Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
'''MIRKOWICZ Tomasz'''
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>1953–2003</p>
 +
<p>Pseud.: Teodor M. Sieciech, Tomasz Minona.</p>
 +
<p>Tłumacz, prozaik, krytyk literacki.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''1953–2003'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
<p>Urodzony 9 lipca 1953 w Warszawie; syn Tadeusza Mirkowicza, ekonomisty, i Janiny Sosińskiej-Mirkowicz, z domu Zaniewickiej, stomatologa. W 1963–67 przebywał wraz z rodziną w Egipcie, gdzie jego ojciec pracował w kairskim przedstawicielstwie polskiej firmy handlowej; uczęszczał wówczas do Cairo American Collage. Po powrocie rodziny do Polski uczył się w 1967–71 w klasie z wykładowym językiem angielskim w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Warszawie. Po zdaniu matury wstąpił w 1971 na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; studia te przerwał po roku i w 1972 rozpoczął naukę w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Podczas studiów uczestniczył w zorganizowanym przez Klub Tłumaczy (działający przy Oddziale Warszawskim ZLP) oraz redakcję „Literatury na Świecie” Seminarium dla Młodych Tłumaczy (październik 1974–marzec 1975). W następnych latach zajął się działalnością przekładową. W 1975 zawarł związek małżeński z Julitą Wroniak, tłumaczką, z którą dokonywał także wspólnych przekładów. Debiutował w 1976 jako tłumacz prozy K. Keseya pt. ''Wycieczka'' i ''Listy z Meksyku'' na łamach „Literatury na Świecie” (nr 6); z pismem tym nawiązał następnie stałą współpracę. W 1977 uzyskał magisterium, po czym w 1979–82 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW (przygotowywał rozprawę o powieści J. Joyce’a ''Finnegans Wake''). W 1979 opublikował na łamach „Literatury na Świecie” (nr 3) recenzję antologii ''New stories ''(wyd. London 1976) pt. ''69 nowych opowiadań angielskich'', rozpoczynając pracę recenzenta prozy anglojęzycznej. Wchodził w skład Zarządu Koła Młodych Tłumaczy przy Klubie Tłumaczy Oddziału Warszawskiego ZLP. W 1981 przebywał krótko w Stanach Zjednoczonych. W 1984 pod pseudonimem Tomasz Minona wydał w obiegu niezależnym opowiadanie pt. ''Tunel''. W kwietniu 1986 wyjechał z żoną do Stanów Zjednoczonych na stypendium rządu amerykańskiego. W tym czasie na skutek prowadzonego śledztwa w sprawie Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” zatrzymano w Warszawie ukrywającego się w mieszkaniu Mirkowiczów działacza opozycyjnego Zbigniewa Bujaka. Po powrocie do kraju w sierpniu tego roku został wraz z żoną tymczasowo aresztowany. Zwolniony z aresztu we wrześniu tego roku przez kilka miesięcy kierował Redakcją Angielską w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Za tłumaczenia otrzymał m.in. nagrody „Literatury na Świecie” (1987) i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1988). W 1991 przebywał ponownie przez rok w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W latach dziewięćdziesiątych publikował m.in. w pismach „FA-art” (1993–95, 1999), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (1994), „Gazecie Wyborczej” i jej dodatku „Gazeta Magazyn” (1995, 1997). W 1998 odbył trzymiesięczny rejs statkiem do Ameryki Południowej. W tymże roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2001–03 pracował w Instytucie Anglistyki UW jako wykładowca literatury amerykańskiej, a także przygotowywał doktorat, poświęcony twórczości Harry’ego Mathewsa. Kolekcjonował obrazy i plakaty Franciszka Starowieyskiego (wkrótce po jego śmierci w 2003 zostały wystawione w Bibliotece Narodowej). Należał do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, SPP (od 1989) i Polskiego PEN Clubu. Zmarł 7 maja 2003 w Warszawie; jego prochy zostały rozsypane w różnych miejscach na świecie.</p>
 +
<p>W 2011 za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.</p>
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Pseud.: Teodor M. Sieciech, Tomasz Minona.
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
Tłumacz, prozaik, krytyk literacki.
+
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Urodzony 9 lipca 1953 w Warszawie; syn Tadeusza Mirkowicza, ekonomisty, i Janiny Sosińskiej-Mirkowicz, z domu Zaniewickiej, stomatologa. W 1963–67 przebywał wraz z rodziną w Egipcie, gdzie jego ojciec pracował w kairskim przedstawicielstwie polskiej firmy handlowej; uczęszczał wówczas do Cairo American Collage. Po powrocie rodziny do Polski uczył się w 1967–71 w klasie z wykładowym językiem angielskim w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Warszawie. Po zdaniu matury wstąpił w 1971 na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; studia te przerwał po roku i w 1972 rozpoczął naukę w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Podczas studiów uczestniczył w zorganizowanym przez Klub Tłumaczy (działający przy Oddziale Warszawskim ZLP) oraz redakcję „Literatury na Świecie” Seminarium dla Młodych Tłumaczy (październik 1974–marzec 1975). W następnych latach zajął się działalnością przekładową. W 1975 zawarł związek małżeński z Julitą Wroniak, tłumaczką, z którą dokonywał także wspólnych przekładów. Debiutował w 1976 jako tłumacz prozy K. Keseya pt. ''Wycieczka'' i ''Listy z Meksyku'' na łamach „Literatury na Świecie” (nr 6); z pismem tym nawiązał następnie stałą współpracę. W 1977 uzyskał magisterium, po czym w 1979–82 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW (przygotowywał rozprawę o powieści J. Joyce’a ''Finnegans Wake''). W 1979 opublikował na łamach „Literatury na Świecie” (nr 3) recenzję antologii ''New stories ''(wyd. London 1976) pt. ''69 nowych opowiadań angielskich'', rozpoczynając pracę recenzenta prozy anglojęzycznej. Wchodził w skład Zarządu Koła Młodych Tłumaczy przy Klubie Tłumaczy Oddziału Warszawskiego ZLP. W 1981 przebywał krótko w Stanach Zjednoczonych. W 1984 pod pseudonimem Tomasz Minona wydał w obiegu niezależnym opowiadanie pt. ''Tunel''. W kwietniu 1986 wyjechał z żoną do Stanów Zjednoczonych na stypendium rządu amerykańskiego. W tym czasie na skutek prowadzonego śledztwa w sprawie Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” zatrzymano w Warszawie ukrywającego się w mieszkaniu Mirkowiczów działacza opozycyjnego Zbigniewa Bujaka. Po powrocie do kraju w sierpniu tego roku został wraz z żoną tymczasowo aresztowany. Zwolniony z aresztu we wrześniu tego roku przez kilka miesięcy kierował Redakcją Angielską w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Za tłumaczenia otrzymał <nowiki>m.in</nowiki>. nagrody „Literatury na Świecie” (1987) i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1988). W 1991 przebywał ponownie przez rok w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W latach dziewięćdziesiątych publikował <nowiki>m.in</nowiki>. w pismach „FA-art” (1993–95, 1999), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (1994), „Gazecie Wyborczej” i jej dodatku „Gazeta Magazyn” (1995, 1997). W 1998 odbył trzymiesięczny rejs statkiem do Ameryki Południowej. W tymże roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2001–03 pracował w Instytucie Anglistyki UW jako wykładowca literatury amerykańskiej, a także przygotowywał doktorat, poświęcony twórczości Harry’ego Mathewsa. Kolekcjonował obrazy i plakaty Franciszka Starowieyskiego (wkrótce po jego śmierci w 2003 zostały wystawione w Bibliotece Narodowej). Należał do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, SPP (od 1989) i Polskiego PEN Clubu. Zmarł 7 maja 2003 w Warszawie; jego prochy zostały rozsypane w różnych miejscach na świecie.
+
<li> [[#Tunel|Tunel]]. [Opowiadanie]. Wwa: NOWA* 1984, 33 s.</li>
 +
<p class='comment'>Podp. pseud.: Tomasz Minona. – Dot. wydarzeń z grudnia 1981.</p>
 +
<li> [[#Lekcja geografii|Lekcja geografii]]. Lipogramy. Wwa: Da Capo 1996, 189 s. Wyd. nast. bez podtyt. Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2007.</li>
 +
<li> [[#Pielgrzymka do Ziemi Świętej|Pielgrzymka do Ziemi Świętej]] Egiptu. Powieść lipocefaliczna. Wwa: W.A.B. 1999, 480 s. Wyd. 2 popraw. tamże 2003.</li>
 +
<p class='comment'>Przekł. ros.: Palomničestvo v Svâtuû Zemlû Ègipetskuû. Przeł. N.O. Romanovskij. Moskva 2005.</p>
 +
</ol>
 +
===Przekłady i adaptacje===
 +
<ol>
 +
<li> J. Boyd: Ostatni statek z planety ziemia. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1979 [właśc. 1980], 189 s.</li>
 +
<li> R. Bradfort: Tak daleko do nieba. [Powieść]. Wwa: PIW 1979, 236 s. ''KIK''.'' KlubInteresującej Książ''.</li>
 +
<li> J.L. Herlihy: Nocny kowboj. [Powieść]. Wwa: KiW 1979, 218 s. Wyd. nast.: Wwa: Wiedza Powsz. 1989; Kr.: Graffiti [1992]; Wwa: Da Capo 1995.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Z. Zapasiewicz. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. Zakład Wydawnictw i Nagrań [1990], 7 kaset dźwiękowych.</p>
 +
<li> [[#K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem|K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem]]. [Powieść]. Przekł. i posł.: T. Mirkowicz. Wwa: PIW 1981, 294 s. ''Współcz''.'' Proza Światowa''. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1990. ''KIK''.'' Klub Interesującej Książ''., dodruk 1991; Wwa: Da Capo 1993. ''Klasyka Współcz''., tamże: 1994, 1995, 1996, [2000]; Wwa: Świat Książki 2000. ''Klasyka Współcz''.; Wwa: Da Capo; Albatros 2001; Wwa: Porozumienie Wyd. 2002. ''Kanon na Koniec Wieku''; Wwa: Albatros 2003. ''Pi ''—'' Albatros''; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2005. ''Literka''; tamże: 2009. ''Ser''. ''Lit''., 2015, 2017. Zob. także poz. 24.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: [Adapt.: J. Szwedowska]. Czyta Z. Zapasiewicz. Wwa: Wydawn. RTW 2000, 4 kasety dźwiękowe, wyd. nast. Wwa: Mozaika [2007]. 1 płyta CD. ''Książka Audio'';Czyta J. Peszek. Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2011, 1 płyta CD w formacie mp3.</p>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros A. Kuryłowicz, pliki w formacie PDF, EPUB, MOBI.</p>
 +
<li> H.M. Petrakis: Fale nocy i inne opowiadania. [Opowiadania]. Wwa: KiW 1982, 235 s.</li>
 +
<li> H. Mathews: Przemiany. [Powieść]. „Lit. na Świecie” 1984 nr 9 s. 3–55. Wyd. osob. Wwa: MAW 1987, 191 s. Wyd. 2 Wwa: PIW 1999. ''Współcz''.'' Proza Światowa''.</li>
 +
<p class='comment'>Nagroda za przekład „Lit. na Świecie” w 1987.</p>
 +
<li> A. Sillitoe: Gawędziarz. [Powieść]. Wwa: KiW 1987, 280 s.</li>
 +
<li> R. Condon: Honor Prizzich. [Powieść]. Wwa: KAW 1988, 239 s. Wyd. nast.: Tor.: C&T 1997, tamże 1999; wyd. 3 popraw. Pozn.: Rebis 2002.</li>
 +
<li> [[#G. Orwell: Rok 1984|G. Orwell: Rok 1984]]. [Powieść]. Wwa: PIW 1988, 218 s. ''KIK''.'' Klub InteresującejKsiąż''. Wyd. nast.: tamże: dodruk 1988; wyd. 3 1989; Wwa: Da Capo 1993, tamże: 1994. ''Klasyka Współcz''., 1995, 1996, [1997]. ''Lektura Szkolna'', 1998; Wwa: Świat Książki 1998; Wwa: Porozumienie Wyd. „Muza” 1999. ''Kanon na Koniec Wieku''; Wwa; De Agostini Polska; Altaya Polska 2001. ''Arcydzieła Lit''.'' Współcz''.; Wwa: Muza 2001. ''Galeria'', tamże 2003; Kr.: Mediasat Polska [2004].'' Kolekcja „Gaz''.'' Wybor''.''”'',19; Wwa: Warsz. Wydawn. Lit. Muza 2004, tamże: 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Brzostyński. Wwa: Propaganda [2008], 1 płyta CD w formacie mp3. ''Ser. Z Mikrofonem''; Czyta J. Radziwiłowicz. Wwa: Bellona; Agora 2014, 1 płyta CD, ''Bibl. „Gaz. Wybor.” Mistrzowie Słowa'',12.</p>
 +
<p class='comment'>Nagroda za przekład SPP za 1988.</p>
 +
<li> J. Kosiński: Malowany ptak. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1989, 250 s. Wyd. nast.: tamże 1990; Wr.: Wydawn. Wolnych Przemysłowców „Odra” 1990; Wwa: Czyt. 1992. (Dzieła zebrane). Wwa: Da Capo 1993; Wwa: Czyt. 1994; Wwa: Da Capo 1995, tamże: [1997], [1998], [2000]; Wwa: Albatros 2003. ''Pi ''—'' Albatros''; [Wwa:] Baobab 2003; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2004, tamże: 2006. ''Literka'', 2011, 2012, 2016.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Konarowski. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. Zakład Wydawnictw i Nagrań [b.d.], 12 kaset dźwiękowych.</p>
 +
<li> M. Hłasko: Killing the second dog. [Powieść]. New York: Cane Hill Press 1990, 117 s. Wyd. nast.: London: Secker&Warburg 1991; London: Minerva 1992, New York: New Vessel Press 2014.</li>
 +
<p class='comment'>Tytuł oryginału pol.: Drugie zabicie psa.</p>
 +
<li> M. Hłasko: All backs were turned. [Powieść]. New York: Cane Hill Press 1991, X [2], 122 s. Wyd. nast. New York: New Vessel Press 2014.</li>
 +
<p class='comment'>Tytuł oryginału pol.: Wszyscy byli odwróceni.</p>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument elektroniczny: New York: New Vessel Press 2014.</p>
 +
<li> R. Ludlum: Testament Matarese’a. [Powieść]. Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Mączeńska, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 500 s. Wyd. nast. Wwa: Amber 1994.</li>
 +
<li> A. MacLean: Cyrk. [Powieść]. Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 215 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 18). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.</li>
 +
<li> A. MacLean: Ostatnia granica. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1991, 286 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 4). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.</li>
 +
<li> J. Kosiński: Randka w ciemno. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1992, 314 s. Wyd. nast.: tamże: (Dzieła zebrane).1993, [1998]; Wwa: Albatros 2003. ''Pi ''—'' Albatros''; Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2005.'' Literka'', tamże: 2010, 2011.</li>
 +
<li> R. Ludlum: Dokument Matlocka. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1992, 318 s. Wyd. nast.: Wwa: Da Capo 1993; (Dzieła zebrane).Wwa: Amber 1994, tamże 2002. ''Sensacja''.</li>
 +
<li> D. Morrell: Totem. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: Da Capo 1992, 278 s.</li>
 +
<li> J. Kosiński: Pasja. [Powieść]. (Dzieła zebrane).Wwa: Da Capo 1993, 319 s. Wyd. nast.: Wwa: Albatros — A. Kuryłowicz 2004.'' Pi ''—'' Albatros'', tamże: 2007. ''Literka'', 2011.</li>
 +
<li> S. King: Dolores Claiborne. [Powieść]. Wwa: Prima 1994, 222 s. ''Bestsellery Lit''. ''Światowej''. Wyd. nast.: Wwa: Świat Książki 1995; Wwa: Albatros – A. Kuryłowicz 2004. ''Pi ''—'' Albatros'', tamże: wyd. 2 2005. ''Literka'', wyd. 3 2006. ''Literka'', wyd. 5 2008. ''Literka, ''wyd. 6 2010, wyd. 2 [!] 2014, wyd. 9 2016; Wwa: Prószyński Media; Albatros; Ringier Axel Springer Polska 2017. ''Kolekcja Mistrza Grozy'', 12.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta T. Budzisz-Krzyżanowska. Wwa: Albatros 2008, plik w formacie mp3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros 2013, pliki w formacie EPUB, MOBI.</p>
 +
<li> E. Whittemore: Szanghajski cyrk Quina. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1994, 332 s.</li>
 +
<li> R. Curtis: Cztery wesela i pogrzeb. [Powieść]. Przeł. i adapt.: T. Mirkowicz. Wwa: Prima 1995, 203 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. AiB 2003.</li>
 +
<li> Ch. Bukowski: Szmira. [Powieść]. [Wwa:] Noir Sur Blanc 1997, 142 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2002, wyd. 3 2012, wyd. 4 2014.</li>
 +
<li> D. Wasserman: Lot nad kukułczym gniazdem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: B. Zieliński, T. Mirkowicz. Wyst.: Reż.: W. Adamczyk. Bydg.: T. Pol. 1998.</li>
 +
<li> M. Bank: Poradnik wędkarsko-łowiecki dla dziewcząt. [Powieść]. [Wwa:] Noir sur Blanc 2000, 243 s.</li>
 +
<li> R. Coover: Miasto widmo. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2001, 237 s. ''Don Kichot i Sancho Pansa''.</li>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
W 2011 za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
TWÓRCZOŚĆ
 
  
<nowiki>1. Tunel. [Opowiadanie]. Wwa: NOWA* 1984, 33 s.</nowiki>
+
<ul>
 +
<li>Informacje żony, Julity Wroniak-Mirkowicz 2008; A Discussion with Julita Mirkowicz, wife of Hlasko translatot Tomasz Mirkowicz. http: //newvesselpress.com/blog/discussion-julita-mirkowitcz-wife-hlasko-translator-tomasz-mirkowicz/.</li>
 +
</ul>
  
Podp. pseud.: Tomasz Minona. – Dot. wydarzeń z grudnia 1981.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
2. Lekcja geografii. Lipogramy. Wwa: Da Capo 1996, 189 s. Wyd. nast. bez podtyt. Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2007.
+
===Ogólne===
  
3. Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu. Powieść lipocefaliczna. Wwa: W.A.B. 1999, 480 s. Wyd. 2 popraw. tamże 2003.
+
<ul>
 +
<li> J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz. (1953–2003). „Akcent” 2003 nr 1/2.</li>
 +
<li> P. SIEMION: Tomkowi Mirkowiczowi. „Lit. na Świecie” 2003 nr 7/8.</li>
 +
<li> M. KOTOWSKA-KACHEL: Tomasz Mirkowicz, tłumacz ''Roku 1984 ''George’a Orwella, i jego opowiadanie pt. ''Tunel''. W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Wwa 2015.</li>
 +
<li> J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz (1953–2003). „Akcent” 2016 nr 2.</li>
 +
</ul>
  
Przekł. ros.: Palomničestvo v Svâtuû Zemlû Ègipetskuû. Przeł. N.O. Romanovskij. Moskva 2005.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Przekłady i adaptacje
+
===Tunel===
  
<nowiki>1. J. Boyd: Ostatni statek z planety ziemia. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1979 [właśc. 1980], 189 s.</nowiki>
+
<ul>
 +
<li> [A. NASIŁOWSKA] A.N.: Ekspoeta w tunelu. „Alm. Hum.” *1984 nr 1/2.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>2. R. Bradfort: Tak daleko do nieba. [Powieść]. Wwa: PIW 1979, 236 s. </nowiki>''KIK''.'' Klub'' ''Interesującej Książ''.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>3. J.L. Herlihy: Nocny kowboj. [Powieść]. Wwa: KiW 1979, 218 s. Wyd. nast.: Wwa: Wiedza Powsz. 1989; Kr.: Graffiti [1992]; Wwa: Da Capo 1995.</nowiki>
+
===Lekcja geografii===
  
<nowiki>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Z. Zapasiewicz. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. Zakład Wydawnictw i Nagrań [1990]</nowiki>, 7 kaset dźwiękowych.
+
<ul>
 +
<li> A. JANUSZEWSKI: „Mag. Lit.” 1997 nr 3/4 — A. KACZOROWSKI: Lekcja czytania. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 31.</li>
 +
<li> T. LANGE: Postmodernizm podkopany przez lipogramy. „Twórczość” 1997 nr 8.</li>
 +
<li> W. SADKOWSKI: „Lit. na Świecie” 1997 nr 3.</li>
 +
<li> Ł. TOMCZYK: Lekcja polskiego i czegoś jeszcze… „Opcje” 1997 nr 3.</li>
 +
<li> K. UNIŁOWSKI: Retoryka i fikcja. „FA-art” 1997 nr 1.</li>
 +
<li> A. ŻAK: Okaleczony śmiech. „Tygiel Kult.” 1998 nr 11/12.</li>
 +
<li> A. BANACH: Nie każda lekcja musi być na serio. „Akcent” 1999 nr 3/4.</li>
 +
<li> D. NOWACKI: Próba żartu. W tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr. 1999.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>4. K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem. [Powieść]. Przekł. i posł.: T. Mirkowicz. Wwa: PIW 1981, 294 s. </nowiki>''Współcz''.'' Proza Światowa''. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1990. ''KIK''.'' Klub Interesującej Książ''., dodruk 1991; Wwa: Da Capo 1993. ''Klasyka Współcz''<nowiki>., tamże: 1994, 1995, 1996, [2000]; Wwa: Świat Książki 2000. </nowiki>''Klasyka Współcz''.; Wwa: Da Capo; Albatros 2001; Wwa: Porozumienie Wyd. 2002. ''Kanon na Koniec Wieku''; Wwa: Albatros 2003. ''Pi ''—'' Albatros''; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2005. ''Literka''; tamże: 2009. ''Ser''. ''Lit''., 2015, 2017. Zob. także poz. 24.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>Wyd. jako dokument dźwiękowy: [Adapt.: J. Szwedowska]. Czyta Z. Zapasiewicz. Wwa: Wydawn. RTW 2000, 4 kasety dźwiękowe, wyd. nast. Wwa: Mozaika [2007]. 1 płyta CD. </nowiki>''Książka Audio'';'' ''Czyta J. Peszek. Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2011, 1 płyta CD w formacie mp3.
+
===Pielgrzymka do Ziemi Świętej===
  
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros A. Kuryłowicz, pliki w formacie PDF, EPUB, MOBI.
+
<ul>
 +
<li> T. KOMENDANT: Bezhołowie. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 161, przedr. w tegoż: Była sobie krytyka.</li>
 +
<li> P. MAJERSKI: Alicja w krainie faraonów. „Nowe Książ.” 1999 nr 11.</li>
 +
<li> M. NOWAK: Ukryte związki. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 153.</li>
 +
<li> M. WASILEWSKI: Tomek wśród łowców głów. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5.</li>
 +
<li> A. CZACHOWSKA: Apetyt na fabułę. „Twórczość” 2000 nr 4.</li>
 +
<li> J. GONDOWICZ: Urwanie głowy. „Nowe Książ.” 2000 nr 6.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>5. H.M. Petrakis: Fale nocy i inne opowiadania. [Opowiadania]. Wwa: KiW 1982, 235 s.</nowiki>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>6. H. Mathews: Przemiany. [Powieść]. „Lit. na Świecie” 1984 nr 9 s. 3–55. Wyd. osob. Wwa: MAW 1987, 191 s. Wyd. 2 Wwa: PIW 1999. </nowiki>''Współcz''.'' Proza Światowa''.
+
===K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem===
  
Nagroda za przekład „Lit. na Świecie” w 1987.
+
<ul>
 +
<li> Lot nad kukułczym gniazdem (Przekłady i adaptacje poz. 4): M. SZEWCZUK: Equivalence and translation strategies in the Polish rendering of „One flew over the cuckoo’s nest” by Ken Kesey. „Crossroads. A Journal of English Studies” 2015 nr 1 [dostęp 31 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3048/1/Szewczuk_Crossroads_5.pdf .</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>7. A. Sillitoe: Gawędziarz. [Powieść]. Wwa: KiW 1987, 280 s.</nowiki>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<nowiki>8. R. Condon: Honor Prizzich. [Powieść]. </nowiki>Wwa: KAW 1988, 239 s. Wyd. nast.: Tor.: C&T 1997, tamże 1999; wyd. 3 popraw. Pozn.: Rebis 2002.
+
===G. Orwell: Rok 1984===
  
<nowiki>9. G. Orwell: Rok 1984. [Powieść]. Wwa: PIW 1988, 218 s. </nowiki>''KIK''.'' Klub Interesującej'' ''Książ''. Wyd. nast.: tamże: dodruk 1988; wyd. 3 1989; Wwa: Da Capo 1993, tamże: 1994. ''Klasyka Współcz''<nowiki>., 1995, 1996, [1997]. </nowiki>''Lektura Szkolna'', 1998; Wwa: Świat Książki 1998; Wwa: Porozumienie Wyd. „Muza” 1999. ''Kanon na Koniec Wieku''; Wwa; De Agostini Polska; Altaya Polska 2001. ''Arcydzieła Lit''.'' Współcz''.; Wwa: Muza 2001. ''Galeria''<nowiki>, tamże 2003; Kr.: Mediasat Polska [2004].</nowiki>'' Kolekcja „Gaz''.'' Wybor''.''”'','' ''19; Wwa: Warsz. Wydawn. Lit. Muza 2004, tamże: 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
+
<ul>
 +
<li> Rok 1984 (Przekłady i adaptacje poz. 9): K. SIDOROWICZ: Porównanie i ocena dwóch wersji tłumaczenia powieści George’a Orwella pt. „Rok 1984”. W: Tłumaczenie — rzemiosło i sztuka. Wwa 1996 [dot. przekładów J. Mieroszewskiego i T. Mirkowicza].</li>
 +
<li> E. TRUSKOLASKA-KOPEĆ: Problematyka ideologiczna w twórczości George’a Orwella i jej polskich przekładach. [Rozprawa doktorska] [on-line] [Wwa: UW 2014], 198 s. [dostęp 31 grudnia 2017]. Dostępna w Internecie: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1019/Truskolaska%20Rozprawa%20Doktorska.pdf?sequence1.</li>
 +
</ul>
  
<nowiki>Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Brzostyński. Wwa: Propaganda [2008], 1 płyta CD w formacie mp3. </nowiki>''Ser. Z Mikrofonem''; Czyta J. Radziwiłowicz. Wwa: Bellona; Agora 2014, 1 płyta CD, ''Bibl. „Gaz. Wybor.” Mistrzowie Słowa'','' ''12.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
  
Nagroda za przekład SPP za 1988.
+
<div class='author'>Maria Kotowska-Kachel</div>
  
<nowiki>10. J. Kosiński: Malowany ptak. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1989, 250 s. Wyd. nast.: tamże 1990; Wr.: Wydawn. Wolnych Przemysłowców „Odra” 1990; Wwa: Czyt. 1992. (Dzieła zebrane). Wwa: Da Capo 1993; Wwa: Czyt. 1994; Wwa: Da Capo 1995, tamże: [1997], [1998], [2000]; Wwa: Albatros 2003. </nowiki>''Pi ''—'' Albatros''<nowiki>; [Wwa:] Baobab 2003; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2004, tamże: 2006. </nowiki>''Literka'', 2011, 2012, 2016.
+
</div> <!-- all -->
 
+
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Konarowski<nowiki>. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. </nowiki><nowiki>Zakład Wydawnictw i Nagrań [b.d.], 12 kaset dźwiękowych.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>11. M. Hłasko: Killing the second dog. [</nowiki>Powieść]. New York: Cane Hill Press 1990, 117 s. Wyd. nast.: London: Secker&Warburg 1991; London: Minerva 1992, New York: New Vessel Press 2014.
+
 
+
Tytuł oryginału pol.: Drugie zabicie psa.
+
 
+
<nowiki>12. M. Hłasko: All backs were turned. [</nowiki>Powieść]. New York<nowiki>: Cane Hill Press 1991, X [2], 122 s. Wyd. nast. </nowiki>New York: New Vessel Press 2014.
+
 
+
Tytuł oryginału pol.: Wszyscy byli odwróceni.
+
 
+
Wyd. jako dokument elektroniczny: New York: New Vessel Press 2014.
+
 
+
<nowiki>13. R. Ludlum: Testament Matarese’a. [Powieść]. </nowiki>Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Mączeńska, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 500 s. Wyd. nast. Wwa: Amber 1994.
+
 
+
14. A. MacLean: Cyrk. <nowiki>[Powieść]. Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 215 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 18). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>15. A. MacLean: Ostatnia granica. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1991, 286 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 4). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>16. J. Kosiński: Randka w ciemno. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1992, 314 s. Wyd. nast.: tamże: (Dzieła zebrane).</nowiki>'' ''<nowiki>1993, [1998]; Wwa: Albatros 2003. </nowiki>''Pi ''—'' Albatros''; Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2005.'' Literka'', tamże: 2010, 2011.
+
 
+
<nowiki>17. R. Ludlum: Dokument Matlocka. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1992, 318 s. Wyd. nast.: Wwa: Da Capo 1993; (Dzieła zebrane).</nowiki>'' ''Wwa: Amber 1994, tamże 2002. ''Sensacja''.
+
 
+
<nowiki>18. D. Morrell: Totem. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: Da Capo 1992, 278 s.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>19. J. Kosiński: Pasja. [Powieść]. (Dzieła zebrane).</nowiki>'' ''Wwa: Da Capo 1993, 319 s. Wyd. nast.: Wwa: Albatros — A. Kuryłowicz 2004.'' Pi ''—'' Albatros'', tamże: 2007. ''Literka'', 2011.
+
 
+
<nowiki>20. S. King: Dolores Claiborne. [Powieść]. Wwa: Prima 1994, 222 s. </nowiki>''Bestsellery Lit''. ''Światowej''. Wyd. nast.: Wwa: Świat Książki 1995; Wwa: Albatros – A. Kuryłowicz 2004. ''Pi ''—'' Albatros'', tamże: wyd. 2 2005. ''Literka'', wyd. 3 2006. ''Literka'', wyd. 5 2008. ''Literka, ''<nowiki>wyd. 6 2010, wyd. 2 [!] </nowiki>2014, wyd. 9 2016; Wwa: Prószyński Media; Albatros; Ringier Axel Springer Polska 2017. ''Kolekcja Mistrza Grozy'', 12.
+
 
+
Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta T. Budzisz-Krzyżanowska. Wwa: Albatros 2008, plik w formacie mp3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros 2013, pliki w formacie EPUB, MOBI.
+
 
+
21. E. Whittemore: Szanghajski cyrk Quina. <nowiki>[Powieść]. Wwa: Da Capo 1994, 332 s.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>22. R. Curtis: Cztery wesela i pogrzeb. [Powieść]. Przeł. i adapt.: T. Mirkowicz. Wwa: Prima 1995, 203 s.</nowiki> Wyd. nast. Wwa: Wydawn. AiB 2003.
+
 
+
<nowiki>23. Ch. Bukowski: Szmira. [Powieść]. [Wwa:] Noir Sur Blanc 1997, 142 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2002, wyd. 3 2012, wyd. 4 2014.</nowiki>
+
 
+
<nowiki>24. D. Wasserman: Lot nad kukułczym gniazdem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: B. Zieliński, T. Mirkowicz. Wyst.: Reż.: W. Adamczyk. Bydg.: T. </nowiki>Pol. 1998.
+
 
+
25. M. Bank: Poradnik wędkarsko-łowiecki dla dziewcząt. <nowiki>[Powieść]. [Wwa:] Noir sur </nowiki>Blanc 2000, 243 s.
+
 
+
26<nowiki>. R. Coover: Miasto widmo. [Powieść]. </nowiki>Wwa: W.A.B. 2001, 237 s. ''Don Kichot i Sancho Pansa''.
+
 
+
OPRACOWANIA (wybór)
+
 
+
Informacje żony, Julity Wroniak-Mirkowicz 2008; A Discussion with Julita Mirkowicz, wife of Hlasko translatot Tomasz Mirkowicz. http: /<nowiki>/newvesselpress.com/blog/discussion-julita-mirkowitcz-wife-hlasko-translator-tomasz-mirkowicz/.</nowiki>
+
 
+
Ogólne: J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz. (1953–2003). „Akcent” 2003 nr 1/2. – P. SIEMION: Tomkowi Mirkowiczowi. „Lit. na Świecie” 2003 nr 7/8. – M. KOTOWSKA-KACHEL: Tomasz Mirkowicz, tłumacz ''Roku 1984 ''George’a Orwella, i jego opowiadanie pt. ''Tunel''. W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Wwa 2015. – J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz (1953–2003). „Akcent” 2016 nr 2.
+
 
+
Tune<nowiki>l (poz. 1): [A. NASIŁOWSKA] A.N.: Ekspoeta w tunelu. „Alm. Hum.” *1984 nr 1/2.</nowiki>
+
 
+
Lekcja geografii (poz. 2): A. JANUSZEWSKI: „Mag. Lit.” 1997 nr 3/4 — A. KACZOROWSKI: Lekcja czytania. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 31. – T. LANGE: Postmodernizm podkopany przez lipogramy. „Twórczość” 1997 nr 8. – W. SADKOWSKI: „Lit. na Świecie” 1997 nr 3. – Ł. TOMCZYK: Lekcja polskiego i czegoś jeszcze… „Opcje” 1997 nr 3. – K. UNIŁOWSKI: Retoryka i fikcja. „FA-art” 1997 nr 1. – A. ŻAK: Okaleczony śmiech. „Tygiel Kult.” 1998 nr 11/12. – A. BANACH: Nie każda lekcja musi być na serio. „Akcent” 1999 nr 3/4. – D. NOWACKI: Próba żartu. W tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr. 1999.
+
 
+
Pielgrzymka do Ziemi Świętej (poz. 3): T. KOMENDANT: Bezhołowie. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 161, przedr. w tegoż: Była sobie krytyka. – P. MAJERSKI: Alicja w krainie faraonów. „Nowe Książ.” 1999 nr 11. – M. NOWAK: Ukryte związki. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 153. – M. WASILEWSKI: Tomek wśród łowców głów. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5. – A. CZACHOWSKA: Apetyt na fabułę. „Twórczość” 2000 nr 4. – J. GONDOWICZ: Urwanie głowy. „Nowe Książ.” 2000 nr 6.
+
 
+
K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem (Przekłady i adaptacje poz. 4): M. SZEWCZUK: Equivalence and translation strategies in the Polish rendering of „One flew over the cuckoo’s nest” by Ken Kesey. „Crossroads. A Journal of English Studies” <nowiki>2015 nr 1 [dostęp 31 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3048/1/Szewczuk_Crossroads_5.pdf .</nowiki>
+
 
+
G. Orwell: Rok 198<nowiki>4 (Przekłady i adaptacje poz. 9): K. SIDOROWICZ: Porównanie i ocena dwóch wersji tłumaczenia powieści George’a Orwella pt. „Rok 1984”. W: Tłumaczenie — rzemiosło i sztuka. Wwa 1996 [dot. przekładów J. Mieroszewskiego i T. Mirkowicza]. – E. TRUSKOLASKA-KOPEĆ: Problematyka ideologiczna w twórczości George’a Orwella i jej polskich przekładach. [Rozprawa doktorska] [on-line] [Wwa: UW 2014], 198 s. </nowiki><nowiki>[dostęp 31 grudnia 2017]. Dostępna w Internecie: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1019/Truskolaska%20Rozprawa%20Doktorska.pdf?sequence=1.</nowiki>
+
 
+
<div align="right">'''Maria Kotowska-Kachel'''</div>
+

Wersja z 16:34, 28 lut 2018

1953–2003

Pseud.: Teodor M. Sieciech, Tomasz Minona.

Tłumacz, prozaik, krytyk literacki.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 9 lipca 1953 w Warszawie; syn Tadeusza Mirkowicza, ekonomisty, i Janiny Sosińskiej-Mirkowicz, z domu Zaniewickiej, stomatologa. W 1963–67 przebywał wraz z rodziną w Egipcie, gdzie jego ojciec pracował w kairskim przedstawicielstwie polskiej firmy handlowej; uczęszczał wówczas do Cairo American Collage. Po powrocie rodziny do Polski uczył się w 1967–71 w klasie z wykładowym językiem angielskim w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Warszawie. Po zdaniu matury wstąpił w 1971 na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; studia te przerwał po roku i w 1972 rozpoczął naukę w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Podczas studiów uczestniczył w zorganizowanym przez Klub Tłumaczy (działający przy Oddziale Warszawskim ZLP) oraz redakcję „Literatury na Świecie” Seminarium dla Młodych Tłumaczy (październik 1974–marzec 1975). W następnych latach zajął się działalnością przekładową. W 1975 zawarł związek małżeński z Julitą Wroniak, tłumaczką, z którą dokonywał także wspólnych przekładów. Debiutował w 1976 jako tłumacz prozy K. Keseya pt. Wycieczka i Listy z Meksyku na łamach „Literatury na Świecie” (nr 6); z pismem tym nawiązał następnie stałą współpracę. W 1977 uzyskał magisterium, po czym w 1979–82 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW (przygotowywał rozprawę o powieści J. Joyce’a Finnegans Wake). W 1979 opublikował na łamach „Literatury na Świecie” (nr 3) recenzję antologii New stories (wyd. London 1976) pt. 69 nowych opowiadań angielskich, rozpoczynając pracę recenzenta prozy anglojęzycznej. Wchodził w skład Zarządu Koła Młodych Tłumaczy przy Klubie Tłumaczy Oddziału Warszawskiego ZLP. W 1981 przebywał krótko w Stanach Zjednoczonych. W 1984 pod pseudonimem Tomasz Minona wydał w obiegu niezależnym opowiadanie pt. Tunel. W kwietniu 1986 wyjechał z żoną do Stanów Zjednoczonych na stypendium rządu amerykańskiego. W tym czasie na skutek prowadzonego śledztwa w sprawie Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” zatrzymano w Warszawie ukrywającego się w mieszkaniu Mirkowiczów działacza opozycyjnego Zbigniewa Bujaka. Po powrocie do kraju w sierpniu tego roku został wraz z żoną tymczasowo aresztowany. Zwolniony z aresztu we wrześniu tego roku przez kilka miesięcy kierował Redakcją Angielską w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Za tłumaczenia otrzymał m.in. nagrody „Literatury na Świecie” (1987) i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1988). W 1991 przebywał ponownie przez rok w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W latach dziewięćdziesiątych publikował m.in. w pismach „FA-art” (1993–95, 1999), dodatku do „Życia Warszawy” „Ex Libris” (1994), „Gazecie Wyborczej” i jej dodatku „Gazeta Magazyn” (1995, 1997). W 1998 odbył trzymiesięczny rejs statkiem do Ameryki Południowej. W tymże roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2001–03 pracował w Instytucie Anglistyki UW jako wykładowca literatury amerykańskiej, a także przygotowywał doktorat, poświęcony twórczości Harry’ego Mathewsa. Kolekcjonował obrazy i plakaty Franciszka Starowieyskiego (wkrótce po jego śmierci w 2003 zostały wystawione w Bibliotece Narodowej). Należał do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, SPP (od 1989) i Polskiego PEN Clubu. Zmarł 7 maja 2003 w Warszawie; jego prochy zostały rozsypane w różnych miejscach na świecie.

W 2011 za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Tunel. [Opowiadanie]. Wwa: NOWA* 1984, 33 s.
 2. Podp. pseud.: Tomasz Minona. – Dot. wydarzeń z grudnia 1981.

 3. Lekcja geografii. Lipogramy. Wwa: Da Capo 1996, 189 s. Wyd. nast. bez podtyt. Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2007.
 4. Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu. Powieść lipocefaliczna. Wwa: W.A.B. 1999, 480 s. Wyd. 2 popraw. tamże 2003.
 5. Przekł. ros.: Palomničestvo v Svâtuû Zemlû Ègipetskuû. Przeł. N.O. Romanovskij. Moskva 2005.

Przekłady i adaptacje

 1. J. Boyd: Ostatni statek z planety ziemia. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1979 [właśc. 1980], 189 s.
 2. R. Bradfort: Tak daleko do nieba. [Powieść]. Wwa: PIW 1979, 236 s. KIK. KlubInteresującej Książ.
 3. J.L. Herlihy: Nocny kowboj. [Powieść]. Wwa: KiW 1979, 218 s. Wyd. nast.: Wwa: Wiedza Powsz. 1989; Kr.: Graffiti [1992]; Wwa: Da Capo 1995.
 4. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta Z. Zapasiewicz. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. Zakład Wydawnictw i Nagrań [1990], 7 kaset dźwiękowych.

 5. K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem. [Powieść]. Przekł. i posł.: T. Mirkowicz. Wwa: PIW 1981, 294 s. Współcz. Proza Światowa. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1990. KIK. Klub Interesującej Książ., dodruk 1991; Wwa: Da Capo 1993. Klasyka Współcz., tamże: 1994, 1995, 1996, [2000]; Wwa: Świat Książki 2000. Klasyka Współcz.; Wwa: Da Capo; Albatros 2001; Wwa: Porozumienie Wyd. 2002. Kanon na Koniec Wieku; Wwa: Albatros 2003. Pi Albatros; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2005. Literka; tamże: 2009. Ser. Lit., 2015, 2017. Zob. także poz. 24.
 6. Wyd. jako dokument dźwiękowy: [Adapt.: J. Szwedowska]. Czyta Z. Zapasiewicz. Wwa: Wydawn. RTW 2000, 4 kasety dźwiękowe, wyd. nast. Wwa: Mozaika [2007]. 1 płyta CD. Książka Audio;Czyta J. Peszek. Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2011, 1 płyta CD w formacie mp3.

  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros A. Kuryłowicz, pliki w formacie PDF, EPUB, MOBI.

 7. H.M. Petrakis: Fale nocy i inne opowiadania. [Opowiadania]. Wwa: KiW 1982, 235 s.
 8. H. Mathews: Przemiany. [Powieść]. „Lit. na Świecie” 1984 nr 9 s. 3–55. Wyd. osob. Wwa: MAW 1987, 191 s. Wyd. 2 Wwa: PIW 1999. Współcz. Proza Światowa.
 9. Nagroda za przekład „Lit. na Świecie” w 1987.

 10. A. Sillitoe: Gawędziarz. [Powieść]. Wwa: KiW 1987, 280 s.
 11. R. Condon: Honor Prizzich. [Powieść]. Wwa: KAW 1988, 239 s. Wyd. nast.: Tor.: C&T 1997, tamże 1999; wyd. 3 popraw. Pozn.: Rebis 2002.
 12. G. Orwell: Rok 1984. [Powieść]. Wwa: PIW 1988, 218 s. KIK. Klub InteresującejKsiąż. Wyd. nast.: tamże: dodruk 1988; wyd. 3 1989; Wwa: Da Capo 1993, tamże: 1994. Klasyka Współcz., 1995, 1996, [1997]. Lektura Szkolna, 1998; Wwa: Świat Książki 1998; Wwa: Porozumienie Wyd. „Muza” 1999. Kanon na Koniec Wieku; Wwa; De Agostini Polska; Altaya Polska 2001. Arcydzieła Lit. Współcz.; Wwa: Muza 2001. Galeria, tamże 2003; Kr.: Mediasat Polska [2004]. Kolekcja „Gaz. Wybor.,19; Wwa: Warsz. Wydawn. Lit. Muza 2004, tamże: 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 13. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Brzostyński. Wwa: Propaganda [2008], 1 płyta CD w formacie mp3. Ser. Z Mikrofonem; Czyta J. Radziwiłowicz. Wwa: Bellona; Agora 2014, 1 płyta CD, Bibl. „Gaz. Wybor.” Mistrzowie Słowa,12.

  Nagroda za przekład SPP za 1988.

 14. J. Kosiński: Malowany ptak. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1989, 250 s. Wyd. nast.: tamże 1990; Wr.: Wydawn. Wolnych Przemysłowców „Odra” 1990; Wwa: Czyt. 1992. (Dzieła zebrane). Wwa: Da Capo 1993; Wwa: Czyt. 1994; Wwa: Da Capo 1995, tamże: [1997], [1998], [2000]; Wwa: Albatros 2003. Pi Albatros; [Wwa:] Baobab 2003; Wwa: Albatros A. Kuryłowicz 2004, tamże: 2006. Literka, 2011, 2012, 2016.
 15. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Konarowski. [Wwa:] Pol. Związek Niewidomych. Zakład Wydawnictw i Nagrań [b.d.], 12 kaset dźwiękowych.

 16. M. Hłasko: Killing the second dog. [Powieść]. New York: Cane Hill Press 1990, 117 s. Wyd. nast.: London: Secker&Warburg 1991; London: Minerva 1992, New York: New Vessel Press 2014.
 17. Tytuł oryginału pol.: Drugie zabicie psa.

 18. M. Hłasko: All backs were turned. [Powieść]. New York: Cane Hill Press 1991, X [2], 122 s. Wyd. nast. New York: New Vessel Press 2014.
 19. Tytuł oryginału pol.: Wszyscy byli odwróceni.

  Wyd. jako dokument elektroniczny: New York: New Vessel Press 2014.

 20. R. Ludlum: Testament Matarese’a. [Powieść]. Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Mączeńska, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 500 s. Wyd. nast. Wwa: Amber 1994.
 21. A. MacLean: Cyrk. [Powieść]. Przeł.: J. Mirkowicz, T. Mirkowicz, B. Kuczborska. Wwa: GiG 1991, 215 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 18). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.
 22. A. MacLean: Ostatnia granica. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1991, 286 s. Wyd. nast.: (Utwory zebrane, 4). Wwa: Interart 1994; Wwa: Da Capo 1999.
 23. J. Kosiński: Randka w ciemno. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1992, 314 s. Wyd. nast.: tamże: (Dzieła zebrane).1993, [1998]; Wwa: Albatros 2003. Pi Albatros; Wwa: Wydawn. Albatros A. Kuryłowicz 2005. Literka, tamże: 2010, 2011.
 24. R. Ludlum: Dokument Matlocka. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: GiG 1992, 318 s. Wyd. nast.: Wwa: Da Capo 1993; (Dzieła zebrane).Wwa: Amber 1994, tamże 2002. Sensacja.
 25. D. Morrell: Totem. [Powieść]. Przeł.: B. Kuczborska, J. Mirkowicz, T. Mirkowicz. Wwa: Da Capo 1992, 278 s.
 26. J. Kosiński: Pasja. [Powieść]. (Dzieła zebrane).Wwa: Da Capo 1993, 319 s. Wyd. nast.: Wwa: Albatros — A. Kuryłowicz 2004. Pi Albatros, tamże: 2007. Literka, 2011.
 27. S. King: Dolores Claiborne. [Powieść]. Wwa: Prima 1994, 222 s. Bestsellery Lit. Światowej. Wyd. nast.: Wwa: Świat Książki 1995; Wwa: Albatros – A. Kuryłowicz 2004. Pi Albatros, tamże: wyd. 2 2005. Literka, wyd. 3 2006. Literka, wyd. 5 2008. Literka, wyd. 6 2010, wyd. 2 [!] 2014, wyd. 9 2016; Wwa: Prószyński Media; Albatros; Ringier Axel Springer Polska 2017. Kolekcja Mistrza Grozy, 12.
 28. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta T. Budzisz-Krzyżanowska. Wwa: Albatros 2008, plik w formacie mp3. – Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Albatros 2013, pliki w formacie EPUB, MOBI.

 29. E. Whittemore: Szanghajski cyrk Quina. [Powieść]. Wwa: Da Capo 1994, 332 s.
 30. R. Curtis: Cztery wesela i pogrzeb. [Powieść]. Przeł. i adapt.: T. Mirkowicz. Wwa: Prima 1995, 203 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. AiB 2003.
 31. Ch. Bukowski: Szmira. [Powieść]. [Wwa:] Noir Sur Blanc 1997, 142 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2002, wyd. 3 2012, wyd. 4 2014.
 32. D. Wasserman: Lot nad kukułczym gniazdem. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: B. Zieliński, T. Mirkowicz. Wyst.: Reż.: W. Adamczyk. Bydg.: T. Pol. 1998.
 33. M. Bank: Poradnik wędkarsko-łowiecki dla dziewcząt. [Powieść]. [Wwa:] Noir sur Blanc 2000, 243 s.
 34. R. Coover: Miasto widmo. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2001, 237 s. Don Kichot i Sancho Pansa.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Informacje żony, Julity Wroniak-Mirkowicz 2008; A Discussion with Julita Mirkowicz, wife of Hlasko translatot Tomasz Mirkowicz. http: //newvesselpress.com/blog/discussion-julita-mirkowitcz-wife-hlasko-translator-tomasz-mirkowicz/.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz. (1953–2003). „Akcent” 2003 nr 1/2.
 • P. SIEMION: Tomkowi Mirkowiczowi. „Lit. na Świecie” 2003 nr 7/8.
 • M. KOTOWSKA-KACHEL: Tomasz Mirkowicz, tłumacz Roku 1984 George’a Orwella, i jego opowiadanie pt. Tunel. W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Wwa 2015.
 • J. KUTNIK: Tomasz Mirkowicz (1953–2003). „Akcent” 2016 nr 2.

Powrót na górę↑

Tunel

 • [A. NASIŁOWSKA] A.N.: Ekspoeta w tunelu. „Alm. Hum.” *1984 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Lekcja geografii

 • A. JANUSZEWSKI: „Mag. Lit.” 1997 nr 3/4 — A. KACZOROWSKI: Lekcja czytania. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 31.
 • T. LANGE: Postmodernizm podkopany przez lipogramy. „Twórczość” 1997 nr 8.
 • W. SADKOWSKI: „Lit. na Świecie” 1997 nr 3.
 • Ł. TOMCZYK: Lekcja polskiego i czegoś jeszcze… „Opcje” 1997 nr 3.
 • K. UNIŁOWSKI: Retoryka i fikcja. „FA-art” 1997 nr 1.
 • A. ŻAK: Okaleczony śmiech. „Tygiel Kult.” 1998 nr 11/12.
 • A. BANACH: Nie każda lekcja musi być na serio. „Akcent” 1999 nr 3/4.
 • D. NOWACKI: Próba żartu. W tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kr. 1999.

Powrót na górę↑

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 • T. KOMENDANT: Bezhołowie. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 161, przedr. w tegoż: Była sobie krytyka.
 • P. MAJERSKI: Alicja w krainie faraonów. „Nowe Książ.” 1999 nr 11.
 • M. NOWAK: Ukryte związki. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 153.
 • M. WASILEWSKI: Tomek wśród łowców głów. „Czas Kult.” 1999 nr 4/5.
 • A. CZACHOWSKA: Apetyt na fabułę. „Twórczość” 2000 nr 4.
 • J. GONDOWICZ: Urwanie głowy. „Nowe Książ.” 2000 nr 6.

Powrót na górę↑

K. Kesey: Lot nad kukułczym gniazdem

Powrót na górę↑

G. Orwell: Rok 1984

 • Rok 1984 (Przekłady i adaptacje poz. 9): K. SIDOROWICZ: Porównanie i ocena dwóch wersji tłumaczenia powieści George’a Orwella pt. „Rok 1984”. W: Tłumaczenie — rzemiosło i sztuka. Wwa 1996 [dot. przekładów J. Mieroszewskiego i T. Mirkowicza].
 • E. TRUSKOLASKA-KOPEĆ: Problematyka ideologiczna w twórczości George’a Orwella i jej polskich przekładach. [Rozprawa doktorska] [on-line] [Wwa: UW 2014], 198 s. [dostęp 31 grudnia 2017]. Dostępna w Internecie: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1019/Truskolaska%20Rozprawa%20Doktorska.pdf?sequence1.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Tomasz MIRKOWICZ
Nawigacja
Narzędzia