<div id="shortDescription">
 
<div id="shortDescription">
<p>BIOGRAM</p>
+
<p>1939-2015</p>
<p>BIOGRAM</p>
+
<p>Pseud. i krypt.: (ef); Efen; EFEN; F.N.; (fen); Fen; FEN; (FEN); (FN).</p>
<p>BIOGRAM</p>
+
<p>Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i filmowy, publicysta.</p>
 
</div id='shortDescription'>
 
</div id='shortDescription'>
    
<div class='biogram'>
 
<div class='biogram'>
 
==BIOGRAM==
 
==BIOGRAM==
Urodzony 16 grudnia 1939 we wsi Kretki (kujawsko-pomorskie) w rodzinie robotniczej; syn Emila Netza i Heleny z domu Kamińskiej. Dzieciństwo spędził w Kretkach, następnie w Lubaniu (Śląskie), gdzie rodzina przeniosła się w 1946. Od 1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu; redagował w tym czasie szkolną gazetkę literacką „Plejada”. W 1955 zamieszkał w Katowicach, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego TPD nr 2 im. W. Piecka. Debiutował w 1957 wierszami ''Daleka'' oraz ''Imię'', opublikowanymi na łamach tygodnika „Poglądy” (nr 23). Po zdaniu matury w 1958 przez rok pracował w kopalni Katowice, po czym podjął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Katowicach. W 1962-84 współpracował stale z „Poglądami” jako autor wierszy, tłumaczeń oraz recenzji (w 1983-84 członek redakcji). W 1963 ogłosił w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 5) pierwsze opowiadania pt. ''Portrety rodzinne: Dziedzictwo'' i ''Ballada o stryjku Sylwestrze.'' W 1965-71 pracował w Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Katowicach. W 1968 uzyskał magisterium na Uniwersytecie Śląskim (powstałym z połączenia WSP i Filii UJ w Katowicach). W tymże roku został członkiem PZPR i SDP (do 1982). W 1969-95 należał do ZLP (przewodniczył okresowo Kołu Młodych, od 1986 wchodził do Zarządu Oddziału Katowickiego). W 1972-81 pracował w tygodniku „Panorama”, pełniąc kolejno funkcje kierownika działu kultury (1973-78), zastępcy redaktora naczelnego (1978-80), redaktora naczelnego pisma (1980-81); ogłaszał tu liczne wywiady, tłumaczenia, recenzje filmowe i książkowe, felietony, m.in. w 1981 cykl pt. ''Pod poprzeczką'' (pod pseud. EFEN). Zamieszczał też artykuły, felietony, recenzje filmowe i przekłady m.in. w miesięczniku „Warmia i Mazury” (1973-78), „Kalendarzu Młodych” (1976-80), „Wieczorze” (od 1976; tu w 1990 cykl felietonów pt. ''Notatnik antyagitatora''), „Życiu Literackim” (1976-80), „Kronice Bielska-Białej” (w 1977 cykl felietonów pt. ''Golono strzyżono''). Był kierownikiem literackim zespołu filmowego „Silesia” (1973-75). Kontynuował współpracę z radiem jako autor i adaptator wielu słuchowisk. W 1981 został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Od 1982 publikował przekłady z literatury węgierskiej, od 2000 przede wszystkim tłumaczenia prozy Sándora Maráia. W 1983-90 ogłaszał w tygodniku „Tak i Nie” liczne recenzje filmowe (także pod pseud.: EFEN, (FEN)). Od września 1985 do lutego 1986 przebywał w Budapeszcie na stypendium węgierskiego i polskiego Ministerstwa Kultury. W 1987 otrzymał za przekłady poezji nagrodę „Pegaza”, przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. W 1990-99 pracował ponownie w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Od 1992 jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. W 1993 otrzymał nagrodę Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. W 1995 został członkiem redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” i zastępcą redaktora naczelnego; ogłaszał tu liczne artykuły, tłumaczenia, recenzje książkowe i filmowe (także w cyklu pt. ''Poza kadrem'', 2000-06). W 1997 otrzymał Honorowe Obywatelstwo m. Lubań. W 2005 zaczął prowadzić Agencję Telewizyjną i Public Relation „Ad Rem” w Katowicach. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005). Mieszka w Katowicach.
+
<p>Urodzony 16 grudnia 1939 we wsi Kretki (kujawsko-pomorskie) w rodzinie robotniczej; syn Emila Netza i Heleny z domu Kamińskiej. Dzieciństwo spędził w Kretkach, następnie w Lubaniu (Śląskie), gdzie rodzina przeniosła się w 1946. Od 1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu; redagował w tym czasie szkolną gazetkę literacką „Plejada”. W 1955 zamieszkał w Katowicach, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego TPD nr 2 im. W. Piecka. Debiutował w 1957 wierszami ''Daleka'' oraz ''Imię'', opublikowanymi na łamach tygodnika „Poglądy” (nr 23). Po zdaniu matury w 1958 przez rok pracował w kopalni Katowice, po czym podjął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Katowicach. W 1962-84 współpracował stale z „Poglądami” jako autor wierszy, tłumaczeń oraz recenzji. W 1963 ogłosił w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 5) pierwsze opowiadania pt. ''Portrety rodzinne: Dziedzictwo'' i ''Ballada o stryjku Sylwestrze.'' W 1965-71 pracował w Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Katowicach. W 1968 uzyskał magisterium na Uniwersytecie Śląskim (powstałym z połączenia WSP i Filii UJ w Katowicach). W tymże roku został członkiem PZPR i SDP (do 1982). W 1969-95 należał do ZLP (przewodniczył okresowo Kołu Młodych, od 1986 wchodził do Zarządu Oddziału Katowickiego). W 1972-81 pracował w tygodniku „Panorama”, pełniąc kolejno funkcje kierownika działu kultury (1973-78), zastępcy redaktora naczelnego (1978-80), redaktora naczelnego pisma (1980-81); ogłaszał tu liczne wywiady, tłumaczenia, recenzje filmowe i książkowe, felietony, m.in. w 1981 cykl pt. ''Pod poprzeczką'' (pod pseud. EFEN). Zamieszczał też artykuły, felietony, recenzje filmowe i przekłady m.in. w miesięczniku „Warmia i Mazury” (1973-78), „Kalendarzu Młodych” (1976-80), „Wieczorze” (od 1976; tu w 1990 cykl felietonów pt. ''Notatnik antyagitatora''), „Życiu Literackim” (1976-80), „Kronice Bielska-Białej” (w 1977 cykl felietonów pt. ''Golono strzyżono''). Był kierownikiem literackim zespołu filmowego „Silesia” (1973-75). Kontynuował współpracę z radiem jako autor i adaptator wielu słuchowisk. Od 1977 publikował przekłady z literatury węgierskiej, od 1996 przede wszystkim tłumaczenia prozy Sándora Maráia. W 1981 został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Niezweryfikowany w stanie wojennym jako dziennikarz, pracował przez trzy lata jako nauczyciel węgierskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. W 1983-90 ogłaszał w tygodniku „Tak i Nie”, w którym kierował działem literackim, liczne recenzje filmowe (także pod pseud.: EFEN, (FEN)). Powrócił też do pracy w dwutygodniku „Poglądy” (w 1983-84 członek redakcji). Od września 1985 do lutego 1986 przebywał w Budapeszcie na stypendium węgierskiego i polskiego Ministerstwa Kultury. W 1987 otrzymał za przekłady poezji nagrodę „Pegaza”, przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. W 1990-99 pracował ponownie w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. W 1992 został członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. W 1993 otrzymał nagrodę Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. W 1995 wszedł w skład redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” i do 2014 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, w 2014-15 kierował działem poezji i prozy; ogłaszał tu liczne artykuły, tłumaczenia, recenzje książkowe i filmowe (także w cyklu pt. ''Poza kadrem'', 2000-13). W 1997 otrzymał Honorowe Obywatelstwo m. Lubań. Był współzałożycielem w 2005 (wraz z Beatą Netz) Agencji Telewizyjnej i Public Relation „Ad Rem” w Katowicach. W 2007-14 współpracował z dwumiesięcznikiem „Topos”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005). Zmarł 12 kwietnia 2015 w Katowicach; pochowany tamże na cmentarzu przy ul. Francuskiej.</p>
 +
<p>W 2017 w domu F. Netza został otwarty Salon Polsko-Węgierski jego imienia, będący miejscem kontaktów literackich, artystycznych i naukowych twórców polskich i węgierskich.</p>
 
</div> <!-- biogram -->
 
</div> <!-- biogram -->
    
<ol>
 
<ol>
   −
<p class='comment'>[[#Sto dni odpustu|Sto dni odpustu]]. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1968, 165 s.</p>
+
<li> [[#Sto dni odpustu|Sto dni odpustu]]. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1968, 165 s.</li>
<p class='comment'>[[#Związek zgody|Związek zgody]]. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1968, 67 s.</p>
+
<li> [[#Związek zgody|Związek zgody]]. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1968, 67 s.</li>
 
<p class='comment'>Nagroda Peleryny przyznana podczas Gdańskich Spotkań Jesiennych przez Radę Naczelną ZSP w 1968.</p>
 
<p class='comment'>Nagroda Peleryny przyznana podczas Gdańskich Spotkań Jesiennych przez Radę Naczelną ZSP w 1968.</p>
<p class='comment'>Mistrz świata. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1972. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1973 nr 2 s. 49-68. Por. poz. 5.</p>
+
<li> Mistrz świata. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1972. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1973 nr 2 s. 49-68. Por. poz. 5.</li>
<p class='comment'>[[#Z wilczych dołów|Z wilczych dołów]]. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1973, 55 s.</p>
+
<li> [[#Z wilczych dołów|Z wilczych dołów]]. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1973, 55 s.</li>
<p class='comment'>Kochajmy się. [Scenariusz filmowy; współaut. i reż.:] K. Wojciechowski. Ekran. 1974. Por. poz. 3.</p>
+
<li> Kochajmy się. [Scenariusz filmowy; współaut. i reż.:] K. Wojciechowski. Ekran. 1974. Por. poz. 3.</li>
 
<p class='comment'>Tytuł roboczy: Mistrz świata.</p>
 
<p class='comment'>Tytuł roboczy: Mistrz świata.</p>
<p class='comment'>[[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1976. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1977 nr 1 s. 54-66. Por. poz. 9-10.</p>
+
<li> [[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1976. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1977 nr 1 s. 54-66. Por. poz. 9-10.</li>
<p class='comment'>Ballada o familoku. [Słuchowisko radiowe]. Radio 1977. Druk: „Poglądy” 1977 nr 23 s. 13-15.</p>
+
<li> Ballada o familoku. [Słuchowisko radiowe]. Radio 1977. Druk: „Poglądy” 1977 nr 23 s. 13-15.</li>
 
<p class='comment'>II nagroda w konkursie na słuchowisko o tematyce współcz., ogł. przez Rozgłośnię Pol. Radia w Katow. w 1977.</p>
 
<p class='comment'>II nagroda w konkursie na słuchowisko o tematyce współcz., ogł. przez Rozgłośnię Pol. Radia w Katow. w 1977.</p>
<p class='comment'>[[#Skok pod poprzeczką|Skok pod poprzeczką]]. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1977, 150 s.</p>
+
<li> [[#Skok pod poprzeczką|Skok pod poprzeczką]]. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1977, 150 s.</li>
<p class='comment'>[[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Powieść]. Powst. 1978. Katow.: Śląsk 1980, 153 s. Por. poz. 6, 10.</p>
+
<li> [[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Powieść]. Powst. 1978. Katow.: Śląsk 1980, 153 s. Por. poz. 6, 10.</li>
 
<p class='comment'>II nagroda w konkursie Min. Górnictwa i Oddz. Katowickiego ZLP w 1978.</p>
 
<p class='comment'>II nagroda w konkursie Min. Górnictwa i Oddz. Katowickiego ZLP w 1978.</p>
<p class='comment'>[[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Scenariusz filmu telewizyjnego]. TVP 1979. Por. poz. 6, 9.</p>
+
<li> [[#Biała gorączka|Biała gorączka]]. [Scenariusz filmu telewizyjnego]. TVP 1979. Por. poz. 6, 9.</li>
<p class='comment'>[[#Wir|Wir]]. Wiersze. Katow.: Śląsk [1985], 51 s.</p>
+
<li> [[#Wir|Wir]]. Wiersze. Katow.: Śląsk [1985], 51 s.</li>
 
<p class='comment'>Nagroda Grupy Lit. „ECCE”, działającej przy UŚl. w 1985.</p>
 
<p class='comment'>Nagroda Grupy Lit. „ECCE”, działającej przy UŚl. w 1985.</p>
<p class='comment'>Gloria. Sztuka w dwóch aktach. „Tak i Nie Śląsk” 1986 nr 1 s. 65-73.</p>
+
<li> Gloria. Sztuka w dwóch aktach. „Tak i Nie Śląsk” 1986 nr 1 s. 65-73.</li>
<p class='comment'>Harmonia. [Słuchowisko radiowe]. „Dialog” 1993 nr 4 s. 5-19. Radio 1993.</p>
+
<li> Harmonia. [Słuchowisko radiowe]. „Dialog” 1993 nr 4 s. 5-19. Radio 1993.</li>
 
<p class='comment'>Nagroda w konkursie zamkniętym zorganizowanym przez Rozgłośnię Pol. Radia i Tow. Zachęty Kultury w Katow., Teatr Pol. Radia w Wwie, Min. Kultury i Sztuki w 1993.</p>
 
<p class='comment'>Nagroda w konkursie zamkniętym zorganizowanym przez Rozgłośnię Pol. Radia i Tow. Zachęty Kultury w Katow., Teatr Pol. Radia w Wwie, Min. Kultury i Sztuki w 1993.</p>
<p class='comment'>Urodzony w Święto Zmarłych. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1995, 230 s.</p>
+
<li> Urodzony w Święto Zmarłych. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1995, 230 s.</li>
 
<p class='comment'>Przekł. węgier.: Halottak napján született. Przeł. E. Szenyán. Budapest 2005.</p>
 
<p class='comment'>Przekł. węgier.: Halottak napján született. Przeł. E. Szenyán. Budapest 2005.</p>
<p class='comment'>Wielki zamęt. Felietony radiowe z lat 1990-1995. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1995, 244 s.</p>
+
<li> Wielki zamęt. Felietony radiowe z lat 1990-1995. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1995, 244 s.</li>
<p class='comment'>[[#Róg Ligonia i Królowej Jadwigi|Róg Ligonia i Królowej Jadwigi]]. (Radio Katowice 1927-1997). [Opowieść dokumentalna]. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1997, 284 s.</p>
+
<li> [[#Róg Ligonia i Królowej Jadwigi|Róg Ligonia i Królowej Jadwigi]]. (Radio Katowice 1927-1997). [Opowieść dokumentalna]. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1997, 284 s.</li>
<p class='comment'>[[#Cierpienia młodego Ż.|Cierpienia młodego Ż.]] [Szkic biograficzny]. Katow.: Bibl. Śląska 2000, 50 s.</p>
+
<li> [[#Cierpienia młodego Ż.|Cierpienia młodego Ż.]] [Szkic biograficzny]. Katow.: Bibl. Śląska 2000, 50 s.</li>
 
<p class='comment'>Dot. S. Żeromskiego.</p>
 
<p class='comment'>Dot. S. Żeromskiego.</p>
<p class='comment'>[[#Dysharmonia caelestis|Dysharmonia caelestis]]. [Proza wspomnieniowa]. Katow.: Śląsk 2004, 194 s.</p>
+
<li> [[#Dysharmonia caelestis|Dysharmonia caelestis]]. [Proza wspomnieniowa]. Katow.: Śląsk 2004, 194 s.</li>
 
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2005.</p>
 
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2005.</p>
 
<p class='comment'>Zawartość: Dom ostatni; Dom pierwszy; List do profesora Barabasza; List profesora Barabasza; Dwa epizody z życia człowieka niepoczciwego; Kwiczoł wędrowny; Dziennik Barabasza; Wyjście z Kotliny Dinozaurów.</p>
 
<p class='comment'>Zawartość: Dom ostatni; Dom pierwszy; List do profesora Barabasza; List profesora Barabasza; Dwa epizody z życia człowieka niepoczciwego; Kwiczoł wędrowny; Dziennik Barabasza; Wyjście z Kotliny Dinozaurów.</p>
<p class='comment'>[[#Poza kadrem|Poza kadrem]]. Teksty o filmach. Nowa Ruda: Mamiko A. Maliszewska 2006, 198 s.</p>
+
<li> [[#Poza kadrem|Poza kadrem]]. Teksty o filmach. Nowa Ruda: Mamiko A. Maliszewska 2006, 198 s.</li>
 
<p class='comment'>Recenzje 62 filmów polskich i zagranicznych publikowane na łamach miesięcznika „Śląsk” w 2000-06.</p>
 
<p class='comment'>Recenzje 62 filmów polskich i zagranicznych publikowane na łamach miesięcznika „Śląsk” w 2000-06.</p>
<p class='comment'>[[#Ćwiczenia z wygnania|Ćwiczenia z wygnania]]. [Szkice literackie]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2008, 369 s.'' Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego'', 31.</p>
+
<li> [[#Ćwiczenia z wygnania|Ćwiczenia z wygnania]]. [Szkice literackie]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2008, 369 s.'' Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego'', 31.</li>
<p class='comment'>Zawartość: Stary człowiek z San Diego [dot. S. Máraia]; Cantata profana [dot. F. Juhásza]; Nieszczęsne stulecie. [dot. I. Kertésza]; 23 października [dot. G. Gömöri]; Czarne światło dzieciństwa [dot. I. Kovácsa]; Wygnani z życia; Choroba na śmierć peerelowskiego outsidera [dot.: M. Hłasko: Pętla]; Pars pro toto [dot.: Z. Uniłowski: Wspólny pokój]; Historia pokuty [dot.: S. Lem: Solaris]; Pokusa dobrowolnej śmierci [dot.: J. Iwaszkiewicz: Księżyc wschodzi]; Z familoka pod mur berliński [dot. H. Bereski]; Swój ziemski szlak przeszedłszy do połowy [dot. J. Brodskiego]; Drewniana skrzynia z Buchenwaldu [dot. J. Guzlowskiego]; Metafora [dot. P. Nerudy]; Jeden dzień, który wstrząsnął światem [dot. A. Sołżenicyna]; Wacław Niżyński; Widmo wolności [dot. L. Buñuela]; La strada, która jest filmem [dot. F. Felliniego]; Fanfan; Wiem, co kocham. Życie [dot. A. de Saint-Exupéry’ego]; Kutz, czyli potyczki z (każdą) władzą [dot. K. Kutza]; Człowiek z Górnego Śląska [dot. W. Szewczyka]; Moje prywatne centrum świata [dot. L.J. Majewskiego]; Człowiek niezbuntowany (do czasu) [dot. J. Kornhausera]; Homo silesiensis [dot. H. Wańka]; Wielka księga Ślązaków [dot. M. Szejnert]. - Tu też wywiady z F.N.: Zbójecka iskra. Z F.N. rozmawia M. Sworzeń; Zdrowy nie zajmuje się sztuką, zdrowy zajmuje się sportem. Z F.N. rozmawiają M. Melecki i K. Siwczyk; Pole widzenia. Z F.N. rozmawia M.M. Szczawiński.</p>
+
<p class='comment'>Zawartość: Stary człowiek z San Diego [dot. S. Máraia]; Cantata profana [dot. F. Juhásza]; Nieszczęsne stulecie. [dot. I. Kertésza]; 23 października [dot. G. Gömöri]; Czarne światło dzieciństwa [dot. I. Kovácsa]; Wygnani z życia; Choroba na śmierć peerelowskiego outsidera [dot.: M. Hłasko: Pętla]; Pars pro toto [dot.: Z. Uniłowski: Wspólny pokój]; Historia pokuty [dot.: S. Lem: Solaris]; Pokusa dobrowolnej śmierci [dot.: J. Iwaszkiewicz: Księżyc wschodzi]; Z familoka pod mur berliński [dot. H. Bereski]; Swój ziemski szlak przeszedłszy do połowy [dot. J. Brodskiego]; Drewniana skrzynia z Buchenwaldu [dot. J. Guzlowskiego]; Metafora [dot. P. Nerudy]; Jeden dzień, który wstrząsnął światem [dot. A. Sołżenicyna]; Wacław Niżyński; Widmo wolności [dot. L. Buñuela]; La strada, która jest filmem [dot. F. Felliniego]; Fanfan; Wiem, co kocham. Życie [dot. A. de Saint-Exupéry’ego]; Kutz, czyli potyczki z (każdą) władzą [dot. K. Kutza]; Człowiek z Górnego Śląska [dot. W. Szewczyka]; Moje prywatne centrum świata [dot. L.J. Majewskiego]; Człowiek niezbuntowany (do czasu) [dot. J. Kornhausera]; Homo silesiensis [dot. H. Wańka]; Wielka księga Ślązaków [dot. M. Szejnert]. Tu też wywiady z F. Netzem: Zbójecka iskra. Z Feliksem Netzem rozmawia M. Sworzeń; Zdrowy nie zajmuje się sztuką, zdrowy zajmuje się sportem. Z Feliksem Netzem rozmawiają M. Melecki i K. Siwczyk; Pole widzenia. Z Feliksem Netzem rozmawia M.M. Szczawiński.</p>
<p class='comment'>Zegarek. [Słuchowisko]. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2008. Druk: „Dialog” 2009 nr 7/8 s. 149-170.</p>
+
<li> Zegarek. [Słuchowisko]. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2008. Druk: „Dialog” 2009 nr 7/8 s. 149-170.</li>
<p class='comment'>[[#Trzy dni nieśmiertelności|Trzy dni nieśmiertelności]]. [Wiersze]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2009, 83 s. ''Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego, ''43.</p>
+
<li> [[#Trzy dni nieśmiertelności|Trzy dni nieśmiertelności]]. [Wiersze]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2009, 83 s. ''Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego, ''43.</li>
<p class='comment'>Odchodzimy. [Słuchowisko – monodram]. Reż.: J. Wareynci. Radio 2011. Druk: „Śląsk” 2011 nr 4 s. 10-13.</p>
+
<li> Odchodzimy. [Słuchowisko – monodram]. Reż.: J. Wareynci. Radio 2011. Druk: „Śląsk” 2011 nr 4 s. 10-13.</li>
<p class='block'>Słuchowiska radiowe zob. poz. 3, 6-7, 13, 21 oraz m.in.: Złota reneta. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1970 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1970]. – Michał. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1971. - Powtórka z życiorysu. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1973 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1973]. – Karta powołania. Radio 1975. – Carobójcy. Radio 1990. – Urodzony w Święto Zmarłych. Reż.: B. Kasztelaniec. Radio 1991. - Łowca komarów. Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1995. – Pokój z widokiem na wojnę polsko–jaruzelską. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2007 [nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz VII Festiwalu Teatru Pol. Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” 2007]. – I to jest siła, to jest moc. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2010.</p>
+
<li> [[#Krzyk sowy|Krzyk sowy]]. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2014, 71 s. ''Bibl. Toposu''; t. 106.</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego „Honorowy Orfeusz” w 2015.</p>
 +
<p class='block'>Słuchowiska radiowe zob. poz. 3, 6-7, 13, 21 oraz m.in.: Złota reneta. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1970 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1970]. – Michał. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1971. Powtórka z życiorysu. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1973 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1973]. – Karta powołania. Radio 1975. – Carobójcy. Radio 1990. – Urodzony w Święto Zmarłych. Reż.: B. Kasztelaniec. Radio 1991. Łowca komarów. Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1995. – Pokój z widokiem na wojnę polsko–jaruzelską. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2007 [nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz VII Festiwalu Teatru Pol. Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” 2007]. – I to jest siła, to jest moc. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2010.</p>
 +
<p class='block'>Przekłady wierszy F. Netza w antologii rum.: Lirică poloneză. Petroşani 1996.</p>
 
</ol>
 
</ol>
 
===Przekłady===
 
===Przekłady===
 
<ol>
 
<ol>
<p class='comment'>T. Déry: Anatema. [Powieść]. Kr.: WL 1982, 343 s. ''Kolekcja Lit.''</p>
+
<li> T. Déry: Anatema. [Powieść]. Kr.: WL 1982, 343 s. ''Kolekcja Lit. Węgier.''</li>
<p class='comment'>'' Węgier.''</p>
+
<li> E. Illés: Taniec motyla i inne eseje. Wybór: E. Bojtár. Kr.: WL 1986, 353 s.</li>
<p class='comment'>E. Illés: Taniec motyla i inne eseje. Wybór: E. Bojtár. Kr.: WL 1986,</p>
+
<li> G. Moldova: Ciemny anioł. [Powieść]. Kr.: WL 1987, 297 s.</li>
<p class='comment'>353 s.</p>
+
<li> T. Sebastian: Cień szpiega. [Powieść]. Przeł.: B. Flisiuk, B. Korzon, F. Netz. Czeladź: Almapress-Czeladź 1990, 195 s.</li>
<p class='comment'>G. Moldova: Ciemny anioł. [Powieść]. Kr.: WL 1987, 297 s.</p>
+
<li> I. Kovács: Księżyc twojej nieobecności. [Wiersze]. Wybrał i posł. opatrzył: B. Zadura. Kr.: WL 1991, 107 s.</li>
<p class='comment'>T. Sebastian: Cień szpiega. [Powieść]. Przeł.: B. Flisiuk, B. Korzon, ... Czeladź: Almapress-Czeladź 1990, 195 s.</p>
+
<li> J. Jakes: Miłość i wojna. [Powieść]. Przeł.: M. Dutkiewicz, F. Netz. T. 1-2. Katow.: KAW 1992, 455 + 572 s.</li>
<p class='comment'>I. Kovács: Księżyc twojej nieobecności. [Wiersze]. Wybrał i posł. opatrzył: B. Zadura. Kr.: WL 1991, 107 s.</p>
+
<li> [[#J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart|J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart]]. [Wiersze]. Posł.: P. Fast. Katow.: Śląsk 1993, 48 s.</li>
<p class='comment'>J. Jakes: Miłość i wojna. [Powieść]. Przeł.: M. Dutkiewicz, ... T. 1-2. Katow.: KAW 1992, 455 + 572 s.</p>
+
<p class='comment'>[[#J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart|J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart]]. [Wiersze]. Posł.: P. Fast. Katow.: Śląsk 1993, 48 s.</p>
+
 
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i ros.</p>
 
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i ros.</p>
<p class='comment'>[[#A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin|A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin]]. Romans wierszem. Katow.: Śląski</p>
+
<li> [[#A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin|A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin]]. Romans wierszem. Katow.: Śląski</li>
 
<p class='comment'>Fundusz Lit. 1993, 183 s.</p>
 
<p class='comment'>Fundusz Lit. 1993, 183 s.</p>
 
<p class='comment'>Nagroda Prezydenta Katow. w 1993.</p>
 
<p class='comment'>Nagroda Prezydenta Katow. w 1993.</p>
<p class='comment'>K. Drawert: Wzór wewnętrzny. Wiersze Innenmuster. Gedichte. Wybór i posł.: G. Kurpanik–Malinowska. Katow.: Śląsk 1994, 150 s.</p>
+
<li> K. Drawert: Wzór wewnętrzny. Wiersze = Innenmuster. Gedichte. Wybór i posł.: G. Kurpanik-Malinowska. Katow.: Śląsk 1994, 150 s.</li>
 
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i niem.</p>
 
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i niem.</p>
<p class='comment'>G. MacDonald: Najlepsze miejsce pod słońcem, czyli O właściwym czasie i miejscu do budowania charakteru dziecka. [Poradnik]. Wwa: Vocatio 1994, 295 s.</p>
+
<li> G. MacDonald: Najlepsze miejsce pod słońcem, czyli O właściwym czasie i miejscu do budowania charakteru dziecka. [Poradnik]. Wwa: Vocatio 1994, 295 s.</li>
<p class='comment'>R. Schneider: Brat snu. [Powieść]. Przeł.: ..., G. Kurpanik–Malinowska. Katow.: Videograf II 1996, 157 s.</p>
+
<li> R. Schneider: Brat snu. [Powieść]. Przeł.: F. Netz, G. Kurpanik-Malinowska. Katow.: Videograf II 1996, 157 s.</li>
<p class='comment'>A. Walker: Audrey Hepburn. [Biografia]. Katow.: Videograf II 1996, 303 s. ''Nieśmiertelni.''</p>
+
<li> A. Walker: Audrey Hepburn. [Biografia]. Katow.: Videograf II 1996, 303 s. ''Nieśmiertelni.''</li>
<p class='comment'>S. Márai: Żar. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2000, 143 s. ''Mała Proza.'' Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009, wyd. 5 2011.</p>
+
<li> S. Márai: Żar. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2000, 143 s. ''Mała Proza.'' Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009, wyd. 5 2011, wyd. 6 2015, wyd. 7 2016.</li>
<p class='comment'>S. Márai: Komora celna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2002 nr 7 s. 73-87. Wyst.: Adapt. i reż.: A. Buszko, P. Ratajczak. Szczec., T. Krypta 2005.</p>
+
<li> S. Márai: Komora celna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2002 nr 7 s. 73-87. Wyst.: Adapt. i reż.: A. Buszko, P. Ratajczak. Szczec., T. Krypta 2005.</li>
<p class='comment'>G. Gömöri: Dylemat królika doświadczalnego. Wybór wierszy. Wybrał i z węgier. przeł. ... Katow.: Bibl. Śląska 2003, 76 s. ''Polonica.''</p>
+
<li> G. Gömöri: Dylemat królika doświadczalnego. Wybór wierszy. Wybrał i z węgier. przeł. F. Netz. Katow.: Bibl. Śląska 2003, 76 s. ''Polonica.''</li>
<p class='comment'>S. Márai: Księga ziół. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2003, 150 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009.</p>
+
<li> S. Márai: Księga ziół. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2003, 150 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009, wyd. 5 2011.</li>
<p class='comment'>S. Márai: Występ gościnny w Bolzano. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2005, 234 s. ''Mała Proza.''</p>
+
<li> S. Márai: Występ gościnny w Bolzano. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2005, 234 s. ''Mała Proza.''</li>
 
<p class='comment'>Dot. G.G. Casanovy di Seingalt.</p>
 
<p class='comment'>Dot. G.G. Casanovy di Seingalt.</p>
<p class='comment'>S. Márai: Krew świętego Januarego. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2006, 325 s. ''Nike.'' Wyd. 2 tamże 2007.</p>
+
<li> S. Márai: Krew świętego Januarego. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2006, 325 s. ''Nike.'' Wyd. 2 tamże 2007.</li>
<p class='comment'>S. Márai: Pierwsza miłość. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2007, 307 s. ''Nike''.</p>
+
<li> S. Márai: Pierwsza miłość. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2007, 307 s. ''Nike''.</li>
<p class='comment'>S. Márai: Dziedzictwo Estery. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2008, 117 s. ''Mała Proza.''</p>
+
<li> S. Márai: Dziedzictwo Estery. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2008, 117 s. ''Mała Proza.''</li>
<p class='comment'>S. Márai: Wyspa. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2009, 166 s. Wyd. nast. tamże 2010.</p>
+
<li> S. Márai: Wyspa. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2009, 166 s. Wyd. nast. tamże 2010.</li>
<p class='comment'>S. Márai: Niebo i ziemia. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2011, 243 s.</p>
+
<li> S. Márai: Niebo i ziemia. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2011, 243 s.</li>
 +
<li> M. Gogol: Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi. Wstęp, przekł., przypisy: F. Netz. Wwa: Sic! 2015, 306 s.</li>
 +
<li> S. Márai: Cztery pory roku. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2015, 287 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tu 2 wiersze w tłum. T. Worowskiej.</p>
 +
<li> S. Márai: Siostra. [Powieść]. Wwa: Fundacja Zesz. Lit. 2017, 183 s.</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
===Prace redakcyjne===
 
===Prace redakcyjne===
 
<ol>
 
<ol>
<p class='comment'>Młody Śląsk literacki. Almanach poezji i prozy. Wybór i oprac.: J. Górdziałek, ..., E. Zyman. Katow.: Śląsk 1975, 342 s.</p>
+
<li> Młody Śląsk literacki. Almanach poezji i prozy. Wybór i oprac.: J. Górdziałek, F. Netz, E. Zyman. Katow.: Śląsk 1975, 342 s.</li>
<p class='comment'>Śląski almanach poetycki. Red.: ..., M.M. Szczawiński. Wstęp: T. Kijonka. [Katow.]: Śląsk [1989], 263 s.</p>
+
<li> Śląski almanach poetycki. Red.: F. Netz, M.M. Szczawiński. Wstęp: T. Kijonka. [Katow.]: Śląsk [1989], 263 s.</li>
<p class='comment'>Zob. też Przekłady poz. 15.</p>
+
<p class='volumeDescription'>Zob. też Przekłady poz. 15.</p>
 
</ol>
 
</ol>
 
</div id='primary'>
 
</div id='primary'>
    
<div id='secondary'>
 
<div id='secondary'>
 +
 
==OPRACOWANIA (wybór)==
 
==OPRACOWANIA (wybór)==
    
<ul>
 
<ul>
 
<li>Ank. 2009, 2011.</li>
 
<li>Ank. 2009, 2011.</li>
 +
<li> Wywiady zob. Twórczość poz. 20 oraz m.in.:</li>
 
</ul>
 
</ul>
       
<ul>
 
<ul>

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /mediawiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 1272