Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1961

Prozaiczka, felietonistka, publicystka

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 24 sierpnia 1961 w Gdyni, córka Stanisława Filipiaka, urzędnika, i Jadwigi z Sicińskich. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni; w 1980 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W czasie studiów zdała egzamin na instruktora teatralnego i prowadziła samodzielnie amatorski teatr, w którym wystawiła m.in. własny poetycki dramat o czarownicach. W 1986 otrzymała na UG magisterium na podstawie pracy Śmierć jako gwałt w poezji Stanisława Grochowiaka, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tymże roku wyjechała na paszporcie turystycznym do Francji, aby uczyć się języka francuskiego w szkole Alliance Française. Pod koniec roku szkolnego wystąpiła zarówno do rządu francuskiego, jak i do ambasady amerykańskiej o przyznanie jej azylu politycznego.Uzyskała dwie odpowiedzi przychylne, ale w listopadzie 1987 zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Podejmowała tam różne prace zarobkowe, okresowo przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Równocześnie studiowała m.in. sztuki wizualne, a w 1989 improwizację teatralną i dramatopisarstwo w szkole HB Studio w Nowym Jorku. Debiutowała w 1990 opowiadaniem pt Zdobycz, opublikowanym na łamach czasopisma „Kontakt” (Paryż, nr 9/10). Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), „Ex Librisie” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-1999), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-2001) i „Activist” (2001-2002). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Gender Studies przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Maria Komornicka i kreacje odmienności (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział affiliated scholar w programie badań genderowskich w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-2009 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Śmierć i spirala. [Opowiadania]. Wr.: „A” 1992, 144 s. Bibl. Feministyczna. Przedr. zob. poz. 12.
 2. Zawartość: A końca nie widać; Zdobycz; W tango; Piramida; Maska; Przytul mnie; Our Lady of the Roses; Nic się nie stało; SKA; Ptaki; Nieporozumienie; Gwiazda; Magiczne oko; Jeszcze trochę.

 3. „Hollywood” [Monodram]. Praprem.: Reż. … New York, Open Center 1993.
 4. Samouczek polsko – angielski. Do nauki języka angielskiego bez nauczyciela, opracowany specjalnie dla Polaków w Ameryce. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 291 s. [Wyd. 2] tamże 2001.
 5. Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik. [Współaut.:] M. Spychalski. Gdańsk; New York: Axter; Pol-Am Publishers 1994, 127 s.
 6. Absolutna amnezja. [Powieść]. Pozn.: Obserwator 1995, 246 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 12. Wyd. nast.: Wwa: PIW 1998; Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2006.
 7. Niebieska menażeria. [Opowiadania]. Wwa: Sic! 1997, 289 s. Przedr. zob. poz. 12.
 8. Zawartość: Marzenie; Muzeum; Pogodni bogowie…; Pitbullka; Życie na Marsie; Perszing; Od jakiegoś czasu śni mi się Polska…; Korzenie; Tajemnicze Kentile Floors; Rosyjska księżniczka; Żyje tak jakbym była nieśmiertelna…; Weronika; Portret z kotem.

 9. Twórcze pisanie dla młodych panien. [Podręcznik]. Wwa: W.A.B. 1999, 310 s.
 10. Madame Intuita. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2002, 78 s.
 11. Przekł. włos.: Madame Intuita. [Przeł.] A. Amenta. Neapol 2008.

 12. Alma [Powieść]. Kr.: WL 2003, 136 s.
 13. Kultura obrażonych. [Felietony]. Wwa: W.A.B. 2003, 221 s.
 14. Księga Em. [Dramat]. Wstęp: E. M. Grossman Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2005, 249 s.
 15. Dot. M. Komornickiej.

 16. Magiczne oko. Opowiadania zebrane. Wwa: W.A.B. 2006, 461 s. Archipelagi
 17. Zawiera opowiadania z poz. 1 i 6 [tu oprócz opowiadania: Haarlem i Droga warszawska]

 18. My life as a Rabbit. [Sztuka w jednym akcie]. Praprem.: Reż. … Berkeley, University of California, Beatrice M. Bain Research Group 2006.
 19. Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. [Biografia]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2006, 579 s. Portrety Kobiet.
 20. Rozprawa doktorska.

  Przekłady utworów I.F. w antologiach zagranicznych: niem.: Grenzen überschreiten. Mainz-München 1996; Selbststfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen.[Oprac.:] M. George, A. Rudolph. Dettelbach 2002; Neue Geschichten aus der Pollakey. [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000; Zwischen den Linien [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzahlungen der Gegenwart. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000 – szwedz.: Polen bert tar. Navelsträngen i jorden. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005; Ö.a*. Red. L. Mendoza Asberg. Huddinge 2007.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010.

Powrót na górę↑


 • Wywiady: Święta Łucja objawia się w Prospect Parku. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. „Czas Kult.” 1994 nr 5/6; Nie wyobrażałam sobie że zostanę pisarką… Rozm. D. Naumczyk. „Gaz. Współcz.” 1997 nr 200; Literatura jest rodzaju męskiego. Rozm.: E. Nawój, P. Głogowski. „Mag. Lit.” 1998 nr 1; Nowy Jork – mój Drohobycz. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999; Kiedy kobieta kocha kobietę. Rozm. A. Kaplińska. „Viva” 2002 nr 22; Nad Zatoką San Francisco Rozm. S. Praśniewska. „Lampa” 2005 nr 9; Radykalistka. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkop.” 2005 nr 128; Uranianka. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 247.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (A. Górnicka–Boratyńska).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • B. KANIEWSKA: Portret Izabeli F. „Czas Kult.” 1994 nr 5 /6.
 • A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Odwrotna strona rzeczy i dlaczego I.F. jest pisarką feministyczną. W: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Białystok 1995.
 • A. ZIENIEWICZ: Babski przełom. „Wiad. Kult.” 1995 nr 29 [m.in. dot. I.F.].
 • M. JANION: Ifigenia w Polsce. W: Kobiety i duch inności. Warsz. 1996.
 • R. GRUPIŃSKI, I. KIERC: … mogę po prostu być. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.
 • J. REWAJ: Manuela, Izabela, Natasza, czyli „baby runęły do literatury” „Pogranicza” 1997 nr 2 [dot. też M. Gretkowskiej i N. Goerke].
 • G. BORKOWSKA: Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej) W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Wwa 1998 [m.in. dot. I.F.] .
 • K. BUDROWSKA: Proza I.F., czyli negacja związków heteroseksualnych i dowartościowanie homoseksualizmu; Twórczość I.F., czyli macierzyństwo patologiczne; „Odstępczyni”. Wersja I.F.; Androgyne. Wersja I.F. W tejże: Kobieta i stereotypy. Białystok 2000.
 • Izabela Filipiak. [Wstęp:] J. Arit. [Red.:] E. Kalinowska–Styczeń, A. Volk. Przeł. na niem. J. Arit. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 2000, 26 s. [zawiera także fragm.. utworów I.F].
 • U. GLENSK: Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999. Kr. 2002, passim.
 • B. WARKOCKI: Poszukiwanie języka. O twórczości I.F. „Teksty Drugie” 2002 nr 6.
 • K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim.
 • A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, [I.] Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Oswojona kobiecość i obca męskość, czyli o realizacji praktycznego feminizmu w twórczości I.F. „Fraza” 2005 nr 1/ 2.
 • M. FRENKIEL: Ifigenia współczesna. „Gaz. Krak.” 2005 nr 116.
 • A. BIAŁA: Anatomia, turpizm, feminizm. „Studia Kiel. Seria Filol.” 2007 nr 6.
 • B. WARKOCKI: Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie I.F. W tegoż: Homo niewiadomo. Wwa 2007.
 • B. ZWOLIŃSKA: Proza kobieca po 1989 roku wobec mitu matki – Polki. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.].
 • E. SZYBOWICZ: Wariatka na strychu i moherowy beret. W tejże: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. Pozn. 2008.

Powrót na górę↑

Śmierć i spirala

 • M. ADAMIEC: Głos mają kobiety… „Ex Libris” 1992 nr 26.
 • G. BORKOWSKA: Święta Łucja z Nowego Jorku. „Kresy” 1993 nr 15.
 • M. CIUPEK: Kobieta w Nowym Jorku. „Dekada Lit.” 1993 nr 15.
 • A. GOLLNIKOWA: Miasto-potwór i kobieta. „Kwart. Artyst.” 1993 nr 0.
 • I. JAROSIŃSKA: Gdzie jest ten „emigracyjny skowyt”? „Nowe Książ.” 1993 nr 12.
 • W. RATAJCZAK: To wszystko z tej piekielnej samotności… „Czas Kult.” 1993 nr 2.
 • R. PRASZYŃSKI: Strach. „Nowy Nurt” 1994 nr 18.

Powrót na górę↑

Absolutna amnezja

 • W. BONOWICZ: Rękopis znaleziony w Trójmieście. „Tyg. Powsz.” 1995 nr 28.
 • L. BUGAJSKI: Radość i ból wspominania. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41.
 • K. DUNIN: Polska policja menstruacyjna. „Ex Libris” 1995 nr 80.
 • M. FRAJS: Lustro bez drugiej strony. „Życie Warsz.” 1995 nr 255.
 • H. GOSK: W poszukiwaniu oparcia. „Nowe Książ.” 1995 nr 8.
 • A. KOSIŃSKA: Absolutna pamięć jednego pokolenia. „Dekada Lit.” 1995 nr 6.
 • I. KURZ: Inicjacja Marianny. „Polityka” 1995 nr 30.
 • D. NOWACKI: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. „FA-art” 1995 nr 3.
 • J. SOSNOWSKI: Każdy był małą dziewczynką. „Życie Warsz.” 1995 nr 209.
 • L. SZARUGA: W poszukiwaniu utraconej księgi. „Sycyna” 1995 nr 18.
 • K. VARGA: Tendencyjny feminizm magiczny. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 189.
 • W. BROWARNY: Pączkowanie opowieści. „Odra” 1996 nr 2.
 • A. CZACHOWSKA: Wynurzeni z letejskich odmętów. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 9.
 • M. LENGREN: Przepis na człowieka. „Twórczość” 1996 nr 9.
 • E. TONIAK: Portret Pani Z. w ryku bombowca. „Twórczość” 1996 nr 6.
 • J.Z. BRUDNICKI: Fala feministek. W tegoż: Ćwiczenia z wolności. Tor. 2007 [m.in. dot. I.F.]

Powrót na górę↑

Niebieska menażeria

 • E. BIELA: Coś więcej niż opowiadania. „Wiad. Kult.” 1997 nr 36.
 • K. DUNIN: Między szklaną , a niebieską menażerią. „Dialog” 1997 nr 12. [m.in. dot. I.F.] – P. GŁOGOWSKI: Trudne miłości w kolorze nieba. „Mag. Lit.” 1997 nr 5 /6.
 • I. IWASIÓW: Już raczej się dobudować. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.
 • E. KRASKOWSKA: „Że się me serce byle czym przeczula” „Arkusz” 1997 nr 9.
 • M. ORSKI: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Odra” 1997 nr 12.
 • A. TATARKIEWICZ: Sprawa księżniczki. „Polityka” 1997 nr 22.
 • M. ZALESKI: Dotknąć, poczuć, zrozumieć. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 32.
 • A. CZACHOWSKA: Pętla. „ PAL Prz. Artyst-Lit.” 1998 nr 1 /2.
 • R. JOCHYMEK: Ociosane kamienie. „Śląsk” 1998 nr 2.
 • M. LENGREN: „Pyłki myślącego gwiezdnego pyłu” „Twórczość” 1998 nr 1.
 • P. CZAPLIŃSKI, P. ŚLIWIŃSKI: One. O literaturze kobiecej w ogólności oraz „Niebieskiej menażerii” I.F. w szczególności. W tychże: Kontrapunkt. Pozn. 1999.
 • U. CHOWANIEC: W poszukiwaniu kobiecego świata. W: Światy nowej prozy. Kr. 2001 [dot. też: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny].
 • P. CZAPLIŃSKI: Rozstania i powroty. W tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Kr. 2001.
 • S. JAWORSKI: Zakręty i przełomy. Kr. 2003. [m.in. dot. I.F.].

Powrót na górę↑

Twórcze pisanie dla młodych panien

 • P. BRATKOWSKI: Cudzoziemiec wśród panien. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267.
 • A. ARASZKIEWICZ: Panna, czyli prowokacja. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5.
 • H. GOSK: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. „Nowe Książ.” 2000 nr 1.
 • M. MIZURO: Pójdź, kobieto, ja cię uczyć każę. „Odra” 2000 nr 5.
 • K. SZUMLEWICZ: Dobre rady panny Izabeli. „Twórczość” 2000 nr 5.

Powrót na górę↑

Madame Intuita

 • A. GALANT: Intuicja to za mało. „Kresy” 2003 nr 2/3.
 • J. JEŚWIŁŁ: Madame Intuita kocha kobietę. „Pogranicza” 2003 nr 2.
 • E. KRASKOWSKA: Madame Intuita zabiera głos. „Arkusz” 2003 nr 2.
 • A. NASIŁOWSKA: Intuita i intuicja. „Nowe Książ.” 2003 nr 4.
 • A. STANKOWSKA: Ironia i przekład. „Arkusz” 2003 nr 2, przedr. pt. Między ironią a przekładem. O „Madame Intuita” I.F. z nieustającym odniesieniem do „Pana Cogito” Z. Herberta. W tejże: Poezji nie pisze się bezkarnie. Pozn. 2007.

Powrót na górę↑

Alma

 • M. MIZURO: Jednak literatura. „FA-art” 2003 nr 3/4.
 • M. CUBER: Babskie piekło. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.
 • J. ORSKA: Sztuka okrucieństwa. „Odra” 2004 nr 7 /8.
 • I. JAWORSKA: W imię Matki i Córki i Ducha Nieświętego, czyli o heretyckiej naturze kobiety. W: „Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. Wr. 2008.

Powrót na górę↑

Kultura obrażonych

 • K. FILIPOWICZ-TOKARSKA: Feministyczne felietony I.F. „Czas Kult.” 2003 nr 4.
 • B. SŁAWIŃSKI: Pióro i trucizna. „Nowe Książ.” 2003 nr 7 /8.

Powrót na górę↑

Księga Em

 • J. KRAKOWSKA: Sztuki przeczytane. „Dialog” 2003 nr 12.
 • M. SZLACHETKA: Wieloznaczna metafora. „Twórczość” 2005 nr 10.
 • K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: I Bóg stworzył...Em. „Nowe Książ.” 2005 nr 8.

Powrót na górę↑

Magiczne oko

 • M. BOCZKOWSKA: Opowieści szeptane na ucho. „Twórczość” 2007 nr 7.
 • A. PYZIK: Podróż przez strony inności. „Lampa” 2007 nr 1.

Powrót na górę↑

Obszary odmienności

 • B. DARSKA: Walka o siebie. „Nowe Książki” 2007 nr 10.
 • A. LUDWIKOWSKA: Dramat kobiecości. „Twórczość” 2007 nr 11.
 • B. WARKOCKI: Sprawa Komornickiej. „Le Monde Diplomatique”, Wwa 2007 nr 7.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Izabela FILIPIAK
Nawigacja
Narzędzia