Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 9: Linia 9:
 
<div class='biogram'>
 
<div class='biogram'>
 
==BIOGRAM==
 
==BIOGRAM==
Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka, po krótkim czasie została zwolniona. W 1984-2012 prowadziła zajęcia oraz wykładała socjologię medycyny w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej (później Warszawski Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. ''Cudze problemy'', której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim ,,Życia Warszawy” pt. ,,Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. ''Literatura polska czy literatura w Polsce ''(1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę ''Noty Knoty'','' ''informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w ,,Dialogu” (1994, 1997, 2009), ,,Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku ,,Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu ''Przekornie o książkach''), poznańskim ,,Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki ''Noty Knoty''), w piśmie ,,FA-art” (1998-2000), ,,Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu ''W tenisówkach''), krakowskim kwartalniku feministycznym ,,Zadra” (od 1999), ,,Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów ''Z drugiej ręki''), ,,Krytyce Politycznej” (od 2002)'', '',,Gazecie Wyborczej” (od 2005), ,,Rzeczpospolitej” (od 2005). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego ,,Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła do Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za ,,wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy ''Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności'','' ''obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. ''Dobre Książki'', przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. ''Lepsze Książki'' i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2008 weszła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Warszawie.
+
Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka; po krótkim czasie została zwolniona. W 1984-2012 prowadziła zajęcia oraz wykładała socjologię medycyny w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej (później Warszawski Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. ''Cudze problemy'', której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim „Życia Warszawy” pt. „Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. ''Literatura polska czy literatura w Polsce ''(1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę ''Noty Knoty'',informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w „Dialogu” (1994, 1997, 2009, 2015, 2017), „Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku „Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu ''Przekornie o książkach''), poznańskim „Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki ''Noty Knoty''), w piśmie „FA-art” (1998-2000), „Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku „Gazety Wyborczej” pt. „Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu ''W tenisówkach''), krakowskim kwartalniku feministycznym „Zadra” (od 1999), „Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów ''Z drugiej ręki''), „Krytyce Politycznej” (od 2002)'', ''„Gazecie Wyborczej” (od 2005), „Rzeczpospolitej” (od 2005), „Tekstach Drugich” (2016). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego „Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła w skład Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za „wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy ''Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności'',obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. ''Dobre Książki'', przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. ''Lepsze Książki'' i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2005 została członkiem Zarządu Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego. W 2008-09 wchodziła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. W związanym z „Krytyką Polityczną” Instytucie Studiów Zaawansowanych prowadziła zajęcia, a felietony publikowała od 2013 na portalu internetowym „Dziennik Opinii”. Mieszka w Warszawie.
 
</div> <!-- biogram -->
 
</div> <!-- biogram -->
  
<div id='primary'>
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
<span id='tworczosc'></span>
+
 
 
==TWÓRCZOŚĆ==
 
==TWÓRCZOŚĆ==
 
<ol>
 
<ol>
  
<li> Tao gospodyni domowej. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.</li>
+
<li> [[#Tao gospodyni domowej|Tao gospodyni domowej]]. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.</li>
 
<p class='comment'>Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].</p>
 
<p class='comment'>Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].</p>
 
<li> [[#Tabu|Tabu]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.</li>
 
<li> [[#Tabu|Tabu]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.</li>
<p class='comment'>Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 3).</p>
+
<p class='comment'>Nominacja do Paszportu „Polityki” (łącznie z poz. 3). – Dopisek do powieści: Prawdziwe zakończenie „Tabu”. „OŚKA” 1999 nr 1 s. 32.</p>
 
<li> [[#Obciach|Obciach]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.</li>
 
<li> [[#Obciach|Obciach]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.</li>
<p class='comment'>Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 2).</p>
+
<p class='comment'>Nominacja do Paszportu „Polityki” (łącznie z poz. 2).</p>
<li> Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.</li>
+
<li> Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] K. Dunin. [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.</li>
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</p>
+
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</p>
<li> Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.</li>
+
<li> Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, K. Dunin. [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.</li>
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</p>
+
<p class='comment'>Tekst w jęz. niem. Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</p>
 
<li> [[#Karoca z dyni|Karoca z dyni]]. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.</li>
 
<li> [[#Karoca z dyni|Karoca z dyni]]. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawartość: Karoca z dyni [wstęp]; Świat Kopciuszka [dot. m.in. postaci Barbary Niechcicowej z „Nocy i dni”]; U wrót pałacu; Kopciuszek, książę DyDo i wolność [dot. obrazu literatury i kultury po 1989]; Nóżka i pantofelek [dot. m.in. powieści „Esther” S. Chwina i wierszy A. Wiedemanna]; Prawdziwa matka; Gdzie jest tata? [dot. portretów mężczyzn w prozie po r. 1989]; Zakończenie.</p>
 
<p class='comment'>Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP ''Pegaz'' w 2002.</p>
 
<p class='comment'>Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP ''Pegaz'' w 2002.</p>
<li> Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.</li>
+
<li> Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.</li>
<p class='comment'>Druk. uprzednio m.in. na łamach ,,Wysokich Obcasów”, ,,Res Publiki Nowej” i ,,Zadry”. - Zawiera felietony w działach: [[#Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”|Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”]]; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.</p>
+
<p class='comment'>Druk. uprzednio m.in. na łamach „Wysokich Obcasów”, „Res Publiki Nowej” i „Zadry”. Zawiera felietony w działach: Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy”; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.</p>
 
<li> [[#Czytając Polskę|Czytając Polskę]]. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.</li>
 
<li> [[#Czytając Polskę|Czytając Polskę]]. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.</li>
 
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.</p>
 
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.</p>
 
<p class='comment'>Rozprawa doktorska.</p>
 
<p class='comment'>Rozprawa doktorska.</p>
<p class='comment'>Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. - Cz. 2. [[#Czytając Polskę|Czytając Polskę]]: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.</p>
+
<p class='comment'>Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. Cz. 2. Czytając Polskę: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.</p>
<li> [[#[zadyma]|[zadyma]]]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.</li>
+
<li> Mary – koszmary. Scenariusz filmu krótkometrażowego. [Współaut.:] S. Sierakowski. Reż.: Y. Bartana. Polska, Izrael 2007.</li>
<p class='comment'>Druk. na łamach dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” w 2002-2006. - Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.</p>
+
<li> [[#zadyma|zadyma]]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.</li>
<li> Kochaj i rób. Współpraca: S. Sierakowski. Wwa: Wydawn. ,,Krytyki Polit.” 2011, 253 s.'' Ser. Publicystyczna''.</li>
+
<p class='comment'>Druk. na łamach dodatku „Gaz. Wybor.” pt. „Wysokie Obcasy” w 2002-2006. Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.</p>
<p class='comment'>Szkice i felietony publ. wcześniej gł. na łamach dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” w l. 2004-2010 oraz w ,,Krytyce Polit.” i dodatku ,,Dziennika” pt. ,,Europa”, a także rozmowy, które przeprowadził z K. Dunin S. Sierakowski. - Zawiera rozdziały: Kinga, skąd ty się wzięłaś?; Empatia, cierpienie i nadmiar rozkoszy; Kochaj i rób, co chcesz; Wspólnota i fiu bździu; Etyka związków poligamicznych w kapitalizmie; Pochwała eugeniki; Moralność i polityka.</p>
+
<li> [[#Kochaj i rób|Kochaj i rób]]. Współpraca: S. Sierakowski. Wwa: Wydawn. „Krytyki Polit.” 2011, 253 s.'' Ser. Publicystyczna''.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. „Krytyki Polit.” 2013, plik w formacie EPUB, MOBI, ''Seria Publicystyczna.''</p>
 +
<p class='comment'>Szkice i felietony druk. wcześniej gł. na łamach dodatku „Gaz. Wybor.” pt. „Wysokie Obcasy” w l. 2004-2010 oraz w „Krytyce Polit.” i dodatku „Dziennika” pt. „Europa”, a także rozmowy, które przeprowadził z K. Dunin S. Sierakowski. Zawiera rozdziały: Kinga, skąd ty się wzięłaś?; Empatia, cierpienie i nadmiar rozkoszy; Kochaj i rób, co chcesz; Wspólnota i fiu bździu; Etyka związków poligamicznych w kapitalizmie; Pochwała eugeniki; Moralność i polityka.</p>
 
</ol>
 
</ol>
 
===Praca redakcyjna===
 
===Praca redakcyjna===
 
<ol>
 
<ol>
<li> Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, ..., A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. ''Bibl''.'' Dyskursu Publ''.</li>
+
<li> Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, K. Dunin, A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. ''Bibl''.'' Dyskursu Publ''.</li>
<p class='comment'>Zawiera też teksty K.D.</p>
+
<p class='comment'>Zawiera też teksty K. Dunin.</p>
 
</ol>
 
</ol>
 
</div id='primary'>
 
</div id='primary'>
  
 
<div id='secondary'>
 
<div id='secondary'>
 +
 
==OPRACOWANIA (wybór)==
 
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> Ank. 2008, 2009</li>
+
<li>Ank. 2008, 2009.</li>
<li> Wywiady: W drodze do raju. Rozm. P. Najsztub. ,,Przekrój” 2010 nr 25 [dot. m.in. feminizmu]; Nasza ukochana cywilizacja śmierci. Rozmowa z K.D. i I. Karpowiczem. Rozm. D. Wodecka. ,,Gaz. Wybor.” 2013 nr 131 [dot. m.in. książki I. Karpowicza ,,ości”, w której pierwowzorem jednej z bohaterek jest K.D. ]. </li>
+
<li> Wywiady: Piski i gwizdy Marsjan. Rozm.: J. Gola, B. Warkocki. „Pro Arte” 1999 nr 11 [dot. feminizmu]; Kawa na ławę. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 219 [dot. gł. Karoca z dyni]; Nie ma równości. Rozm. K. E. Zdanowicz. „Kultura” 2002 [nr] listopad; W drodze do raju. Rozm. P. Najsztub. „Przekrój” 2010 nr 25 [dot. m.in. feminizmu]; Wolę kolację z Kaczyńskim. Rozm. R. Mazurek. „Rzeczpospolita” 2010 nr 165; Nasza ukochana cywilizacja śmierci. Rozmowa z Kingą Dunin i Ignacym Karpowiczem. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 131 [dot. m.in. książki I. Karpowicza „ości”]; Czasem trzeba zatańczyć disco polo. Rozm. R. Mazurek. „Dz. Gaz. Prawna” 2017 nr 169.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
 +
===Ogólne===
 +
 +
<ul>
 +
<li> H. DOŁĘGA-HERZOG: Językowe środki perswazji w felietonach Kingi Dunin. W: Przeszłość odległa i bliska. Pozn. 2000.</li>
 +
<li> J. GONDOWICZ: Sny Kingi Dunin. „Nowe Książ.” 2000 nr 7 [m.in. o krytyce lit. K. Dunin].</li>
 +
<li> A. TATARKIEWICZ: Liberum veto. Z czym do Europy?. „Przegląd” 2002 nr 11 [dot. cyklu felietonów „Z drugiej ręki”].</li>
 +
<li> Ż. KOPCIK: Retoryka wypowiedzi feministycznych. „Zesz. Studenckiego Ruchu Naukowego” 2003 nr 8 [dot. cyklu felietonów „W tenisówkach”].</li>
 +
<li> I. STOKFISZEWSKI: Zakładnicy zużytych symboli. „Kryt. Polit.” 2005 nr 9/10.</li>
 +
<li> D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce. (2001-2010). Katow. 2011, passim.</li>
 +
<li> D. KOZICKA: Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kr. 2012, passim.</li>
 +
<li> M. MAZUŚ: Papieżyca. „Polityka” 2014 nr 42.</li>
 +
<li> M. NARBUTT: Romans w stylu gender. „wSieci” 2014 nr 42 [dot. też I. Karpowicza].</li>
 +
<li> P. ŚLIWIŃSKI: Skandal nowej generacji. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 41 [dot. też I. Karpowicza].</li>
 +
</ul>
 +
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
 +
===Tao gospodyni domowej===
 +
 +
<ul>
 +
<li> M. MIŁKOWSKI. „Wiad. Kult.” 1996 nr 42.</li>
 +
<li> M. SZPAKOWSKA: Lesbijki nie kąsają psów. „Twórczość” 1996 nr 10.</li>
 +
<li> A. ZEMBRZUSKA: W Jejlandii. „Odra” 1997 nr 3.</li>
 +
</ul>
 +
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
 
===Tabu===
 
===Tabu===
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. ,,Res Publica Nowa” 1998 nr 11</li>
+
<li> A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. „Res Publica Nowa” 1998 nr 11.</li>
<li> H. BALTYN: ,,Na Bródnie jest nudno...” ,,Nowe Książ.” 1998 nr 11</li>
+
<li> H. BALTYN: „Na Bródnie jest nudno...” „Nowe Książ.” 1998 nr 11.</li>
<li> M. MIZIURO: Zawieszenie. ,,FA-art” 1998 nr 4</li>
+
<li> K. MASŁOŃ: Wciąż te same klocki. „Rzeczpospolita” 1998 nr 235.</li>
<li> K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. ,,Gaz. Wybor.” 1998 nr 217. </li>
+
<li> M. MIZURO: Zawieszenie. „FA-art” 1998 nr 4.</li>
 +
<li> K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.</li>
 +
<li> O. TOKARCZUK: Kilka zwykłych prawd. „Charaktery” 1998 nr 11.</li>
 +
<li> A. ARASZKIEWICZ, K. SZCZUKA: Dojrzewający podmiot kobiecy. „Tabu” – ciąg dalszy. „OŚKA” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> I. KIEŁTYK: Czy Tabu – to „tabu”. „Poradnik Bibliotekarza” 1999 nr 11.</li>
 +
<li> B. LIMANOWSKA: Tabu. Postscriptum. „OŚKA” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> T. MERTA: Powieść z happy endem. Bohaterka „Tabu” szuka moralnych wskazówek wyłącznie we własnym wnętrzu. „Życie” 1999 nr 41.</li>
 +
<li> E. NOWACKA: Na receptariuszu. „Guliwer” 1999 nr 2.</li>
 +
<li> K. ZAK: Trzęsienie sumień?. „Tygiel Kult.” 1999 nr 4/6.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
Linia 71: Linia 111:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> M. MIZIURO: Głaz w ogródku bajek. ,,FA-art” 1999 nr 4</li>
+
<li> M. NOWAK: Wykroczenia. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 295.</li>
<li> P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. ,,Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002</li>
+
<li> I. KIEŁTYK: Ob-ciach [sic!]. „Poradnik Bibliotekarza” 2000 nr 3.</li>
<li> B. TYLICKA: Targowisko względności. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 3. </li>
+
<li> M. MIZURO: Głaz w ogródku bajek. „FA-art” 1999 nr 4.</li>
 +
<li> P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. „Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002.</li>
 +
<li> B. TYLICKA: Targowisko względności. „Nowe Książ.” 2000 nr 3.</li>
 +
<li> K. SZCZUKA: „Chcę mieć mamę!”. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 14 dod. „Książki” nr 1.</li>
 +
<li> E. WINIECKA: Prawdziwa historia Czerwonego Kapturka. „Pro Arte” 2000 nr 13.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
Linia 81: Linia 125:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. ,,Nowe Książ.” 2001 nr 5</li>
+
<li> J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. „Nowe Książ.” 2001 nr 5.</li>
<li> M. KĘSIK: Mamy papieża? ,,FA-art” 2001 nr 3</li>
+
<li> I. IWASIÓW: Co nas zbawi. „Zadra” 2001 nr 1.</li>
<li> K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002</li>
+
<li> M. KĘSIK: Mamy papieża? „FA-art” 2001 nr 3.</li>
<li> J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). ,,Studium” 2002 nr 1</li>
+
<li> A. SPÓLNA: Przymierzanie pantofelków. „Mies. Prowincjonalny” 2001 nr 9/10.</li>
<li> B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. ,,Polonistyka” 2002 nr 2. </li>
+
<li> L. SZARUGA: Stan krytyczny (5). „Prz. Polit.” 2001 nr 52/53.</li>
 +
<li> K. SZCZUKA: Kopciuszek prawdę ci powie. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 6 dod. „Mag. z Książkami”.</li>
 +
<li> K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. „Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002, polem.: K. DUNIN: Dys-sens, konsens i non-sens. „FA-art” 2001 nr 4.</li>
 +
<li> J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). „Studium” 2002 nr 1.</li>
 +
<li> B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. „Polonistyka” 2002 nr 2.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
 
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
===Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”===
+
===Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy”===
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> M. CUBER: Zadyszka. ,,Odra” 2003 nr 11</li>
+
<li> M. CUBER: Zadyszka. „Odra” 2003 nr 11.</li>
<li> I. IWASIÓW: Zszywka. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 4</li>
+
<li> I. IWASIÓW: Zszywka. „Nowe Książ.” 2003 nr 4.</li>
<li> M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. ,,Pogranicza” 2003 nr 2</li>
+
<li> M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. „Pogranicza” 2003 nr 2.</li>
<li> M. MIZIURO: Felieton jest kobietą. ,,Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych]. </li>
+
<li> B. KOZAK. „Zadra” 2003 nr 4/1.</li>
 +
<li> K. SOŁODUCHA: Jatka w damskiej toalecie. „FA-art” 2003 nr 3/4 [dot. też: J. Bator: Feminizm, modernizm, psychoanaliza; A. Graff: Świat bez kobiet].</li>
 +
<li> M. MIZURO: Felieton jest kobietą. „Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
Linia 104: Linia 155:
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. ,,Res Publica Nowa” 2004 nr 4</li>
+
<li> Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. „Res Publica Nowa” 2004 nr 4.</li>
<li> P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. ,,FA- art” 2004 nr 3/4</li>
+
<li> P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. „FA- art” 2004 nr 3/4.</li>
<li> A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. ,,Nowe Książ.” 2004 nr 9</li>
+
<li> A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. „Nowe Książ.” 2004 nr 9.</li>
<li> M. PIETRZAK: Czytając D. ,,FA-art” 2004 nr 3/4</li>
+
<li> M. PIETRZAK: Czytając Dunin. „FA-art” 2004 nr 3/4.</li>
<li> A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. ,,Twórczość” 2005 nr 1</li>
+
<li> A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. „Twórczość” 2005 nr 1.</li>
<li> I. KOWALCZYK: Czytając - wraz z K.D. - Polskę. ,,Czas Kult.” 2005 nr 1</li>
+
<li> I. KOWALCZYK: Czytając wraz z Kingą Dunin – Polskę. „Czas Kult.” 2005 nr 1.</li>
<li> E. KRASKOWSKA: K.D. czyta Polskę. ,,Teksty Drugie” 2005 nr 5</li>
+
<li> E. KRASKOWSKA: Kinga Dunin czyta Polskę. „Teksty Drugie” 2005 nr 5.</li>
<li> C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? ,,Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8. </li>
+
<li> C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? „Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.</li>
 +
<li> J. ORSKA: Czytając literaturę. „Odra” 2005 nr 2.</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
 
 +
===zadyma===
 +
 
 +
<ul>
 +
<li> A. GUMKOWSKA: Kinga Dunin alias zadymiara. „Tekstualia” 2007 nr 3.</li>
 +
<li> A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: Kinga Dunin „Zadyma”. „Pro Arte” 2007 nr 24.</li>
 +
<li> K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. „Nowe Książ.” 2007 nr 7.</li>
 +
<li> B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. „Pogranicza” 2007 nr 5.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
 
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
===[zadyma]===
+
===Kochaj i rób===
  
 
<ul>
 
<ul>
<li> A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: K.D. ,,Zadyma”. ,,Pro Arte” 2007 nr 24</li>
+
<li> K. KASPRZAK. [on-line] [dostęp 3 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: [http://kuznia.art.pl/recenzje/525-kochaj-i-rob-kinga-dunin.html http://kuznia.art.pl/recenzje/525-kochaj-i-rob-kinga-dunin.html].</li>
<li> K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 7</li>
+
<li> B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. ,,Pogranicza” 2007 nr 5. </li>
+
 
</ul>
 
</ul>
  

Aktualna wersja na dzień 11:34, 20 lut 2018

ur. 1954

Pełna forma nazwiska: Dunin-Horkawicz.

Pseud.: KiD; kid.

Krytyk literacki, prozaiczka, publicystka.

Spis treści

[edytuj] BIOGRAM

Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka; po krótkim czasie została zwolniona. W 1984-2012 prowadziła zajęcia oraz wykładała socjologię medycyny w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej (później Warszawski Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. Cudze problemy, której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim „Życia Warszawy” pt. „Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. Literatura polska czy literatura w Polsce (1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę Noty Knoty,informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w „Dialogu” (1994, 1997, 2009, 2015, 2017), „Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku „Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu Przekornie o książkach), poznańskim „Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki Noty Knoty), w piśmie „FA-art” (1998-2000), „Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku „Gazety Wyborczej” pt. „Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu W tenisówkach), krakowskim kwartalniku feministycznym „Zadra” (od 1999), „Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów Z drugiej ręki), „Krytyce Politycznej” (od 2002), „Gazecie Wyborczej” (od 2005), „Rzeczpospolitej” (od 2005), „Tekstach Drugich” (2016). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego „Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła w skład Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za „wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności,obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. Dobre Książki, przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. Lepsze Książki i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2005 została członkiem Zarządu Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego. W 2008-09 wchodziła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. W związanym z „Krytyką Polityczną” Instytucie Studiów Zaawansowanych prowadziła zajęcia, a felietony publikowała od 2013 na portalu internetowym „Dziennik Opinii”. Mieszka w Warszawie.

[edytuj] TWÓRCZOŚĆ

 1. Tao gospodyni domowej. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.
 2. Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].

 3. Tabu. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.
 4. Nominacja do Paszportu „Polityki” (łącznie z poz. 3). – Dopisek do powieści: Prawdziwe zakończenie „Tabu”. „OŚKA” 1999 nr 1 s. 32.

 5. Obciach. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.
 6. Nominacja do Paszportu „Polityki” (łącznie z poz. 2).

 7. Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] K. Dunin. [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.
 8. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

 9. Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, K. Dunin. [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.
 10. Tekst w jęz. niem. – Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

 11. Karoca z dyni. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.
 12. Zawartość: Karoca z dyni [wstęp]; Świat Kopciuszka [dot. m.in. postaci Barbary Niechcicowej z „Nocy i dni”]; U wrót pałacu; Kopciuszek, książę DyDo i wolność [dot. obrazu literatury i kultury po 1989]; Nóżka i pantofelek [dot. m.in. powieści „Esther” S. Chwina i wierszy A. Wiedemanna]; Prawdziwa matka; Gdzie jest tata? [dot. portretów mężczyzn w prozie po r. 1989]; Zakończenie.

  Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP Pegaz w 2002.

 13. Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.
 14. Druk. uprzednio m.in. na łamach „Wysokich Obcasów”, „Res Publiki Nowej” i „Zadry”. – Zawiera felietony w działach: Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy”; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.

 15. Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.
 16. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.

  Rozprawa doktorska.

  Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. – Cz. 2. Czytając Polskę: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.

 17. Mary – koszmary. Scenariusz filmu krótkometrażowego. [Współaut.:] S. Sierakowski. Reż.: Y. Bartana. Polska, Izrael 2007.
 18. zadyma. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.
 19. Druk. na łamach dodatku „Gaz. Wybor.” pt. „Wysokie Obcasy” w 2002-2006. – Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.

 20. Kochaj i rób. Współpraca: S. Sierakowski. Wwa: Wydawn. „Krytyki Polit.” 2011, 253 s. Ser. Publicystyczna.
 21. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. „Krytyki Polit.” 2013, plik w formacie EPUB, MOBI, Seria Publicystyczna.

  Szkice i felietony druk. wcześniej gł. na łamach dodatku „Gaz. Wybor.” pt. „Wysokie Obcasy” w l. 2004-2010 oraz w „Krytyce Polit.” i dodatku „Dziennika” pt. „Europa”, a także rozmowy, które przeprowadził z K. Dunin S. Sierakowski. – Zawiera rozdziały: Kinga, skąd ty się wzięłaś?; Empatia, cierpienie i nadmiar rozkoszy; Kochaj i rób, co chcesz; Wspólnota i fiu bździu; Etyka związków poligamicznych w kapitalizmie; Pochwała eugeniki; Moralność i polityka.

[edytuj] Praca redakcyjna

 1. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, K. Dunin, A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. Bibl. Dyskursu Publ.
 2. Zawiera też teksty K. Dunin.

[edytuj] OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • Wywiady: Piski i gwizdy Marsjan. Rozm.: J. Gola, B. Warkocki. „Pro Arte” 1999 nr 11 [dot. feminizmu]; Kawa na ławę. Rozm. K. Bielas. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 219 [dot. gł. Karoca z dyni]; Nie ma równości. Rozm. K. E. Zdanowicz. „Kultura” 2002 [nr] listopad; W drodze do raju. Rozm. P. Najsztub. „Przekrój” 2010 nr 25 [dot. m.in. feminizmu]; Wolę kolację z Kaczyńskim. Rozm. R. Mazurek. „Rzeczpospolita” 2010 nr 165; Nasza ukochana cywilizacja śmierci. Rozmowa z Kingą Dunin i Ignacym Karpowiczem. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 131 [dot. m.in. książki I. Karpowicza „ości”]; Czasem trzeba zatańczyć disco polo. Rozm. R. Mazurek. „Dz. Gaz. Prawna” 2017 nr 169.

Powrót na górę↑

[edytuj] Ogólne

 • H. DOŁĘGA-HERZOG: Językowe środki perswazji w felietonach Kingi Dunin. W: Przeszłość odległa i bliska. Pozn. 2000.
 • J. GONDOWICZ: Sny Kingi Dunin. „Nowe Książ.” 2000 nr 7 [m.in. o krytyce lit. K. Dunin].
 • A. TATARKIEWICZ: Liberum veto. Z czym do Europy?. „Przegląd” 2002 nr 11 [dot. cyklu felietonów „Z drugiej ręki”].
 • Ż. KOPCIK: Retoryka wypowiedzi feministycznych. „Zesz. Studenckiego Ruchu Naukowego” 2003 nr 8 [dot. cyklu felietonów „W tenisówkach”].
 • I. STOKFISZEWSKI: Zakładnicy zużytych symboli. „Kryt. Polit.” 2005 nr 9/10.
 • D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce. (2001-2010). Katow. 2011, passim.
 • D. KOZICKA: Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kr. 2012, passim.
 • M. MAZUŚ: Papieżyca. „Polityka” 2014 nr 42.
 • M. NARBUTT: Romans w stylu gender. „wSieci” 2014 nr 42 [dot. też I. Karpowicza].
 • P. ŚLIWIŃSKI: Skandal nowej generacji. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 41 [dot. też I. Karpowicza].

Powrót na górę↑

[edytuj] Tao gospodyni domowej

 • M. MIŁKOWSKI. „Wiad. Kult.” 1996 nr 42.
 • M. SZPAKOWSKA: Lesbijki nie kąsają psów. „Twórczość” 1996 nr 10.
 • A. ZEMBRZUSKA: W Jejlandii. „Odra” 1997 nr 3.

Powrót na górę↑

[edytuj] Tabu

 • A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. „Res Publica Nowa” 1998 nr 11.
 • H. BALTYN: „Na Bródnie jest nudno...” „Nowe Książ.” 1998 nr 11.
 • K. MASŁOŃ: Wciąż te same klocki. „Rzeczpospolita” 1998 nr 235.
 • M. MIZURO: Zawieszenie. „FA-art” 1998 nr 4.
 • K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.
 • O. TOKARCZUK: Kilka zwykłych prawd. „Charaktery” 1998 nr 11.
 • A. ARASZKIEWICZ, K. SZCZUKA: Dojrzewający podmiot kobiecy. „Tabu” – ciąg dalszy. „OŚKA” 1999 nr 1.
 • I. KIEŁTYK: Czy Tabu – to „tabu”. „Poradnik Bibliotekarza” 1999 nr 11.
 • B. LIMANOWSKA: Tabu. Postscriptum. „OŚKA” 1999 nr 1.
 • T. MERTA: Powieść z happy endem. Bohaterka „Tabu” szuka moralnych wskazówek wyłącznie we własnym wnętrzu. „Życie” 1999 nr 41.
 • E. NOWACKA: Na receptariuszu. „Guliwer” 1999 nr 2.
 • K. ZAK: Trzęsienie sumień?. „Tygiel Kult.” 1999 nr 4/6.

Powrót na górę↑

[edytuj] Obciach

 • M. NOWAK: Wykroczenia. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 295.
 • I. KIEŁTYK: Ob-ciach [sic!]. „Poradnik Bibliotekarza” 2000 nr 3.
 • M. MIZURO: Głaz w ogródku bajek. „FA-art” 1999 nr 4.
 • P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. „Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002.
 • B. TYLICKA: Targowisko względności. „Nowe Książ.” 2000 nr 3.
 • K. SZCZUKA: „Chcę mieć mamę!”. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 14 dod. „Książki” nr 1.
 • E. WINIECKA: Prawdziwa historia Czerwonego Kapturka. „Pro Arte” 2000 nr 13.

Powrót na górę↑

[edytuj] Karoca z dyni

 • J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. „Nowe Książ.” 2001 nr 5.
 • I. IWASIÓW: Co nas zbawi. „Zadra” 2001 nr 1.
 • M. KĘSIK: Mamy papieża? „FA-art” 2001 nr 3.
 • A. SPÓLNA: Przymierzanie pantofelków. „Mies. Prowincjonalny” 2001 nr 9/10.
 • L. SZARUGA: Stan krytyczny (5). „Prz. Polit.” 2001 nr 52/53.
 • K. SZCZUKA: Kopciuszek prawdę ci powie. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 6 dod. „Mag. z Książkami”.
 • K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. „Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002, polem.: K. DUNIN: Dys-sens, konsens i non-sens. „FA-art” 2001 nr 4.
 • J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). „Studium” 2002 nr 1.
 • B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. „Polonistyka” 2002 nr 2.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

[edytuj] Czego chcecie ode mnie, „Wysokie Obcasy”

 • M. CUBER: Zadyszka. „Odra” 2003 nr 11.
 • I. IWASIÓW: Zszywka. „Nowe Książ.” 2003 nr 4.
 • M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. „Pogranicza” 2003 nr 2.
 • B. KOZAK. „Zadra” 2003 nr 4/1.
 • K. SOŁODUCHA: Jatka w damskiej toalecie. „FA-art” 2003 nr 3/4 [dot. też: J. Bator: Feminizm, modernizm, psychoanaliza; A. Graff: Świat bez kobiet].
 • M. MIZURO: Felieton jest kobietą. „Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].

Powrót na górę↑

[edytuj] Czytając Polskę

 • Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. „Res Publica Nowa” 2004 nr 4.
 • P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. „FA- art” 2004 nr 3/4.
 • A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. „Nowe Książ.” 2004 nr 9.
 • M. PIETRZAK: Czytając Dunin. „FA-art” 2004 nr 3/4.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. „Twórczość” 2005 nr 1.
 • I. KOWALCZYK: Czytając – wraz z Kingą Dunin – Polskę. „Czas Kult.” 2005 nr 1.
 • E. KRASKOWSKA: Kinga Dunin czyta Polskę. „Teksty Drugie” 2005 nr 5.
 • C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? „Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.
 • J. ORSKA: Czytając literaturę. „Odra” 2005 nr 2.

Powrót na górę↑

[edytuj] zadyma

 • A. GUMKOWSKA: Kinga Dunin alias zadymiara. „Tekstualia” 2007 nr 3.
 • A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: Kinga Dunin „Zadyma”. „Pro Arte” 2007 nr 24.
 • K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. „Nowe Książ.” 2007 nr 7.
 • B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. „Pogranicza” 2007 nr 5.

Powrót na górę↑

[edytuj] Kochaj i rób

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Kinga DUNIN
Nawigacja
Narzędzia