Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
= RÓŻYCKI Tomasz =
+
<div id="shortDescription">
 +
<p>ur. 1970</p>
 +
<p>Poeta, tłumacz.</p>
 +
</div id='shortDescription'>
  
'''ur. 1970'''
+
<div class='all'>
 +
<div class='biogram'>
 +
==BIOGRAM==
 +
<p>Urodzony 29 maja 1970 w Opolu w rodzinie przesiedlonej ze Lwowa; syn Józefa Różyckiego, ślusarza, i Teresy z domu Pic, technika chemika. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Już jako uczeń otrzymał w 1989 nagrodę w konkursie literackim dla młodzieży ''Uwaga Debiut'', zorganizowanym przez Wrocławski Uniwersytet Powszechny i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu''. ''W 1989 zdał maturę, a następnie studiował romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1991 debiutował w druku wierszem inc. ''Je vois la suite, już po tamtej stronie…'', wysłanym na konkurs poetycki redakcji „Czasu Kultury” i wyróżnionym publikacją na łamach tego pisma (nr 8/31). Po ukończeniu studiów pracował jako wykładowca literatury i języka francuskiego najpierw do 2006 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie na Uniwersytecie Opolskim (UO; Katedra Kultury i Języka Francuskiego). Równocześnie kontynuował twórczość literacką. W 1997 otrzymał nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego oraz wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R.M. Rilkego, ogłoszonym przez redakcję „Toposu”. W następnych latach drukował utwory poetyckie (a także przekłady, głównie poezji, z języka francuskiego) w czasopismach literackich, m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Literaturze na Świecie”, „Zeszytach Literackich”. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach literackich, m.in. odbył podróże w gronie pisarzy z różnych krajów w ramach projektów Literaturexpress Europa (2000) i Poezija Expres (2001), był na festiwalach we Francji (2000, 2004, 2005), Niemczech (2000, 2006), na Litwie (2001), w Słowenii (2002), Włoszech (2002, 2011), na Ukrainie (2003), w Szwajcarii (2005) i Wielkiej Brytanii (2005, 2008). W 2004 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za poemat ''Dwanaście stacji'', w 2006 Nagrodę Specjalną Prezydenta Opola, a w 2007 nagrodę im. J. Brodskiego w dziedzinie poezji, przyznaną przez redakcję „Zeszytów Literackich”. W 2007 rozpoczął współpracę z pismem „Teatr” jako autor felietonów z cyklu ''Kufer z książkami''. W tymże roku, w związku z opublikowaniem wyboru wierszy w przekładzie angielskim pt. ''The Forgotten Keys'', wyjechał na spotkania autorskie do Stanów Zjednoczonych (do Bostonu, gdzie uczestniczył w konferencji z cyklu ''Poetry and Politics'', ido Nowego Jorku). W 2008 został członkiem jury Nagrody Fundacji im. Kościelskich. W 2009 był stypendystą Vermont Studio Center (USA). W 2010 zaczął występować jako jeden z komentatorów w porannej audycji Programu II Polskiego Radia, ''Między słowami''. W tymże roku otrzymał nagrodę „Kamień”, przyznawaną podczas lubelskiego festiwalu „Miasto Poezji”. W 2011 podjął się prowadzenia Warsztatów Creative Writing w Instytucie Filologii Polskiej UO. W 2012 uczestniczył w cyklu spotkań autorskich zorganizowanych przez niemiecką instytucję Literatur Lana. W 2016 wziął udział jako juror i autor w II i III edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-fotograficznego ''Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografie''.</p>
 +
<p>Żonaty z Dorotą z domu Ułamek, polonistką; z tego związku ma dwóch synów: Jakuba i Michała. Mieszka w Opolu.</p>
 +
</div> <!-- biogram -->
  
Poeta<span style="color:#ff0000;">, tłumacz</span>.
+
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
  
 +
==TWÓRCZOŚĆ==
 +
<ol>
  
Urodzony 29 maja 1970 w Opolu w rodzinie przesiedlonej ze Lwowa; syn Józefa Różyckiego, ślusarza, i Teresy z domu Pic, technika chemika. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Już jako uczeń otrzymał w 1989 nagrodę w konkursie literackim dla młodzieży ''Uwaga Debiut'', zorganizowanym przez Wrocławski Uniwersytet Powszechny i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu''. ''W 1989 zdał maturę, a następnie studiował romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1991 debiutował w druku wierszem inc. ''Je vois la suite, już po tamtej stronie…'', wysłanym na konkurs poetycki redakcji „Czasu Kultury” i wyróżnionym publikacją na łamach tego pisma (nr 8/31). Po ukończeniu studiów pracował jako wykładowca literatury i języka francuskiego najpierw do 2006 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie na Uniwersytecie Opolskim (UO; Katedra Kultury i Języka Francuskiego). Równocześnie kontynuował twórczość literacką. W 1997 otrzymał nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego oraz wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R.M. Rilkego, ogłoszonym przez redakcję „Toposu”. W następnych latach drukował utwory poetyckie (a także przekłady, głównie poezji, z języka francuskiego) w czasopismach literackich, m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Literaturze na Świecie”, „Zeszytach Literackich”. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach literackich, m.in. odbył podróże w gronie pisarzy z różnych krajów w ramach projektów Literaturexpress Europa (2000) i Poezija Expres (2001), był na festiwalach we Francji (2000, 2004, 2005), Niemczech (2000, 2006), na Litwie (2001), w Słowenii (2002), Włoszech (2002, 2011), na Ukrainie (2003), w Szwajcarii (2005) i Wielkiej Brytanii (2005, 2008). W 2004 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za poemat ''Dwanaście stacji'', w 2006 Nagrodę Specjalną Prezydenta Opola, a w 2007 nagrodę im. J. Brodskiego w dziedzinie poezji, przyznaną przez redakcję „Zeszytów Literackich”. W 2007 rozpoczął współpracę z pismem „Teatr” jako autor felietonów z cyklu ''Kufer z książkami''. W tymże roku, w związku z opublikowaniem wyboru wierszy w przekładzie angielskim pt. ''The Forgotten Keys'', wyjechał na spotkania autorskie do Stanów Zjednoczonych (do Bostonu, gdzie uczestniczył w konferencji z cyklu ''Poetry and Politics'', i'' ''do Nowego Jorku). W 2008 został członkiem jury Nagrody Fundacji im. Kościelskich. W 2009 był stypendystą Vermont Studio Center (USA). W 2010 zaczął występować jako jeden z komentatorów w porannej audycji Programu II Polskiego Radia, ''Między słowami''. W tymże roku otrzymał nagrodę „Kamień”, przyznawaną podczas lubelskiego <span style="color:#0000ff;"><span style="color:#000000;"><u>festiwalu „Miasto Poezji</u></span></span>. W 2011 podjął się prowadzenia Warsztatów Creative Writing w Instytucie Filologii Polskiej UO. W 2012 uczestniczył w cyklu spotkań autorskich zorganizowanych przez niemiecką instytucję Literatur Lana. <span style="color:#ff0000;">W 2016 wziął udział jako juror i autor w II i III edycji </span>ogólnopolskiego konkursu literacko-fotograficznego ''Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografie''.<span style="color:#ff0000;"> </span>
+
<li> [[#Vaterland|Vaterland]]. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K. K. Baczyńskiego] 1997, 39 s. ''Ser. Poetycka'', 52. Przedr. zob. poz. 6.</li>
 +
<li> [[#Anima|Anima]]. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 1999, 45 s. ''Bibl. Lit.-Artyst. Studium. Nowa poezja pol.'', t. 16. Przedr. zob. poz. 6.</li>
 +
<li> [[#Chata umaita|Chata umaita]]. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2001, 48 s. Przedr. zob. poz. 6.</li>
 +
<li> [[#Świat i Antyświat|Świat i Antyświat]]. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2003, s. 63. Przedr. zob. poz. 6.</li>
 +
<p class='comment'>Najlepsza Książka Poetycka 2003 wg ankiety Forum Krytyki Literatorium.</p>
 +
<li> [[#Dwanaście stacji|Dwanaście stacji]]. Poemat. Kr.: Znak 2004, 139 s. Dodruk 2009.</li>
 +
<p class='comment'>Wyd. jako dokument dźwiękowy: 12 stacji. Adapt. i reż,: T. Zacharewicz. Czyta: B. Opania. Opole: Radio Opole 2009, 6 CD.</p>
 +
<p class='comment'>Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 2004, nominacje do Paszportu „Polityki” w 2004 i Nagrody Lit. Nike w 2005.</p>
 +
<p class='comment'>Przekł.: ang.: Twelve stations. [Przeł.] B. Johnston. Brookline, MA 2012, wyd. nast. tamże: 2013, 2015, - niem.: Zwölf Stationen. [Przeł.] O. Kühl. München 2009.</p>
 +
<p class='comment'>Adapt. teatr.: Adapt.: M. Pakuła. Reż.: E. Rysová. Wyst. Kr., Stary T., Nowa Scena 2010; Adapt. i reż.: M. Grabowski. Wyst. Opole, T. im. J. Kochanowskiego 2012.</p>
 +
<li> [[#Wiersze|Wiersze]]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2004, 183 s.</li>
 +
<p class='comment'>Zawiera wiersze z poz. 1-4.</p>
 +
<li> Trois poètes polonais: Maciej Niemiec, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. [Przeł.] J. Burko. Neuilly-lès Dijon: Éd. Murmure, 2005, 181 s. ''En Delors.''</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jez. pol. i franc.</p>
 +
<li> [[#Kolonie|Kolonie]]. [Wiersze]. Kr.: Znak 2006, 84 s. Dodruk 2007. Wyd. nast.: łącznie z przekł. franc. pt. [[#Kolonie|Kolonie]] Les Colonies. [Przeł.] J. Burko. Paris: L'improviste, 2006, 125 s. ''Collection „Un Petit Siècle Épatant”''; łącznie z przekł. hiszp.: Colonias. [Przeł.] X. Farré. Madrid: Vaso Roto 2015, 167 s.</li>
 +
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2007. – Wiersz pt. „Spalone mapy”, przełożony przez M. Rosenthal pt. „Scorched maps” i wraz z komentarzem autora umieszczony na blogu PEN America, otrzymał w 2010 nagrodę Arts & Litterary Prize amer. serwisu internetowego 3 Quarks Daily.</p>
 +
<p class='comment'>Przekł.: ang.: Colonie. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2013, - franc. i hiszp. zob. wyżej.</p>
 +
<li> Antimondo. [Wybór wierszy]. [Red.:] L. Masi. [Przeł.:] L. Masi, A. Ajres. Firenze: Edizioni della Meridiana 2009, 114 s. ''Con l’Altro.''</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i włos.</p>
 +
<li> [[#Księga obrotów|Księga obrotów]]. Kr.: Znak 2010, 94 s. ''Poezja.''</li>
 +
<p class='comment'>Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i do Nagrody Lit. Nike w 2011.</p>
 +
<li> Black square. Selected poems. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Brookline, MA: Zephyr Press 2011, XIV, 105 s.</li>
 +
<p class='comment'>Tekst w jęz. pol. i ang.</p>
 +
<li> [[#Bestiarium|Bestiarium]]. [Powieść]. Kr.: Znak 2012, 198 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. niem.: [[#Bestiarium|Bestiarium]]. [Przekł. i wstęp:] M. Breuer. Berlin: Edition.fotoTAPETA 2016, 208 s.</li>
 +
<p class='comment'>Przekł. niem. zob. wyżej.</p>
 +
<li> [[#Tomi|Tomi]]. Notatki z miejsca postoju. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2013, 220 s. ''Podróże „Zesz. Lit.”.''</li>
 +
<li> [[#Litery|Litery]]. Kr.: Wydawn. a5 2016, 120 s. ''Bibl. Poetycka Wydawn.a5'', t. 92.</li>
 +
<p class='comment'>Wybory wierszy w przekł.: ang. zob. poz. 11 oraz: The forgotten keys. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2007, – chiń.: Bei yi wang de di tu. [Xianggang] 2013, – franc. zob. poz. 7, 8, – hiszp. zob. poz. 9, – niem. zob. poz. 12, – serb.: Anima, a postoji. Izabrane pesme. [Wybór i przekł.] B. Rajčić. Vršac 2013, – słowac.: Protivietor. [Przeł.] K. Laučiková. Bratislava 2007, – włos. zob. poz. 9.</p>
 +
<p class='block'>Przekłady wierszy Tomasza Różyckiego w antologiach zagranicznych: ang.: Six Polish poets. [Wyd. i wstęp:] J. Dehnel. Todmorden 2009; City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Red. I przekł.:] M.J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, IN 2015, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i przekł.] B. Dankov. Sofiâ 2006; Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedm.:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014, – hiszp..: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – litew.: Poezijos pavasaris. [Oprac.:] V. Braziūnas, E. Ališanka. Vilnius 2001, – niem.: Stillleben mit Cash. Gedichte aus Polen. [Oprac.:] H. Thill, C. Rudolph. Heidelberg 2014, – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Oprac.:] J. Rošak. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2013, – słoweń.: Akslop poljska nazaj. [Wybór, red.:] P. Čučnik. [Przeł.:] P. Čučnik [i in.]. Ljubljana 2005, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.</p>
 +
<p class='comment'>Przekład</p>
 +
<li> S. Mallarmé: Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku. [Poemat]. Przeł. K. Rodowska. Wprowadzenie: M.P. Markowski. Red., [posł.]: K. Bazarnik, Z. Fajfer. Kr.: Ha!art. 2005, 123 s. ''Liberatura. Ser. Wydawn. Interdyscyplinarnego Mag. Kult.-artyst. „Ha!art”'', t. 3.</li>
 +
<p class='comment'>Zawiera dwie wersje poematu i przekł. obu wersji.</p>
 +
<li> J. Burko: Wątpewności. Wybór wierszy Certidoutes. Choix de</li>
 +
<p class='comment'>poemes. Przekł. i posł.: T. Różycki. Kr.: WL 2011, 77 s.</p>
 +
<p class='comment'>Tekst. w jęz. pol. i franc.</p>
 +
</ol>
 +
</div id='primary'>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Żonaty z Dorotą z domu Ułamek, polonistką; z tego związku ma dwóch synów: Jakuba i Michała. Mieszka w Opolu.</div>
+
<div id='secondary'>
 +
==OPRACOWANIA (wybór)==
  
  
== TWÓRCZOŚĆ ==
+
<ul>
 +
<li>Ank. 2010.</li>
 +
<li> Wywiady: O nostalgii, upiorach i pociągu. Rozm. J. Gutorow. „Studium” 2000 nr 5/6; Na własny rachunek. Rozm. B. Zaremba. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 47 [dot.: Dwanaście stacji]; Wybieram boczne drogi. Rozm. M. Olszewski. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 104 dod. „Kraków” [dot.: Dwanaście stacji]; Żal tego świata. Rozm. M. Robert. „Lampa” 2004 nr 7 [dot.: Dwanaście stacji]; Żadną cystą się nie czuję. Rozm.: T. Jamroziński, M. Robert. „Studium” 2005 nr 4/5; List oceaniczny. Rozm. M. Tybak. „Zwierciadło” 2006 nr 1; Pisanie to dziecinna zabawa. Rozm. J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 199; Poeci gryzą. Rozm. K. Janowska. „Polityka” 2006 nr 27; Sen pomieszczony w języku. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2006 nr 4; Wiersze dzieckiem podszyte. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 215; A dziadkowi brakowało tu tramwajów... Rozm. A. Nocuń. „Strony” 2009 nr 3; Nie można mnie czytać „przez coś”. Rozm. P. Witkowski. „Odra” 2009 nr 2; Poeta w wieku męskim. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 266; Zadomowienie. Rozm.: A. Gabriel, Ł. Galusek. „Autoportret” 2009 nr 4; „Hierarchie nieprzemakalne”. Rozm. J. Grębowiec. „Znaczenia” 2010 nr 03; O podróżach, metamorfozach i ósemkach. Rozm. A. Świeściak. „Opcje” 2010 nr 3/4; Tata jest poetą, za to mama jest normalna. Rozm. D. Nowicka. „Nowa Tryb. Opol.” 2010 nr 277 [dot. m.in.: Księga obrotów]; Różycki obserwowany. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 116 dod. „Opole”; Małe i wielkie sny. Rozm. J. Borowiec. „Nowe Książ.” 2012 nr 3; Mejle z cieniami. Rozm. J. Kowalska. „Teatr” 2012 nr 10; Piszę, więc jestem – nieśmiertelny. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 297; Stolicą świata jest miejsce, w którym jesteśmy obecnie. Rozm. A. Sinkowski. „Wyspa” 2015 nr 1.</li>
 +
</ul>
  
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">1. Vaterland. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K. K. Baczyńskiego] 1997, 39 s. ''Ser. Poetycka'', 52. Przedr. zob. poz. 6.</div>
+
<ul>
 +
<li>H. JAMRY: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator bibliograficzny. Opole 2008.</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">2. Anima. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 1999, 45 s. ''Bibl. Lit.-Artyst. Studium. Nowa poezja pol.'', t. 16. Przedr. zob. poz. 6.</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">3. Chata umaita. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2001, 48 s. Przedr. zob. poz. 6.</div>
+
===Ogólne===
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">4. Świat i Antyświat. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2003, s. 63. Przedr. zob. poz. 6.</div>
+
<ul>
 +
<li> E. LIPIEC: Prowincjusz czasu. „Fraza” 1999 nr 1.</li>
 +
<li> M. RABIZO-BIREK: Poetyckie stygmaty Niewiernego Tomasza. Wariacje na jeden wiersz. „Arkusz” 1999 nr 8 [dot.: Magia].</li>
 +
<li> R. MORAWSKI: Geografia sensu, sens geografii. Na marginesie wierszy Tomasza Różyckiego. „Czas Kult.” 2000 nr 2/3.</li>
 +
<li> T. LIRA-ŚLIWA: Kurz na języku. „Akant” 2002 nr 12.</li>
 +
<li> J. GUTOROW: Geografia sensu, sens geografii. (Tomasz Różycki). W tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003.</li>
 +
<li> P. KĘPIŃSKI: Na huśtawce. O poezji Tomasza Różyckiego. „Nowy Wiek” 2003 nr 9, przedr. w tegoż: Bez stempla. Wr. 2007.</li>
 +
<li> J. GUTOROW: Kilka wtrąceń. Tomasz Różycki tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 40.</li>
 +
<li> J. PILCH: Jazda Różyckiego. „Polityka” 2004 nr 43.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: On Tomasz Różycki’s poems „Entropy” and „Vaterland”. „Lyric”, Bloomington, IN 2005 nr 8.</li>
 +
<li> J. ORSKA: Stany skupienia narracji; M. RABIZO-BIREK: Szlakiem Dantego i Schulza. „Kresy” 2005 nr 3.</li>
 +
<li> T. CIEŚLAK: Tomasz Różycki: miasto, dom, prowincja. „Kresy” 2007 nr 1/2, przedr. w tegoż: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Łódź 2009.</li>
 +
<li> P. ŚLIWIŃSKI: Różycki i inni. W tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty. (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski). „Teksty Drugie” 2007 nr 5, przedr. w: Nowa poezja polska, Kr. 2009.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: Śmierć w poezji współczesnej. (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Dariusz Suska, Jacek Dehnel, Marcin Siwek, Tomasz Różycki, Wojciech Wencel). W: Zamieranie. Interpretacje. Katow. 2007.</li>
 +
<li> A. GLEŃ: Dziecko i prawda : notatki na marginesie jednego wiersza Tomasza Różyckiego; D. LISAK-GĘBALA: Ojczyzna jest za mgłą. Opole Tomasza Różyckiego. „Strony” 2009 nr 3.</li>
 +
<li> M. JAWORSKI: Kolonizatorzy i podróżnicy. („Kolej żelazna” Tomasza Różyckiego). W tegoż: Rewersy nowoczesności. Pozn. 2009.</li>
 +
<li> J. KOSZARSKA: Pociąg do melancholii. „Polonistyka” 2009 nr 2 [dot.wiersza „Kolej żelazna”].</li>
 +
<li> E. STAŃCZYK: Polish contact zones: Silesia in the works of Adam Zagajewski and Tomasz Różycki. „Slovo”, Leeds 2009 nr 2.</li>
 +
<li> M. WOŹNIAK-ŁUBIENIEC: Starość jako temat młodej poezji. W: Nowa polska poezja. Kr. 2009 [dot. m.in. T. Różyckiego].</li>
 +
<li> M. DRZĘŹLA: O problemach tłumaczenia. „Kwart. Opol.” 2010 nr 4 [dot. franc. przekładów wierszy T. Różyckiego].</li>
 +
<li> W. KUDYBA: Współczesne gry z epopeją. (O poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla). „Literaturoznawstwo” 2010 nr 1.</li>
 +
<li> M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Pogranicza” 2010 nr 5.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: Między symbolem a alegorią. Tomasz Różycki. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kr. 2010.</li>
 +
<li> A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Odnalezione mapy : Miłosz - Zagajewski – Różycki. „Ruch Lit.” 2011 nr 3.</li>
 +
<li> X. FARRÉ: Tomasz Różycki. Uniendo geografía e imaginarios. „Studia Iberystyczne” 2011 nr 10.</li>
 +
<li> P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1.</li>
 +
<li> A. JABŁOŃSKI: Kim jest „facet, który kupił świat”? „Twórczość” 2012 nr 1.</li>
 +
<li> M. RABIZO-BIREK: Adam Mickiewicz w poezji Tomasza Różyckiego. W tejże: Romantyczni i nowocześni. Rzeszów 2012.</li>
 +
<li> S. HORNIK: Tajemnicze gry „Faceta, który kupił świat”. (Prolegomena). „Twórczość” 2014 nr 4.</li>
 +
<li> A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Sam środek Europy. Wyobraźnia i postpamięć w poezji Tomasza Różyckiego. W: W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny. Kr. 2015.</li>
 +
<li> E. PIETLUCH: Ewolucja tematu urbanistycznego w twórczości Tomasza Różyckiego; M. PIOTROWSKA-GROT: „Miasto trawi susza” – katabaza ponowoczesna w wybranych utworach Tomasza Różyckiego. W: Ścieżkami pisarzy. T. 2. Miasto jako przestrzeń twórców. Kraków 2015.</li>
 +
<li> M.RABIZO-BIREK: Ponowoczesna ballada: Czaykowski, Różycki, Honet, Radwański; J. TABASZEWSKA: Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.</li>
 +
<li> A. SÓLNA: Melancholia, opętanie, nałóg . Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego. W: Emocje, literatura, medycyna. Kr. 2015.</li>
 +
<li> J. TABASZEWSKA: (Prze)trwanie przeszłości w twórczości Tomasza Różyckiego. Zbieranie, powtarzanie i pozostawianie miejsca.</li>
 +
</ul>
  
Najlepsza Książka Poetycka 2003 wg ankiety Forum Krytyki Literatorium.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">5. Dwanaście stacji. Poemat. Kr.: Znak 2004, 139 s. Dodruk 2009.</div>
 
  
Wyd. jako dokument dźwiękowy: 12 stacji. Adapt. i reż,: T. Zacharewicz. Czyta: B. Opania. Opole: Radio Opole 2009, 6 CD.
+
<ul>
 +
<li>W tejże: Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Wwa 2016.</li>
 +
</ul>
  
Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 2004, nominacje do Paszportu „Polityki” w 2004 i Nagrody Lit. Nike w 2005.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<u>Przek</u>ł.: <u>an</u>g.: Twelve stations. [Przeł.] B. Johnston. Brookline, MA 2012, wyd. nast. tamże<span style="color:#ff0000;">:</span> 2013<span style="color:#ff0000;">, 2015</span>, - <u>nie</u>m.: Zwölf Stationen. [Przeł.] O. Kühl. München 2009.
+
===Vaterland===
  
<u>Adap</u>t. <u>teat</u>r.: Adapt.: M. Pakuła. Reż.: E. Rysová. Wyst. Kr., Stary T., Nowa Scena 2010; Adapt. i reż.: M. Grabowski. Wyst. Opole, T. im. J. Kochanowskiego 2012.
+
<ul>
 +
<li> P.W. LORKOWSKI: Suwerenność utopii. „Studium” 1998 nr 13/14.</li>
 +
<li> B. WOŁOWICZ: Dobieram słowa według tęsknoty. „Pro Arte” 1998 nr 10.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. „FA-art” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.</li>
 +
<li> R. RŻANY: Impresje na koniec wieku. „Akcent” 1999 nr 1, toż „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 2.</li>
 +
<li> J. KOTARA: Ten, który przejrzał na Nocne i wypowiedział „qui no”. „Studium” 2000 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">6. Wiersze. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2004, 183 s.</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Zawiera wiersze z poz. 1-4.
+
===Anima===
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">7. Trois poètes polonais: Maciej Niemiec, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. [Przeł.] J. Burko. Neuilly-lès Dijon: Éd. Murmure, 2005, 181 s. ''En Delors.''</div>
+
<ul>
 +
<li> J. PODSIADŁO: Uśnijże mi, uśnij. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 15.</li>
 +
<li> G. TOMICKI: Wojna światów. „Odra” 2000 nr 9.</li>
 +
<li> T. HRYNACZ: Zwierzenia piwniczne. „Akant” 2002 nr 11.</li>
 +
<li> M. RABIZO-BIREK: „Ballady i romanse” naszych czasów. O „Animie” Tomasza Różyckiego. „Fraza” 2005 nr 14.</li>
 +
</ul>
  
Tekst w jez. pol. i franc.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">8. Kolonie. [Wiersze]. Kr.: Znak 2006, 84 s. Dodruk 2007. Wyd. nast.<span style="color:#ff0000;">:</span> łącznie z przekł. franc. pt. Kolonie = Les Colonies. [Przeł.] J. Burko. Paris: L'improviste, 2006, 125 s. ''Collection „Un Petit Siècle Épatant”''<nowiki>; łącznie z przekł. hiszp.: Colonias. [Przeł.] X. Farré. </nowiki><span style="background-color:#ffffff;">Madrid: Vaso Roto 2015, 167 s.</span></div>
+
===Chata umaita===
  
Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2007. – Wiersz pt. „Spalone mapy”, przełożony przez M. Rosenthal pt. „Scorched maps” i wraz z komentarzem autora umieszczony na blogu PEN America, otrzymał w 2010 nagrodę Arts & Litterary Prize amer. serwisu internetowego 3 Quarks Daily.
+
<ul>
 +
<li> M. CYRANOWICZ: Poezja umaita. (Tomasz Różycki „Chata umaita”). „Studium” 2002 nr 2 [rec. wierszem].</li>
 +
<li> G. TOMICKI: Rytmy albo wiersze opolskie. „FA-art” 2002 nr 1.</li>
 +
<li> S. KUŹNICKI: Historie pewnych seksualności. „Topos” 2003 nr 1/3.</li>
 +
</ul>
  
<u>Przek</u>ł.: <u>an</u>g.: Colonie. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2013, - <u>fran</u>c. i hiszp. zob. wyżej.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">9. Antimondo. [Wybór wierszy]. [Red.:] L. Masi. [Przeł.:] L. Masi, A. Ajres. Firenze: Edizioni della Meridiana 2009, 114 s. ''Con l’Altro.''</div>
+
===Świat i Antyświat===
  
Tekst w jęz. pol. i włos.
+
<ul>
 +
<li> L. MOMRO: Cudze strony, obce litery. „Opcje” 2003 nr 6.</li>
 +
<li> A. KAŁUŻA: Idealnie nastrojony wiersz. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: Opium dla elity. „Czas Kult.” 2004 nr 2/3, przedr w tegoż: Rozproszone glosy. Wwa 2006.</li>
 +
<li> M. MOSTEK: Śnieg, ścierwo i inne znaki intymne. „Wyspa” 2010 nr 3 [dot. utworu: Kampania zimowa].</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">10. Księga obrotów. Kr.: Znak 2010, 94 s. ''Poezja.''</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i do Nagrody Lit. Nike w 2011.
+
===Dwanaście stacji===
  
11. Black square. Selected poems. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Brookline, MA: <span style="color:#0000ff;"><span style="color:#000000;"><u>Zephyr Press</u></span></span> 2011, XIV, 105 s.
+
<ul>
 +
<li> P. GOŁOBRUDA: Sny, które nie śpią nigdy. „Lampa” 2004 nr 1.</li>
 +
<li> A. SKRENDO: Ów Różycki. „Odra” 2004 nr 12, przedr. w tegoż: Falowanie nowoczesności. Szczec. 2013.</li>
 +
<li> A. SZYMAŃSKA: Trubadur XXI wieku. „Prz. Powsz.” 2004 nr 10.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: Ironiczna nostalgia. „Dekada Lit.” 2004 nr 5/6, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.</li>
 +
<li> K. BIEDRZYCKI: To poemat – Tomasza Różyckiego „Dwanaście stacji”. W tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007.</li>
 +
<li> T. CIEŚLAK: Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (Na wybranych przykładach). W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Lubl. 2007 [dot. m.in. T. Różyckiego].</li>
 +
<li> K. ĆWIKLAK: Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. Pamięć kresów w poemacie „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego. „Pr. Komis. Filol. Pozn. TPN” 2007 nr 3.</li>
 +
<li> M. URBANOWSKI: Podróże do kresów. (W. Kuczok: Gnój, B. Wildstein: Przyszłość z o.o., T. Różycki: Dwanaście stacji, S. Albiński: Kalahari). W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.</li>
 +
<li> T. BODUSZ: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Pre-teksty i stylizacje. „Kwart. Opol.” 2009 nr 4.</li>
 +
<li> T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5.</li>
 +
<li> E. STAŃCZYK: Ukraine and Kresy in Tomasz Różycki's „Dwanaście stacji”. Postcolonial analysis. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2009 nr 1/2.</li>
 +
<li> M. ANDRZEJAK-NOWARA, A. PALUCH: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego – od poematu do dramatu. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.</li>
 +
<li> Rec. teatr. adapt.: wyst. Kr., Stary T.: T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5, – wyst. Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego: A. GŁOWACKA: Wehikuł czasu. „Teatr” 2012 nr 10; J. SIERADZKI: Chaplinada. „Odra” 2012 nr 9; M. Andrzejak-Nowara: Związki literatury z życiem danej społeczności: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. „Pr. Komis. Nauk Filol. Oddz. PAN we Wroc.” 2016 vol. 9.</li>
 +
<li> Zob. też Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
Tekst w jęz. pol. i ang.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">12. Bestiarium. [Powieść]. Kr.: Znak 2012, 198 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. niem.: Bestiarium. [Przekł. i wstęp:] M. Breuer. Berlin: Edition.fotoTAPETA 2016, 208 s.</div>
+
===Wiersze===
  
<u>Przek</u>ł. <u>nie</u>m. zob. wyżej.
+
<ul>
 +
<li> J. DRZEWUCKI: Słowo będzie ciałem. „Rzeczpospolita” 2004 nr 244.</li>
 +
<li> P. WOLSKI: Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004 nr 6.</li>
 +
<li> A. KAZANECKI: Oblicza snów. „Czas Kult.” 2005 nr 1.</li>
 +
<li> P. MACKIEWICZ: Na próbę w twoim ciele cię zamknąłem. „Topos” 2005 nr 1/2.</li>
 +
<li> T. MIZERKIEWICZ: Ruchoma płyta. „Nowe Książ.” 2005 nr 1.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: Poezja o obliczu Różyckiego. „Res Publica Nowa” 2005 nr 2.</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">13. Tomi. Notatki z miejsca postoju. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2013, 220 s. ''Podróże „Zesz. Lit.”.''</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#ff0000;">14. Litery. Kr.: Wydawn. a5 2016, 120 s. </span><span style="color:#ff0000;">''Bibl. Poetycka Wydawn.a5''</span><span style="color:#ff0000;">,</span><span style="color:#000000;"> t. 92.</span></div>
+
===Kolonie===
  
 +
<ul>
 +
<li> A. ARNO, Z. KRÓL, L. SZARUGA, A. ZAGAJEWSKI: Głosy o tomie Tomasza Różyckiego. „Kolonie”. „Zesz. Lit.” 2006 nr 3.</li>
 +
<li> A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Okręt o siedmiu dnach. „Dekada Lit.” 2006 nr 5.</li>
 +
<li> A. FRANASZEK: Spopielały raj dzieciństwa. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 142.</li>
 +
<li> P. GOŁOBRUDA: Bajki dla dorosłych. „Lampa” 2006 nr 11.</li>
 +
<li> A. KAŁUŻA: Piotruś Pan. „Studium” 2006 nr 5.</li>
 +
<li> K. MALISZEWSKI: Poezja w koloniach. „Odra” 2006 nr 10.</li>
 +
<li> T. MIZERKIEWICZ: Toast za dorosłe dzieciństwo. „Dziennik” 2006 nr 38.</li>
 +
<li> J. ORSKA: „Dzieci znają ich nazwy”. „Nowe Książ.” 2006 nr 8.</li>
 +
<li> J. PILCH: Mrówki i rekiny. „Polityka” 2006 nr 25.</li>
 +
<li> K. PILITOWSKA: Tęsknota za władzą. „Pogranicza” 2006 nr 6.</li>
 +
<li> P. ŚLIWIŃSKI: Byty lotne. „Res Publica Nowa” 2006 nr 3.</li>
 +
<li> A. ŚWIEŚCIAK: Opowieść postkolonialna. „Opcje” 2006 nr 3, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.</li>
 +
<li> P. FLORCZYK. „World Literature Today”, Norman, OK 2007 nr 1.</li>
 +
<li> P. PRÓCHNIAK: Żywy towar, opium. (Notatki o „Koloniach” Tomasza Różyckiego). „Kresy” 2007 nr 1/2.</li>
 +
<li> M. RADZIWON: Wiersze jak opium. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 136.</li>
 +
<li> M. JAWORSKI: Ostatni dzień wakacji. O „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Polonistyka” 2008 nr 4.</li>
 +
<li> M. GOLUBIEWSKI: Jednostkowość poezji. Pisanie i literatura w „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Twórczość” 2009 nr 5.</li>
 +
<li> D. SIWOR: W cieniu wulkanu. O tomiku wierszy Tomasz Różyckiego „Kolonie”. „Konteksty Kult.” 2009 [nr] 5.</li>
 +
<li> M. DRZĘŹLA: Dwa światy „Kolonii” Tomasza Różyckiego - oryginały oraz przekłady. „Kwart. Opol.” 2010 nr 2/3.</li>
 +
<li> M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Lampa” 2010 nr 5.</li>
 +
<li> M. JARNUSZKIEWICZ: Tekst jako granica: podmiot kolonizujący i kolonizowany w „Koloniach”. „Ruch Lit.” 2011 z. 4/5.</li>
 +
<li> A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje: Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011 [dot. m.in.: Kolonie].</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Wybory wierszy w <u>przek</u>ł.: <u>an</u>g. zob. poz. 11 oraz: The forgotten keys. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2007, – <u>chi</u>ń.: Bei yi wang de di tu. [Xianggang] 2013, – <u>fran</u>c. zob. poz. 7, 8, – <u>hisz</u>p. zob. poz. 9, – <u>nie</u>m. zob. poz. 12, – <u>ser</u>b.:<u> Anima</u>, a postoji. Izabrane pesme. [Wybór i przekł.] B. Rajčić. Vršac 2013, – <u>słowa</u>c.: Protivietor. [Przeł.] K. Laučiková. Bratislava 2007, – <u>wło</u>s. zob. poz. 9.</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
 +
===Księga obrotów===
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Przekłady</u> wierszy Tomasza Różyckiego w antologiach zagranicznych: <u>an</u>g.: Six Polish poets. [Wyd. i wstęp:] J. Dehnel. Todmorden 2009; City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Red. I przekł.:] M.J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, IN 2015, – <u>buł</u>g.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i przekł.] B. Dankov. Sofiâ 2006; Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedm.:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014, – <u>hiszp.</u>.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – <u>lite</u>w.: Poezijos pavasaris. [Oprac.:] V. Braziūnas, E. Ališanka. Vilnius 2001, – <u>nie</u>m.: Stillleben mit Cash. Gedichte aus Polen. [Oprac.:] H. Thill, C. Rudolph. Heidelberg 2014, – <u>ser</u>b.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Oprac.:] J. Rošak. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2013, – <u>słowe</u>ń.: Akslop poljska nazaj. [Wybór, red.:] P. Čučnik. [Przeł.:] P. Čučnik [i in.]. Ljubljana 2005, – <u>wło</u>s.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.</div>
+
<ul>
 +
<li> P. KOZIOŁ: Księga odwrotów. „Lampa” 2010 nr 9.</li>
 +
<li> M. OLSZEWSKI: Wypatrywanie świat(ł)a. „FA-art” 2010 nr 1/2.</li>
 +
<li> B. SADULSKI: Balet i wata. „Odra” 2010 nr 12.</li>
 +
<li> A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Zawrót głowy. „Dekada Lit.” 2011 nr 1/2.</li>
 +
<li> P. HUELLE: List do młodego poety; Z. KRÓL: Obroty. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1.</li>
 +
<li> A. KAŁUŻA: Polerowane słowa. „Nowe Książ.” 2011 nr 2, przedr. w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011.</li>
 +
<li> T. ŻOŁĄDŹ: Proteuszowy kształt „gościa, który kupił świat” w „Księdze obrotów” Tomasza Różyckiego. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.</li>
 +
<li> I. PISAREK: Świat jako rzecz, którą można kupić? : „Księga obrotów” Tomasza Różyckiego. „Maska” 2016 nr 31.</li>
 +
<li> Zob. też w Wywiady.</li>
 +
</ul>
  
 +
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Przekład</u></div>
+
===Bestiarium===
  
 +
<ul>
 +
<li> P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2012 nr 4.</li>
 +
<li> T. MIZERKIEWICZ: Bogatszy o zapomnienie. „Nowe Książ.” 2012 nr 3, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.</li>
 +
<li> D. NOWACKI: Koszmar nocy letniej: poeta pisze powieść. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 16.</li>
 +
<li> N. SZAFRAŃSKA: Rytmiczno-liryczne przestrzenie „Bestiarium” Tomasza Różyckiego. „Kwart. Opol.” 2012 nr 2/3.</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">1. S. Mallarmé: Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku. [Poemat]. Przeł. K. Rodowska. Wprowadzenie: M.P. Markowski. Red., [posł.]: K. Bazarnik, Z. Fajfer. Kr.: Ha!art. 2005, 123 s. ''Liberatura. Ser. Wydawn. Interdyscyplinarnego Mag. Kult.-artyst. „Ha!art”'', t. 3.</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Zawiera dwie wersje poematu i przekł. obu wersji.
+
===Tomi===
  
<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">2. J. Burko: Wątpewności. Wybór wierszy = Certidoutes. Choix de </div>
+
<ul>
 +
<li> T. FIAŁKOWSKI: A jeśli Owidiusza wcale nie wygnano z Rzymu? „Gaz. Wybor.” 2013 nr 152.</li>
 +
<li> B. KANIEWSKA: Literacka kartografia Tomasza Różyckiego. „Nowe Książ.” 2013 nr 10.</li>
 +
<li> R. KOBIERSKI: Cień wędrowca. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 27.</li>
 +
<li> M. OLSZEWSKI: Trochę spadkobierca, trochę barbarzyńca. „Wyspa” 2013 nr 4.</li>
 +
</ul>
  
poemes. Przekł. i posł.: T. Różycki. Kr.: WL 2011, 77 s.
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
  
Tekst. w jęz. pol. i franc.
+
===Litery===
  
 +
<ul>
 +
<li> M. Piotrowska-Grot: Tygiel liter(acki). „FA-art” 2016 nr 4.</li>
 +
<li> M. WABIK: Magia i wyobraźnia. „Wyspa” 2016 nr 4.</li>
 +
<li> S. HORNIK: Patrzę i piszę. „Elewator” 2017 nr 2.</li>
 +
<li> J. ILLG: Poeta z Bożej Łaski. „Znak” 2017 nr 12.</li>
 +
<li> M. JARNUSZKIEWICZ: O utracie, nieobecności i czytaniu. „Fraza” 2017 nr 1/2.</li>
 +
<li> M. OLSZEWSKI: Znaki zapytania. „Odra” 2017 nr 3.</li>
 +
<li> R. RŻANY: Skoro jest miłość. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.</li>
 +
<li> B. SUWIŃSKI: Niech się układają jak najlepiej. „Zesz. Lit.” 2017 nr 1.</li>
 +
<li> P. ŻARNECKA: Eksplorowanie próżni. „Nowa Dekada Krak.” 2017 nr 3.</li>
 +
</ul>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>OPRACOWANIA</u> (wybór)</div>
+
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
 +
</div id='secondary'>
  
 +
<div class='author'>Alicja Szałagan</div>
  
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Ank. 2010. – <u>Wywiad</u>y: O nostalgii, upiorach i pociągu. Rozm. J. Gutorow. „Studium” 2000 nr 5/6; Na własny rachunek. Rozm. B. Zaremba. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 47 [dot.: Dwanaście stacji]; Wybieram boczne drogi. Rozm. M. Olszewski. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 104 dod. „Kraków” [dot.: Dwanaście stacji]; Żal tego świata. Rozm. M. Robert. „Lampa” 2004 nr 7 [dot.: Dwanaście stacji]; Żadną cystą się nie czuję. Rozm.: T. Jamroziński, M. Robert. „Studium” 2005 nr 4/5; List oceaniczny. Rozm. M. Tybak. „Zwierciadło” 2006 nr 1; Pisanie to dziecinna zabawa. Rozm. J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 199; Poeci gryzą. Rozm. K. Janowska. „Polityka” 2006 nr 27; Sen pomieszczony w języku. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2006 nr 4; Wiersze dzieckiem podszyte. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 215; A dziadkowi brakowało tu tramwajów... Rozm. A. Nocuń. „Strony” 2009 nr 3; Nie można mnie czytać „przez coś”. Rozm. P. Witkowski. „Odra” 2009 nr 2; Poeta w wieku męskim. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 266; Zadomowienie. Rozm.: A. Gabriel, Ł. Galusek. „Autoportret” 2009 nr 4; „Hierarchie nieprzemakalne”. Rozm. J. Grębowiec. „<span style="color:#0000ff;"><span style="color:#000000;"><u>Znaczenia”</u></span></span> 2010 nr 03<nowiki>; </nowiki>O podróżach, metamorfozach i ósemkach. Rozm. A. Świeściak. „<span style="color:#0000ff;"><span style="color:#000000;"><u>Opcje”</u></span></span> 2010 nr 3/4; Tata jest poetą, za to mama jest normalna. Rozm. D. Nowicka. „Nowa Tryb. Opol.” 2010 nr 277 [dot. m.in.: Księga obrotów]; Różycki obserwowany. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 116 dod. „Opole”; Małe i wielkie sny. Rozm. J. Borowiec. „Nowe Książ.” 2012 nr 3; Mejle z cieniami. Rozm. J. Kowalska. „Teatr” 2012 nr 10; Piszę, więc jestem – nieśmiertelny. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 297; Stolicą świata jest miejsce, w którym jesteśmy obecnie. Rozm. A. Sinkowski. „Wyspa” 2015 nr 1.</div>
+
</div> <!-- all -->
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">H. JAMRY: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator bibliograficzny. Opole 2008.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Ogóln</u>e: E. LIPIEC: Prowincjusz czasu. „Fraza” 1999 nr 1. – M. RABIZO-BIREK: Poetyckie stygmaty Niewiernego Tomasza. Wariacje na jeden wiersz. „Arkusz” 1999 nr 8 [dot.: Magia]. – R. MORAWSKI: Geografia sensu, sens geografii. Na marginesie wierszy Tomasza Różyckiego. „Czas Kult.” 2000 nr 2/3. – T. LIRA-ŚLIWA: Kurz na języku. „Akant” 2002 nr 12. – J. GUTOROW: Geografia sensu, sens geografii. (Tomasz Różycki). W tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003. – P. KĘPIŃSKI: Na huśtawce. O poezji Tomasza Różyckiego. „Nowy Wiek” 2003 nr 9, przedr. w tegoż: Bez stempla. Wr. 2007. – J. GUTOROW: Kilka wtrąceń. Tomasz Różycki tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 40. – J. PILCH: Jazda Różyckiego. „Polityka” 2004 nr 43. – K. MALISZEWSKI: On Tomasz Różycki’s poems „Entropy” and „Vaterland”. „Lyric”, Bloomington, IN 2005 nr 8. – J. ORSKA: Stany skupienia narracji; M. RABIZO-BIREK: Szlakiem Dantego i Schulza. „Kresy” 2005 nr 3. – T. CIEŚLAK: Tomasz Różycki: miasto, dom, prowincja. „Kresy” 2007 nr 1/2, przedr. w tegoż: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Łódź 2009. – P. ŚLIWIŃSKI: Różycki i inni. W tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007. – A. ŚWIEŚCIAK: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty. (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski). „Teksty Drugie” 2007 nr 5, przedr. w: Nowa poezja polska, Kr. 2009. – A. ŚWIEŚCIAK: Śmierć w poezji współczesnej. (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Dariusz Suska, Jacek Dehnel, Marcin Siwek, Tomasz Różycki, Wojciech Wencel). W: Zamieranie. Interpretacje. Katow. 2007. – A. GLEŃ: Dziecko i prawda : notatki na marginesie jednego wiersza Tomasza Różyckiego<nowiki>; D. LISAK-GĘBALA: </nowiki>Ojczyzna jest za mgłą. Opole Tomasza Różyckiego. „Strony” 2009 nr 3. – M. JAWORSKI: Kolonizatorzy i podróżnicy. („Kolej żelazna” Tomasza Różyckiego). W tegoż: Rewersy nowoczesności. Pozn. 2009. – J. KOSZARSKA: Pociąg do melancholii. „Polonistyka” 2009 nr 2 [dot.'' ''wiersza „Kolej żelazna”]. – E. STAŃCZYK: Polish contact zones: Silesia in the works of Adam Zagajewski and Tomasz Różycki. „Slovo”, Leeds 2009 nr 2. – M. WOŹNIAK-ŁUBIENIEC: Starość jako temat młodej poezji. W: Nowa polska poezja. Kr. 2009 [dot. m.in. T. Różyckiego]. – M. DRZĘŹLA: O problemach tłumaczenia. „Kwart. Opol.” 2010 nr 4 [dot. franc. przekładów wierszy T. Różyckiego]. – W. KUDYBA: Współczesne gry z epopeją. (O poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla). „Literaturoznawstwo” 2010 nr 1. – M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Pogranicza” 2010 nr 5. – A. ŚWIEŚCIAK: Między symbolem a alegorią. Tomasz Różycki. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kr. 2010. – A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Odnalezione mapy : Miłosz - Zagajewski – Różycki. „Ruch Lit.” 2011 nr 3. – X. FARRÉ: Tomasz Różycki. Uniendo geografía e imaginarios. „Studia Iberystyczne” 2011 nr 10. – P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1. – A. JABŁOŃSKI: Kim jest „facet, który kupił świat”? „Twórczość” 2012 nr 1. – M. RABIZO-BIREK: Adam Mickiewicz w poezji Tomasza Różyckiego. W tejże: Romantyczni i nowocześni. Rzeszów 2012. – S. HORNIK: Tajemnicze gry „Faceta, który kupił świat”. (Prolegomena). „Twórczość” 2014 nr 4. – A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Sam środek Europy. Wyobraźnia i postpamięć w poezji Tomasza Różyckiego. W: W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny. Kr. 2015. – E. PIETLUCH: Ewolucja tematu urbanistycznego w twórczości Tomasza Różyckiego; M. PIOTROWSKA-GROT: „Miasto trawi susza” – katabaza ponowoczesna w wybranych utworach Tomasza Różyckiego. W: Ścieżkami pisarzy. T. 2. Miasto jako przestrzeń twórców. Kraków 2015. – M.RABIZO-BIREK: Ponowoczesna ballada: Czaykowski, Różycki, Honet, Radwański; J. TABASZEWSKA: Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015. – A. SÓLNA: Melancholia, opętanie, nałóg . Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego. W: Emocje, literatura, medycyna. Kr. 2015. <span style="color:#ff0000;">– J. TABASZEWSKA: (Prze)trwanie przeszłości w twórczości Tomasza Różyckiego. Zbieranie, powtarzanie i pozostawianie miejsca. </span></div>
+
 
+
 
+
<div style="color:#ff0000;margin-left:0cm;margin-right:0cm;">W tejże: Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Wwa 2016.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Vaterland</u> (poz. 1): P.W. LORKOWSKI: Suwerenność utopii. „Studium” 1998 nr 13/14. – B. WOŁOWICZ: Dobieram słowa według tęsknoty. „Pro Arte” 1998 nr 10. – K. MALISZEWSKI: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. „FA-art” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001. – R. RŻANY: Impresje na koniec wieku. „Akcent” 1999 nr 1, toż „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 2. – J. KOTARA: Ten, który przejrzał na Nocne i wypowiedział „qui no”. „Studium” 2000 nr 4. </div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Anima</u> (poz. 2): J. PODSIADŁO: Uśnijże mi, uśnij. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 15. – G. TOMICKI: Wojna światów. „Odra” 2000 nr 9. – T. HRYNACZ: Zwierzenia piwniczne. „Akant” 2002 nr 11. – M. RABIZO-BIREK: „Ballady i romanse” naszych czasów. O „Animie” Tomasza Różyckiego. „Fraza” 2005 nr 14.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Chata umaita</u> (poz. 3): M. CYRANOWICZ: Poezja umaita. (Tomasz Różycki – „Chata umaita”). „Studium” 2002 nr 2 [rec. wierszem]. – G. TOMICKI: Rytmy albo wiersze opolskie. „FA-art” 2002 nr 1. – S. KUŹNICKI: Historie pewnych seksualności. „Topos” 2003 nr 1/3.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Świat i Antyświat</u> (poz. 4): L. MOMRO: Cudze strony, obce litery. „Opcje” 2003 nr 6. – A. KAŁUŻA: Idealnie nastrojony wiersz. „Nowe Książ.” 2004 nr 2. – K. MALISZEWSKI: Opium dla elity. „Czas Kult.” 2004 nr 2/3, przedr w tegoż: Rozproszone glosy. Wwa 2006. – M. MOSTEK: Śnieg, ścierwo i inne znaki intymne. „Wyspa” 2010 nr 3 [dot. utworu: Kampania zimowa].</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Dwanaście stacji</u> (poz. 5): P. GOŁOBRUDA: Sny, które nie śpią nigdy. „Lampa” 2004 nr 1. – A. SKRENDO: Ów Różycki. „Odra” 2004 nr 12, przedr. w tegoż: Falowanie nowoczesności. Szczec. 2013. – A. SZYMAŃSKA: Trubadur XXI wieku. „Prz. Powsz.” 2004 nr 10. – A. ŚWIEŚCIAK: Ironiczna nostalgia. „Dekada Lit.” 2004 nr 5/6, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010. – K. BIEDRZYCKI: To poemat – Tomasza Różyckiego „Dwanaście stacji”. W tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007. – T. CIEŚLAK: Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (Na wybranych przykładach). W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Lubl. 2007 [dot. m.in. T. Różyckiego]. – K. ĆWIKLAK: Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. Pamięć kresów w poemacie „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego. „Pr. Komis. Filol. Pozn. TPN” 2007 nr 3. – M. URBANOWSKI: Podróże do kresów. (W. Kuczok: Gnój, B. Wildstein: Przyszłość z o.o., T. Różycki: Dwanaście stacji, S. Albiński: Kalahari). W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007. – T. BODUSZ: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Pre-teksty i stylizacje. „Kwart. Opol.” 2009 nr 4. – T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5. – E. STAŃCZYK: Ukraine and Kresy in Tomasz Różycki's „Dwanaście stacji”. Postcolonial analysis. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2009 nr 1/2. – M. ANDRZEJAK-NOWARA, A. PALUCH: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego – od poematu do dramatu. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015. – Rec. teatr. adapt.: wyst. Kr., Stary T.: T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5, – wyst. Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego: A. GŁOWACKA: Wehikuł czasu. „Teatr” 2012 nr 10<nowiki>; J. SIERADZKI</nowiki>: Chaplinada. „Odra” 2012 nr 9<span style="color:#ff0000;"><nowiki>; M. Andrzejak-Nowara: </nowiki></span><span style="color:#ff0000;">Związki literatury z życiem danej społeczności: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. „Pr. Komis. Nauk Filol. Oddz. PAN we Wroc.” 2016 vol. 9</span>. – Zob. też Wywiady.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Wiersze</u> (poz. 6): J. DRZEWUCKI: Słowo będzie ciałem. „Rzeczpospolita” 2004 nr 244. – P. WOLSKI: Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004 nr 6. – A. KAZANECKI: Oblicza snów. „Czas Kult.” 2005 nr 1. – P. MACKIEWICZ: Na próbę w twoim ciele cię zamknąłem. „Topos” 2005 nr 1/2. – T. MIZERKIEWICZ: Ruchoma płyta. „Nowe Książ.” 2005 nr 1. – A. ŚWIEŚCIAK: Poezja o obliczu Różyckiego. „Res Publica Nowa” 2005 nr 2.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Kolonie</u> (poz. 7): A. ARNO, Z. KRÓL, L. SZARUGA, A. ZAGAJEWSKI: Głosy o tomie Tomasza Różyckiego. „Kolonie”. „Zesz. Lit.” 2006 nr 3. – A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Okręt o siedmiu dnach. „Dekada Lit.” 2006 nr 5. – A. FRANASZEK: Spopielały raj dzieciństwa. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 142. – P. GOŁOBRUDA: Bajki dla dorosłych. „Lampa” 2006 nr 11. – A. KAŁUŻA: Piotruś Pan. „Studium” 2006 nr 5. – K. MALISZEWSKI: Poezja w koloniach. „Odra” 2006 nr 10. – T. MIZERKIEWICZ: Toast za dorosłe dzieciństwo. „Dziennik” 2006 nr 38. – J. ORSKA: „Dzieci znają ich nazwy”. „Nowe Książ.” 2006 nr 8. – J. PILCH: Mrówki i rekiny. „Polityka” 2006 nr 25. – K. PILITOWSKA: Tęsknota za władzą. „Pogranicza” 2006 nr 6. – P. ŚLIWIŃSKI: Byty lotne. „Res Publica Nowa” 2006 nr 3. – A. ŚWIEŚCIAK: Opowieść postkolonialna. „Opcje” 2006 nr 3, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010. – P. FLORCZYK. „World Literature Today”, Norman, OK 2007 nr 1. – P. PRÓCHNIAK: Żywy towar, opium. (Notatki o „Koloniach” Tomasza Różyckiego). „Kresy” 2007 nr 1/2. – M. RADZIWON: Wiersze jak opium. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 136. – M. JAWORSKI: Ostatni dzień wakacji. O „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Polonistyka” 2008 nr 4. – M. GOLUBIEWSKI: Jednostkowość poezji. Pisanie i literatura w „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Twórczość” 2009 nr 5. – D. SIWOR: W cieniu wulkanu. O tomiku wierszy Tomasz Różyckiego „Kolonie”. „Konteksty Kult.” 2009 [nr] 5. – M. DRZĘŹLA: Dwa światy „Kolonii” Tomasza Różyckiego - oryginały oraz przekłady. „Kwart. Opol.” 2010 nr 2/3. – M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Lampa” 2010 nr 5. – M. JARNUSZKIEWICZ: Tekst jako granica: podmiot kolonizujący i kolonizowany w „Koloniach”. „Ruch Lit.” 2011 z. 4/5. – A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje: Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011 [dot. m.in.: Kolonie].</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Księga obrotów</u> (poz. 10): P. KOZIOŁ: Księga odwrotów. „Lampa” 2010 nr 9. – M. OLSZEWSKI: Wypatrywanie świat(ł)a. „FA-art” 2010 nr 1/2. – B. SADULSKI: Balet i wata. „Odra” 2010 nr 12. – A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Zawrót głowy. „Dekada Lit.” 2011 nr 1/2. – P. HUELLE: List do młodego poety; Z. KRÓL: Obroty. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1. – A. KAŁUŻA: Polerowane słowa. „Nowe Książ.” 2011 nr 2, przedr. w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011. – T. ŻOŁĄDŹ: Proteuszowy kształt „gościa, który kupił świat” w „Księdze obrotów” Tomasza Różyckiego. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.<span style="color:#ff0000;"> – I. PISAREK: Świat jako rzecz, którą można kupić? : „Księga obrotów” Tomasza Różyckiego. „Maska” 2016 nr 31.</span> – Zob. też w Wywiady.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Bestiarium</u> (poz. 12): P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2012 nr 4. – T. MIZERKIEWICZ: Bogatszy o zapomnienie. „Nowe Książ.” 2012 nr 3, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013. – D. NOWACKI: Koszmar nocy letniej: poeta pisze powieść. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 16. – N. SZAFRAŃSKA: Rytmiczno-liryczne przestrzenie „Bestiarium” Tomasza Różyckiego. „Kwart. Opol.” 2012 nr 2/3.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><u>Tomi</u> (poz. 13): T. FIAŁKOWSKI: A jeśli Owidiusza wcale nie wygnano z Rzymu? „Gaz. Wybor.” 2013 nr 152. – B. KANIEWSKA: Literacka kartografia Tomasza Różyckiego. „Nowe Książ.” 2013 nr 10. – R. KOBIERSKI: Cień wędrowca. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 27. – M. OLSZEWSKI: Trochę spadkobierca, trochę barbarzyńca. „Wyspa” 2013 nr 4.</div>
+
 
+
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#ff0000;"><u>Litery</u></span><span style="color:#ff0000;"> (poz. 14): M. Piotrowska-Grot: </span><span style="color:#ff0000;">Tygiel liter(acki). „FA-art” 2016 nr 4. – </span><span style="color:#ff0000;">M. WABIK: Magia i wyobraźnia. „Wyspa” 2016 nr 4. – S. HORNIK: Patrzę i piszę. „Elewator” 2017 nr 2. – J. ILLG: Poeta z Bożej Łaski. „Znak” 2017 nr 12. – M. JARNUSZKIEWICZ: </span><span style="color:#ff0000;">O utracie, nieobecności i czytaniu. „Fraza” 2017 nr 1/2. – M. OLSZEWSKI: Znaki zapytania. „Odra” 2017 nr 3. – R. RŻANY: Skoro jest miłość. „Nowe Książ.” 2017 nr 1. – B. SUWIŃSKI: Niech się układają jak najlepiej. „Zesz. Lit.” 2017 nr 1. – P. ŻARNECKA: Eksplorowanie próżni. „Nowa Dekada Krak.” 2017 nr 3.</span></div>
+
 
+
<div style="text-align:right;margin-left:0cm;margin-right:0cm;">Alicja Szałagan</div>
+

Wersja z 22:46, 16 lut 2018

ur. 1970

Poeta, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 29 maja 1970 w Opolu w rodzinie przesiedlonej ze Lwowa; syn Józefa Różyckiego, ślusarza, i Teresy z domu Pic, technika chemika. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Już jako uczeń otrzymał w 1989 nagrodę w konkursie literackim dla młodzieży Uwaga Debiut, zorganizowanym przez Wrocławski Uniwersytet Powszechny i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. W 1989 zdał maturę, a następnie studiował romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1991 debiutował w druku wierszem inc. Je vois la suite, już po tamtej stronie…, wysłanym na konkurs poetycki redakcji „Czasu Kultury” i wyróżnionym publikacją na łamach tego pisma (nr 8/31). Po ukończeniu studiów pracował jako wykładowca literatury i języka francuskiego najpierw do 2006 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie na Uniwersytecie Opolskim (UO; Katedra Kultury i Języka Francuskiego). Równocześnie kontynuował twórczość literacką. W 1997 otrzymał nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego oraz wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R.M. Rilkego, ogłoszonym przez redakcję „Toposu”. W następnych latach drukował utwory poetyckie (a także przekłady, głównie poezji, z języka francuskiego) w czasopismach literackich, m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Literaturze na Świecie”, „Zeszytach Literackich”. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach literackich, m.in. odbył podróże w gronie pisarzy z różnych krajów w ramach projektów Literaturexpress Europa (2000) i Poezija Expres (2001), był na festiwalach we Francji (2000, 2004, 2005), Niemczech (2000, 2006), na Litwie (2001), w Słowenii (2002), Włoszech (2002, 2011), na Ukrainie (2003), w Szwajcarii (2005) i Wielkiej Brytanii (2005, 2008). W 2004 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za poemat Dwanaście stacji, w 2006 Nagrodę Specjalną Prezydenta Opola, a w 2007 nagrodę im. J. Brodskiego w dziedzinie poezji, przyznaną przez redakcję „Zeszytów Literackich”. W 2007 rozpoczął współpracę z pismem „Teatr” jako autor felietonów z cyklu Kufer z książkami. W tymże roku, w związku z opublikowaniem wyboru wierszy w przekładzie angielskim pt. The Forgotten Keys, wyjechał na spotkania autorskie do Stanów Zjednoczonych (do Bostonu, gdzie uczestniczył w konferencji z cyklu Poetry and Politics, ido Nowego Jorku). W 2008 został członkiem jury Nagrody Fundacji im. Kościelskich. W 2009 był stypendystą Vermont Studio Center (USA). W 2010 zaczął występować jako jeden z komentatorów w porannej audycji Programu II Polskiego Radia, Między słowami. W tymże roku otrzymał nagrodę „Kamień”, przyznawaną podczas lubelskiego festiwalu „Miasto Poezji”. W 2011 podjął się prowadzenia Warsztatów Creative Writing w Instytucie Filologii Polskiej UO. W 2012 uczestniczył w cyklu spotkań autorskich zorganizowanych przez niemiecką instytucję Literatur Lana. W 2016 wziął udział jako juror i autor w II i III edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-fotograficznego Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografie.

Żonaty z Dorotą z domu Ułamek, polonistką; z tego związku ma dwóch synów: Jakuba i Michała. Mieszka w Opolu.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Vaterland. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K. K. Baczyńskiego] 1997, 39 s. Ser. Poetycka, 52. Przedr. zob. poz. 6.
 2. Anima. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 1999, 45 s. Bibl. Lit.-Artyst. Studium. Nowa poezja pol., t. 16. Przedr. zob. poz. 6.
 3. Chata umaita. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2001, 48 s. Przedr. zob. poz. 6.
 4. Świat i Antyświat. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2003, s. 63. Przedr. zob. poz. 6.
 5. Najlepsza Książka Poetycka 2003 wg ankiety Forum Krytyki Literatorium.

 6. Dwanaście stacji. Poemat. Kr.: Znak 2004, 139 s. Dodruk 2009.
 7. Wyd. jako dokument dźwiękowy: 12 stacji. Adapt. i reż,: T. Zacharewicz. Czyta: B. Opania. Opole: Radio Opole 2009, 6 CD.

  Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 2004, nominacje do Paszportu „Polityki” w 2004 i Nagrody Lit. Nike w 2005.

  Przekł.: ang.: Twelve stations. [Przeł.] B. Johnston. Brookline, MA 2012, wyd. nast. tamże: 2013, 2015, - niem.: Zwölf Stationen. [Przeł.] O. Kühl. München 2009.

  Adapt. teatr.: Adapt.: M. Pakuła. Reż.: E. Rysová. Wyst. Kr., Stary T., Nowa Scena 2010; Adapt. i reż.: M. Grabowski. Wyst. Opole, T. im. J. Kochanowskiego 2012.

 8. Wiersze. Wwa: Lampa i Iskra Boża 2004, 183 s.
 9. Zawiera wiersze z poz. 1-4.

 10. Trois poètes polonais: Maciej Niemiec, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. [Przeł.] J. Burko. Neuilly-lès Dijon: Éd. Murmure, 2005, 181 s. En Delors.
 11. Tekst w jez. pol. i franc.

 12. Kolonie. [Wiersze]. Kr.: Znak 2006, 84 s. Dodruk 2007. Wyd. nast.: łącznie z przekł. franc. pt. Kolonie Les Colonies. [Przeł.] J. Burko. Paris: L'improviste, 2006, 125 s. Collection „Un Petit Siècle Épatant”; łącznie z przekł. hiszp.: Colonias. [Przeł.] X. Farré. Madrid: Vaso Roto 2015, 167 s.
 13. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2007. – Wiersz pt. „Spalone mapy”, przełożony przez M. Rosenthal pt. „Scorched maps” i wraz z komentarzem autora umieszczony na blogu PEN America, otrzymał w 2010 nagrodę Arts & Litterary Prize amer. serwisu internetowego 3 Quarks Daily.

  Przekł.: ang.: Colonie. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2013, - franc. i hiszp. zob. wyżej.

 14. Antimondo. [Wybór wierszy]. [Red.:] L. Masi. [Przeł.:] L. Masi, A. Ajres. Firenze: Edizioni della Meridiana 2009, 114 s. Con l’Altro.
 15. Tekst w jęz. pol. i włos.

 16. Księga obrotów. Kr.: Znak 2010, 94 s. Poezja.
 17. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i do Nagrody Lit. Nike w 2011.

 18. Black square. Selected poems. [Przeł.] A. Lloyd-Jones. Brookline, MA: Zephyr Press 2011, XIV, 105 s.
 19. Tekst w jęz. pol. i ang.

 20. Bestiarium. [Powieść]. Kr.: Znak 2012, 198 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. niem.: Bestiarium. [Przekł. i wstęp:] M. Breuer. Berlin: Edition.fotoTAPETA 2016, 208 s.
 21. Przekł. niem. zob. wyżej.

 22. Tomi. Notatki z miejsca postoju. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2013, 220 s. Podróże „Zesz. Lit.”.
 23. Litery. Kr.: Wydawn. a5 2016, 120 s. Bibl. Poetycka Wydawn.a5, t. 92.
 24. Wybory wierszy w przekł.: ang. zob. poz. 11 oraz: The forgotten keys. [Przeł.] M. Rosenthal. Brookline, MA 2007, – chiń.: Bei yi wang de di tu. [Xianggang] 2013, – franc. zob. poz. 7, 8, – hiszp. zob. poz. 9, – niem. zob. poz. 12, – serb.: Anima, a postoji. Izabrane pesme. [Wybór i przekł.] B. Rajčić. Vršac 2013, – słowac.: Protivietor. [Przeł.] K. Laučiková. Bratislava 2007, – włos. zob. poz. 9.

  Przekłady wierszy Tomasza Różyckiego w antologiach zagranicznych: ang.: Six Polish poets. [Wyd. i wstęp:] J. Dehnel. Todmorden 2009; City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Red. I przekł.:] M.J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, IN 2015, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i przekł.] B. Dankov. Sofiâ 2006; Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedm.:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014, – hiszp..: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – litew.: Poezijos pavasaris. [Oprac.:] V. Braziūnas, E. Ališanka. Vilnius 2001, – niem.: Stillleben mit Cash. Gedichte aus Polen. [Oprac.:] H. Thill, C. Rudolph. Heidelberg 2014, – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Oprac.:] J. Rošak. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Oprac.:] B. Rajčíć. Beograd 2013, – słoweń.: Akslop poljska nazaj. [Wybór, red.:] P. Čučnik. [Przeł.:] P. Čučnik [i in.]. Ljubljana 2005, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.

  Przekład

 25. S. Mallarmé: Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku. [Poemat]. Przeł. K. Rodowska. Wprowadzenie: M.P. Markowski. Red., [posł.]: K. Bazarnik, Z. Fajfer. Kr.: Ha!art. 2005, 123 s. Liberatura. Ser. Wydawn. Interdyscyplinarnego Mag. Kult.-artyst. „Ha!art”, t. 3.
 26. Zawiera dwie wersje poematu i przekł. obu wersji.

 27. J. Burko: Wątpewności. Wybór wierszy Certidoutes. Choix de
 28. poemes. Przekł. i posł.: T. Różycki. Kr.: WL 2011, 77 s.

  Tekst. w jęz. pol. i franc.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010.
 • Wywiady: O nostalgii, upiorach i pociągu. Rozm. J. Gutorow. „Studium” 2000 nr 5/6; Na własny rachunek. Rozm. B. Zaremba. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 47 [dot.: Dwanaście stacji]; Wybieram boczne drogi. Rozm. M. Olszewski. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 104 dod. „Kraków” [dot.: Dwanaście stacji]; Żal tego świata. Rozm. M. Robert. „Lampa” 2004 nr 7 [dot.: Dwanaście stacji]; Żadną cystą się nie czuję. Rozm.: T. Jamroziński, M. Robert. „Studium” 2005 nr 4/5; List oceaniczny. Rozm. M. Tybak. „Zwierciadło” 2006 nr 1; Pisanie to dziecinna zabawa. Rozm. J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 199; Poeci gryzą. Rozm. K. Janowska. „Polityka” 2006 nr 27; Sen pomieszczony w języku. Rozm. R. Wiśniewski. „Odra” 2006 nr 4; Wiersze dzieckiem podszyte. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 215; A dziadkowi brakowało tu tramwajów... Rozm. A. Nocuń. „Strony” 2009 nr 3; Nie można mnie czytać „przez coś”. Rozm. P. Witkowski. „Odra” 2009 nr 2; Poeta w wieku męskim. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 266; Zadomowienie. Rozm.: A. Gabriel, Ł. Galusek. „Autoportret” 2009 nr 4; „Hierarchie nieprzemakalne”. Rozm. J. Grębowiec. „Znaczenia” 2010 nr 03; O podróżach, metamorfozach i ósemkach. Rozm. A. Świeściak. „Opcje” 2010 nr 3/4; Tata jest poetą, za to mama jest normalna. Rozm. D. Nowicka. „Nowa Tryb. Opol.” 2010 nr 277 [dot. m.in.: Księga obrotów]; Różycki obserwowany. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 116 dod. „Opole”; Małe i wielkie sny. Rozm. J. Borowiec. „Nowe Książ.” 2012 nr 3; Mejle z cieniami. Rozm. J. Kowalska. „Teatr” 2012 nr 10; Piszę, więc jestem – nieśmiertelny. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 297; Stolicą świata jest miejsce, w którym jesteśmy obecnie. Rozm. A. Sinkowski. „Wyspa” 2015 nr 1.

Powrót na górę↑


 • H. JAMRY: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator bibliograficzny. Opole 2008.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • E. LIPIEC: Prowincjusz czasu. „Fraza” 1999 nr 1.
 • M. RABIZO-BIREK: Poetyckie stygmaty Niewiernego Tomasza. Wariacje na jeden wiersz. „Arkusz” 1999 nr 8 [dot.: Magia].
 • R. MORAWSKI: Geografia sensu, sens geografii. Na marginesie wierszy Tomasza Różyckiego. „Czas Kult.” 2000 nr 2/3.
 • T. LIRA-ŚLIWA: Kurz na języku. „Akant” 2002 nr 12.
 • J. GUTOROW: Geografia sensu, sens geografii. (Tomasz Różycki). W tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003.
 • P. KĘPIŃSKI: Na huśtawce. O poezji Tomasza Różyckiego. „Nowy Wiek” 2003 nr 9, przedr. w tegoż: Bez stempla. Wr. 2007.
 • J. GUTOROW: Kilka wtrąceń. Tomasz Różycki tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 40.
 • J. PILCH: Jazda Różyckiego. „Polityka” 2004 nr 43.
 • K. MALISZEWSKI: On Tomasz Różycki’s poems „Entropy” and „Vaterland”. „Lyric”, Bloomington, IN 2005 nr 8.
 • J. ORSKA: Stany skupienia narracji; M. RABIZO-BIREK: Szlakiem Dantego i Schulza. „Kresy” 2005 nr 3.
 • T. CIEŚLAK: Tomasz Różycki: miasto, dom, prowincja. „Kresy” 2007 nr 1/2, przedr. w tegoż: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Łódź 2009.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Różycki i inni. W tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007.
 • A. ŚWIEŚCIAK: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty. (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski). „Teksty Drugie” 2007 nr 5, przedr. w: Nowa poezja polska, Kr. 2009.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Śmierć w poezji współczesnej. (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Dariusz Suska, Jacek Dehnel, Marcin Siwek, Tomasz Różycki, Wojciech Wencel). W: Zamieranie. Interpretacje. Katow. 2007.
 • A. GLEŃ: Dziecko i prawda : notatki na marginesie jednego wiersza Tomasza Różyckiego; D. LISAK-GĘBALA: Ojczyzna jest za mgłą. Opole Tomasza Różyckiego. „Strony” 2009 nr 3.
 • M. JAWORSKI: Kolonizatorzy i podróżnicy. („Kolej żelazna” Tomasza Różyckiego). W tegoż: Rewersy nowoczesności. Pozn. 2009.
 • J. KOSZARSKA: Pociąg do melancholii. „Polonistyka” 2009 nr 2 [dot.wiersza „Kolej żelazna”].
 • E. STAŃCZYK: Polish contact zones: Silesia in the works of Adam Zagajewski and Tomasz Różycki. „Slovo”, Leeds 2009 nr 2.
 • M. WOŹNIAK-ŁUBIENIEC: Starość jako temat młodej poezji. W: Nowa polska poezja. Kr. 2009 [dot. m.in. T. Różyckiego].
 • M. DRZĘŹLA: O problemach tłumaczenia. „Kwart. Opol.” 2010 nr 4 [dot. franc. przekładów wierszy T. Różyckiego].
 • W. KUDYBA: Współczesne gry z epopeją. (O poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla). „Literaturoznawstwo” 2010 nr 1.
 • M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Pogranicza” 2010 nr 5.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Między symbolem a alegorią. Tomasz Różycki. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kr. 2010.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Odnalezione mapy : Miłosz - Zagajewski – Różycki. „Ruch Lit.” 2011 nr 3.
 • X. FARRÉ: Tomasz Różycki. Uniendo geografía e imaginarios. „Studia Iberystyczne” 2011 nr 10.
 • P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1.
 • A. JABŁOŃSKI: Kim jest „facet, który kupił świat”? „Twórczość” 2012 nr 1.
 • M. RABIZO-BIREK: Adam Mickiewicz w poezji Tomasza Różyckiego. W tejże: Romantyczni i nowocześni. Rzeszów 2012.
 • S. HORNIK: Tajemnicze gry „Faceta, który kupił świat”. (Prolegomena). „Twórczość” 2014 nr 4.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Sam środek Europy. Wyobraźnia i postpamięć w poezji Tomasza Różyckiego. W: W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny. Kr. 2015.
 • E. PIETLUCH: Ewolucja tematu urbanistycznego w twórczości Tomasza Różyckiego; M. PIOTROWSKA-GROT: „Miasto trawi susza” – katabaza ponowoczesna w wybranych utworach Tomasza Różyckiego. W: Ścieżkami pisarzy. T. 2. Miasto jako przestrzeń twórców. Kraków 2015.
 • M.RABIZO-BIREK: Ponowoczesna ballada: Czaykowski, Różycki, Honet, Radwański; J. TABASZEWSKA: Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.
 • A. SÓLNA: Melancholia, opętanie, nałóg . Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego. W: Emocje, literatura, medycyna. Kr. 2015.
 • J. TABASZEWSKA: (Prze)trwanie przeszłości w twórczości Tomasza Różyckiego. Zbieranie, powtarzanie i pozostawianie miejsca.

Powrót na górę↑


 • W tejże: Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Wwa 2016.

Powrót na górę↑

Vaterland

 • P.W. LORKOWSKI: Suwerenność utopii. „Studium” 1998 nr 13/14.
 • B. WOŁOWICZ: Dobieram słowa według tęsknoty. „Pro Arte” 1998 nr 10.
 • K. MALISZEWSKI: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. „FA-art” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • R. RŻANY: Impresje na koniec wieku. „Akcent” 1999 nr 1, toż „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 2.
 • J. KOTARA: Ten, który przejrzał na Nocne i wypowiedział „qui no”. „Studium” 2000 nr 4.

Powrót na górę↑

Anima

 • J. PODSIADŁO: Uśnijże mi, uśnij. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 15.
 • G. TOMICKI: Wojna światów. „Odra” 2000 nr 9.
 • T. HRYNACZ: Zwierzenia piwniczne. „Akant” 2002 nr 11.
 • M. RABIZO-BIREK: „Ballady i romanse” naszych czasów. O „Animie” Tomasza Różyckiego. „Fraza” 2005 nr 14.

Powrót na górę↑

Chata umaita

 • M. CYRANOWICZ: Poezja umaita. (Tomasz Różycki – „Chata umaita”). „Studium” 2002 nr 2 [rec. wierszem].
 • G. TOMICKI: Rytmy albo wiersze opolskie. „FA-art” 2002 nr 1.
 • S. KUŹNICKI: Historie pewnych seksualności. „Topos” 2003 nr 1/3.

Powrót na górę↑

Świat i Antyświat

 • L. MOMRO: Cudze strony, obce litery. „Opcje” 2003 nr 6.
 • A. KAŁUŻA: Idealnie nastrojony wiersz. „Nowe Książ.” 2004 nr 2.
 • K. MALISZEWSKI: Opium dla elity. „Czas Kult.” 2004 nr 2/3, przedr w tegoż: Rozproszone glosy. Wwa 2006.
 • M. MOSTEK: Śnieg, ścierwo i inne znaki intymne. „Wyspa” 2010 nr 3 [dot. utworu: Kampania zimowa].

Powrót na górę↑

Dwanaście stacji

 • P. GOŁOBRUDA: Sny, które nie śpią nigdy. „Lampa” 2004 nr 1.
 • A. SKRENDO: Ów Różycki. „Odra” 2004 nr 12, przedr. w tegoż: Falowanie nowoczesności. Szczec. 2013.
 • A. SZYMAŃSKA: Trubadur XXI wieku. „Prz. Powsz.” 2004 nr 10.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Ironiczna nostalgia. „Dekada Lit.” 2004 nr 5/6, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.
 • K. BIEDRZYCKI: To poemat – Tomasza Różyckiego „Dwanaście stacji”. W tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007.
 • T. CIEŚLAK: Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (Na wybranych przykładach). W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Lubl. 2007 [dot. m.in. T. Różyckiego].
 • K. ĆWIKLAK: Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. Pamięć kresów w poemacie „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego. „Pr. Komis. Filol. Pozn. TPN” 2007 nr 3.
 • M. URBANOWSKI: Podróże do kresów. (W. Kuczok: Gnój, B. Wildstein: Przyszłość z o.o., T. Różycki: Dwanaście stacji, S. Albiński: Kalahari). W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • T. BODUSZ: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Pre-teksty i stylizacje. „Kwart. Opol.” 2009 nr 4.
 • T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5.
 • E. STAŃCZYK: Ukraine and Kresy in Tomasz Różycki's „Dwanaście stacji”. Postcolonial analysis. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2009 nr 1/2.
 • M. ANDRZEJAK-NOWARA, A. PALUCH: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego – od poematu do dramatu. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.
 • Rec. teatr. adapt.: wyst. Kr., Stary T.: T. KORNAŚ: Kraków: dwanaście stacji za Pyskowicami. „Teatr” 2010 nr 5, – wyst. Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego: A. GŁOWACKA: Wehikuł czasu. „Teatr” 2012 nr 10; J. SIERADZKI: Chaplinada. „Odra” 2012 nr 9; M. Andrzejak-Nowara: Związki literatury z życiem danej społeczności: „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. „Pr. Komis. Nauk Filol. Oddz. PAN we Wroc.” 2016 vol. 9.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Wiersze

 • J. DRZEWUCKI: Słowo będzie ciałem. „Rzeczpospolita” 2004 nr 244.
 • P. WOLSKI: Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004 nr 6.
 • A. KAZANECKI: Oblicza snów. „Czas Kult.” 2005 nr 1.
 • P. MACKIEWICZ: Na próbę w twoim ciele cię zamknąłem. „Topos” 2005 nr 1/2.
 • T. MIZERKIEWICZ: Ruchoma płyta. „Nowe Książ.” 2005 nr 1.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Poezja o obliczu Różyckiego. „Res Publica Nowa” 2005 nr 2.

Powrót na górę↑

Kolonie

 • A. ARNO, Z. KRÓL, L. SZARUGA, A. ZAGAJEWSKI: Głosy o tomie Tomasza Różyckiego. „Kolonie”. „Zesz. Lit.” 2006 nr 3.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Okręt o siedmiu dnach. „Dekada Lit.” 2006 nr 5.
 • A. FRANASZEK: Spopielały raj dzieciństwa. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 142.
 • P. GOŁOBRUDA: Bajki dla dorosłych. „Lampa” 2006 nr 11.
 • A. KAŁUŻA: Piotruś Pan. „Studium” 2006 nr 5.
 • K. MALISZEWSKI: Poezja w koloniach. „Odra” 2006 nr 10.
 • T. MIZERKIEWICZ: Toast za dorosłe dzieciństwo. „Dziennik” 2006 nr 38.
 • J. ORSKA: „Dzieci znają ich nazwy”. „Nowe Książ.” 2006 nr 8.
 • J. PILCH: Mrówki i rekiny. „Polityka” 2006 nr 25.
 • K. PILITOWSKA: Tęsknota za władzą. „Pogranicza” 2006 nr 6.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Byty lotne. „Res Publica Nowa” 2006 nr 3.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Opowieść postkolonialna. „Opcje” 2006 nr 3, przedr. w tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.
 • P. FLORCZYK. „World Literature Today”, Norman, OK 2007 nr 1.
 • P. PRÓCHNIAK: Żywy towar, opium. (Notatki o „Koloniach” Tomasza Różyckiego). „Kresy” 2007 nr 1/2.
 • M. RADZIWON: Wiersze jak opium. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 136.
 • M. JAWORSKI: Ostatni dzień wakacji. O „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Polonistyka” 2008 nr 4.
 • M. GOLUBIEWSKI: Jednostkowość poezji. Pisanie i literatura w „Koloniach” Tomasza Różyckiego. „Twórczość” 2009 nr 5.
 • D. SIWOR: W cieniu wulkanu. O tomiku wierszy Tomasz Różyckiego „Kolonie”. „Konteksty Kult.” 2009 [nr] 5.
 • M. DRZĘŹLA: Dwa światy „Kolonii” Tomasza Różyckiego - oryginały oraz przekłady. „Kwart. Opol.” 2010 nr 2/3.
 • M. MOSTEK: Choroba na pisanie. „Lampa” 2010 nr 5.
 • M. JARNUSZKIEWICZ: Tekst jako granica: podmiot kolonizujący i kolonizowany w „Koloniach”. „Ruch Lit.” 2011 z. 4/5.
 • A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje: Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011 [dot. m.in.: Kolonie].

Powrót na górę↑

Księga obrotów

 • P. KOZIOŁ: Księga odwrotów. „Lampa” 2010 nr 9.
 • M. OLSZEWSKI: Wypatrywanie świat(ł)a. „FA-art” 2010 nr 1/2.
 • B. SADULSKI: Balet i wata. „Odra” 2010 nr 12.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Zawrót głowy. „Dekada Lit.” 2011 nr 1/2.
 • P. HUELLE: List do młodego poety; Z. KRÓL: Obroty. „Zesz. Lit.” 2011 nr 1.
 • A. KAŁUŻA: Polerowane słowa. „Nowe Książ.” 2011 nr 2, przedr. w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011.
 • T. ŻOŁĄDŹ: Proteuszowy kształt „gościa, który kupił świat” w „Księdze obrotów” Tomasza Różyckiego. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.
 • I. PISAREK: Świat jako rzecz, którą można kupić? : „Księga obrotów” Tomasza Różyckiego. „Maska” 2016 nr 31.
 • Zob. też w Wywiady.

Powrót na górę↑

Bestiarium

 • P. HUELLE. „Zesz. Lit.” 2012 nr 4.
 • T. MIZERKIEWICZ: Bogatszy o zapomnienie. „Nowe Książ.” 2012 nr 3, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • D. NOWACKI: Koszmar nocy letniej: poeta pisze powieść. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 16.
 • N. SZAFRAŃSKA: Rytmiczno-liryczne przestrzenie „Bestiarium” Tomasza Różyckiego. „Kwart. Opol.” 2012 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Tomi

 • T. FIAŁKOWSKI: A jeśli Owidiusza wcale nie wygnano z Rzymu? „Gaz. Wybor.” 2013 nr 152.
 • B. KANIEWSKA: Literacka kartografia Tomasza Różyckiego. „Nowe Książ.” 2013 nr 10.
 • R. KOBIERSKI: Cień wędrowca. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 27.
 • M. OLSZEWSKI: Trochę spadkobierca, trochę barbarzyńca. „Wyspa” 2013 nr 4.

Powrót na górę↑

Litery

 • M. Piotrowska-Grot: Tygiel liter(acki). „FA-art” 2016 nr 4.
 • M. WABIK: Magia i wyobraźnia. „Wyspa” 2016 nr 4.
 • S. HORNIK: Patrzę i piszę. „Elewator” 2017 nr 2.
 • J. ILLG: Poeta z Bożej Łaski. „Znak” 2017 nr 12.
 • M. JARNUSZKIEWICZ: O utracie, nieobecności i czytaniu. „Fraza” 2017 nr 1/2.
 • M. OLSZEWSKI: Znaki zapytania. „Odra” 2017 nr 3.
 • R. RŻANY: Skoro jest miłość. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.
 • B. SUWIŃSKI: Niech się układają jak najlepiej. „Zesz. Lit.” 2017 nr 1.
 • P. ŻARNECKA: Eksplorowanie próżni. „Nowa Dekada Krak.” 2017 nr 3.

Powrót na górę↑

Alicja Szałagan

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Tomasz RÓŻYCKI
Nawigacja
Narzędzia