zaragoza 2012; El cerezo crece… [Red.:] J. Guatelli-Tedeschi, J. Nawrot, M. Sosiński. Grenada. Kr. 2015. – niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen Na skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski. [Koncepcja i red.:] P. Grosz. Berliner Festspiele; Mainz 1995; Das Unsichtbare lieben. Neue polnische Lyrik. Anthologie Kochać to, co niewidzialne. Nowa poezja polska. Antologia. [Wybór i posł.:] D. Danielewicz-Kerski. [Przedm.:] A. Zagajewski. [Przekł.:] H. Bereska [et al.]. Köln [1998]; Ein Kiosk mit Elf Millionen Nächten. Gedichte. [Oprac.:] A. Becker. Bremen 2008, — ros.: Pol’skie poetessy. [Oprac. i przekł.:] N. Astaf’eva. Sankt Petersburg 2002; Było, jest, będzie. Moscow 2009 [?]; Sdelano v Pol’še, vek — XX. [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009. – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.:] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezije. [Oprac.:]. P. Čučnik. Ljubljana 2005, — szwedz.: [Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003; Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter. [Red.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2008; R. Ingbrant: Kvinnligt och manligt i Polen. Två studier om genus, kultur och politik. Stockholm 2013 [tu dodatek z tekstami omawianych utworów], — tur.: Wiersz Istambulu. Poeci świata. Istambuł. 2013?, — węgier.: A csend visszhangjai. Lengyel költők a XX. és XXI. század fordulóján. [Red. i przekł.:] G. Cséby. Keszthely 2010.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2015.
 • Autor o sobie: Pisanie jest modne. E. Sonnenberg o sobie. Spisał L. Pułka. „Gaz. Dolnośl.” 1997 nr 100.
 • Wywiady: Poezja to ulica jednokierunkowa. Rozm. P. Bohdanowicz. „Nowy Nurt” 1994 nr 16; Literaci z Dolnego Śląska. Z moich wierszy odeszły prostytutki. Rozm. I. Michalewicz. „Sł. Pol.” 1998 nr 234; Komforty psychiczne są mi obce. Rozm. S. Bereś. Oprac. J. Orłowska. „Gaz. Dolnośl.” 2000 nr 115; Szepty i krzyki. Rozm. E. Zdanowicz. „Opcje” 2006 nr 1; „Lubię romansować z tą damą”. Rozm. P. Kaczorowski. „Nowa Okolica Poetów”. 2008 nr 1/2; Każdy człowiek rodzi się mistrzem lub uczniem. Rozm. M. Matuszewska. „Polska. Gaz. Wroc.” 2014 nr 216; Moja poezja jest z kraju, którego jeszcze nie ma. Rozm. M. Czerwiński. „Rita Baum” 2014 nr 32; W harmonii z zachwytem. Rozm. J. Tomska. Powst. ok. 2005 [on-line] [dostęp 2 czerwca 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/77899401197/w-harmonii-z-zachwytem-z-ewa-sonnenberg-rozmawia [dot.: Lekcja zachwytu]; Rozmowa z E. Sonnenberg z okazji wyda­nia jej nowego zbioru poetyckiego pt. Pisane na piasku Written on sand. Rozm. T. Charnas. Powst. ok. 2007 [on-line] [dostęp 2 listopada 2015]. Dostępny w Internecie: http://ewasonnenberg.tumblr.com/post/78043078592/wywiad-z-ewa-sonnenberg-dla-mrowkojada; Słońce nie zachodzi na zawsze. Rozm. A. Grzegorzewska. „Pomosty” 2015 [t.] 20.
 • Pisanie jest aktorstwem. Rozm. B. Klimowicz. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.literackapolska.pl/rozmowy/236–2/; Wielowątkowa rozmowa z Ewą Sonnenberg. Rozm. P. Kaczorowski. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: dolnoslaskosc.pl/wielowatkowa-rozmowa-z-ewa-sonnenberg, 673.html.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • M. KISIEL: Lęk, który kłamie; Gra o poezję; Życie. W tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998.
 • J. BIELSKA-KRAWCZYK: Ewa — czyli ja, kobieta, Żydówka. (Kilka słów o poezji E. Sonnenberg). „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 1/2.
 • M. CYRANOWICZ: Planeta Sonnenberg. „FA-art” 1999 nr 1.
 • M. JAROS-KROPIDŁOWSKA: Wielkie znużenie i poszukiwanie nowych syntez. „Twój Styl” 2000 nr 1.
 • M. WITKOWSKI: Kurwy i Giocondy. O poezji E. Sonnenberg „Studium” 1999/2000 nr 6/1.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Gonitwa słów Sonnenberg. W tegoż: Ruchome cele. Wwa 2003.
 • A. GALANT: Seksowne granice tekstu: Sonnenberg, Filipiak, Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.
 • I. IWASIÓW: Jaka to planeta? W tejże: Parafrazy i interpretacje. Szczec. 2004.
 • M. RABIZO-BIREK: Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane. „Teksty Drugie” 2004 nr 3 [dot. m.in. E. Sonnenberg].
 • A. BARTOSIEWICZ: Poetycki portret Androgyne w twórczości Ewy Sonnenberg. „LiteRacje” 2005 nr 2.
 • M. TABACZYŃSKI: E. Sonnenberg, czyli czułość. „Kraków” 2008 nr 1.
 • M. CZERWIŃSKI: Kontrapunkty melancholii. O poezji E. Sonnenberg. W: W kręgu melancholii. Opole 2010, przedr. zob. Twórczość poz. 12.
 • K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Obce. Reaktywacja. Szkice. Katow. 2013, passim.
 • G.L. KAMIŃSKI: Ars poetica E. Sonnenberg „Pomosty” 2014.
 • E. DOBNER: Estetka i/lub feministka ?. O przemianach wzorców erotycznych w twórczości E. Sonnenberg. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej. Tor. 2015 [dostępny w Internecie: http://docplayer.pl/5776382-Seksaulnosc-w-najnowszej-literaturze-polskiej.html].
 • B. ROGATKO: Z listów do Son i od Son. „Elewator” 2016 nr 3.

Powrót na górę↑

Wiersze

 • K. ŚWIERKOSZ: Istnieje tylko przeźroczystość. „Gaz. Młodych” 1989 nr 79/80.

Powrót na górę↑

Hazard

 • M. BOCIAN: Tęsknota za czymś, co nie ma imienia. „List Oceaniczny”, Toronto 1996 nr 36.
 • W. BROWARNY: Lustro i metafora. „Dykcja” 1996 nr 2.
 • M. CISŁO: Sonoryzm i Verdi. „Studium” 1996 nr 4.
 • M. KISIEL: Starty i falstarty. Gra o poezję i życie. „Śląsk” 1996 nr 6.
 • P. ZAZULA: Poezja kresu. „Dykcja” 1996 nr 3/4, toż „Arkusz” 1996 nr 9.
 • D.T. LEBIODA: Mała dziewczynka. „Metafora” 1997 nr 29/30.
 • K. MALISZEWSKI: Korytarz. „Opcje” 1997 nr 1.
 • J. STYCZEŃ: Kto kryje się w tym zwierciadle. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 3.
 • K. MALISZEWSKI: Sonnenberg. Bluźnierstwa feministki. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.

Powrót na górę↑

Kraina tysiąca notesów

 • I. FILIPIAK: Kraina tysiąca płci. „Res Publica Nowa” 1997 nr 11.
 • M. MIZURO: Próbka perfum dla Lindsaya Kempa. „Dykcja” 1997 nr 7/8.
 • D. MUSZER: Sfermentowana foka albo homoseksualny dandys w cudzysłowie. „Topos” 1997 nr 3.
 • M. PISARSKI: Choinka z klocków lego. „Czas Kult.” 1997 nr 5/6.
 • P. ZAZULA: Cyborgowie są zmęczeni. „Studium” 1997 nr 7/8.
 • Z. BARAN: Maski E. Sonnenberg „Twórczość” 1998 nr 2.
 • T. BOŁDAK-JANOWSKA: Czy się stoi, czy się, czyli: kurę bardzo ja. „Portret” 1998 nr 7.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. „Zesz. Lit.” 1999 z. 6.

Powrót na górę↑

Planeta

 • W. BROWARNY: Planeta kobiet. „Rita Baum” 1998 nr 1.
 • A. KASPERCZAK: Na planecie hazardzistki. „Dykcja” 1998 nr 9/10.

Powrót na górę↑

Smycz:

 • (poz. 5): A. KAŁUŻA: Skazana na bunt. „Śląsk” 2001 nr 10.
 • J. PAŁACH: Cóż po poecie, czyli o sposobach nieistnienia. „Nowe Książ.” 2001 nr 4.

Powrót na górę↑

Płonący tramwaj

 • A. KAŁUŻA: Gorączka i wiersze. „Akcent” 2001 nr 4.
 • J. MUELLER: E. Sonnenberg antykoncepcja. „Pogranicza” 2001 nr 4.
 • M. BOCIAN: W skardze pobrzmiewa tęsknota za lepszym. „Akant” 2002 nr 4.
 • J. JEŚWIŁ: Wcielenia E. Sonnenberg. „Pogranicza” 2002 nr 1, toż „Pomosty” 2001/2002.

Powrót na górę↑

Lekcja zachwytu

 • P. URBANIAK. „Odra” 2006 nr 7/8.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Paź królowej

 • K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Jak zużyty cartridge. „Opcje” 2006 nr 3.

Powrót na górę↑

Pisane na piasku Written on sand

 • K. PAWLUŚ: Zaczarowanie świata w poezji E. Sonnenberg. „Tekstualia.” 2008 nr 4.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Maski ze zdań. „Odra” 2008 nr 5 [dot. m.in. E.Sonnenberg].
 • M. PARULSKI: Między lekturą i byciem. „Dekada Lit.” 2008 nr 4.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Rok ognistego smoka

 • J. SARNECKA: Niepoznawanie nicości. „Lampa” 2010 nr 1/2.
 • T. TOBIASZ: Do-pełnienie. „Dekada Lit.” 2010 nr 4/5.
 • M. MOSAKOWSKA: „Rok ognistego smoka” E. Sonnenberg jako dialog między wartościami z kręgu kultury europejskiej a dalekowschodnią wrażliwością i filozofią. „Konteksty Kult.” 2013 nr 10.

Powrót na górę↑

Wiersze zebrane

 • J. SKURTYS: Drenaż. „Odra” 2014 nr 9.

Powrót na górę↑

Hologramy

 • M. DWOREK: Zakatowanego nie interesuje świat. „Elewator” 2015 nr 1.
 • M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Wiersze dla jednego człowieka].

Powrót na górę↑

Obca

 • J. BURNATOWSKI: Przetrzymać duchowe napięcie. „Nowe Książ.” 2016 nr 1.

Powrót na górę↑

Wiersze dla jednego człowieka

 • M. PIECZARA-ŚLARZYŃSKA: Czasoprzestrzeń powiązań międzyludzkich. „Twórczość” 2017 nr 10 [dot. też: Hologramy].

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Ewa SONNENBERG
Nawigacja
Narzędzia