Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
'''DUNIN Kinga'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1954</p>
 +
<p>Pełna forma nazwiska: Dunin-Horkawicz.</p>
 +
<p>Pseud.: KiD; kid.</p>
 +
<p>Krytyk literacki, prozaiczka, publicystka.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1954'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka, po krótkim czasie została zwolniona. W 1984 zaczęła prowadzić zajęcia w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. ''Cudze problemy'', której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim ,,Życia Warszawy” pt. ,,Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. ''Literatura polska czy literatura w Polsce ''(1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę ''Noty Knoty'','' ''informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w ,,Dialogu” (1994, 1997, 2009), ,,Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku ,,Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu ''Przekornie o książkach''), poznańskim ,,Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki ''Noty Knoty''), w piśmie ,,FA-art” (1998-2000), ,,Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu ''W tenisówkach''), krakowskim kwartalniku feministycznym ,,Zadra” (od 1999), ,,Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów ''Z drugiej ręki''), ,,Krytyce Politycznej” (od 2002)'', '',,Gazecie Wyborczej” (od 2005), ,,Rzeczpospolitej” (od 2005). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego ,,Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła do Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za ,,wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy ''Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności'','' ''obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. ''Dobre Książki'', przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. ''Lepsze Książki'' i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2008 weszła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Warszawie.
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Pełna forma nazwiska: Dunin-Horkawicz.
 
  
Pseud.: KiD; kid.
+
<span id='tworczosc'></span>
 +
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Krytyk literacki, prozaiczka, publicystka.
+
<li> Tao gospodyni domowej. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> [[#Tabu|Tabu]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 3).</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> [[#Obciach|Obciach]]. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 2).</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] … [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, … [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> [[#Karoca z dyni|Karoca z dyni]]. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP ''Pegaz'' w 2002.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Druk. uprzednio m.in. na łamach ,,Wysokich Obcasów”, ,,Res Publiki Nowej” i ,,Zadry”. - Zawiera felietony w działach: [[#Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”|Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”]]; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> [[#Czytając Polskę|Czytając Polskę]]. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Rozprawa doktorska.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. - Cz. 2. [[#Czytając Polskę|Czytając Polskę]]: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
<li> [[#[zadyma]|[zadyma]]]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Druk. na łamach dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” w 2002-2006. - Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
</ol>
 +
===Praca redakcyjna===
 +
<ol>
 +
<li> Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, ..., A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. ''Bibl''.'' Dyskursu Publ''.</li>
 +
<p class='comment'>
 +
<ul>
 +
<li>Zawiera też teksty K.D.</li>
 +
</ul>
 +
</p>
 +
</ol>
  
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
  
Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka, po krótkim czasie została zwolniona. W 1984 zaczęła prowadzić zajęcia w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. ''Cudze problemy'', której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała <nowiki>m.in</nowiki>. w dodatku literackim ,,Życia Warszawy” pt. ,,Ex Libris” (1992-96); tu <nowiki>m.in</nowiki>. ogłosiła tekst pt. ''Literatura polska czy literatura w Polsce ''(1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę ''Noty Knoty'','' ''informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w ,,Dialogu” (1994, 1997, 2009), ,,Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku ,,Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu ''Przekornie o książkach''), poznańskim ,,Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki ''Noty Knoty''), w piśmie ,,FA-art” (1998-2000), ,,Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu <nowiki>m.in</nowiki>. felietony z cyklu ''W tenisówkach''), krakowskim kwartalniku feministycznym ,,Zadra” (od 1999), ,,Res Publice Nowej” (2001-2007; tu <nowiki>m.in</nowiki>. cykl felietonów ''Z drugiej ręki''), ,,Krytyce Politycznej” (od 2002)'', '',,Gazecie Wyborczej” (od 2005), ,,Rzeczpospolitej” (od 2005). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego ,,Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła do Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za ,,wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy ''Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności'','' ''obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. ''Dobre Książki'', przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. ''Lepsze Książki'' i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, <nowiki>m.in</nowiki>. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2008 weszła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Warszawie.
+
<ul>
 +
<li>Ank. 2008, 2009.</li>
 +
</ul>
  
 +
===Tabu===
 +
<ul>
 +
<li> A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. ,,Res Publica Nowa” 1998 nr 11. </li>
 +
<li> H. BALTYN: ,,Na Bródnie jest nudno...” ,,Nowe Książ.” 1998 nr 11. </li>
 +
<li> M. MIZIURO: Zawieszenie. ,,FA-art” 1998 nr 4. </li>
 +
<li> K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. ,,Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
 +
===Obciach===
 +
<ul>
 +
<li> M. MIZIURO: Głaz w ogródku bajek. ,,FA-art” 1999 nr 4. </li>
 +
<li> P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. ,,Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002. </li>
 +
<li> B. TYLICKA: Targowisko względności. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 3.</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
TWÓRCZOŚĆ
+
===Karoca z dyni===
 +
<ul>
 +
<li> J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. ,,Nowe Książ.” 2001 nr 5. </li>
 +
<li> M. KĘSIK: Mamy papieża? ,,FA-art” 2001 nr 3. </li>
 +
<li> K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002. </li>
 +
<li> J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). ,,Studium” 2002 nr 1. </li>
 +
<li> B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. ,,Polonistyka” 2002 nr 2.</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
 +
===Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”===
 +
<ul>
 +
<li> M. CUBER: Zadyszka. ,,Odra” 2003 nr 11. </li>
 +
<li> I. IWASIÓW: Zszywka. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 4. </li>
 +
<li> M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. ,,Pogranicza” 2003 nr 2. </li>
 +
<li> M. MIZIURO: Felieton jest kobietą. ,,Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
 +
===Czytając Polskę===
 +
<ul>
 +
<li> Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. ,,Res Publica Nowa” 2004 nr 4. </li>
 +
<li> P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. ,,FA- art” 2004 nr 3/4. </li>
 +
<li> A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. ,,Nowe Książ.” 2004 nr 9. </li>
 +
<li> M. PIETRZAK: Czytając D. ,,FA-art” 2004 nr 3/4. </li>
 +
<li> A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. ,,Twórczość” 2005 nr 1. </li>
 +
<li> I. KOWALCZYK: Czytając - wraz z K.D. - Polskę. ,,Czas Kult.” 2005 nr 1. </li>
 +
<li> E. KRASKOWSKA: K.D. czyta Polskę. ,,Teksty Drugie” 2005 nr 5. </li>
 +
<li> C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? ,,Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
'''1. '''T<nowiki>ao gospodyni domowej. [Szkice</nowiki>]. Wwa: Open 1996, 78 s.
+
===[zadyma]===
 +
<ul>
 +
<li> A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: K.D. ,,Zadyma”. ,,Pro Arte” 2007 nr 24. </li>
 +
<li> K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 7. </li>
 +
<li> B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. ,,Pogranicza” 2007 nr 5.</li>
 +
</ul>
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].</nowiki>
+
<div class='author'>Katarzyna Batora</div>
  
'''2. '''<nowiki>Tabu. [Powieść]. </nowiki>Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.
+
</div> <!-- all -->
 
+
Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 3).
+
 
+
'''3. '''<nowiki>Obciach. [Powieść]. </nowiki>Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.
+
 
+
Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 2).
+
 
+
'''4. '''Adam Wiedemann<nowiki>. [Szkic]. [Wstęp:] … [Przeł.:] M. </nowiki>Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.
+
 
+
Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.
+
 
+
'''5. '''<nowiki>Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, … </nowiki><nowiki>[</nowiki>Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.
+
 
+
Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.
+
 
+
'''6. '''<nowiki> Karoca z dyni. [Szkice]. </nowiki>Wwa: Sic! 2000, 170 s.
+
 
+
Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP ''Pegaz'' w 2002.
+
 
+
'''7. '''<nowiki>Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. </nowiki>Wwa: Sic! 2002, 271 s.
+
 
+
Druk. uprzednio <nowiki>m.in</nowiki>. na łamach ,,Wysokich Obcasów”, ,,Res Publiki Nowej” i  ,,Zadry”. - Zawiera felietony w działach: Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.
+
 
+
'''8. '''Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.
+
 
+
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.
+
 
+
Rozprawa doktorska.
+
 
+
Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: <nowiki>I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. - Cz. 2. Czytając Polskę: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. </nowiki>Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.
+
 
+
'''9. '''<nowiki>[z</nowiki><nowiki>adyma]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.</nowiki>
+
 
+
Druk. na łamach dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” w 2002-2006. - Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.
+
 
+
 
+
 
+
Praca  redakcyjna
+
 
+
 
+
 
+
'''1. '''Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, ..., A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. ''Bibl''.'' Dyskursu Publ''.
+
 
+
Zawiera też teksty K.D.
+
 
+
 
+
 
+
OPRACOWANIA (wybór)
+
 
+
 
+
 
+
Ank. 2008, 2009.
+
 
+
Tabu (poz. 2): A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. ,,Res Publica Nowa” 1998 nr 11. –  H. BALTYN: ,,Na Bródnie jest nudno...” ,,Nowe Książ.” 1998 nr 11. –  M. MIZIURO: Zawieszenie. ,,FA-art” 1998 nr 4. –  K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. ,,Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.
+
 
+
Obciach  (poz. 3): M. MIZIURO: Głaz w ogródku bajek. ,,FA-art” 1999 nr 4. –  P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. ,,Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002. –  B. TYLICKA: Targowisko względności. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 3.
+
 
+
Karoca z dyni  (poz. 6): J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. ,,Nowe Książ.” 2001 nr 5. –  M. KĘSIK: Mamy papieża? ,,FA-art” 2001 nr 3. –  K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002. –  J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). ,,Studium” 2002 nr 1. –  B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. ,,Polonistyka” 2002 nr 2.
+
 
+
Czego  chcecie  ode  mnie, ,,Wysokie Obcasy” (poz. 7): M. CUBER: Zadyszka. ,,Odra” 2003 nr 11. –  I. IWASIÓW: Zszywka. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 4. –  M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. ,,Pogranicza” 2003 nr 2. – <nowiki> M. MIZIURO: Felieton jest kobietą. ,,Teka” 2004  nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].</nowiki>
+
 
+
Czytając Polskę (poz. 8): Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. ,,Res Publica Nowa” 2004 nr 4. –  P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. ,,FA- art” 2004 nr 3/4. –  A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. ,,Nowe Książ.” 2004 nr 9. –  M. PIETRZAK: Czytając D. ,,FA-art” 2004 nr 3/4. –  A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. ,,Twórczość” 2005 nr 1. –  I. KOWALCZYK: Czytając - wraz z K.D. - Polskę. ,,Czas Kult.” 2005 nr 1. –  E. KRASKOWSKA: K.D. czyta Polskę. ,,Teksty Drugie” 2005 nr 5. –  C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? ,,Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.
+
 
+
<nowiki>[z</nowiki>adyma]  (poz. 9): A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: K.D. ,,Zadyma”. ,,Pro Arte” 2007 nr 24. –  K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 7. – B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. ,,Pogranicza” 2007 nr 5.
+
 
+
                                                                                                        Katarzyna Batora
+

Wersja z 21:25, 22 paź 2013

ur. 1954

Pełna forma nazwiska: Dunin-Horkawicz.

Pseud.: KiD; kid.

Krytyk literacki, prozaiczka, publicystka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka, po krótkim czasie została zwolniona. W 1984 zaczęła prowadzić zajęcia w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. Cudze problemy, której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim ,,Życia Warszawy” pt. ,,Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. Literatura polska czy literatura w Polsce (1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę Noty Knoty, informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w ,,Dialogu” (1994, 1997, 2009), ,,Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku ,,Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu Przekornie o książkach), poznańskim ,,Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki Noty Knoty), w piśmie ,,FA-art” (1998-2000), ,,Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu W tenisówkach), krakowskim kwartalniku feministycznym ,,Zadra” (od 1999), ,,Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów Z drugiej ręki), ,,Krytyce Politycznej” (od 2002), ,,Gazecie Wyborczej” (od 2005), ,,Rzeczpospolitej” (od 2005). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego ,,Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła do Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za ,,wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. Dobre Książki, przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. Lepsze Książki i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2008 weszła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Warszawie.


TWÓRCZOŚĆ

 1. Tao gospodyni domowej. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.
  • Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].

 2. Tabu. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.
  • Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 3).

 3. Obciach. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.
  • Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 2).

 4. Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] … [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.
  • Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

 5. Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, … [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.
  • Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

 6. Karoca z dyni. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.
  • Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP Pegaz w 2002.

 7. Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.
  • Druk. uprzednio m.in. na łamach ,,Wysokich Obcasów”, ,,Res Publiki Nowej” i ,,Zadry”. - Zawiera felietony w działach: Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.

 8. Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.
  • Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.

  • Rozprawa doktorska.

  • Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. - Cz. 2. Czytając Polskę: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.

 9. [[#[zadyma]|[zadyma]]]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.
  • Druk. na łamach dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” w 2002-2006. - Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.

Praca redakcyjna

 1. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, ..., A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. Bibl. Dyskursu Publ.
  • Zawiera też teksty K.D.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.

Tabu

 • A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. ,,Res Publica Nowa” 1998 nr 11.
 • H. BALTYN: ,,Na Bródnie jest nudno...” ,,Nowe Książ.” 1998 nr 11.
 • M. MIZIURO: Zawieszenie. ,,FA-art” 1998 nr 4.
 • K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. ,,Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.

Powrót na górę↑

Obciach

 • M. MIZIURO: Głaz w ogródku bajek. ,,FA-art” 1999 nr 4.
 • P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. ,,Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002.
 • B. TYLICKA: Targowisko względności. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 3.

Powrót na górę↑

Karoca z dyni

 • J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. ,,Nowe Książ.” 2001 nr 5.
 • M. KĘSIK: Mamy papieża? ,,FA-art” 2001 nr 3.
 • K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). ,,Studium” 2002 nr 1.
 • B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. ,,Polonistyka” 2002 nr 2.

Powrót na górę↑

Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”

 • M. CUBER: Zadyszka. ,,Odra” 2003 nr 11.
 • I. IWASIÓW: Zszywka. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 4.
 • M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. ,,Pogranicza” 2003 nr 2.
 • M. MIZIURO: Felieton jest kobietą. ,,Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].

Powrót na górę↑

Czytając Polskę

 • Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. ,,Res Publica Nowa” 2004 nr 4.
 • P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. ,,FA- art” 2004 nr 3/4.
 • A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. ,,Nowe Książ.” 2004 nr 9.
 • M. PIETRZAK: Czytając D. ,,FA-art” 2004 nr 3/4.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. ,,Twórczość” 2005 nr 1.
 • I. KOWALCZYK: Czytając - wraz z K.D. - Polskę. ,,Czas Kult.” 2005 nr 1.
 • E. KRASKOWSKA: K.D. czyta Polskę. ,,Teksty Drugie” 2005 nr 5.
 • C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? ,,Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.

Powrót na górę↑

[zadyma]

 • A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: K.D. ,,Zadyma”. ,,Pro Arte” 2007 nr 24.
 • K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 7.
 • B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. ,,Pogranicza” 2007 nr 5.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Kinga DUNIN
Nawigacja
Narzędzia