Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

DUNIN Kinga

ur. 1954

Pełna forma nazwiska: Dunin-Horkawicz.

Pseud.: KiD; kid.

Krytyk literacki, prozaiczka, publicystka.


Urodzona 25 kwietnia 1954 w Łodzi; córka Janusza Dunin-Horkawicza, polonisty i bibliotekoznawcy, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, i Cecylii z domu Jastrzębskiej, również polonistki i bibliotekoznawczyni. Uczyła się w szkole podstawowej w Łodzi, a następnie od 1969 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Szczanieckiej. Po zdaniu matury zaczęła w 1973 studiować socjologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; w 1977 uzyskała magisterium. Uczestniczyła w działalności opozycji demokratycznej. W 1977 podjęła współpracę z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Zajmowała się dystrybucją i sprzedażą niezależnej prasy oraz książek. Była z tego powodu represjonowana przez służby bezpieczeństwa PRL. Brała także udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS). Na początku lat osiemdziesiątych zamieszkała w Warszawie. Wyszła za mąż za Sergiusza Kowalskiego, socjologa i publicystę, działacza opozycji (rozwód 1994). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 została internowana wraz z mężem, a pięciomiesięcznego syna, Stanisława Dunin-Horkawicza, umieszczono w domu dziecka, po krótkim czasie została zwolniona. W 1984-2012 prowadziła zajęcia oraz wykładała socjologię medycyny w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej (później Warszawski Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Po 1989 związała się z ruchem feministycznym. Debiutowała w 1991 artykułami na temat dyskursu publicznego w Polsce, zamieszczonymi w książce zbiorowej pt. Cudze problemy, której była współredaktorką. Liczne eseje, recenzje, noty publikowała m.in. w dodatku literackim ,,Życia Warszawy” pt. ,,Ex Libris” (1992-96); tu m.in. ogłosiła tekst pt. Literatura polska czy literatura w Polsce (1994 nr 48), który rozpoczął dyskusje nad stanem literatury polskiej, a także prowadziła rubrykę Noty Knoty, informującą o nowościach wydawniczych (podp.: KiD, kid). Artykuły literackie i społeczne oraz recenzje i felietony drukowała nadto w ,,Dialogu” (1994, 1997, 2009, 2015), ,,Twórczości” (1994, 1998), miesięczniku ,,Twój Styl” (1995-96; tu felietony z cyklu Przekornie o książkach), poznańskim ,,Kurierze Czytelniczym. Megaron” (1997-2000; tu kontynuacja rubryki Noty Knoty), w piśmie ,,FA-art” (1998-2000), ,,Nowych Książkach” (1999-2004), dodatku ,,Gazety Wyborczej” pt. ,,Wysokie Obcasy” (1999-2011; tu m.in. felietony z cyklu W tenisówkach), krakowskim kwartalniku feministycznym ,,Zadra” (od 1999), ,,Res Publice Nowej” (2001-2007; tu m.in. cykl felietonów Z drugiej ręki), ,,Krytyce Politycznej” (od 2002), ,,Gazecie Wyborczej” (od 2005), ,,Rzeczpospolitej” (od 2005). W 2000 wchodziła w skład jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2003 została członkinią zespołu redakcyjnego ,,Krytyki Politycznej” i działaczką lewicowego środowiska, związanego z tym kwartalnikiem. W tymże roku była współzałożycielką partii Zieloni 2004 (przez pewien czas wchodziła do Sądu Koleżeńskiego). Również w 2003 otrzymała Okulary Równości przyznane przez Pełnomocniczkę Rządu RP do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn za ,,wieloletnią walkę ze szkodliwymi stereotypami”. W 2004 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Czytając Polskę. Literatura po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, obronionej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Przemysław Czapliński). Współpracowała z Telewizją Polską (TVP): w 2001-04 w programie TVP 1 prowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem rozmowy o nowościach literackich pt. Dobre Książki, przeniesione w 2005 do kanału Kultura pt. Lepsze Książki i kontynuowane do 2007 z udziałem innych krytyków, m.in. Sławomira Sierakowskiego i Cezarego Michalskiego. W 2005 została członkiem Zarządu Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego. W 2008-09 wchodziła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. W związanym z ,,Krytyką Polityczną” Instytucie Studiów Zaawansowanych prowadziła zajęcia, a felietony publikowała od 2013 na portalu internetowym ,,Dziennik Opinii”. Mieszka w Warszawie.


TWÓRCZOŚĆ


1. Tao gospodyni domowej. [Szkice]. Wwa: Open 1996, 78 s.

Zawiera m.in. felietony: Polka feministyczna [dot. m.in. M. Musierowicz]; Kogutek czy kurka? [dot. literatury pisanej przez kobiety].

2. Tabu. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1998, 245 s.

Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 3).

3. Obciach. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 1999, 242 s. Wyd. 2 tamże 2005.

Nominacja do Paszportu ,,Polityki” (łącznie z poz. 2).

4. Adam Wiedemann. [Szkic]. [Wstęp:] K. Dunin. [Przeł.:] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. Wyd. nast. tamże 2001.

Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości A. Wiedemanna oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

5. Janusz Rudnicki. [Szkic]. [Wstęp:] B. Chmiel, K. Dunin. [Przeł.:] B. Karren. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s.

Tekst w jęz. niem. - Zawiera także przekł. fragm. twórczości J. Rudnickiego oraz fragm. wypowiedzi krytyków o pisarzu.

6. Karoca z dyni. [Szkice]. Wwa: Sic! 2000, 170 s.

Nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, nagroda magazynu kult. TVP Pegaz w 2002.

7. Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy’’. [Felietony]. Wwa: Sic! 2002, 271 s.

Druk. uprzednio m.in. na łamach ,,Wysokich Obcasów”, ,,Res Publiki Nowej” i ,,Zadry”. - Zawiera felietony w działach: Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy”; Suknia i kuchnia; W jednym domku; Strażnicy świętej różnicy; Jak być równym facetem; Rodzina bez ślubu i alimentów; Brzuch i władza; Cywilizowanie wolności; Kobieta publiczna; Kultura i makulatura; Czy jestem feministką?; Marzenie.

8. Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności. Wwa: W.A.B. 2004, 302 s.

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2004, plik w formacie PDF.

Rozprawa doktorska.

Zawiera szkice: Cz.1. Zanim zaczniemy czytać: I. Czego możemy dowiedzieć się o społeczeństwie z literatury; II. Reguły i zasady mojej dowolnej interpretacji; III. Miejsce, z którego czytam. - Cz. 2. Czytając Polskę: Jak przed wojną [dot. m.in.: T. Lubkiewicz-Urbanowicz: Boża podszewka]; Pół wieku w czyśćcu; Wolność, nie-wolność, po-wolność.

9. Mary - koszmary. Scenariusz filmu krótkometrażowego. [Współaut.:] S. Sierakowski. Reż.: Y. Bartana. Polska, Izrael 2007.

10. [zadyma]. [Felietony]. Kr.: WL 2007, 223 s.

Druk. na łamach dodatku ,,Gaz. Wybor.” pt. ,,Wysokie Obcasy” w 2002-2006. - Zawiera felietony w działach: Kung-fu; Rozdoić kozła; Zrobieni na niebiesko; Kartoflania.

11. Kochaj i rób. Współpraca: S. Sierakowski. Wwa: Wydawn. ,,Krytyki Polit.” 2011, 253 s. Ser. Publicystyczna.

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wydawn. ,,Krytyki Polit.” 2013, plik w formacie EPUB, MOBI, Seria Publicystyczna.

Szkice i felietony druk. wcześniej gł. na łamach dodatku ,,Gaz. Wybor.” pt. ,,Wysokie Obcasy” w l. 2004-2010 oraz w ,,Krytyce Polit.” i dodatku ,,Dziennika” pt. ,,Europa”, a także rozmowy, które przeprowadził z K. Dunin S. Sierakowski. - Zawiera rozdziały: Kinga, skąd ty się wzięłaś?; Empatia, cierpienie i nadmiar rozkoszy; Kochaj i rób, co chcesz; Wspólnota i fiu bździu; Etyka związków poligamicznych w kapitalizmie; Pochwała eugeniki; Moralność i polityka.


Praca redakcyjna


1. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Czyżewskiego, K. Dunin, A. Piotrowskiego. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991, 270 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Akademickie i Profesjonalne 2010. Bibl. Dyskursu Publ.

Zawiera też teksty K. Dunin.


OPRACOWANIA (wybór)


Ank. 2008, 2009. – Wywiady: W drodze do raju. Rozm. P. Najsztub. ,,Przekrój” 2010 nr 25 [dot. m.in. feminizmu]; Nasza ukochana cywilizacja śmierci. Rozmowa z Kingą Dunin i Ignacym Karpowiczem. Rozm. D. Wodecka. ,,Gaz. Wybor.” 2013 nr 131 [dot. m.in. książki I. Karpowicza ,,ości”].

Ogólne: D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce. (2001-2010). Katow. 2011, passim. – D. KOZICKA: Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kr. 2012, passim.

Tabu (poz. 2): A. ARASZKIEWICZ: Strategia motyla. ,,Res Publica Nowa” 1998 nr 11. – H. BALTYN: ,,Na Bródnie jest nudno...” ,,Nowe Książ.” 1998 nr 11. – M. MIZIURO: Zawieszenie. ,,FA-art” 1998 nr 4. – K. SZCZUKA: Młodość, miłość, tabu. ,,Gaz. Wybor.” 1998 nr 217.

Obciach (poz. 3): M. MIZIURO: Głaz w ogródku bajek. ,,FA-art” 1999 nr 4. – P. CZAPLIŃSKI: Tezy prozą. ,,Polityka” 2000 nr 3, przedr. pt. Irytująca normalność w tegoż: Ruchome marginesy. Kr. 2002. – B. TYLICKA: Targowisko względności. ,,Nowe Książ.” 2000 nr 3.

Karoca z dyni (poz. 6): J. GONDOWICZ: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. ,,Nowe Książ.” 2001 nr 5. – M. KĘSIK: Mamy papieża? ,,FA-art” 2001 nr 3. – K. UNIŁOWSKI: Być Kopciuszkiem. ,,Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. rozszerz. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002. – J. MUELLER: Karoca Dunin. (Monodram wewnętrzny w trzech odsłonach). ,,Studium” 2002 nr 1. – B. WARKOCKI: Karoca z dyn(i)amitem. ,,Polonistyka” 2002 nr 2.

Czego chcecie ode mnie, ,,Wysokie Obcasy” (poz. 7): M. CUBER: Zadyszka. ,,Odra” 2003 nr 11. – I. IWASIÓW: Zszywka. ,,Nowe Książ.” 2003 nr 4. – M. KOBUS: Tenisówki kontra wysokie obcasy. ,,Pogranicza” 2003 nr 2. – M. MIZIURO: Felieton jest kobietą. ,,Teka” 2004 nr 1 [dot. też: I. Filipiak: Kultura obrażonych].

Czytając Polskę (poz. 8): Z. ŁAPIŃSKI: Czytając siebie i innych. ,,Res Publica Nowa” 2004 nr 4. – P. MACKIEWICZ: Szukając zwierciadła. ,,FA- art” 2004 nr 3/4. – A. MORAWIEC: Współczesna metapowieść o Polsce. ,,Nowe Książ.” 2004 nr 9. – M. PIETRZAK: Czytając Dunin. ,,FA-art” 2004 nr 3/4. – A. BAGŁAJEWSKI: Literatura i duch czasów. ,,Twórczość” 2005 nr 1. – I. KOWALCZYK: Czytając - wraz z Kingą Dunin - Polskę. ,,Czas Kult.” 2005 nr 1. – E. KRASKOWSKA: Kinga Dunin czyta Polskę. ,,Teksty Drugie” 2005 nr 5. – C. MICHALSKI: Czy świat może mieć dobre zakończenie? ,,Krytyka Polit.” 2005 nr 7/8.

[zadyma] (poz. 10): A. GUMKOWSKA: Kinga Dunin alias zadymiara. „Tekstualia” 2007 nr 3. – A. PODBIELSKA: Trzeba klepać dalej: Kinga Dunin ,,Zadyma”. ,,Pro Arte” 2007 nr 24. – K. TOMASIK: Zadymiara polskiego dyskursu. ,,Nowe Książ.” 2007 nr 7. – B. WARKOCKI: Trudno żyć bez ruchu. ,,Pogranicza” 2007 nr 5.

Kochaj i rób (poz. 11): K. KASPRZAK. [on line] [dostęp 3 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://kuznia.art.pl/recenzje/525-kochaj-i-rob-kinga-dunin.html.

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Kinga DUNIN
Nawigacja
Narzędzia