Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Wersja Marlena (dyskusja | edycje) z dnia 08:29, 21 paź 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

FILIPIAK Izabela

ur. 1961

Prozaiczka, felietonistka, publicystka

Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła m.in. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego.Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała m.in. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt Zdobycz, opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), „Ex Librisie” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-1999), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-2001) i „Activist” (2001-2002). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Gender Studies przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Maria Komornicka i kreacje odmienności (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział affiliated scholar w programie badań genderowskich w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-2009 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.

  TWÓRCZOŚĆ
 1. Śmierć i spirala. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. Bibl. Feministyczna. Przedr. zob. poz. 12.

Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.

 1. „Hollywood” [Monodram]. Praprem.: Reż. … New York, Open Center 1993.
 2. Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [Wyd. 2] tamże 2001.
 3. Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.
 4. Absolutna amnezja. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.
 5. Niebieska menażeria. [Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.

Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyje tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.

 1. Twórcze pisanie dla młodych panien. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.
 2. Madame Intuita. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 78 s.

Przekł. włos.: Madame Intuita. [Przeł.] A. Amenta. Neapol 2008.

 1. Alma [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.
 2. Kultura obrażonych. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.
 3. Księga Em. [Dramat]. Wstęp: E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.

Dot. M. Komornickiej.

 1. Magiczne oko. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. Archipelagi

Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6 [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]

 1. My life as a Rabbit. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem.: Reż. … Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006.
 2. Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. Portrety Kobiet.

Rozprawa doktorska.

  Przekłady utworów I.F. w antologiach zagranicznych: niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen.[Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000 – szwedz.: Polen bert tar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red. L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007.
 OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2010.

  Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.
  LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).
  Ogólne: B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6. – A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I.F. jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995. – A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.” 1995 nr 29 [m.in. dot. I.F.]. – M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996. – R. GRUPIŃSKI, I. KIERC: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997. – J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot. też M. Gretkowskiej i N. Goerke]. – G. BORKOWSKA: Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I.F.] . – K. BUDROWSKA: Proza I.F., czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I.F., czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I.F.; Androgyne. Wersja I.F. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000. – Izabela Filipiak. [Wstęp:] J. Arit. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 26 s. [zawiera także fragm.. utworów I.F]. – U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim. – B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I.F. „Teksty Drugie” 2002 nr 6. – K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim. – A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, [I.] Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1. – J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I.F. „Fraza” 2005 nr 1/ 2. – M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116. – A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Seria Filol.” 2007 nr 6. – B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I.F. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007. – B. ZWOLIŃSKA: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.]. – E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008. 
  Śmierć i spirala (poz. 1): M. ADAMIEC: Głos mają kobiety…  „Ex Libris” 1992 nr 26. – G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15. – M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15. – A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0. – I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12. – W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2. – R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18. 
  Absolutna amnezja (poz. 5): W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28. – L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41. – K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80. – M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255. – H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8. – A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6. – I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30. – D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3. – J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209. – L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18. – K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189. – W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2. – A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9. – M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9. – E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6. – J.Z. BRUDNICKI: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.] 
  Niebieska menażeria (poz. 6): E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36. – K. DUNIN: Między szklaną , a niebieską menażerią. „Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I.F.] – P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6. – I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9. – E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9. – M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12. – A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22. – M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32. – A. CZACHOWSKA: Pętla. „ PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2. – R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2. – M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Twórczość” 1998 nr 1. – P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I.F. w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999. – U. CHOWANIEC: W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny]. – P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001. – S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I.F.].         
  Twórcze pisanie dla młodych panien (poz. 7): P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267. – A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5. – H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1. – M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5. – K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.
  Madame Intuita (poz. 8): A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3. – J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2. – E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2. – A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4. – A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I.F. z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.
  Alma (poz. 9): M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4. – M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2. – J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7 /8. – I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.  
  Kultura obrażonych (poz. 10): K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I.F. „Czas Kult.” 2003 nr 4. – B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7 /8.
  Księga Em (poz. 11): J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12. – M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10. – K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył...Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8. 
  Magiczne oko (poz. 12): M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7. – A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1.
  Obszary odmienności (poz. 14): B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10. – A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11. –  B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7.
                                             Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Izabela FILIPIAK
Nawigacja
Narzędzia