Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1963

Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 7 października 1963 w Warszawie; syn Tadeusza Klejnockiego i Teresy z domu Przybyłowicz, ekonomistów. W okresie, gdy uczęszczał do szkoły podstawowej, wstąpił w 1974 do ZHP. W Hufcu Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów działał z przerwami, także jako harcmistrz, do 1990. W 1975 wyjechał z rodzicami na 4 lata do Kuwejtu, gdzie uczęszczał do New English School. W 1979-83 kontynuował naukę w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Warszawie. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jako krytyk debiutował w 1985 recenzją powieści J. Szczodrowskiego Tylko słowa, opublikowaną w „Miesięczniku Literackim” (nr 10/11). Po uzyskaniu magisterium w 1988 został nauczycielem języka polskiego w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie i pracował tam do 1995, pełniąc jednocześnie przez dwa lata funkcję wicedyrektora (1992-94). W tym czasie pracował także jako wizytator szkół średnich w Kuratorium Oświaty (1990-91) i nauczyciel konsultant w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1991-92). W 1991 debiutował jako poeta, drukując sześć wierszy w kwartalniku „Ogród” (nr 2). W tymże roku ożenił się z Katarzyną Joanną Olszewską, dziennikarką (z wykształcenia etnolog i antropolog kultury oraz archeolog) i odbył z nią podróż autostopem przez Europę (Niemcy, Belgia, Francja, Anglia, Czechosłowacja). Efektem tej wyprawy – oraz kilku następnych, m.in. do Beneluxu, Francji, Austrii, Szkocji oraz Szwajcarii (1995) i Skandynawii (1997) – stały się tom esejów Zagłada ogrodu i kilka tekstów ze zbioru Piołun i inne eseje chodnikowe, a także liczne wiersze. W 1992 wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium rządu USA, aby zapoznać się z problematyką edukacyjną. Po powrocie został zatrudniony na etacie inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Teorii Lektury i Metodyki Literatury Instytutu Literatury Polskiej (ILP) UW, gdzie zajmował się metodyką nauczania i prowadził konwersatoria ze współczesnej poezji polskiej (1992-2001). Wiersze, eseje, recenzje i szkice literackie zamieszczał min. w „Miesięczniku Literackim” (1984-90), „Polityce” (od 1985), „Gazecie Wyborczej” (od 1990; tu m.in. stały cykl Między wierszami w dodatku „Gazeta o Książkach” w 1997-2002), „Odrze” (od 1990), „Kresach” (od 1992), „Nowym Państwie” (1995-2001), „Res Publice Nowej” (od 1996), „Tygodniku Powszechnym” (od 1997), „Lampie” (od 2009). W latach dziewięćdziesiątych w Programie III Polskiego Radia brał udział z Rafałem Grupińskim w audycji literackiej Barbary Marciniak „Loża szyderców”, występował też jako krytyk literacki w programach telewizyjnych, m.in. w cyklicznym programie Telewizji Polskiej o książkach pt. „Chimera”. W 1995 podjął pracę jako nauczyciel języka polskiego w prywatnym 42. Autorskim Liceum Niepublicznym w Warszawie. W 1996 wstąpił do SPP. W 1997-99 był stypendystą Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Pradze – Research Support Scheme. W 2001 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Poezja Adama Zagajewskiego. Metamorfozy. Interpretacje. Konteksty (promotor Ryszard Handke) i otrzymał stanowisko adiunkta w ILP UW. Zaczął przygotowywać podręczniki do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. W 2005-07 pełnił funkcję kierownika Zakładu Edukacji Literackiej ILP UW (przedtem Zakład Teorii Lektury i Metodyki Literatury). W 2007 wyjechał na stypendium twórcze Baltic Centre for Writers and Translators do Visby w Szwecji. W tymże roku przeniósł się do nowo powstałego Instytutu Polonistyki Stosowanej UW i do 2008 pełnił tam obowiązki zastępcy dyrektora. Równocześnie kontynuował twórczość literacką (także jako autor powieści kryminalnych). Od sierpnia 2008 na platformie internetowej Wydawnictwa Literackiego prowadził „Raptularz końca czasów” – blog krytycznoliteracki, na którym zamieszczał szkice, eseje i omówienia książek oraz komentarze do bieżących wydarzeń kulturalnych. W sierpniu 2009 rozpoczął pracę w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, a 1 lipca 2010 został jego dyrektorem. Od 2010 prowadził tam blog krytycznoliteracki Poza Regulaminem. W tym czasie publikował także wiersze, artykuły i recenzje, m.in. w „Poezji Dzisiaj” (2010, 2013-16), „Nowych Książkach” (2011), „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”. W 2011 otrzymał nagrodę z okazji Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. W 2012-15 był członkiem Społecznej Rady Kultury przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Ma dwie córki: Weronikę Dezyderię (ur. 2003) i Klementynę Wiktorię (ur. 2006). Mieszka w Zalesiu Górnym pod Warszawą.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Literatura staropolska. Wwa: TWP 1989, 59 s. Tow. Wiedzy Powsz. Zarz. Gł.
 2. Oswajanie. Wiersze. Wwa: Tow. „Ogród Ksiąg” 1993, 39 s.
 3. Miasto otwarte. [Wiersze]. Wwa: LNB 1995, 36 s. Biblioteka „Ogrodu Ksiąg”,t. 4.
 4. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. RTC 2011, plik w formacie PDF.

 5. Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986-1996). [Monografia]. [Współaut.:] J. Sosnowski. Wwa: Sic! 1996, 190 s. Stanowiska, interpretacje.
 6. Zagłada ogrodu. [Szkice literackie]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1996, 159 s.
 7. Zawartość: The London Dungeon; Seattle: terra feliks; Lyon 286; Spielgausmuseum: Muenchen, Zurich [!]; Wehikuł mistrza [U.] Eco; Tarcza Sobieskiego; Zagłada ogrodu; Holandia: zimno, zimno; Powrót do Toledo; Cztery twarze Franza Kafki; Świat bez właściwości; Pocałunek.

 8. Okruchy. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ, Zielona Sowa 1997, 43 s. Bibl. Pisma Lit.-Artyst. „Studium”,t. 1.
 9. W drodze do Delft. Piętnaście portretów. [Wiersze]. Wwa: Open 1998, 23 s. Bibl. „Kwart. Artyst.”.
 10. Krótka historia przeistoczeń. (Epigramaty). [Wołowiec:] Czarne 1999, 39 s.
 11. Mr. Hyde. [Wiersze]. Wałbrzych: Ruta 1999, 57 s.
 12. Piołun i inne eseje chodnikowe. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1999, 80 s.
 13. Zawartość: Piołun; Aquapolis; Esej chodnikowy; Dzisiaj, teraz, zawsze; Czytając [J.] Wittlina (na marginesie „Pism pośmiertnych i innych esejów”); Matnia; Widzenie na Waterloo Bridge; Zjawy nad Tybetem; Esprit totalitaire; Siedemdziesiąt koni mechanicznych; Flucht.

 14. Adam Zagajewski. [Szkic]. Red.: E. Kalinowska-Styczeń, M. Baran. [Przeł.:] K. Dedecius, L. Murawski. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 30 s.
 15. Tekst w jęz. niem. Zawiera także wybór fragm. opracowań nt. A.Z., wywiadów oraz przekł. fragm. utworów A.Z .

 16. Bronisław Maj. [Szkic]. [Przeł.] A. Kutter. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 30 s.
 17. Tekst w jęz. niem. Zawiera także wybór fragm. opracowań nt. B.M., wywiadów oraz przekł. fragm. utworów B.M.

 18. Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego. Wałbrzych: Ruta 2002, 301 s.
 19. Skrócona wersja rozprawy doktorskiej.

 20. Jak nie zostałem menelem. (Próba autobiografii antyintelektualnej). [Powieść]. Wwa: Prószyński i S-ka 2002, 168 s.
 21. Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie. [Wiersze]. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ, Zielona Sowa 2002, 34 s. Bibl. Pisma Lit.-Artyst. „Studium”,t. 41.
 22. Przylądek pozerów. Powieść antykryminalna. Wwa: Prószyński i S-ka 2005, 246 s.
 23. Skarby dni ostatecznych. Psalmy, epigramaty, lamenty, litanie. Kr.: WL 2005, 56 s.
 24. Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki. Wwa: Prószyński i S-ka 2006, 289 s.
 25. Zawiera szkice literackie z lat 2001-2006: Czym jest zaraza? [wstęp]; Cz. I. Na koniec wieku: Mętny układ? [dot. sytuacji pol. poezji wspołcz.]; Cz. II. Czas morowy: Lobbyści i felietoniści, czyli w szponach profitariatu; Ekscytujący terror wolności [dot. funkcjonowania literatury i krytyki lit. w Internecie]; Za chlebem [dot. finansowania pol. pisarzy]; Cz. III. Nędza lektury: Oda do dresu. Wokół debiutu Doroty Masłowskiej; Mozaika pośmiertna [dot. pism Z. Herberta]; Cz. IV. Pasażerowie zagubionej arki: Pasażerowie zagubionej arki [dot. najnowszej poezji pol.]; Samplujący didżeje. O nowym warszawskim lingwizmie; Odsłaniając kości. Kilka uwag o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; Nowoklasycyzm warszawski; Franciszkanizm kontra tragizm. O biegunach współczesnej poezji religijnej; Cz. V. Radość czytania: Poezja i kapitalizm. O jednym wierszu Adama Zagajewskiego; Zanim zadrży ci ręka nad klawiszem Enter... O jednym wierszu Ewy Lipskiej; Wobec nieuchronnego. O jednym wierszu Czesława Miłosza; Wiersz-trup, który gada. O jednym wierszu Jarosława Marka Rymkiewicza; Ciamkowatość życia, czyli wszędzie jest tak samo. Dwa słowa o emigracyjnej poezji Grzegorza Wróblewskiego; Agnostyk spotyka Jezusa (dzięki Dostojewskiemu). O jednym wierszu Tadeusza Różewicza list do Jerzego Sosnowskiego; Ciemno już, ciemno strasznie, ciemno w naszym mieście [dot. poezji M. Sępa-Szarzyńskiego i własnej].

 26. Południk 21. [Powieść] Kr.: WL 2008, 344 s.
 27. Victoria. Wiersze ostatnie. Wwa: Nowy Świat 2009, 76 s.
 28. Człowiek ostatniej szansy. [Powieść]. Kr.: WL 2010, 386 s.
 29. W proch. [Wiersze]. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: RTC AW 2011, 40 s., plik w formacie EPUB.
 30. Zaprzysiężony Sworn. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] A. i A. Fincham. Pozn.: Ibis 2011, 57 s.
 31. Teksty w jęz. pol. i ang.

 32. Elegia na śmierć szczegółów. Wiersze wybrane. [Opole]: K.I.T. Stow. Żywych Poetów 2012, 96 s. Ser. Poetycka "Ofic. SŻP”, t. 15.
 33. Opcje na śmierć. [Powieść]. Kr.: WL 2012, 346 s.
 34. Wyd. jako dokument elektroniczny. Kr.: WL 2012, plik w formacie EPUB i MOBI.

 35. Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko. [Współaut.:] K. Klejnocka. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2014, 221 s. Bez fikcji o.
 36. Ciemne zwierciadło. [Wiersze]. Grafika: M. Sobczyk. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 2016, 52 s.
 37. Przekłady utworów Jarosława Klejnockiego w antologiach zagranicznych: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i tłum.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – czes.: Česká a polská samizdatová literatura. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 13-14 listopadu 2002. Opava 2004, – hiszp.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i tłum.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – serb.: Moj poljski pesnički XX vek. Aantologija. [Wybór, oprac. i tłum.:] B. Rajčic. Beograd 2012, – szwedz.: [Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003, – węgier.: Varsó fölött az ég. [Red.:] L. Palfavi. Budapest 2007.

Podręczniki do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 1. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 265 s. Nowa Matura.
 2. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 271 s. Nowa Matura.
 3. Język polski. Program nauczania. Nowa matura. [Współaut.:] J. Sosnowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 51 s.
 4. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 285 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2004, wyd. 3 2005, wyd. 4 2006, wyd. 5 2007, wyd. 6 2009.
 5. Nagroda PAU w 2007 za cykl podręczników Słowa i teksty [dot. też poz. 5-7].

 6. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 283 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2004, wyd. 3 2005, wyd. 4 2006, wyd. 5 2007, wyd. 6 2009, wyd. 7 2010.
 7. Nagroda zob. poz. 4.

 8. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 3. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w domu. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2004, 272 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2005, wyd. 3 2006, wyd. 4 2009.
 9. Nagroda zob. poz. 4.

 10. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 3. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, zakres rozszerzony. Do pracy w szkole. [Współaut.:] B. Łazińska, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2004, 256 s. Nowa Matura. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2005, wyd. 3 2006, wyd. 4 2008, wyd. 5 2009.
 11. Nagroda zob. poz. 4.

Prace redakcyjne

 1. Po Wojaczku. 2, „Brulion” i Niezależni. [Wybór i red.:] J. Klejnocki. Wwa: Dom Księg. i Wydawn. Fundacji Polonia 1992, 123 s.
 2. B. Miciński, J. Stempowski: Listy. Oprac.: A. Micińska, J. Klejnocki, A. S. Kowalczyk. Wprowadzenie: H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey. Wwa: LNB 1995, 348 s.
 3. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy. Wybór i oprac.: P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1996, 198 s. Wyd. 2 popraw. i uzup. tamże: 1997, 240 s.
 4. J. Deml: Zapomniane światło. [Powieść]. Przeł. A. Czcibor-Piotrowski. [Red.: J. Klejnocki, F. Modrzejewski]. Wołowiec: Czarne 2000, 205 s.
 5. Język polski. Literatura i nauka o języku. Klasa 1. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2002, 172 s. Wyd. 2 tamże 2003.
 6. Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Klasa 2. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Szkolne PWN 2003, 246 s. Wyd. 2 tamże 2006.
 7. A. Osiecka: Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie. Wybór i przygotowanie: M. Dobromirska-Passent. Wstęp i oprac. J. Klejnocki. Wwa: Pruszyński Media 2009, T. 1 693 s., T. 2 711 s.
 8. Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości. Pod red. J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka. Wwa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza; Tow. „Więź” 2011, 223 s. Bibl. „Więzi”, t. 271.
 9. Miłosz w szkole. Szkice interpretacyjne. Pod red. J. Klejnockiego. Wwa: Wydawn. Piotra Marciszuka Stentor 2013, 206 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008.
 • Autor o sobie: Tropy nawiązań. Żywioł intertekstualizmu w poezji Jarosława Klejnockiego. Próba (niecałkowitej) dekonstrukcji. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 12 stycznia 2017]. Dostępny w Internecie: http://klejnocki.wydawnictwoliterackie.pl/archiwum/08/2014/, druk w: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015; Wyznania twórcy pokątnej powieści antykryminalnej. Próba autodekonstrukcji. „.Stud. Pragmalingwistyczne” 2014 [R.] 6.
 • Wywiady: Z ciemnego w jasne. Rozm. W. Chmielewski. „Nowe Państwo” 1999 nr 20 [dot.: Piołun i inne eseje chodnikowe]; Tam emocje też chodzą. Rozm.: M. Kasprzak, J. Mueller. „Studium” 2004 nr 2/3; Polski pisarz to dla mnie ciągle postać z Mrożka. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2010 nr 1; Autorom brakuje bezczelności. Rozm. J. Tomczuk. „Rzeczpospolita” 2012 nr 258; Kryminał z białym szkwałem w tle. Rozm. M. Barański. „Gaz. Olszt.” 2012 nr 168 [dot. m.in.: Opcje na śmierć]; Komisarz Nawrocki nie nadąża za Warszawą. Rozm. M. Dubrowska. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 45 dod. „Stołeczna” [dot.: Opcje na śmierć]; Zresetować czyjeś życie. Rozm. R. Mazurek. „Rzeczpospolita” 2016 nr 183.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • M. MARYL: Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy. „Zag. Rodz. Lit.” 2013 z. 2 [dot. też: S. Chutnik i J. Sosnowskiego].

Powrót na górę↑

Oswajanie

 • T. BENDIG: „Oto jesteś wyciosany ze świata”. (Zapiski z lektury). „Ogród” 1994 nr 2.
 • K. VARGA: Postbarokowa awangarda? „Kwart. Artyst.” 1994 nr 3.

Powrót na górę↑

Miasto otwarte

 • J. SZAKET: Vermeer szwankuje. Drzeworyt. Ok. 1995. „FA-art” 1995 nr 4.
 • A. FRANASZEK: Dziś jest poniedziałek, boli mnie. „Nowy Nurt” 1996 nr 2.
 • P. KĘPIŃSKI: Zapomnieć miasto? „Czas Kult.” 1996 nr 3.
 • P.W. LORKOWSKI: Osobiste wyznanie bezradności. „Studium” 1996 nr 2/3.
 • K. MALISZEWSKI: Znikąd, donikąd. „Sycyna” 1996 nr 6, przedr. „Pracownia” 1996 nr 17/18.
 • R. MIELHORSKI: Dusza i materia. „Prz. Artyst.-Lit.” 1996 nr 7/8.
 • K. WALC: Otwarty jak miasto. „Fraza” 1996 nr 11/12.

Powrót na górę↑

Chwilowe zawieszenie broni

 • A. BAGŁAJEWSKI: Monografia pokolenia „bruLionu”. „Odra” 1997 nr 3.
 • L. BUGAJSKI: Pokoleniowa autokreacja. „Wiad. Kult.” 1997 nr 4.
 • M. CZUBAJ: Wartownicy bez powodu. „Twórczość” 1997 nr 4.
 • M. DZIEŃ: Aneks do „Chwilowego zawieszenia broni” czyli uwagi o Arystotelesie i „Nowym turnieju pokoleń”. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 1.
 • K. ĆWIKLIŃSKI: Telegrafujcie kto Mickiewicz. „Nowe Książ.” 1997 nr 6.
 • M. HAMKAŁO: Porozumienie ponad pisarzami. „Odra” 1997 nr 3.
 • M. KISIEL: Starty i falstarty. Protezy i uniki. „Śląsk” 1997 nr 3.
 • W. RATAJCZAK: Permanentne zawieszenie broni, czyli tak zwana książka o literaturze. „Czas Kult.” 1997 nr 2.
 • R. RŻANY: Chwilowe zachwianie perspektywy. „Fraza” 1997 nr 2.
 • L. SZARUGA: Jeszcze jeden tandem dzisiaj. „Opcje” 1997 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Ucieczka od literatury. „Res Publica Nowa” 1997 nr 12 [dot. też: R. Grupiński, I. Kiec: Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej. Pozn. 1997].
 • M. URBANOWSKI: „bruLion” i kompani. „Arcana” 1997 nr 4.
 • W.WANTUCH: Wodny świat trzydziestolatków. „Arkusz” 1997 nr 7.
 • M. CYRANOWICZ: Czas „bruLionu” – „Czas Kultury”. „Teksty Drugie” 1998 nr 5.
 • M. CYRANOWICZ: Zimna krew pielęgniarzy. „Tytuł” 1998 nr 2.

Powrót na górę↑

Zagłada ogrodu

 • A. BAGŁAJEWSKI: Klasyk w ogródku działkowym. „Nowe Książ.” 1996 nr 12.
 • M. BŁAŻEJEWSKI: Chłopca z Placu Broni zapiski z nieśpiesznej podróży. „Topos” 1996 nr 4.
 • P. GIERMAŃSKI: Podróże z pocałunkiem. „Czas Kult.” 1997 nr 2.
 • A.S. KOWALCZYK: Zagłada, ale na chwilę powstrzymana. „Kresy” 1997 nr 2.
 • D. NOWACKI: W podróży i w ogrodzie. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 3.
 • J. WINIARSKI: Oswajanie przestrzeni. „Mag. Lit.” 1997 nr 1.

Powrót na górę↑

Okruchy

 • M. CYRANOWICZ: Memento mori post mortem (Jarosław Klejnocki – „Okruchy”). „Studium” 1998 nr 10.
 • A. NIEWIADOMSKI: „Chwilowy spadek formy” i „Przypływ złych przeczuć”. „Kresy” 1998 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Chwilo, trwaj. „Res Publica Nowa” 1998 nr 5.
 • K. MALISZEWSKI: K.; w okruchach. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.

Powrót na górę↑

W drodze do Delft

 • B. CHOJNACKA: Wszystkie drogi prowadzą do Delft. „Pogranicza” 1998 nr 3.
 • R. CHOJNACKI: Tao profana (o nowych tomach wierszy Jarosława Klejnockiego i Marcina Świetlickiego). „Studium” 1998 nr 13/14 [dot. też: M. Świetlicki: „Pieśń Profana”. Wołowiec 1998].
 • J. BIELSKA-KRAWCZYK: Obraz utracony. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1999 nr 4.

Powrót na górę↑

Krótka historia przeistoczeń

 • A. PIWKOWSKA: Mędrca szkiełko i oko. „Nowe Książ.” 1999 nr 7 [dot. też: Piołun i inne eseje chodnikowe].
 • G. TOMICKI: Będę mówił wprost. (Jarosław Klejnocki – „Krótka historia przeistoczeń”). „Studium” 1999 nr 3/4.
 • A. KALISZEWSKI: Klasycyzujący o’haryści? O’haryczni klasycy? „Akcent” 2000 nr 1/2 [dot. też: K. Koehler: „Na krańcu długiego pola. I inne wiersze z lat 1988-1998”. Wwa 1999].
 • P.W. LORKOWSKI: Elegia na odejście pojęć. „Topos” 2000 nr 2 [dot. też: Mr. Hyde].
 • P. GRAF: Mowa ma być prosta jak faktura VAT. „Arkusz” 2001 nr 8 [dot. też: Mr. Hyde].
 • A. KALISZEWSKI: „Nie będę mówił wprost” (epigramaty Jarosława Klejnockiego). W tegoż: Nostalgia stylu. Kr. 2007.

Powrót na górę↑

Mr. Hyde

 • Z. CHOJNOWSKI: Być prorokiem. „Nowe Książ.” 2000 nr 5.
 • P.W. LORKOWSKI: Elegia na odejście pojęć. „Topos” 2000 nr 2 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].
 • P. GRAF: Mowa ma być prosta jak faktura VAT. „Arkusz” 2001 nr 8 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].

Powrót na górę↑

Piołun i inne eseje chodnikowe

 • A. PIWKOWSKA: Mędrca szkiełko i oko. „Nowe Książ.” 1999 nr 7 [dot. też: Krótka historia przeistoczeń].
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Bez utopii?

 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama Zagajewskiego. „Teksty Drugie” 2002 nr 5 [dot. też: T. Nyczek: „Kos. O Adamie Zagajewskim”. Kr. 2002].
 • A. DZIADEK: Poezja i Utopia. „Pogranicza” 2002 nr 5.
 • M. KISIEL: Zagajewski: klasycyzm otwarty. „Nowe Książ.” 2002 nr 6.

Powrót na górę↑

Jak nie zostałem menelem

 • T. ZYGMUNT: Uroki autobiografii. „Opcje” 2002 nr 6.
 • M. CUBER: Co nam zostało z „Oulipo”? „FA-art” 2003 nr 1/2.
 • J. GIZELLA: Chłopcy z ulicy Czerskiej. „Czas Kult.” 2003 nr 4.
 • Z. KOPEĆ: Skazany na inteligenckość. „Kresy” 2003 nr 1.
 • D. NOWACKI: Na nostalgiczną nutę. „Nowe Książ.” 2003 nr 1.

Powrót na górę↑

Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie

 • J. GIZELLA: Między lirycznym wyżem a wiecznością. „Czas Kult.” 2002 nr 2, przedr. w tegoż: Pisarze i kopiści. Kr. 2003.
 • M. CISŁO: Plac Unii. „Nowe Książ.” 2002 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Hamburgery i klasycyzm. „Twórczość” 2003 nr 1.

Powrót na górę↑

Skarby dni ostatecznych

 • J. ROSZAK: Powtarzalne K. „Nowe Książ.” 2006 nr 1.

Powrót na górę↑

Literatura w czasach zarazy

 • M. LAREK: Banał jako zaraza przenoszona drogą klejnocką. „Czas Kult.” 2006 nr 10/12.
 • R. OSTASZEWSKI: Zadziorny czy subtelny? „Nowe Książ.” 2006 nr 9.
 • T. CHARNAS: Impuls do zaraźliwej krytyki (K.). „Kresy” 2007 nr 71.

Powrót na górę↑

Południk 21

 • J. TARGOŃ: Hannibal Klejnocki. „Gaz. Wybor.” dod. „Kraków” 2008 nr 93.
 • P. URBANIAK : Książeczka do poczytania. „Twórczość” 2008 nr 10.
 • E. TIERLING-ŚLEDŹ: Historia jak kryminał – kryminał z historią w tle. W tejże: Gra (z) historią. Szczec. 2013.

Powrót na górę↑

Victoria

 • D. DZIURZYŃSKI: Żyć mimo wszystko z utopią. „Wyspa” 2009 nr 3.

Powrót na górę↑

Człowiek ostatniej szansy

 • Z. MIŁOSZEWSKI: Skąd ja ich znam? „Newsweek Polska” 2010 nr 25.

Powrót na górę↑

W proch

 • P. SAMSEL: Przeciwko analgetykom. „Wyspa” 2011 nr 4.

Powrót na górę↑

Opcje na śmierć

 • Zob. Wywiady.

Powrót na górę↑

Macie swoich poetów

 • M. CYRANOWICZ: Macie swoich poetów – pstrąg. „Czas Kult.” 1996 nr 2.
 • J. DRZEWUCKI: Nie tylko klasycy i barbarzyńcy. „Śląsk” 1996 nr 6.
 • M. HAMKAŁO: W bieżącej poezji. „Czas Kult.” 1996 nr 3.
 • K. PIOTROWICZ: Amcie sowich peotów. „Akcent” 1996 nr 3.
 • P. WILCZEK: Wypisy z młodej poezji. „Nowe Książ.” 1996 nr 6.
 • M. KALANDYK: „Macie swoich poetów – sine ira et studio”. Chwilowe zawieszenie broni? „Fraza” 1997 nr 2.
 • P. SZUBARTOWICZ: Supermarket. „Wiad. Kult.” 1997 nr 29.

Powrót na górę↑

Próba miłości

 • K. KOTOWSKA: Dlaczego jest tak trudno? „Nowe Książ.” 2015 nr 5.

Powrót na górę↑

Ciemne zwierciadło

 • S. BURYŁA: Ciemne zwierciadło poezji. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Jarosław KLEJNOCKI
Nawigacja
Narzędzia