Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
'''GAZDA Grzegorz'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1943</p>
 +
<p>Pseud. i krypt.: G.G.; (GRZ); (GRZG); (GRZG.); Józef Podgórski; Tadeusz Zagórski; Wit Zakrota; Witold Zakrota.</p>
 +
<p>Historyk i teoretyk literatury, komparatysta, publicysta.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1943'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
<p>Urodzony 13 października 1943 w Srocku pod Piotrkowem Trybunalskim; syn Józefa Gazdy, urzędnika, i Genowefy z domu Grochulskiej. W 1954 zamieszkał wraz z rodziną w Łodzi. Od 1957 uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi; maturę zdał w 1961. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ); w 1966 uzyskał magisterium ze specjalności filmoznawczej. Był członkiem ZNP (od 1962), ZSP (1963–67) i PZPR (1967–81). W 1966–67 odbywał staż w Zakładzie Teorii Literatury UŁ. Debiutował w 1967 artykułem pt. ''Film poetycki. Wybrane zagadnienia genologiczne'', opublikowanym w „Sprawozdaniach z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (nr 8). W 1967–69 uczęszczał na studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN (IBL). W 1969 został zatrudniony w Zakładzie Teorii Literatury w Katedrze Teorii Literatury UŁ na stanowisku starszego asystenta. W 1970–95 pełnił obowiązki sekretarza Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (MKS). W 1972 obronił w IBL pracę doktorską pt. ''Futuryzm w Polscena tle ówczesnych tendencji literackich ''(promotor prof. Stefania Skwarczyńska) i otrzymał stanowisko adiunkta w UŁ. W 1974 wyjechał do Francji i do 1976 prowadził lektorat języka polskiego i literatury w Institut d’Etudes Slaves na Université de Caen. Po powrocie do Polski w 1978–81 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ. Zajmował się teorią literatury, genologią i komparatystyką. W 1979 został członkiem ZLP. W tymże roku nawiązał współpracę z tygodnikiem „Odgłosy”, gdzie opublikował wiele artykułów, recenzji i felietonów (także podp. G.G., (GRZ), GRZG, (GRZG), (GRZG.), (GRZEG.), Wit Zakrota), w 1984–87 pełnił funkcję kierownika literackiego pisma. Od 1983 wchodził w skład redakcji zeszytów „Folia Artium et Litterarum” (do 1997: „Folia Scientiarum Artium et Librorum”), wydawanych w serii ''Acta Universitatis Lodziensis'', w 1997–2010 był ich redaktorem naczelnym. W 1986 uzyskał habilitację na podstawie książki ''Awangarda ''—'' nowoczesność i tradycja (z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku) ''oraz stanowisko docenta na UŁ. W 1987 został członkiem Rady Wydziału Filologicznego UŁ i członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz otrzymał Honorową Odznakę m. Łodzi i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia. W 1987–91 kierował Zakładem Wiedzy o Filmie w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu oraz był prodziekanem Wydziału Filologicznego UŁ. W 1990 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. W 1991–94 współredagował dwumiesięcznik „Film na Świecie”, zamieszczając tu artykuły i przekłady z języka francuskiego (także podp. pseud. Witold Zakrota). W 1993 został kierownikiem Zakładu Teorii Literatury UŁ (od 2002 — Katedra Teorii Literatury). W 1995–2003 był profesorem i kierownikiem Katedry Literatury w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W 1997–2012 kierował także Katedrą Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ (od 2002 Katedra Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2011 Katedra Teorii Literatury).W 1997–2012 był redaktorem serii ''Acta Universitatis Lodziensis ''—'' Folia Scientiae Artium et Litterarum''. W 2000 otrzymał nagrodę miesięcznika „Literatura na Świecie” w dziedzinie leksykografii i komparatystyki oraz był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za „znaczące osiąg­nięcia w humanistyce”. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora i do 2012 był członkiem Senatu UŁ. W 2003 wszedł w skład Rady Naukowej IBL PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do 2015). W 2004 został profesorem zwyczajnym w UŁ i członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Stowarzyszenia Instytut Tolerancji. W tymże roku rozpoczął współpracę z czasopismem „Midrasz”. W 2005–14 kierował Pracownią Języka i Kultury Żydowskiej w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. W 2007–10 wchodził w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Sekcji I Nauk Humanistycznych. Został członkiem: Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej oraz Komisji Badań Porównawczych Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kultury i Sztuki przy łódzkim oddziale PAN, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Wchodził w skład rady redakcyjnej międzynarodowego półrocznika „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires” (redaktor naczelny w 1997–2010, następnie członek Rady Redakcyjnej) oraz rad redakcyjnych pism wydawanych w Brnie: „Slavica Litteraria”, „Novaja Rusistika” i półrocznika „Proudy” Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Brnie. Wygłaszał wykłady na uczelniach w Pradze, Brnie, Bańskiej Bystrzycy, Nitrze, Sztokholmie, Viterbo. W 2014 przeszedł na emeryturę. Wyróżniony Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego (1974, 1987, 2000) oraz wielokrotnie nagrodą Rektora UŁ (w 2014 za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Medalem Senatu UŁ „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” (1994), Medalem 50-lecia UŁ (1998), Medalem za Szczególne Zasługi dla ZNP (2005), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Medalem ŁTN (2010), Medalem Universitatis Lodziensis Merentibus (2010).</p>
 +
<p>W 1969 zawarł związek małżeński z Ireną Grudniewską, pedagogiem; ma dwóch synów: Michała (ur. 1972) i Tomasza (ur. 1977). Mieszka w Łodzi.</p>
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Pseud. i krypt.: G.G.; (GRZ); (GRZG); (GRZG.); Józef Podgórski; Tadeusz Zagórski; Wit Zakrota; Witold Zakrota.
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
Historyk i teoretyk literatury, komparatysta, publicysta.
+
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Urodzony 13 października 1943 w Srocku pod Piotrkowem Trybunalskim; syn Józefa Gazdy, urzędnika, i Genowefy z domu Grochulskiej. W 1954 zamieszkał wraz z rodziną w Łodzi. Od 1957 uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi; maturę zdał w 1961. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ); w 1966 uzyskał magisterium ze specjalności filmoznawczej. Był członkiem ZNP (od 1962), ZSP (1963–67) i PZPR (1967–81). W 1966–67 odbywał staż w Zakładzie Teorii Literatury UŁ. Debiutował w 1967 artykułem pt. ''Film poetycki. Wybrane zagadnienia genologiczne'', opublikowanym w „Sprawozdaniach z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (nr 8). W 1967–69 uczęszczał na studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN (IBL). W 1969 został zatrudniony w Zakładzie Teorii Literatury w Katedrze Teorii Literatury UŁ na stanowisku starszego asystenta. W 1970–95 pełnił obowiązki sekretarza Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (MKS). W 1972 obronił w IBL pracę doktorską pt. ''Futuryzm w Polsce'' ''na tle ówczesnych tendencji literackich ''(promotor prof. Stefania Skwarczyńska) i otrzymał stanowisko adiunkta w . W 1974 wyjechał do Francji i do 1976 prowadził lektorat języka polskiego i literatury w Institut d’Etudes Slaves na Université de Caen. Po powrocie do Polski w 1978–81 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ. Zajmował się teorią literatury, genologią i komparatystyką. W 1979 został członkiem ZLP. W tymże roku nawiązał współpracę z tygodnikiem „Odgłosy”, gdzie opublikował wiele artykułów, recenzji i felietonów (także podp. G.G., (GRZ), GRZG, (GRZG), (GRZG.), (GRZEG.), Wit Zakrota), w 1984–87 pełnił funkcję kierownika literackiego pisma. Od 1983 wchodził w skład redakcji zeszytów „Folia Artium et Litterarum” (do 1997: „Folia Scientiarum Artium et Librorum”), wydawanych w serii ''Acta Universitatis Lodziensis'', w 1997–2010 był ich redaktorem naczelnym. W 1986 uzyskał habilitację na podstawie książki ''Awangarda '''' nowoczesność i tradycja (z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku) ''oraz stanowisko docenta na UŁ. W 1987 został członkiem Rady Wydziału Filologicznego UŁ i członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz otrzymał Honorową Odznakę m. Łodzi i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia. W 1987–91 kierował Zakładem Wiedzy o Filmie w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu oraz był prodziekanem Wydziału Filologicznego UŁ. W 1990 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. W 1991–94 współredagował dwumiesięcznik „Film na Świecie”, zamieszczając tu artykuły i przekłady z języka francuskiego (także podp. pseud. Witold Zakrota). W 1993 został kierownikiem Zakładu Teorii Literatury UŁ (od 2002 — Katedra Teorii Literatury). W 1995–2003 był profesorem i kierownikiem Katedry Literatury w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W 1997–2012 kierował także Katedrą Teorii Literatury, Teatru i Filmu (od 2002 Katedra Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2011 Katedra Teorii Literatury).'' ''W 1997–2012 był redaktorem serii ''Acta Universitatis Lodziensis '''' Folia Scientiae Artium et Litterarum''. W 2000 otrzymał nagrodę miesięcznika „Literatura na Świecie” w dziedzinie leksykografii i komparatystyki oraz był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za „znaczące osiąg­nięcia w humanistyce”. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora i do 2012 był członkiem Senatu UŁ. W 2003 wszedł w skład Rady Naukowej IBL PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do 2015). W 2004 został profesorem zwyczajnym w UŁ i członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Stowarzyszenia Instytut Tolerancji. W tymże roku rozpoczął współpracę z czasopismem „Midrasz”. W 2005–14 kierował Pracownią Języka i Kultury Żydowskiej w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. W 2007–10 wchodził w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Sekcji I Nauk Humanistycznych. Został członkiem: Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej oraz Komisji Badań Porównawczych Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kultury i Sztuki przy łódzkim oddziale PAN, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Wchodził w skład rady redakcyjnej międzynarodowego półrocznika „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires” (redaktor naczelny w 1997–2010, następnie członek Rady Redakcyjnej) oraz rad redakcyjnych pism wydawanych w Brnie: „Slavica Litteraria”, „Novaja Rusistika” i półrocznika „Proudy” Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Brnie. Wygłaszał wykłady na uczelniach w Pradze, Brnie, Bańskiej Bystrzycy, Nitrze, Sztokholmie, Viterbo. W 2014 przeszedł na emeryturę. Wyróżniony Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego (1974, 1987, 2000) oraz wielokrotnie nagrodą Rektora UŁ (w 2014 za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Medalem Senatu „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” (1994), Medalem 50-lecia (1998), Medalem za Szczególne Zasługi dla ZNP (2005), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Medalem ŁTN (2010), Medalem Universitatis Lodziensis Merentibus (2010).
+
<li> [[#Futuryzm w Polsce|Futuryzm w Polsce]]. Wr.: Ossol. 1974, 138 s. ''Z Dziejów Form Artyst''.'' wLit. Pol''., t. 35.</li>
 +
<p class='comment'>Rozprawa doktorska.</p>
 +
<li> [[#Awangarda — nowoczesność i tradycja|Awangarda — nowoczesność i tradycja]]. (Z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku). Łódź: Uniwersytet Łódzki 1986, 271 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''. Por. poz. 3.</li>
 +
<p class='comment'>Rozprawa habilitacyjna. – Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w 1987.</p>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Wstęp. – I. Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach literatury XX wieku. – II. Społeczno-kulturowa geneza awangardy. – III. Strategie i kanon programowy. – IV. Awangarda wobec tradycji literackiej. – V. Awangarda i marksizm.</p>
 +
<p class='comment'>Przekł. franc. rozdz. Awangarda wobec tradycji gatunkowych: L’avant-garde et la tradition des genres littéraires. [Przeł.] M. Smoleńska. „Zag. Rodzajów Lit.” 1981 z. 1.</p>
 +
<li> Awangarda, nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Łódź: WŁ 1987, 290 s. Por. poz. 2.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Wstęp. – Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach nad literaturą XX wieku; Społeczno-kulturowa geneza awangardy; Sztuka — życie — działanie: Strategie awangardy; Światopoglądowe i artystyczne aspekty kanonu programowego; Awangarda wobec tradycji; Awangarda i marksizm.</p>
 +
<li> Spis publikacji literackich Władysława Strzeleckiego. (1933–1993). Łódź: [nakł. autora] 1993, 28 s.</li>
 +
<p class='comment'>Podp.: Witold Zakrota.</p>
 +
<li> [[#Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku|Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku]]. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000, 766 s. Wyd. 2 tamże 2009, 855 s. ''Słowniki Akademickie PWN''.</li>
 +
<li> Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2008, 259 s.</li>
 +
<p class='comment'>Nadto artykuły i rozprawy w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego. W: Literatura i metodologia. Wr. 1970 s. 213–229. – Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej. W: Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Ser. I. Wr. 1972 s. 365–394. – Społeczne uwarunkowania grup literackich w Polsce międzywojennej. W: O współczesnej kulturze literackiej, t. 2. Wwa 1973 s. 57–85; przedr. w: Pokolenia i grupy literackie po 1918 r. Kr. 1976 s. 240–276, wyd. 2 tamże 1979 s. 240–276. – Das Bild des „poète maudit” in der avantgardistischen Poesie, [Przeł.] O. Mallek. „Zeitschrift für Slawistik” 1978 z. 4 s. 558–569; wersja polska: Poète maudit: między poezją i życiem. Romantyzm — symbolizm — awangarda. „Acta Univ. Lodz. – Folia Scientiae Artium et Litterarum” 1995 z. 5 s. 43–51 — Społeczno-kulturowe determinanty polskiej awangardy, „Prz. Hum.” 1987 nr 3 s. 51–62; wersja ang.: The socio-cultural determinants of the polish avant-garde. W: The slavic literatures and modernism. Stockholm 1987 s. 129–141. – Stefania Skwarczyńska jako redaktor i wydawca. W: Stefania Skwarczyńska. Uczony — nauczyciel-wychowawca. Łódź 1992 s. 86–96. – Hasła: Awangarda; Czartak; Autentyzm; Kwadryga; Kreacjonizm; Manifest literacki w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wr. 1992 s. 47–49, 62–71, 479–481, 521–524, 614–616. – Hasła: Awangarda; Dadaizm; Awangarda literacka w Polsce. W: Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wwa 1996 s. 21–33, 33–47, 263–277. – Tuwim i awangarda. „Prace Polonist.” 1996 s. 21–34. – Eco nasz współczesny, „Maz. Zesz. Hum.” 1996 z. 2 s. 65–75; wersja ang.: W: Potęga intelektu. The Power of Intellect. Umberto Eco. Reception and Reminiscenses in Poland. Łódź 2015 s. 186–197. – Modernizmus a modernizmy. W: Studia Aesthetica III. Prešov 1999 s. 47–60; wersja pol.: Modernizm i modernizmy (Uwagi o semantyce i pragmatyce terminu). W: Dialog — Komparatystyka — Literatura. Wwa 2002 s. 115–126. – Awangarda i literatura jidysz. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Katow. 2000 s. 47–59. – Stulecie realizmów. W: Od średniowiecza ku współczesności. Łódź 2000 s. 171–181. – Poezja konkretna — zamknięty etap awangardowej korespondencji sztuk. „Litteraria Humanitas”. VIII, Komparatistika. Genologie. Translatologie. Brno 2000 s. 135–154. – Awangarda. W: Awangarda. Teorija i istorija pojma 2. Beograd 2000 s. 115–134. – Avangarda i tradicija. W: Avangarda i tradicija. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2002 s. 247–280. – Modernizm i awangarda — dwa etapy europejskiej integracji literatury. W: Koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie/Concepts of world literature in the age of globalization. Bratislava 2003 s. 265–275. – Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki. „Midrasz” 2003 nr 7–8 s. 24–33, przedr.: „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, Praha 2004 z. 1 s. 43–58; „Zwoje. Periodyk kulturalny. The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text15p.htm; wersja ang.: The final journey of Franz Kafka’s sisters. „Kult. Współcz.” 2003 nr 4 s. 17–36, przedr.: „Zwoje. Periodyk kulturalny. The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text16p.htm. – Stereotypy i awangarda. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Wwa 2003 s. 173–184. – Pamięć Szoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź 2009 s. 175–190; wyd. 2 tamże 2011; „Prz. Polit.” 2010 nr 102 s. 142–152, wersja ang.: Memory of the shoah. Cultural representations and commemorative practices. Łódź 2009 s. 24–42. – Sytuacja literatury w kulturze XX wieku. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja, t. 2. Kr. 2005 s. 633–642; wersja ang.: The situation of literature in 20th century culture. W: Život v literatúre. Literatúra zblizka a z dial’ky. Bratislava 2006 s. 201–215, przekł. włos.: Situazione della letteratura nella cultura del XX secolo. W: „Slavica viterbiensia”, Viterbo 2007 s. 97–113. – Literature of the Holocaust and Genre Theory (on Leon Weliczker’s Book ''Brygada śmierci''). Przeł. M. Świerkocki. W: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Problems of Poetization and Aestheticization/Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Probleme der Poetizirung und Äesthetisierung. Stuttgart 2014 s. 175–184. –Ku nowoczesnej historii literatury polskiej. W: Komunikacja międzykulturowa - Przekład -&nbsp;Komparatystyka - Teoria i historia literatury. Katow. 2016 s.&nbsp; 395-406.– La storia chiusa del Futurismo polacco. „PL.IT.&nbsp; Rassegna italiana&nbsp; di argomenti polacchi” 2016 [on line] [dostęp 21 lutego 2018]. https://plitonline.it/2016/plit-7-2016-7-14-grzegorz-gazda</p>
 +
</ol>
 +
===Prace redakcyjne===
 +
<ol>
 +
<li> Problemy genologii. Red.: T. Cieślikowska i G. Gazda. Łódź: 1980, 262 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia''.'' Literatura, Teatr, Film''. ''Polonica'', 35.</li>
 +
<li> W kręgu zagadnień awangardy. [T. 1–5]. Łódź: UŁ. ''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia Scientiae Artium et Litterarum'', 3, 7, 1, 4, 5.</li>
 +
<p class='volumeDescription'>[T. 1]. Współred. T. Szczepański, 1982, 262 s.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[T. 2]. Współred. G. Nurczyńska-Fidelska. 1986, 230 s.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[T. 3]. Współred. R.W. Kluszczyński. 1990, 299 s.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[T. 4]. Współred. G. Szymczyk-Kluszczyńska. 1992, 156 s.</p>
 +
<p class='volumeDescription'>[T. 5]. Współred. M. Leyko. 1995, 151 s.</p>
 +
<li> Druhu serdeczny… W 75-lecie Władysława Strzeleckiego. Antologię zredagował i słowem wstępnym opatrzył G. Gazda. Łódź; Skierniewice: Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Skierniewicach 1990, 20 s.</li>
 +
<li> W. Strzelecki: Drogi najprostsze. Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył G. Gazda. Łódź: Varia 1994, 63 s.</li>
 +
<li> Jerzy Kosiński — być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej Jerzy Kosiński, człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Łódź 8–10 maja 1995. [Oprac. red. A. Salska i G. Gazda]. Wwa: Da Capo 1997, 190 s.</li>
 +
<li> Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red.: G. Gazda A. Izdebska, J. Płuciennik. Wstęp G. Gazda. Kr.: Universitas 2002, 337 s.</li>
 +
<p class='comment'>Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.</p>
 +
<li> Gotycyzm i groza w kulturze. Pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika. Wstęp G. Gazda. Łódź: Wydawn. UŁ 2003, 232 s.</li>
 +
<p class='comment'>Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.</p>
 +
<li> Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy. Wwa: Wydawn. IBL PAN 2003, 351 s. ''Z Dziejów Form Artyst. w Lit. Pol''., t. 84.</li>
 +
<li> Historia i trwanie. 60 lat Katedry Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2005). [Red. G. Gazda]. Łódź: Wydawn. UŁ 2005, 89 s. Wyd. 2 tamże 2007.</li>
 +
<li> Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej. Kr.: Universitas 2006, XVIII, 813 s. Wyd. 2 [nowe] Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2012, XVII, 1253 s.</li>
 +
<p class='comment'>Przekł. serb.: Rečnik književnih rodova i vrsta. Red.: G. Gazda, S. Nitecka Makowska. Przeł. I.D. Saunderson. Beograd 2016.</p>
 +
<li> Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Red.: J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner. Łódź: Wydawn. 2007, 358 s.</li>
 +
<li> Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji. Pod red.: G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika. Łódź: 2008, 515 s.</li>
 +
<p class='comment'>Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.</p>
 +
<li> Literatura, kultura, tolerancja. Red.: G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik. Kr.: Universitas 2008, 566 s.</li>
 +
<p class='comment'>Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.</p>
 +
<li> Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Red. G. Gazda i M. Gołąb. Kr.: Universitas 2008, 476 s.</li>
 +
<p class='comment'>Przekł. ang.: Space of a garden, space of culture. Cambridge 2008.</p>
 +
<li> Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej. Lata powojenne. Red.: G. Gazda, M. Leyko, P. Rutkiewicz. Łódź: Wydawn. UŁ 2014, 147 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia Scientiae Artium et Litterarum'', 11.</li>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
W 1969 zawarł związek małżeński z Ireną Grudniewską, pedagogiem; ma dwóch synów: Michała (ur. 1972) i Tomasza (ur. 1977). Mieszka w Łodzi.
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
TWÓRCZOŚĆ
 
  
1. Futuryzm w Polsce. Wr.: Ossol. 1974, 138 s. ''Z Dziejów Form Artyst''.'' w'' ''Lit. Pol''., t. 35.
+
<ul>
 +
<li>Ank. 2011, 2015.</li>
 +
<li> Literatura wciąż jest podstawą kultury. Rozm.: Profesor Dr Grzegorz Gazda i Andrzej Kobosa. „Zwoje. Periodyk kulturalny. The Scrolls. An Internet Cultural Periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 10 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: [http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/text09.htm http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/text09.htm].</li>
 +
<li> G. Gazda: Fragmenty autobiografii. W: Moja droga do nauki. [8]. Łódź 2016.</li>
 +
</ul>
  
Rozprawa doktorska.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
2. Awangarda — nowoczesność i tradycja. (Z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku). Łódź: Uniwersytet Łódzki 1986, 271 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''. Por. poz. 3.
+
===Ogólne===
  
Rozprawa habilitacyjna. – Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w 1987.
+
<ul>
 +
<li> Profesor Grzegorz Gazda. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk. 2014, 29 s. ''Sylwetki Łódzkich Uczonych'',z. 15 [J. Płuciennik, A. Śliz: Droga naukowa profesora Grzegorza Gazdy; Publikacje profesora Grzegorza Gazdy].</li>
 +
</ul>
  
Zawartość: Wstęp. – I. Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach literatury XX wieku. – II. Społeczno-kulturowa geneza awangardy. – III. Strategie i kanon programowy. – IV. Awangarda wobec tradycji literackiej. – V. Awangarda i marksizm.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Przekł. franc. rozdz. Awangarda wobec tradycji gatunkowych: L’avant-garde et la tradition des genres littéraires. <nowiki>[Przeł.] M. Smoleńska. „Zag. Rodzajów Lit.” 1981 z. 1.</nowiki>
+
===Futuryzm w Polsce===
  
3. Awangarda, nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Łódź: WŁ 1987, 290 s. Por. poz. 2.
+
<ul>
 +
<li> M. JĘDRYCH: Oblicze polskiego futuryzmu. „Więź” 1975 nr 6.</li>
 +
<li> J. ŁUGOWSKA. „Pam. Lit.” 1974 nr 4.</li>
 +
<li> J. PASZEK: Kwintesencja futuryzmu. „Literatura” 1974 nr 42.</li>
 +
<li> A.K. WAŚKIEWICZ. „Ruch Lit.” 1975 nr 2.</li>
 +
<li> A. ZAWADA: Czym jest futuryzm? „Twórczość” 1974 nr 12.</li>
 +
</ul>
  
Zawartość: Wstęp. – Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach nad literaturą XX wieku; Społeczno-kulturowa geneza awangardy; Sztuka — życie — działanie: Strategie awangardy; Światopoglądowe i artystyczne aspekty kanonu programowego; Awangarda wobec tradycji; Awangarda i marksizm.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>4. Spis publikacji literackich Władysława Strzeleckiego. (1933–1993). Łódź: [nakł. autora] 1993, 28 s.</nowiki>
+
===Awangarda — nowoczesność i tradycja===
  
Podp.: Witold Zakrota.
+
<ul>
 +
<li> S. GARLIŃSKI. „Ruch Lit.” 1990 z. 1.</li>
 +
<li> P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Opuszczona garda. „Poezja” 1989 nr 4.</li>
 +
<li> TENŻE. „Prz. Hum.” 1989 nr 2.</li>
 +
<li> J. SMULSKI. „Pam. Lit.” 1989 z. 2.</li>
 +
<li> M. ŚWIERKOCKI. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1989 z. 2.</li>
 +
<li> A. WOŁOSEWICZ: Palimpsest jako metoda krytyki? „Mies. Lit.” 1989 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
5. Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000, 766 s. Wyd. 2 tamże 2009, 855 s. ''Słowniki Akademickie PWN''.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
6. Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2008, 259 s.
+
===Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku===
  
 +
<ul>
 +
<li> B. CHAMOT. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2002 z. 1/2.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>Nadto artykuły i rozprawy w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego. W: Literatura i metodologia. Wr. 1970 s. 213–229. – Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej. W: Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Ser. I. Wr. 1972 s. 365–394. – Społeczne uwarunkowania grup literackich w Polsce międzywojennej. W: O współczesnej kulturze literackiej, t. 2. Wwa 1973 s. 57–85; przedr. w: Pokolenia i grupy literackie po 1918 r. Kr. 1976 s. 240–276, wyd. 2 tamże 1979 s. 240–276. – Das Bild des „poète maudit” in der avantgardistischen Poesie, [Przeł.] O. Mallek. „Zeitschrift für Slawistik” 1978 z. 4 s. 558–569; wersja polska: Poète maudit: między poezją i życiem. Romantyzm — symbolizm — awangarda. „Acta Univ. Lodz. – Folia Scientiae Artium et Litterarum” 1995 z. 5 s. 43–51 — Społeczno-kulturowe determinanty polskiej awangardy, „Prz. Hum.” 1987 nr 3 s. 51–62; wersja ang.: The socio-cultural determinants of the polish avant-garde. W: The slavic literatures and modernism. Stockholm 1987 s. 129–141. – Stefania Skwarczyńska jako redaktor i wydawca. W: Stefania Skwarczyńska. Uczony — nauczyciel-wychowawca. Łódź 1992 s. 86–96. – Hasła: Awangarda; Czartak; Autentyzm; Kwadryga; Kreacjonizm; Manifest literacki w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wr. 1992 s. 47–49, 62–71, 479–481, 521–524, 614–616. – Hasła: Awangarda; Dadaizm; Awangarda literacka w Polsce. W: Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wwa 1996 s. 21–33, 33–47, 263–277. – Tuwim i awangarda. „Prace Polonist.” 1996 s. 21–34. – Eco — nasz współczesny, „Maz. Zesz. Hum.” 1996 z. 2 s. 65–75; wersja ang.: W: Potęga intelektu. </nowiki>The Power of Intellect. Umberto Eco. Reception and Reminiscenses in Poland. Łódź 2015 s. 186–197. – Modernizmus a modernizmy. W: Studia Aesthetica III. Prešov 1999 s. 47–60; wersja pol.: Modernizm i modernizmy (Uwagi o semantyce i pragmatyce terminu). W: Dialog — Komparatystyka — Literatura. Wwa 2002 s. 115–126. – Awangarda i literatura jidysz. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Katow. 2000 s. 47–59. – Stulecie realizmów. W: Od średniowiecza ku współczesności. Łódź 2000 s. 171–181. – Poezja konkretna — zamknięty etap awangardowej korespondencji sztuk. „Litteraria Humanitas”. VIII, Komparatistika. Genologie. Translatologie. Brno 2000 s. 135–154. – Awangarda. W: Awangarda. <nowiki>Teorija i istorija pojma 2. Beograd 2000 s. 115–134. – Avangarda i tradicija. W: Avangarda i tradicija. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2002 s. 247–280. – Modernizm i awangarda — dwa etapy europejskiej integracji literatury. </nowiki>W: Koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie/Concepts of world literature in the age of globalization. Bratislava 2003 s. 265–275. – Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki. „Midrasz” 2003 nr 7–8 s. 24–33, przedr.: „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, Praha 2004 z. 1 s. 43–58; „Zwoje. Periodyk kulturalny. <nowiki>The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text15p.htm; wersja ang.: The final journey of Franz Kafka’s sisters. </nowiki><nowiki>„Kult. Współcz.” 2003 nr 4 s. 17–36, przedr.: „Zwoje. Periodyk kulturalny. The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text16p.htm. – Stereotypy i awangarda. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Wwa 2003 s. 173–184. – Pamięć Szoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź 2009 s. 175–190; wyd. 2 tamże 2011; „Prz. </nowiki>Polit.” 2010 nr 102 s. 142–152, wersja ang.: Memory of the shoah. Cultural representations and commemorative practices. Łódź 2009 s. 24–42. – Sytuacja literatury w kulturze XX wieku. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja, t. 2. Kr. 2005 s. 633–642; wersja ang.: The situation of literature in 20th century culture. W: Život v literatúre. Literatúra zblizka a z dial’ky. Bratislava 2006 s. 201–215, przekł. włos.: Situazione della letteratura nella cultura del XX secolo. W: „Slavica viterbiensia”, Viterbo 2007 s. 97–113. – Literature of the Holocaust and Genre Theory (on Leon Weliczker’s Book ''Brygada śmierci''). Przeł. M. Świerkocki. W: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Problems of Poetization and Aestheticization/Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Probleme der Poetizirung und Äesthetisierung. Stuttgart 2014 s. 175–184. –Ku nowoczesnej historii literatury polskiej. W: Komunikacja międzykulturowa - Przekład -&nbsp;Komparatystyka - Teoria i historia literatury. Katow. 2016 s.&nbsp; 395-406.– <nowiki>La storia chiusa del Futurismo polacco. „PL.IT.&nbsp; Rassegna italiana&nbsp; di argomenti polacchi” 2016 [on line] [dostęp 21 lutego 2018].</nowiki> https://plitonline.it/2016/plit-7-2016-7-14-grzegorz-gazda
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
  
Prace redakcyjne
+
<div class='author'>Maria Kotowska-Kachel</div>
  
1. Problemy genologii. Red.: T. Cieślikowska i G. Gazda. Łódź: UŁ 1980, 262 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia''.'' Literatura, Teatr, Film''. ''Polonica'', 35.
+
</div> <!-- all -->
 
+
2. W kręgu zagadnień awangardy. <nowiki>[T. 1–5]. Łódź: UŁ. </nowiki>''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia Scientiae Artium et Litterarum'', 3, 7, 1, 4, 5.
+
 
+
<nowiki>[T. 1]. Współred. </nowiki>T. Szczepański, 1982, 262 s.
+
 
+
<nowiki>[T. 2]. Współred. G. Nurczyńska-Fidelska. 1986, 230 s.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[T. 3]. Współred. R.W. Kluszczyński. 1990, 299 s.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[T. 4]. Współred. G. Szymczyk-Kluszczyńska. 1992, 156 s.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>[T. 5]. Współred. M. Leyko. 1995, 151 s.</nowiki>
+
 
+
3. Druhu serdeczny… W 75-lecie Władysława Strzeleckiego. Antologię zredagował i słowem wstępnym opatrzył G. Gazda. Łódź; Skierniewice: Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Skierniewicach 1990, 20 s.
+
 
+
4. W. Strzelecki: Drogi najprostsze. Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył G. Gazda. Łódź: Varia 1994, 63 s.
+
 
+
<nowiki>5. Jerzy Kosiński — być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej Jerzy Kosiński, człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Łódź 8–10 maja 1995. [Oprac. red. A. Salska i G. Gazda]. Wwa: Da Capo 1997, 190 s.</nowiki>
+
 
+
6. Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red.: G. Gazda A. Izdebska, J. Płuciennik. Wstęp G. Gazda. Kr.: Universitas 2002, 337 s.
+
 
+
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.
+
 
+
7. Gotycyzm i groza w kulturze. Pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika. Wstęp G. Gazda. Łódź: Wydawn. UŁ 2003, 232 s.
+
 
+
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.
+
 
+
8. Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy. Wwa: Wydawn. IBL PAN 2003, 351 s. ''Z Dziejów Form Artyst. w Lit. Pol''., t. 84.
+
 
+
<nowiki>9. Historia i trwanie. 60 lat Katedry Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2005). [Red. G. Gazda]. Łódź: Wydawn. UŁ 2005, 89 s. Wyd. 2 tamże 2007.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>10. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej. Kr.: Universitas 2006, XVIII, 813 s. Wyd. 2 [nowe] Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2012, XVII, 1253 s.</nowiki>
+
 
+
Przekł. serb.: Rečnik književnih rodova i vrsta. Red.: G. Gazda, S. Nitecka Makowska. Przeł. I.D. Saunderson. Beograd 2016.
+
 
+
11. Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Red.: J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner. Łódź: Wydawn. UŁ 2007, 358 s.
+
 
+
12. Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji. Pod red.: G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika. Łódź: UŁ 2008, 515 s.
+
 
+
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.
+
 
+
13. Literatura, kultura, tolerancja. Red.: G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik. Kr.: Universitas 2008, 566 s.
+
 
+
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.
+
 
+
14. Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Red. G. Gazda i M. Gołąb. Kr.: Universitas 2008, 476 s.
+
 
+
Przekł. ang.: Space of a garden, space of culture. Cambridge 2008.
+
 
+
15. Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej. Lata powojenne. Red.: G. Gazda, M. Leyko, P. Rutkiewicz. Łódź: Wydawn. UŁ 2014, 147 s. ''Acta Univ''.'' Lodz''.'' Folia Scientiae Artium et Litterarum'', 11.
+
 
+
OPRACOWANIA (wybór)
+
 
+
Ank. 2011, 2015. – Literatura wciąż jest podstawą kultury. Rozm.: Profesor Dr Grzegorz Gazda i Andrzej Kobosa. <nowiki>„Zwoje. Periodyk kulturalny. The Scrolls. An Internet Cultural Periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 10 grudnia 2015]. </nowiki>Dostępny w Internecie: [http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/text09.htm http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/text09.htm]. <nowiki>– G. Gazda: Fragmenty autobiografii. W: Moja droga do nauki. [8]. Łódź 2016.</nowiki>
+
 
+
Ogólne: Profesor Grzegorz Gazda. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk. 2014, 29 s. ''Sylwetki Łódzkich Uczonych'','' ''<nowiki>z. 15 [J. Płuciennik, A. Śliz: Droga naukowa profesora Grzegorza Gazdy; Publikacje profesora Grzegorza Gazdy].</nowiki>
+
 
+
Futuryzm w Polsce (poz. 1): M. JĘDRYCH: Oblicze polskiego futuryzmu. „Więź” 1975 nr 6. – J. ŁUGOWSKA. „Pam. Lit.” 1974 nr 4. – J. PASZEK: Kwintesencja futuryzmu. „Literatura” 1974 nr 42. – A.K. WAŚKIEWICZ. „Ruch Lit.” 1975 nr 2. – A. ZAWADA: Czym jest futuryzm? „Twórczość” 1974 nr 12.
+
 
+
Awangarda — nowoczesność i tradycja (poz. 2): S. GARLIŃSKI. „Ruch Lit.” 1990 z. 1. – P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Opuszczona garda. „Poezja” 1989 nr 4. – TENŻE. „Prz. Hum.” 1989 nr 2. – J. SMULSKI. „Pam. Lit.” 1989 z. 2. – M. ŚWIERKOCKI. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1989 z. 2. – A. WOŁOSEWICZ: Palimpsest jako metoda krytyki? „Mies. Lit.” 1989 nr 4.
+
 
+
Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku (poz. 5): B. CHAMOT. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2002 z. 1/2.
+
 
+
<div align="right">'''Maria Kotowska-Kachel'''</div>
+

Wersja z 14:24, 28 lut 2018

ur. 1943

Pseud. i krypt.: G.G.; (GRZ); (GRZG); (GRZG.); Józef Podgórski; Tadeusz Zagórski; Wit Zakrota; Witold Zakrota.

Historyk i teoretyk literatury, komparatysta, publicysta.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 13 października 1943 w Srocku pod Piotrkowem Trybunalskim; syn Józefa Gazdy, urzędnika, i Genowefy z domu Grochulskiej. W 1954 zamieszkał wraz z rodziną w Łodzi. Od 1957 uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi; maturę zdał w 1961. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ); w 1966 uzyskał magisterium ze specjalności filmoznawczej. Był członkiem ZNP (od 1962), ZSP (1963–67) i PZPR (1967–81). W 1966–67 odbywał staż w Zakładzie Teorii Literatury UŁ. Debiutował w 1967 artykułem pt. Film poetycki. Wybrane zagadnienia genologiczne, opublikowanym w „Sprawozdaniach z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (nr 8). W 1967–69 uczęszczał na studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN (IBL). W 1969 został zatrudniony w Zakładzie Teorii Literatury w Katedrze Teorii Literatury UŁ na stanowisku starszego asystenta. W 1970–95 pełnił obowiązki sekretarza Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (MKS). W 1972 obronił w IBL pracę doktorską pt. Futuryzm w Polscena tle ówczesnych tendencji literackich (promotor prof. Stefania Skwarczyńska) i otrzymał stanowisko adiunkta w UŁ. W 1974 wyjechał do Francji i do 1976 prowadził lektorat języka polskiego i literatury w Institut d’Etudes Slaves na Université de Caen. Po powrocie do Polski w 1978–81 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ. Zajmował się teorią literatury, genologią i komparatystyką. W 1979 został członkiem ZLP. W tymże roku nawiązał współpracę z tygodnikiem „Odgłosy”, gdzie opublikował wiele artykułów, recenzji i felietonów (także podp. G.G., (GRZ), GRZG, (GRZG), (GRZG.), (GRZEG.), Wit Zakrota), w 1984–87 pełnił funkcję kierownika literackiego pisma. Od 1983 wchodził w skład redakcji zeszytów „Folia Artium et Litterarum” (do 1997: „Folia Scientiarum Artium et Librorum”), wydawanych w serii Acta Universitatis Lodziensis, w 1997–2010 był ich redaktorem naczelnym. W 1986 uzyskał habilitację na podstawie książki Awangarda nowoczesność i tradycja (z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku) oraz stanowisko docenta na UŁ. W 1987 został członkiem Rady Wydziału Filologicznego UŁ i członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz otrzymał Honorową Odznakę m. Łodzi i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia. W 1987–91 kierował Zakładem Wiedzy o Filmie w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu oraz był prodziekanem Wydziału Filologicznego UŁ. W 1990 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. W 1991–94 współredagował dwumiesięcznik „Film na Świecie”, zamieszczając tu artykuły i przekłady z języka francuskiego (także podp. pseud. Witold Zakrota). W 1993 został kierownikiem Zakładu Teorii Literatury UŁ (od 2002 — Katedra Teorii Literatury). W 1995–2003 był profesorem i kierownikiem Katedry Literatury w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W 1997–2012 kierował także Katedrą Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ (od 2002 Katedra Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2011 Katedra Teorii Literatury).W 1997–2012 był redaktorem serii Acta Universitatis Lodziensis Folia Scientiae Artium et Litterarum. W 2000 otrzymał nagrodę miesięcznika „Literatura na Świecie” w dziedzinie leksykografii i komparatystyki oraz był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za „znaczące osiąg­nięcia w humanistyce”. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora i do 2012 był członkiem Senatu UŁ. W 2003 wszedł w skład Rady Naukowej IBL PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do 2015). W 2004 został profesorem zwyczajnym w UŁ i członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Stowarzyszenia Instytut Tolerancji. W tymże roku rozpoczął współpracę z czasopismem „Midrasz”. W 2005–14 kierował Pracownią Języka i Kultury Żydowskiej w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. W 2007–10 wchodził w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Sekcji I Nauk Humanistycznych. Został członkiem: Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej oraz Komisji Badań Porównawczych Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kultury i Sztuki przy łódzkim oddziale PAN, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Wchodził w skład rady redakcyjnej międzynarodowego półrocznika „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires” (redaktor naczelny w 1997–2010, następnie członek Rady Redakcyjnej) oraz rad redakcyjnych pism wydawanych w Brnie: „Slavica Litteraria”, „Novaja Rusistika” i półrocznika „Proudy” Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Brnie. Wygłaszał wykłady na uczelniach w Pradze, Brnie, Bańskiej Bystrzycy, Nitrze, Sztokholmie, Viterbo. W 2014 przeszedł na emeryturę. Wyróżniony Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego (1974, 1987, 2000) oraz wielokrotnie nagrodą Rektora UŁ (w 2014 za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Medalem Senatu UŁ „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” (1994), Medalem 50-lecia UŁ (1998), Medalem za Szczególne Zasługi dla ZNP (2005), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Medalem ŁTN (2010), Medalem Universitatis Lodziensis Merentibus (2010).

W 1969 zawarł związek małżeński z Ireną Grudniewską, pedagogiem; ma dwóch synów: Michała (ur. 1972) i Tomasza (ur. 1977). Mieszka w Łodzi.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Futuryzm w Polsce. Wr.: Ossol. 1974, 138 s. Z Dziejów Form Artyst. wLit. Pol., t. 35.
 2. Rozprawa doktorska.

 3. Awangarda — nowoczesność i tradycja. (Z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku). Łódź: Uniwersytet Łódzki 1986, 271 s. Acta Univ. Lodz. Por. poz. 3.
 4. Rozprawa habilitacyjna. – Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w 1987.

  Zawartość: Wstęp. – I. Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach literatury XX wieku. – II. Społeczno-kulturowa geneza awangardy. – III. Strategie i kanon programowy. – IV. Awangarda wobec tradycji literackiej. – V. Awangarda i marksizm.

  Przekł. franc. rozdz. Awangarda wobec tradycji gatunkowych: L’avant-garde et la tradition des genres littéraires. [Przeł.] M. Smoleńska. „Zag. Rodzajów Lit.” 1981 z. 1.

 5. Awangarda, nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Łódź: WŁ 1987, 290 s. Por. poz. 2.
 6. Zawartość: Wstęp. – Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach nad literaturą XX wieku; Społeczno-kulturowa geneza awangardy; Sztuka — życie — działanie: Strategie awangardy; Światopoglądowe i artystyczne aspekty kanonu programowego; Awangarda wobec tradycji; Awangarda i marksizm.

 7. Spis publikacji literackich Władysława Strzeleckiego. (1933–1993). Łódź: [nakł. autora] 1993, 28 s.
 8. Podp.: Witold Zakrota.

 9. Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000, 766 s. Wyd. 2 tamże 2009, 855 s. Słowniki Akademickie PWN.
 10. Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2008, 259 s.
 11. Nadto artykuły i rozprawy w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego. W: Literatura i metodologia. Wr. 1970 s. 213–229. – Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej. W: Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Ser. I. Wr. 1972 s. 365–394. – Społeczne uwarunkowania grup literackich w Polsce międzywojennej. W: O współczesnej kulturze literackiej, t. 2. Wwa 1973 s. 57–85; przedr. w: Pokolenia i grupy literackie po 1918 r. Kr. 1976 s. 240–276, wyd. 2 tamże 1979 s. 240–276. – Das Bild des „poète maudit” in der avantgardistischen Poesie, [Przeł.] O. Mallek. „Zeitschrift für Slawistik” 1978 z. 4 s. 558–569; wersja polska: Poète maudit: między poezją i życiem. Romantyzm — symbolizm — awangarda. „Acta Univ. Lodz. – Folia Scientiae Artium et Litterarum” 1995 z. 5 s. 43–51 — Społeczno-kulturowe determinanty polskiej awangardy, „Prz. Hum.” 1987 nr 3 s. 51–62; wersja ang.: The socio-cultural determinants of the polish avant-garde. W: The slavic literatures and modernism. Stockholm 1987 s. 129–141. – Stefania Skwarczyńska jako redaktor i wydawca. W: Stefania Skwarczyńska. Uczony — nauczyciel-wychowawca. Łódź 1992 s. 86–96. – Hasła: Awangarda; Czartak; Autentyzm; Kwadryga; Kreacjonizm; Manifest literacki w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wr. 1992 s. 47–49, 62–71, 479–481, 521–524, 614–616. – Hasła: Awangarda; Dadaizm; Awangarda literacka w Polsce. W: Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wwa 1996 s. 21–33, 33–47, 263–277. – Tuwim i awangarda. „Prace Polonist.” 1996 s. 21–34. – Eco — nasz współczesny, „Maz. Zesz. Hum.” 1996 z. 2 s. 65–75; wersja ang.: W: Potęga intelektu. The Power of Intellect. Umberto Eco. Reception and Reminiscenses in Poland. Łódź 2015 s. 186–197. – Modernizmus a modernizmy. W: Studia Aesthetica III. Prešov 1999 s. 47–60; wersja pol.: Modernizm i modernizmy (Uwagi o semantyce i pragmatyce terminu). W: Dialog — Komparatystyka — Literatura. Wwa 2002 s. 115–126. – Awangarda i literatura jidysz. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Katow. 2000 s. 47–59. – Stulecie realizmów. W: Od średniowiecza ku współczesności. Łódź 2000 s. 171–181. – Poezja konkretna — zamknięty etap awangardowej korespondencji sztuk. „Litteraria Humanitas”. VIII, Komparatistika. Genologie. Translatologie. Brno 2000 s. 135–154. – Awangarda. W: Awangarda. Teorija i istorija pojma 2. Beograd 2000 s. 115–134. – Avangarda i tradicija. W: Avangarda i tradicija. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2002 s. 247–280. – Modernizm i awangarda — dwa etapy europejskiej integracji literatury. W: Koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie/Concepts of world literature in the age of globalization. Bratislava 2003 s. 265–275. – Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki. „Midrasz” 2003 nr 7–8 s. 24–33, przedr.: „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, Praha 2004 z. 1 s. 43–58; „Zwoje. Periodyk kulturalny. The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text15p.htm; wersja ang.: The final journey of Franz Kafka’s sisters. „Kult. Współcz.” 2003 nr 4 s. 17–36, przedr.: „Zwoje. Periodyk kulturalny. The scrolls. An Internet cultural periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 30 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje/43/text16p.htm. – Stereotypy i awangarda. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Wwa 2003 s. 173–184. – Pamięć Szoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź 2009 s. 175–190; wyd. 2 tamże 2011; „Prz. Polit.” 2010 nr 102 s. 142–152, wersja ang.: Memory of the shoah. Cultural representations and commemorative practices. Łódź 2009 s. 24–42. – Sytuacja literatury w kulturze XX wieku. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja, t. 2. Kr. 2005 s. 633–642; wersja ang.: The situation of literature in 20th century culture. W: Život v literatúre. Literatúra zblizka a z dial’ky. Bratislava 2006 s. 201–215, przekł. włos.: Situazione della letteratura nella cultura del XX secolo. W: „Slavica viterbiensia”, Viterbo 2007 s. 97–113. – Literature of the Holocaust and Genre Theory (on Leon Weliczker’s Book Brygada śmierci). Przeł. M. Świerkocki. W: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Problems of Poetization and Aestheticization/Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Probleme der Poetizirung und Äesthetisierung. Stuttgart 2014 s. 175–184. –Ku nowoczesnej historii literatury polskiej. W: Komunikacja międzykulturowa - Przekład - Komparatystyka - Teoria i historia literatury. Katow. 2016 s.  395-406.– La storia chiusa del Futurismo polacco. „PL.IT.  Rassegna italiana  di argomenti polacchi” 2016 [on line] [dostęp 21 lutego 2018]. https://plitonline.it/2016/plit-7-2016-7-14-grzegorz-gazda

Prace redakcyjne

 1. Problemy genologii. Red.: T. Cieślikowska i G. Gazda. Łódź: UŁ 1980, 262 s. Acta Univ. Lodz. Folia. Literatura, Teatr, Film. Polonica, 35.
 2. W kręgu zagadnień awangardy. [T. 1–5]. Łódź: UŁ. Acta Univ. Lodz. Folia Scientiae Artium et Litterarum, 3, 7, 1, 4, 5.
 3. [T. 1]. Współred. T. Szczepański, 1982, 262 s.

  [T. 2]. Współred. G. Nurczyńska-Fidelska. 1986, 230 s.

  [T. 3]. Współred. R.W. Kluszczyński. 1990, 299 s.

  [T. 4]. Współred. G. Szymczyk-Kluszczyńska. 1992, 156 s.

  [T. 5]. Współred. M. Leyko. 1995, 151 s.

 4. Druhu serdeczny… W 75-lecie Władysława Strzeleckiego. Antologię zredagował i słowem wstępnym opatrzył G. Gazda. Łódź; Skierniewice: Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Skierniewicach 1990, 20 s.
 5. W. Strzelecki: Drogi najprostsze. Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył G. Gazda. Łódź: Varia 1994, 63 s.
 6. Jerzy Kosiński — być tu i tam. Materiały z konferencji naukowej Jerzy Kosiński, człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Łódź 8–10 maja 1995. [Oprac. red. A. Salska i G. Gazda]. Wwa: Da Capo 1997, 190 s.
 7. Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red.: G. Gazda A. Izdebska, J. Płuciennik. Wstęp G. Gazda. Kr.: Universitas 2002, 337 s.
 8. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.

 9. Gotycyzm i groza w kulturze. Pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika. Wstęp G. Gazda. Łódź: Wydawn. UŁ 2003, 232 s.
 10. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo”, Łódź 15–18 maja 2001.

 11. Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy. Wwa: Wydawn. IBL PAN 2003, 351 s. Z Dziejów Form Artyst. w Lit. Pol., t. 84.
 12. Historia i trwanie. 60 lat Katedry Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2005). [Red. G. Gazda]. Łódź: Wydawn. UŁ 2005, 89 s. Wyd. 2 tamże 2007.
 13. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej. Kr.: Universitas 2006, XVIII, 813 s. Wyd. 2 [nowe] Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2012, XVII, 1253 s.
 14. Przekł. serb.: Rečnik književnih rodova i vrsta. Red.: G. Gazda, S. Nitecka Makowska. Przeł. I.D. Saunderson. Beograd 2016.

 15. Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Red.: J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner. Łódź: Wydawn. UŁ 2007, 358 s.
 16. Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji. Pod red.: G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika. Łódź: UŁ 2008, 515 s.
 17. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.

 18. Literatura, kultura, tolerancja. Red.: G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik. Kr.: Universitas 2008, 566 s.
 19. Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Literatura, kultura, tolerancja” Łódź 28–31 V 2007.

 20. Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Red. G. Gazda i M. Gołąb. Kr.: Universitas 2008, 476 s.
 21. Przekł. ang.: Space of a garden, space of culture. Cambridge 2008.

 22. Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej. Lata powojenne. Red.: G. Gazda, M. Leyko, P. Rutkiewicz. Łódź: Wydawn. UŁ 2014, 147 s. Acta Univ. Lodz. Folia Scientiae Artium et Litterarum, 11.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011, 2015.
 • Literatura wciąż jest podstawą kultury. Rozm.: Profesor Dr Grzegorz Gazda i Andrzej Kobosa. „Zwoje. Periodyk kulturalny. The Scrolls. An Internet Cultural Periodical” [on-line] 2006 nr 44 [dostęp 10 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/text09.htm.
 • G. Gazda: Fragmenty autobiografii. W: Moja droga do nauki. [8]. Łódź 2016.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • Profesor Grzegorz Gazda. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk. 2014, 29 s. Sylwetki Łódzkich Uczonych,z. 15 [J. Płuciennik, A. Śliz: Droga naukowa profesora Grzegorza Gazdy; Publikacje profesora Grzegorza Gazdy].

Powrót na górę↑

Futuryzm w Polsce

 • M. JĘDRYCH: Oblicze polskiego futuryzmu. „Więź” 1975 nr 6.
 • J. ŁUGOWSKA. „Pam. Lit.” 1974 nr 4.
 • J. PASZEK: Kwintesencja futuryzmu. „Literatura” 1974 nr 42.
 • A.K. WAŚKIEWICZ. „Ruch Lit.” 1975 nr 2.
 • A. ZAWADA: Czym jest futuryzm? „Twórczość” 1974 nr 12.

Powrót na górę↑

Awangarda — nowoczesność i tradycja

 • S. GARLIŃSKI. „Ruch Lit.” 1990 z. 1.
 • P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Opuszczona garda. „Poezja” 1989 nr 4.
 • TENŻE. „Prz. Hum.” 1989 nr 2.
 • J. SMULSKI. „Pam. Lit.” 1989 z. 2.
 • M. ŚWIERKOCKI. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1989 z. 2.
 • A. WOŁOSEWICZ: Palimpsest jako metoda krytyki? „Mies. Lit.” 1989 nr 4.

Powrót na górę↑

Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku

 • B. CHAMOT. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2002 z. 1/2.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Grzegorz GAZDA
Nawigacja
Narzędzia