Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
<div id="shortDescription">
+
'''FILIPIAK Izabela'''
<p>ur. 1961</p>
+
<p>Prozaiczka, felietonistka, publicystka</p>
+
</div id='shortDescription'>
+
  
<div class='all'>
+
'''ur. 1961'''
<div class='biogram'>
+
==BIOGRAM==
+
Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła m.in. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy ''Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka'', napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego.Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała m.in. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt ''Zdobycz, ''opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), „Ex Librisie” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-1999), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-2001) i „Activist” (2001-2002). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Gender Studies przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. ''Maria Komornicka i kreacje odmienności'' (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział affiliated scholar w programie badań genderowskich w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-2009 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.
+
</div> <!-- biogram -->
+
  
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
+
Zmieniła nazwisko na Morska.
  
==TWÓRCZOŚĆ==
+
Prozaiczka, felietonistka, publicystka
<ol>
+
  
<li> [[#Śmierć i spirala|Śmierć i spirala]]. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. ''Bibl. Feministyczna. ''Przedr. zob. poz. 12.</li>
+
Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła <nowiki>m.in</nowiki>. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy ''Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka'', napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego. Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała <nowiki>m.in</nowiki>. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt. ''Zdobycz, ''opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie <nowiki>m.in</nowiki>. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze <nowiki>m.in</nowiki>. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-99), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-01) i „Activist” (2001-02). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. ''Maria Komornicka i kreacje odmienności'' (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział jako affiliated scholar w programie badań genderowych w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-09 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.
<p class='comment'>Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.</p>
+
<li> „Hollywood” [Monodram]. Praprem.: Reż. … New York, Open Center 1993.</li>
+
<li> Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [Wyd. 2] tamże 2001.</li>
+
<li> Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.</li>
+
<li> [[#Absolutna amnezja|Absolutna amnezja]]. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. ''Bibl. „Czasu Kult.”'', 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.</li>
+
<li> [[#Niebieska menażeria|Niebieska menażeria]]. [Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.</li>
+
<p class='comment'>Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyje tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.</p>
+
<li> [[#Twórcze pisanie dla młodych panien|Twórcze pisanie dla młodych panien]]. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.</li>
+
<li> [[#Madame Intuita|Madame Intuita]]. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 78 s.</li>
+
<p class='comment'>Przekł. włos.: Madame Intuita. [Przeł.] A. Amenta. Neapol 2008.</p>
+
<li> [[#Alma|Alma]] [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.</li>
+
<li> [[#Kultura obrażonych|Kultura obrażonych]]. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.</li>
+
<li> [[#Księga Em|Księga Em]]. [Dramat]. Wstęp: E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.</li>
+
<p class='comment'>Dot. M. Komornickiej.</p>
+
<li> [[#Magiczne oko|Magiczne oko]]. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. ''Archipelagi''</li>
+
<p class='comment'>Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6 [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]</p>
+
<li> My life as a Rabbit. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem.: Reż. … Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006.</li>
+
<li> [[#Obszary odmienności|Obszary odmienności]]. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. ''Portrety Kobiet.''</li>
+
<p class='comment'>Rozprawa doktorska.</p>
+
<p class='block'>Przekłady utworów I.F. w antologiach zagranicznych: niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen.[Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000 – szwedz.: Polen bert tar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red. L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007.</p>
+
</ol>
+
</div id='primary'>
+
  
<div id='secondary'>
+
TWÓRCZOŚĆ
==OPRACOWANIA (wybór)==
+
  
 +
1. <nowiki>Śmierć i spirala. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. </nowiki>''Bibl. Feministyczna. ''Przedr. zob. poz. 12.
  
<ul>
+
Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.
<li>Ank. 2010.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
2. <nowiki>„Hollywood” [</nowiki>Monodram]. Praprem.: Reż. I. Filipiak. New York, Open Center 1993.
  
 +
3. Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter<nowiki>; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [</nowiki>Wyd. 2] tamże 2001.
  
<ul>
+
4. <nowiki>Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [</nowiki>Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.
<li>Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
5. <nowiki>Absolutna amnezja. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. </nowiki>''Bibl. „Czasu Kult.”'', 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.
  
 +
6. <nowiki>Niebieska menażeria. [</nowiki>Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.
  
<ul>
+
Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyję tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.  
<li>LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
7. <nowiki>Twórcze pisanie dla młodych panien. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.</nowiki>
  
===Ogólne===
+
8. Madame Intuita<nowiki>. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 7</nowiki>8 s.
  
<ul>
+
Przekł. włos.: Madame Intuita<nowiki>. [Przeł.] A. </nowiki>Amenta. <nowiki>Salerno 2002, [wyd. 2] </nowiki>Napoli 2007.  
<li> B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6.</li>
+
<li> A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I.F. jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995.</li>
+
<li> A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.” 1995 nr 29 [m.in. dot. I.F.].</li>
+
<li> M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996.</li>
+
<li> R. GRUPIŃSKI, I. KIERC: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.</li>
+
<li> J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot. też M. Gretkowskiej i N. Goerke].</li>
+
<li> G. BORKOWSKA: Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I.F.] .</li>
+
<li> K. BUDROWSKA: Proza I.F., czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I.F., czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I.F.; Androgyne. Wersja I.F. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.</li>
+
<li> Izabela Filipiak. [Wstęp:] J. Arit. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 26 s. [zawiera także fragm.. utworów I.F].</li>
+
<li> U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim.</li>
+
<li> B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I.F. „Teksty Drugie” 2002 nr 6.</li>
+
<li> K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim.</li>
+
<li> A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, [I.] Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.</li>
+
<li> J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I.F. „Fraza” 2005 nr 1/ 2.</li>
+
<li> M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116.</li>
+
<li> A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Seria Filol.” 2007 nr 6.</li>
+
<li> B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I.F. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007.</li>
+
<li> B. ZWOLIŃSKA: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.].</li>
+
<li> E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
9 <nowiki>Alma [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.</nowiki>
  
===Śmierć i spirala===
+
10. <nowiki>Kultura obrażonych. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.</nowiki>
  
<ul>
+
11. <nowiki>Księga Em. [Dramat]. Wstęp:</nowiki> E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.
<li> M. ADAMIEC: Głos mają kobiety… „Ex Libris” 1992 nr 26.</li>
+
<li> G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15.</li>
+
<li> M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15.</li>
+
<li> A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0.</li>
+
<li> I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12.</li>
+
<li> W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2.</li>
+
<li> R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Dot. M. Komornickiej.
  
===Absolutna amnezja===
+
12. Magiczne oko. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. ''Archipelagi''
  
<ul>
+
Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6<nowiki> [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]</nowiki>
<li> W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28.</li>
+
<li> L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41.</li>
+
<li> K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80.</li>
+
<li> M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255.</li>
+
<li> H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8.</li>
+
<li> A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6.</li>
+
<li> I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30.</li>
+
<li> D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3.</li>
+
<li> J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209.</li>
+
<li> L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18.</li>
+
<li> K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189.</li>
+
<li> W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2.</li>
+
<li> A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9.</li>
+
<li> M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9.</li>
+
<li> E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6.</li>
+
<li> J.Z. BRUDNICKI: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.]</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
13. My life as a rabbit. <nowiki>[Sztuka w jednym akcie]. </nowiki>Praprem. (jako sztuka czytana): Reż. I. Filipiak. Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006; wyst. nast.: Laney College, Oakland 2006. Wersja pol. zob. poz. 15.
  
===Niebieska menażeria===
+
14. <nowiki>Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk:</nowiki> słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. ''Portrety Kobiet.''
  
<ul>
+
Rozprawa doktorska.
<li> E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36.</li>
+
<li> K. DUNIN: Między szklaną , a niebieską menażerią. „Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I.F.]. </li>
+
<li> P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6.</li>
+
<li> I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.</li>
+
<li> E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9.</li>
+
<li> M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12.</li>
+
<li> A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22.</li>
+
<li> M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32.</li>
+
<li> A. CZACHOWSKA: Pętla. „ PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2.</li>
+
<li> R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2.</li>
+
<li> M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Twórczość” 1998 nr 1.</li>
+
<li> P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I.F. w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.</li>
+
<li> U. CHOWANIEC: W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny].</li>
+
<li> P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.</li>
+
<li> S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I.F.].</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
15. Moje życie królicze. <nowiki>[Sztuka w jednym akcie]. </nowiki>Praprem. (jako czytanie performatywne): Reż.: M. Warsicka. Olsztyn, T. im. S. Jaracza, Scena Margines 2013. Wersja ang. zob. poz. 13.
  
===Twórcze pisanie dla młodych panien===
+
    16. Glorious outlaws. Debt as a<nowiki> tool in contemporary postcolonial fiction. [</nowiki>Eseje]. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, 310 s. ''Transatlantic Studies in British and North American Culture'', vol. 14
  
<ul>
+
W wolnym dostępie on-line: <nowiki>https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/7iaddq6ytftas/download.html?data=R2xvcmlvdXMgT3V0bGF3czogRGVidCBhcyBhIFRvb2wgaW4gQ29udGVtcG9yYXJ5IFBvc3Rjb2xvbmlhbCBGaWN0aW9uIChUcmFuc2F0bGFudGljIFN0dWRpZXMgaW4gQnJpdGlzaCBhbmQgTm9ydGggQW1lcmljYW4gQ3VsdHVyZSl8fEl6YWJlbGEgTW9yc2th</nowiki>
<li> P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267.</li>
+
<li> A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5.</li>
+
<li> H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1.</li>
+
<li> M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5.</li>
+
<li> K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Podp.: Izabela Morska.
  
===Madame Intuita===
+
Przekłady utworów I. Filipiak w antologiach zagranicznych: ang.: American experience – the experience of America. <nowiki>[Oprac.:] A. Ceynowa, M.</nowiki> Wilczyński. Frankfurt am Main 2013, – Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. <nowiki>[Wybór. i oprac.:]</nowiki> K. Kovacik. Buffalo 2015, – czes.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura.<nowiki> [Przeł.] J. </nowiki>Jeništa. <nowiki>Ołomouc 2013 [tu także krótki </nowiki>art. dot. twórczości I. Filipiak], – franc.: Minorités littéraires (et autres) en Pologne. <nowiki>[Red.:] A. </nowiki>Grudzińska, K. Siatkowska-Callebat. Paris 2012, – niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Zwischen den Linien eine polnische Anthologie<nowiki>. [</nowiki>Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen. <nowiki>[</nowiki>Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey.<nowiki> [</nowiki>Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien<nowiki> [</nowiki>Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart.<nowiki> [</nowiki>Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000, – szwedz.: Polen berättar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red.: L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. <nowiki>[Przeł.:] A. </nowiki>Amenta, L. Costantino. Udine 2010.
  
<ul>
+
OPRACOWANIA (wybór)
<li> A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3.</li>
+
<li> J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2.</li>
+
<li> E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2.</li>
+
<li> A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4.</li>
+
<li> A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I.F. z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Ank. 2010.
  
===Alma===
+
Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.
  
<ul>
+
LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).
<li> M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4.</li>
+
<li> M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.</li>
+
<li> J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7 /8.</li>
+
<li> I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Ogólne: B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6. – A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I. Filipiak jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995. – A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.”<nowiki> 1995 nr 29 [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996. – R. GRUPIŃSKI, I. KIERC<nowiki>: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997. – J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot.</nowiki> też M. Gretkowskiej i N. Goerke]. – G. BORKOWSKA:<nowiki> Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak] . – K. BUDROWSKA: Proza I. Filipiak, czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I. Filipiak, czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I. Filipiak; Androgyne. Wersja I. Filipiak<nowiki> W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000. – Izabela Filipiak. [Wstęp</nowiki>:] J. Arit<nowiki>. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. </nowiki>Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 26 s. <nowiki>[zawiera także fragm.. utworów I.</nowiki> Filipiak]. – U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim. – B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I. Filipiak „Teksty Drugie” 2002 nr 6. – K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim. – A. GALANT: Seksowne granice tekstu.<nowiki> [E.]</nowiki> Sonnenberg,<nowiki> [I.]</nowiki> Filipiak, <nowiki>[I.] </nowiki>Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1. – J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I. Filipiak. „Fraza” 2005 nr 1/ 2. – M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116. – A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Ser. Filol.” 2007 nr 6. – A. MACH: Folie á deux – „szaleństwo matki, szaleństwo córki”. „Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2007. – B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I. Filipiak. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007. – B. ZWOLIŃSKA<nowiki>: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008. – <nowiki>M. PŁACZEK: „Morderstwo w pełnym majestacie”. O figurze kobiety w prozie pisarek polskich tworzących po 1989 roku. „Fraza” 2009 nr 3 /4 [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – D. NOWACKI: Z myślą o naszych odbiorcach. W tegoż: Kto im dał skrzydła. Katow<nowiki>. 2011 [m.in. dot. I. Filipiak].</nowiki> N. SOKOŁOWSKA: Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4. – A. MROZIK: Akuszerki transformacji. Wwa 2012, passim…. – M. ŚWIERKOSZ: Przestrzenie nomadycznych figuracji w prozie Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. Białostoc. Studia Literaturoznawcze 2013 t. 4.
  
===Kultura obrażonych===
+
Śmierć i spirala (poz. 1): M. ADAMIEC: Głos mają kobiety… „Ex Libris” 1992 nr 26. – G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15. – M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15. – A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0. – I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12. – W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2. – R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18.
  
<ul>
+
Absolutna amnezja (poz. 5): W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28. – L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41. – K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80. – M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255. – H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8. – A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6. – I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30. – D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3. – J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209. – L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18. – K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189. – W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2. – A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9. – M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9. – E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6. – J.Z. BRUDNICKI<nowiki>: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – M. BARAN-RADWAŃSKA: Ku wolności jednostki. O mechanizmach zniewalania człowieka w powieści Absolutna amnezja Izabeli Filipiak. Sanok: Druk. Piast Kołodziej 2011, 93 s. – P. CZAPLIŃSKI: Języki niezależności. „Res Publica<nowiki> Nowa” 2011 nr 13 [m.in. dot. I. Filipiak]. – N. SOKOŁOWSKA : Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4</nowiki> <nowiki>[</nowiki>dot. też innych utworów I. Filipiak]. – M. Świerkosz: Marianna in bluebeard’s castle. Tropes of female authorship in Izabela Filipiak’s „Total amnesia”. W: Polish literature in transformation. Zurich; Berlin 2013.
<li> K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I.F. „Czas Kult.” 2003 nr 4.</li>
+
<li> B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7 /8.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Niebieska menażeria (poz. 6): E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36. – K. DUNIN: Między szklaną a niebieską menażerią. <nowiki>„Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6. – I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9. – E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9. – M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12. – A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22. – M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32. – A. CZACHOWSKA: Pętla. „PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2. – R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2. – M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu”. „Twórczość” 1998 nr 1. – P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I. Filipiak w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999. – U. CHOWANIEC:<nowiki> W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [</nowiki>dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny<nowiki>]. – P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001. – S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak]. – M. TOMCZOK: Emigranctwo i nomadyzm „Niebieskiej menażerii” Izabeli Filipiak. W: Poetyka migracji. Katow. 2013.
  
===Księga Em===
+
Twórcze pisanie dla młodych panien (poz. 7): P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267. – A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5. – H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1. – M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5. – K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.
  
<ul>
+
Madame Intuita (poz. 8): A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3. – J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2. – E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2. – A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4. – A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I. Filipiak z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.
<li> J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12.</li>
+
<li> M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10.</li>
+
<li> K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył...Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Alma (poz. 9): M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4. – M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2. – J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7/8. – I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.
  
===Magiczne oko===
+
Kultura obrażonych (poz. 10): K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I. Filipiak „Czas Kult.” 2003 nr 4. – B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8<nowiki>. – M. MIZURO: Felieton jest kobietą. „Teka” 2004 nr 1 [</nowiki>dot też: K. Dunin: Czego chcecie ode mnie].
  
<ul>
+
Księga Em (poz. 11): J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12. – M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10. – K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył...Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8. – A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” <nowiki>[dot. także: </nowiki>Obszary odmienności].
<li> M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7.</li>
+
<li> A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Magiczne oko (poz. 12): M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7. – A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1. – M. STOCH: Mężczyźni w oczach kobiet. Edukacyjny potencjał współczesnej polskiej prozy feministycznej. „Ars Educandi” 2014.<nowiki> [m.in. dot. I.</nowiki> Filipiak].
  
===Obszary odmienności===
+
Obszary odmienności (poz. 14): B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10. – A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11. – B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7. – A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” <nowiki>[dot. także</nowiki>: Księga Em].
  
<ul>
+
Moje życie królicze (poz. 15): O teatrze lesbijskim w Polsce III. Damski Tandem Twórczy. Rozmowa o dramacie. I. Morska: Moje życie królicze. Rozm<nowiki>.: M.[Rak] i A. [</nowiki>Małgowska<nowiki>] [on </nowiki>line<nowiki>] [dostęp 8 czerwiec 2016]. Dostępny w</nowiki> Internecie: www. <nowiki>teatralia.com.pl/</nowiki>teatrze-lesbijskim-polsce-iii/
<li> B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10.</li>
+
<li> A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11.</li>
+
<li> B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
<div align="right">Barbara Marzęcka</div>
</div id='secondary'>
+
 
+
<div class='author'>Barbara Marzęcka</div>
+
 
+
</div> <!-- all -->
+

Wersja z 18:36, 11 lut 2017

FILIPIAK Izabela

ur. 1961

Zmieniła nazwisko na Morska.

Prozaiczka, felietonistka, publicystka

Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła m.in. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego. Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała m.in. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt. Zdobycz, opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-99), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-01) i „Activist” (2001-02). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Maria Komornicka i kreacje odmienności (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział jako affiliated scholar w programie badań genderowych w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-09 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.

TWÓRCZOŚĆ

1. Śmierć i spirala. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. Bibl. Feministyczna. Przedr. zob. poz. 12.

Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.

2. „Hollywood” [Monodram]. Praprem.: Reż. I. Filipiak. New York, Open Center 1993.

3. Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [Wyd. 2] tamże 2001.

4. Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.

5. Absolutna amnezja. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.

6. Niebieska menażeria. [Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.

Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyję tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.

7. Twórcze pisanie dla młodych panien. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.

8. Madame Intuita. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 78 s.

Przekł. włos.: Madame Intuita. [Przeł.] A. Amenta. Salerno 2002, [wyd. 2] Napoli 2007.

9 Alma [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.

10. Kultura obrażonych. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.

11. Księga Em. [Dramat]. Wstęp: E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.

Dot. M. Komornickiej.

12. Magiczne oko. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. Archipelagi

Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6 [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]

13. My life as a rabbit. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem. (jako sztuka czytana): Reż. I. Filipiak. Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006; wyst. nast.: Laney College, Oakland 2006. Wersja pol. zob. poz. 15.

14. Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. Portrety Kobiet.

Rozprawa doktorska.

15. Moje życie królicze. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem. (jako czytanie performatywne): Reż.: M. Warsicka. Olsztyn, T. im. S. Jaracza, Scena Margines 2013. Wersja ang. zob. poz. 13.

    16. Glorious outlaws. Debt as a tool in contemporary postcolonial fiction. [Eseje]. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, 310 s. Transatlantic Studies in British and North American Culture, vol. 14 

W wolnym dostępie on-line: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/7iaddq6ytftas/download.html?data=R2xvcmlvdXMgT3V0bGF3czogRGVidCBhcyBhIFRvb2wgaW4gQ29udGVtcG9yYXJ5IFBvc3Rjb2xvbmlhbCBGaWN0aW9uIChUcmFuc2F0bGFudGljIFN0dWRpZXMgaW4gQnJpdGlzaCBhbmQgTm9ydGggQW1lcmljYW4gQ3VsdHVyZSl8fEl6YWJlbGEgTW9yc2th

Podp.: Izabela Morska.

Przekłady utworów I. Filipiak w antologiach zagranicznych: ang.: American experience – the experience of America. [Oprac.:] A. Ceynowa, M. Wilczyński. Frankfurt am Main 2013, – Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Wybór. i oprac.:] K. Kovacik. Buffalo 2015, – czes.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. [Przeł.] J. Jeništa. Ołomouc 2013 [tu także krótki art. dot. twórczości I. Filipiak], – franc.: Minorités littéraires (et autres) en Pologne. [Red.:] A. Grudzińska, K. Siatkowska-Callebat. Paris 2012, – niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Zwischen den Linien eine polnische Anthologie. [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen. [Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000, – szwedz.: Polen berättar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red.: L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Przeł.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2010.

Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.

LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).

Ogólne: B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6. – A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I. Filipiak jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995. – A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.” 1995 nr 29 [m.in. dot. I. Filipiak]. – M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996. – R. GRUPIŃSKI, I. KIERC: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997. – J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot. też M. Gretkowskiej i N. Goerke]. – G. BORKOWSKA: Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I. Filipiak] . – K. BUDROWSKA: Proza I. Filipiak, czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I. Filipiak, czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I. Filipiak; Androgyne. Wersja I. Filipiak W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000. – Izabela Filipiak. [Wstęp:] J. Arit. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 26 s. [zawiera także fragm.. utworów I. Filipiak]. – U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim. – B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I. Filipiak „Teksty Drugie” 2002 nr 6. – K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim. – A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, [I.] Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1. – J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I. Filipiak. „Fraza” 2005 nr 1/ 2. – M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116. – A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Ser. Filol.” 2007 nr 6. – A. MACH: Folie á deux – „szaleństwo matki, szaleństwo córki”. „Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2007. – B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I. Filipiak. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007. – B. ZWOLIŃSKA: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I. Filipiak]. – E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008. – M. PŁACZEK: „Morderstwo w pełnym majestacie”. O figurze kobiety w prozie pisarek polskich tworzących po 1989 roku. „Fraza” 2009 nr 3 /4 [m.in. dot. I. Filipiak]. – D. NOWACKI: Z myślą o naszych odbiorcach. W tegoż: Kto im dał skrzydła. Katow. 2011 [m.in. dot. I. Filipiak]. N. SOKOŁOWSKA: Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4. – A. MROZIK: Akuszerki transformacji. Wwa 2012, passim…. – M. ŚWIERKOSZ: Przestrzenie nomadycznych figuracji w prozie Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. Białostoc. Studia Literaturoznawcze 2013 t. 4.

Śmierć i spirala (poz. 1): M. ADAMIEC: Głos mają kobiety… „Ex Libris” 1992 nr 26. – G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15. – M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15. – A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0. – I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12. – W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2. – R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18.

Absolutna amnezja (poz. 5): W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28. – L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41. – K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80. – M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255. – H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8. – A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6. – I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30. – D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3. – J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209. – L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18. – K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189. – W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2. – A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9. – M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9. – E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6. – J.Z. BRUDNICKI: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I. Filipiak]. – M. BARAN-RADWAŃSKA: Ku wolności jednostki. O mechanizmach zniewalania człowieka w powieści Absolutna amnezja Izabeli Filipiak. Sanok: Druk. Piast Kołodziej 2011, 93 s. – P. CZAPLIŃSKI: Języki niezależności. „Res Publica Nowa” 2011 nr 13 [m.in. dot. I. Filipiak]. – N. SOKOŁOWSKA : Absolutna amnezja. „Akant” 2011 nr 4 [dot. też innych utworów I. Filipiak]. – M. Świerkosz: Marianna in bluebeard’s castle. Tropes of female authorship in Izabela Filipiak’s „Total amnesia”. W: Polish literature in transformation. Zurich; Berlin 2013.

Niebieska menażeria (poz. 6): E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36. – K. DUNIN: Między szklaną a niebieską menażerią. „Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I. Filipiak]. – P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6. – I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9. – E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9. – M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12. – A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22. – M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32. – A. CZACHOWSKA: Pętla. „PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2. – R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2. – M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu”. „Twórczość” 1998 nr 1. – P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I. Filipiak w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999. – U. CHOWANIEC: W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny]. – P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001. – S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I. Filipiak]. – M. TOMCZOK: Emigranctwo i nomadyzm „Niebieskiej menażerii” Izabeli Filipiak. W: Poetyka migracji. Katow. 2013.

Twórcze pisanie dla młodych panien (poz. 7): P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267. – A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5. – H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1. – M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5. – K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.

Madame Intuita (poz. 8): A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3. – J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2. – E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2. – A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4. – A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I. Filipiak z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.

Alma (poz. 9): M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4. – M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2. – J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7/8. – I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.

Kultura obrażonych (poz. 10): K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I. Filipiak „Czas Kult.” 2003 nr 4. – B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8. – M. MIZURO: Felieton jest kobietą. „Teka” 2004 nr 1 [dot też: K. Dunin: Czego chcecie ode mnie].

Księga Em (poz. 11): J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12. – M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10. – K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył...Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8. – A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” [dot. także: Obszary odmienności].

Magiczne oko (poz. 12): M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7. – A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1. – M. STOCH: Mężczyźni w oczach kobiet. Edukacyjny potencjał współczesnej polskiej prozy feministycznej. „Ars Educandi” 2014. [m.in. dot. I. Filipiak].

Obszary odmienności (poz. 14): B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10. – A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11. – B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7. – A. MARCHEWKA: Zziębłam bardzo, zziębłam aż do kości. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 17 dod. „Książ. w Tyg.” [dot. także: Księga Em].

Moje życie królicze (poz. 15): O teatrze lesbijskim w Polsce III. Damski Tandem Twórczy. Rozmowa o dramacie. I. Morska: Moje życie królicze. Rozm.: M.[Rak] i A. [Małgowska] [on line] [dostęp 8 czerwiec 2016]. Dostępny w Internecie: www. teatralia.com.pl/teatrze-lesbijskim-polsce-iii/

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Izabela FILIPIAK
Nawigacja
Narzędzia