Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m (Wycofano edycje użytkownika Bot (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Admin.)
Linia 1: Linia 1:
<div id="shortDescription">
+
'''KASS Wojciech'''
<p>ur. 1964</p>
+
<p>Pseud.: Łukasz; Rycerzyk.</p>
+
<p>Poeta, eseista, publicysta</p>
+
</div id='shortDescription'>
+
  
<div class='all'>
+
'''ur. 1964'''
<div class='biogram'>
+
==BIOGRAM==
+
<p>Urodzony 1 września 1964 w Gdyni; syn Guntera Kassa, piekarza, i Krystyny z Lojewskich. Uczęszczał do Liceum Zawodowego „Unimoru” w Gdańsku; w 1983 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Debiutował w 1984 wierszem: ''Zmienność świata form… ''(inc.), opublikowanym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nr 117). W 1985 był współzałożycielem, a następnie do 1986 członkiem grupy poetyckiej studentów polonistyki UG W Zatoce. W tym okresie został wyróżniony II Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nike Warszawska” (1985) i Nagrodą Specjalną w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R. Milczewskiego-Bruno (1987). W 1989 uzyskał magisterium na UG i w 1990-91 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie. Równocześnie od 1990 był dziennikarzem „Tygodnika Sopot” (drukował tu artykuły, wywiady i noty m.in. pod pseud.: Łukasz, Rycerzyk) , a w 1993-97 także redaktorem naczelnym czasopisma „Sopot. Gazeta Miasta”. W 1994-97 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Sopotu. W 1994 był współzałożycielem, a następnie do 2000 prezesem Sopockiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1995 został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK. Wiersze, artykuły, recenzje, wywiady drukował m. in. na łamach pisma „Topos” (od 1995; od 2002 także członek redakcji), „Jaćwież” (1998-2007), „Nowa Okolica Poetów” (od 2001) i „Zeszyty Literackie” (od 2006). Współpracował także jako poeta z Polskim Radiem. W 1997 objął stanowisko kierownika, a w 2000 dyrektora Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie oraz jego oddziału, Muzeum im. M. Kajki w Ogródku. W 1999 został prezesem Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie, realizującego jego autorski program „Leśniczówka Pranie – Ośrodek Promienny”. Dwukrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury (2000, 2008). W 2001 został członkiem SPP. W 2002-2003 drukował na łamach „Gazety Olsztyńskiej” cykl felietonów literackich pt. ''Fiołki z Prania''. Był członkiem jury wielu konkursów literackich, m. in. im. J. Drzeżdżona (1994-97), im. W. Bąka (2005-09), im. Z. Herberta (2008, 2009), im. R.M. Rilkego (od 2001), W 2005 został współorganizatorem konkursu im. M. Kajki. W 2011 zainicjował przyznawanie Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tomik poetycki roku i objął funkcję sekretarza jury nagrody. Otrzymał liczne nagrody, m.in. w 2001 Statuetkę Smętka-Osobowość Ziemi Piskiej, w 2004: nagrodę „Nowej Okolicy Poetów” za walory intelektualne i artystyczne poezji oraz Statuetkę Złotej Dziesiątki „Gazety Olsztyńskiej”. W 2004 został członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia Kultury Nieestradowej im. M. Kajki, a w 2005 Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. Był autorem wielu haseł do leksykonu ''Mazury. Słownik stronniczy ilustrowany'' (wyd. 2007). W 2006 zaczął prowadzić warsztaty poetyckie w Studium Artystyczno-Literackim na Wydziale Polonistyki UJ. W 2009 otrzymał Nagrodę Otoczaka Jerzego Suchanka za całokształt twórczości. W tymże roku został członkiem Polskiego PEN Clubu. Wyróżniony m.in. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), Brązowym Krzyżem Zasługi (2008).</p>
+
<p>W 1991 ożenił się z Elżbietą Wojtaś, prawniczką (rozwód w 1998); z tego związku ma syna Wojciecha (ur. 1992). W 1999 zawarł związek małżeński z Jagienką Perlikiewicz, dziennikarką, muzealnikiem; mają syna Bruna (ur. 1999). Mieszka w leśniczówce Pranie.</p>
+
</div> <!-- biogram -->
+
  
<span id='tworczosc'></span><div id='primary'>
+
Pseud.: Łukasz; Rycerzyk.
  
==TWÓRCZOŚĆ==
+
Poeta, eseista, publicysta
<ol>
+
  
<li> Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno, Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych. Sopot: Pionier 1995, 148 s.</li>
+
Urodzony 1 września 1964 w Gdyni; syn Guntera Kassa, piekarza, i Krystyny z Lojewskich. Uczęszczał do Liceum Zawodowego „Unimoru” w Gdańsku; w 1983 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Debiutował w 1984 wierszem: ''Zmienność świata form… ''(inc.), opublikowanym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nr 117). W 1985 był współzałożycielem, a następnie do 1986 członkiem grupy poetyckiej studentów polonistyki UG W Zatoce. W tym okresie został wyróżniony II Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nike Warszawska” (1985) i Nagrodą Specjalną w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R. Milczewskiego-Bruno (1987). W 1989 uzyskał magisterium na UG i w 1990-91 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie. Równocześnie od 1990 był dziennikarzem „Tygodnika Sopot” (drukował tu artykuły, wywiady i noty <nowiki>m.in</nowiki>. pod pseud.: Łukasz, Rycerzyk) , a w 1993-97 także redaktorem naczelnym czasopisma „Sopot. Gazeta Miasta”. W 1994-97 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Sopotu. W 1994 był współzałożycielem, a następnie do 2000 prezesem Sopockiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1995 został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK. Wiersze, artykuły, recenzje, wywiady drukował m. in. na łamach pisma „Topos” (od 1995; od 2002 także członek redakcji), „Jaćwież” (1998-2007), „Nowa Okolica Poetów” (od 2001) i „Zeszyty Literackie” (od 2006). Współpracował także jako poeta z Polskim Radiem. W 1997 objął stanowisko kierownika, a w 2000 dyrektora Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie oraz jego oddziału, Muzeum im. M. Kajki w Ogródku. W 1999 został prezesem Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie, realizującego jego autorski program „Leśniczówka Pranie – Ośrodek Promienny”. Dwukrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury (2000, 2008). W 2001 został członkiem SPP. W 2002-2003 drukował na łamach „Gazety Olsztyńskiej” cykl felietonów literackich pt. ''Fiołki z Prania''. Był członkiem jury wielu konkursów literackich, m. in. im. J. Drzeżdżona (1994-97), im. W. Bąka (2005-09), im. Z. Herberta (2008, 2009), im. R.M. Rilkego (od 2001), W 2005 został współorganizatorem konkursu im. M. Kajki. W 2011 zainicjował przyznawanie Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tomik poetycki roku i objął funkcję sekretarza jury nagrody. Otrzymał liczne nagrody, <nowiki>m.in</nowiki>. w 2001 Statuetkę Smętka-Osobowość Ziemi Piskiej, w 2004: nagrodę „Nowej Okolicy Poetów” za walory intelektualne i artystyczne poezji oraz Statuetkę Złotej Dziesiątki „Gazety Olsztyńskiej”. W 2004 został członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia Kultury Nieestradowej im. M. Kajki, a w 2005 Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. Był autorem wielu haseł do leksykonu ''Mazury. Słownik stronniczy ilustrowany'' (wyd. 2007). W 2006 zaczął prowadzić warsztaty poetyckie w Studium Artystyczno-Literackim na Wydziale Polonistyki UJ. W 2009 otrzymał Nagrodę Otoczaka Jerzego Suchanka za całokształt twórczości. W tymże roku został członkiem Polskiego PEN Clubu. Wyróżniony <nowiki>m.in</nowiki>. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), Brązowym Krzyżem Zasługi (2008).  
<p class='comment'>Teksty, wiersze, wywiady dot. tytułowych postaci.</p>
+
<li> [[#„Aj, moi dawno umarli !”|„Aj, moi dawno umarli !”]]. Sopot: Wydawn. Sopockiego Tow. Kult. 1996, 153 s. ''Bibl. 100-lecia m. Sopotu ''</li>
+
<p class='comment'>Album na który się składają szkice, wywiady, reportaże dot. związkom Cz. Miłosza z Sopotem.</p>
+
<li> [[#Do światła|Do światła]]. [Wiersze]. Olsztyn, Pranie: Ag. Fot.-Wydawn. WIT 1999, 45 s.</li>
+
<p class='comment'>Cykle: Dialogi; Pożegnania; Horyzont</p>
+
<p class='comment'>Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.</p>
+
<li> [[#Jeleń Thorwaldsena|Jeleń Thorwaldsena]]. [Wiersze]. Wwa: „Twój Styl” 2000, 43 s.</li>
+
<p class='comment'>Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.</p>
+
<li> Leśniczówka i poeta. Pranie i okolice. Tekst W. Kass Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Fot.-Wydawn. WIT [2000], [12] s.</li>
+
<li> [[#Prószenie i pranie|Prószenie i pranie]]. [Wiersze]. Wwa: „Iskry” 2002, 55 s.</li>
+
<li> [[#Przepływ cieni|Przepływ cieni]]. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2003, 53 s.</li>
+
<li> [Zehn][[#10 Gedichte aus Masurenland|10 Gedichte aus Masurenland]]. [Wiersze]. [Przeł.] : M. Szalonek. Berlin: Verlag 2003, 30 s.</li>
+
<p class='comment'>Wiersze równolegle w jęz. pol. i niem.</p>
+
<li> [[#Pęknięte struny pełni|Pęknięte struny pełni]]. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. [Eseje literackie]. Olsztyn, Pranie: Ag. WIT W. Mierzejewski 2004, 93 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2004.</p>
+
<li> [[#Gwiazda Głóg|Gwiazda Głóg]]. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2005, 67 s.</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2005.</p>
+
<li> Pieśń miłości, pieśń doświadczenia. [Wiersze; współaut.:] K. Kuczkowski. Bydg.: Galeria Autorska J. Kaja i J. Soliński 2006, 31 s.</li>
+
<li> [Arkusz poetycki kwartalnika „Pobocza”] Red. P. Szydeł. Oprac. graf.: D. Krasicka. Zdj.: Sz. Szwochert, Ł. Borkowski. [Więcbork:] Krajeńskie Stow. Kulturalne 2008.</li>
+
<p class='comment'>Wyd. w 300 egz. z okazji spotkania autorskiego w Więcborku.</p>
+
<li> Pocałuj w usta światło. Arkusze poetyckie dwumiesięcznika „Topos” Red. i fotografie T. Dąbrowski. „Topos” 2008 nr 1-2.</li>
+
<li> Wiry i sny. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2008, 48 s. ''Bibl. „Toposu”'', t. 40</li>
+
<p class='comment'>Nominacja do Wawrzynu-Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2008; nominacja do Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego prze UNESCO; nominacja do Nagrody Poetyckiej im ks. Jana Twardowskiego.</p>
+
<li> [Czterdzieści cztery] [[#41|41]]. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2010, 51 s.</li>
+
<li> Pranie i poeta. Tekst: J. Kass i … Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Wit 2010, 28 s.</li>
+
<p class='comment'>Montaż poetycki : Krajobraz z kością niezgody. Reż.: J. Kukuła. Radio 2006.</p>
+
</ol>
+
===Prace redakcyjne===
+
<ol>
+
<li> Krzysztofowi Karaskowi w 70. Rocznicę urodzin – poeci. [Antologia]. Oprac. i wstępem opatrzył … Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu 2007, 98 s. ''Bibl. „Nowej ''Okolicy'' Poetów”,'' t. 19</li>
+
<li> K. Kuczkowski: Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości. [Wiersze]. Sopot: Bernardinum; Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2007, 63 s. ''Bibl. „Toposu”''; t. 34.</li>
+
<li> K. Kuczkowski: Wiersze (masowe) i inne. Zdjęcia: W. Jurkiewicz. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2010, 53 s. ''Bibl. „Toposu”''; t. 53.</li>
+
</ol>
+
</div id='primary'>
+
  
<div id='secondary'>
+
W 1991 ożenił się z Elżbietą Wojtaś, prawniczką (rozwód w 1998); z tego związku ma syna Wojciecha (ur. 1992). W 1999 zawarł związek małżeński z Jagienką Perlikiewicz, dziennikarką, muzealnikiem; mają syna Bruna (ur. 1999). Mieszka w leśniczówce Pranie.
==OPRACOWANIA (wybór)==
+
  
 +
TWÓRCZOŚĆ
  
<ul>
+
# Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno, Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych. Sopot: Pionier 1995, 148 s.
<li>Ank. 2010, 2011.</li>
+
<li> Autor o sobie: Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza? „Topos” 2002 nr 1 /2.</li>
+
<li> Wywiady: Rozbiłem banię z poezją. Rozm. O. Krzyżyńska. „Głos Wybrz.” 2000 nr 288; Mój fragment świata. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2002 nr 58; Rozmowa z kamieniami. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2003 nr 149 [dot.: 10 Gedichte aus Masurenland]; Zakorzenić się w krajobrazie. Rozm. K. Lenkowska. „Zesz. Lit.” 2004 nr 4; Natura wyzwoliła we mnie poetę. Rozm. M. Ferreras-Tascón. „Templum Novum” 2005 nr 2; Nie tylko o poetyckich początkach – rozmowa z W.K. Rozm. ESS „Notatnik Lit.” 2006/ 2007 nr 1.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Teksty, wiersze, wywiady dot. tytułowych postaci.
  
===Ogólne===
+
# „Aj, moi dawno umarli !”. Sopot: Wydawn. Sopockiego Tow. Kult. 1996, 153 s. ''Bibl. 100-lecia m. Sopotu ''
  
<ul>
+
Album na który się składają szkice, wywiady, reportaże dot. związkom Cz. Miłosza z Sopotem.
<li> A.D. KAWKA: O W.K. Nagroda im. K. Iłłakowiczówny. „Notes Wydawn.” 2000 nr 1.</li>
+
<li> Z. CHOJNOWSKI: Pociecha mieszka na Mazurach, czyli W.K. W tegoż: Zmartwychwstały kraj mowy. Olsztyn 2002.</li>
+
<li> K. KUCZKOWSKI: „Miłość serca jest bezbronna”. „Topos” 2004 nr 5 [dot. wiersza W.K.: Bezbronność serca].</li>
+
<li> J. WAJS: Przyszedłem ciebie odwiedzić. Trzy wiersze o „złej śmierci”. „Topos” 2004 nr 3/4 [dot. wiersza W.K.: Krajobraz z kością niezgody].</li>
+
<li> W. KUDYBA: „Dochodzić do ładu z ziemią i jej odwrotnością” O liryce W.K. „Topos” 2008 nr 5.</li>
+
<li> A. GLEŃ: Lekcja (z) milczenia. Notatki na marginesie „Pieczęci ignorancji” W.K. (z dodatkiem uwag o poezji Cz. Miłosza i T. Różewicza) w: Istnienie i literatura. (notatnik hermeneutyka). Sopot 2010.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# <nowiki>Do światła. [Wiersze]. Olsztyn, Pranie: Ag. Fot</nowiki>.-Wydawn. WIT 1999, 45 s.
  
===„Aj, moi dawno umarli !”===
+
Cykle: Dialogi; Pożegnania; Horyzont
  
<ul>
+
Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.
<li> W. FUŁEK: Żywi i umarli. „Topos” 1996 nr 3.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# Jeleń Thorwaldsena<nowiki>. [Wiersze]. Wwa: „Twój Styl” 2000, 43 s.</nowiki>
  
===Do światła===
+
Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.
  
<ul>
+
# Leśniczówka i poeta. Pranie i okolice. Tekst W. Kass Zdjęcia: W. Mierzejewski. <nowiki>[Informator].</nowiki> Olsztyn: Ag. Fot.<nowiki>-Wydawn. WIT [2000], [12] s.</nowiki>
<li> L. SZULC: Poezja w stylu galant. „Jaćwież” 1999 nr 8.</li>
+
# Prószenie i p<nowiki>ranie. [Wiersze]. Wwa: „</nowiki>Iskry” 2002, 55 s.
<li> M. KALANDYK: Wybiegając poza powierzchnię rzeczywistości – do światła „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1.</li>
+
# <nowiki>Przepływ cieni. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2003, 53 s.</nowiki>
<li> K. KUCZKOWSKI, Uchwycić prawdę, „Topos” 2000 nr 1.</li>
+
# <nowiki>[</nowiki>Zehn]10 Gedichte aus Masurenland<nowiki>. [</nowiki>Wiersze]. <nowiki>[</nowiki>Przeł.] : M. Szalonek. Berlin: Verlag 2003, 30 s.
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Wiersze równolegle w jęz. pol. i niem.
  
===Jeleń Thorwaldsena===
+
# Pęknięt<nowiki>e struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. [</nowiki>Eseje literackie]. Olsztyn, Pranie: Ag. WIT W. Mierzejewski 2004, 93 s.
  
<ul>
+
Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2004.
<li> [J. DRZEWUCKI] (J.D.) „Mag. Lit. Książ.” 2000 nr 11 (50).</li>
+
<li> L. SZULC: Warunkiem bogactwa całkiem nie jest ilość. „Jaćwież” 2000 nr 12.</li>
+
<li> Z. CHOJNOWSKI: Imiona obecności. „Nowe Książ.” 2001 nr 6.</li>
+
<li> P.W. LORKOWSKI: Pogoda i dziękczynienie. „Topos” 2001 nr 1.</li>
+
<li> M. SŁAPIK: Z pogranicza. „Borussia” 2002 nr 26.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# <nowiki>Gwiazda Głóg. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2005, 67 s.</nowiki>
  
===Prószenie i pranie===
+
Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2005.
  
<ul>
+
# <nowiki>Pieśń miłości, pieśń doświadczenia. [Wiersze; </nowiki>współaut.:] K. Kuczkowski. Bydg.: Galeria Autorska J. Kaja i J. Soliński 2006, 31 s.
<li> J. JASTRZĘBSKI: Prańskie liturgie. „Jaćwież” 2001 nr 19.</li>
+
# <nowiki>[</nowiki>Arkusz poetycki kwartalnika „Pobocza”] Red. P. Szydeł. Oprac. graf.: D. Krasicka. Zdj.: Sz. Szwochert, Ł. Borkowski. <nowiki>[Więcbork:] </nowiki>Krajeńskie Stow. Kulturalne 2008.
<li> Z. CHOJNOWSKI. „Pogranicza” 2002 nr 6.</li>
+
<li> M. KALANDYK „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1.</li>
+
<li> K. KUCZKOWSKI: „Jasne domaga się rozpoznania, ciemne nigdy…” (O „Prószeniu i praniu” W.K.). „Topos” 2002 nr 6.</li>
+
<li> K. PIEŃKOSZ: Sensualista i retor. „Nowe Książ.” 2002 nr 11.</li>
+
<li> B. WOJCIULEWICZ: Wobec świetlistości świata. „Pracownia” 2002 nr 29/30.</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Mała metafizyka. „Prz. Powsz.” 2003 nr 2.</li>
+
<li> G. KOCIUBA: Wielbiciel szczegółu. „Twórczość” 2004 nr 2/3, przedr. w tegoż: Maski/Twarze Kr. 2009 – A. SZYMAŃSKA, Pokora i pycha. „Arkusz” 2003 nr 4 – W. KUDYBA: Prószenie mądrości. „Topos” 2002 nr 4/5.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Wyd. w 300 egz. z okazji spotkania autorskiego w Więcborku.
  
===Przepływ cieni===
+
# Pocałuj w usta światło. Arkusze poetyckie dwumiesięcznika „Topos” Red. i fotografie T. Dąbrowski. „Topos” 2008 nr 1-2.
 +
# <nowiki>Wiry i sny. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2008, 48 s. </nowiki>''Bibl. „Toposu”'', t. 40
  
<ul>
+
Nominacja do Wawrzynu-Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2008; nominacja do Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego prze UNESCO; nominacja do Nagrody Poetyckiej im ks. Jana Twardowskiego.
<li> B. GRUSZKA-ZYCH: W.K. został uhonorowany. „Gość Niedz.” 2004 nr 29.</li>
+
<li> M. KALANDYK: Przepływ cieni. „Jaćwież” 2004 nr 27/28.</li>
+
<li> K. KARASEK: Uwaga, poeta. „Życie” 2004 nr 39.</li>
+
<li> G. KOCIUBA: Uważność. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1, przedr. w tegoż Maski/Twarze Kr. 2009.</li>
+
<li> K. KUCZKOWSKI: Góra poety. „Śląsk” 2004 nr 8.</li>
+
<li> K. LISOWSKI: Most z kości. „Nowe Książ.” 2004 nr 7.</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Trwanie, zachwyt, wzrastanie. „Prz. Powsz.” 2004 nr 5.</li>
+
<li> J. TULIK: Zaufać szeptom. „Topos” 2004 nr 5 – [J. DRZEWUCKI] (J. D.): „Mag. Lit. Książ.” 2004 nr 2.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# <nowiki>[Czterdzieści cztery] </nowiki><nowiki>41. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2010, 51 s.</nowiki>
 +
# Pranie i poeta. Tekst: J. Kass i … Zdjęcia: W. Mierzejewski. <nowiki>[Informator]. Olsztyn: Ag. Wit 2010, 28 s. </nowiki>
  
===10 Gedichte aus Masurenland===
+
Montaż poetycki : Krajobraz z kością niezgody. Reż.: J. Kukuła. Radio 2006.
  
<ul>
+
Prace redakcyjne
<li> W. SETLAK: Made in Forstha. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1.</li>
+
<li> Zob. też Wywiady.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
# Krzysztofowi Karaskowi <nowiki>w 70. Rocznicę urodzin – poeci. [Antologia]. Oprac. i wstępem opatrzył … Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu 2007, 98 s. </nowiki>''Bibl. „Nowej ''Okolicy'' Poetów”,'' t. 19
 +
# K. Kuczkowski: <nowiki>Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości. [Wiersze]. Sopot: </nowiki>Bernardinum; Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2007, 63 s. ''Bibl. „Toposu”''; t. 34.
 +
# K. Kuczkowski: Wiersze (masowe) i inne. Zdjęcia: W. Jurkiewicz. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2010, 53 s. ''Bibl. „Toposu”''; t. 53.
  
===Pęknięte struny pełni===
+
OPRACOWANIA (wybór)
  
<ul>
+
Ank. 2010, 2011. – Autor o sobie: Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza? „Topos” 2002 nr 1 /2. – Wywiady: Rozbiłem banię z poezją. Rozm. O. Krzyżyńska. „Głos Wybrz.” 2000 nr 288; Mój fragment świata. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2002 nr 58; Rozmowa z kamieniami. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2003 nr 149<nowiki> [dot.: 10 </nowiki>Gedichte aus Masurenland]; Zakorzenić się w krajobrazie. Rozm. K. Lenkowska. „Zesz. Lit.” 2004 nr 4; Natura wyzwoliła we mnie poetę. Rozm. M. Ferreras-Tascón. „Templum Novum” 2005 nr 2; Nie tylko o poetyckich początkach – rozmowa z W.K. Rozm. ESS „Notatnik Lit.” 2006/ 2007 nr 1.
<li> W. FUŁEK: Świat pełen zielonych gęsi. „Topos” 2004 nr 3 /4.</li>
+
<li> O. KRZYŻYŃSKA: Poeta o poecie. „Głos Wybrz.” 2004 nr 119.</li>
+
<li> P. SZEWC: Szklana góra. „Nowe Książ.” 2004 nr 3.</li>
+
<li> A. NOWACZEWSKI: Fenomen Gałczyńskiego. „Migotania, przejaśnienia”. 2005 nr 2.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Ogólne: A.D. KAWKA: O W.K. Nagroda im. K. Iłłakowiczówny. „Notes Wydawn.” 2000 nr 1. – Z. CHOJNOWSKI: Pociecha mieszka na Mazurach, czyli W.K. W tegoż: Zmartwychwstały kraj mowy. Olsztyn 2002. – K. KUCZKOWSKI: „Miłość serca jest bezbronna”. „Topos” 2004 nr<nowiki> 5 [dot. wiersza W.K.: Bezbronność serca].</nowiki> – J. WAJS<nowiki>: Przyszedłem ciebie odwiedzić. Trzy wiersze o „złej śmierci”. „Topos” 2004 nr 3/4 [dot</nowiki>. wiersza W.K.: Krajobraz z kością niezgody]. – W. KUDYBA: „Dochodzić do ładu z ziemią i jej odwrotnością” O liryce W.K. „Topos” 2008 nr 5. – A. GLEŃ: Lekcja (z) milczenia. Notatki na marginesie „Pieczęci ignorancji” W.K. (z dodatkiem uwag o poezji Cz. Miłosza i T. Różewicza) w: Istnienie i literatura. (notatnik hermeneutyka). Sopot 2010.
  
===Gwiazda Głóg===
+
„Aj, moi dawno umarli !” (poz. 2): W. FUŁEK: Żywi i umarli. „Topos” 1996 nr 3.
  
<ul>
+
Do światła (poz. 3): L. SZULC: Poezja w stylu galant. „Jaćwież” 1999 nr 8. – M. KALANDYK: Wybiegając poza powierzchnię rzeczywistości do światła „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1. – K. KUCZKOWSKI, Uchwycić prawdę, „Topos” 2000 nr 1.
<li> W. KALANDYK: Gwiazda Głóg – Gwiazda Piołun albo schodzenie w dolinę. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3 /4.</li>
+
<li> J. MIKOŁAJEWSKI: List do poety z Prania. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 298.</li>
+
<li> J. OSEWSKA: Czas bezpowrotny. „Alm. Sejneński” 2005 nr 4.</li>
+
<li> P. DAKOWICZ: Pierwsza jest miłość. „Topos” 2006 nr 1 /2 , przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.</li>
+
<li> G. KOCIUBA: Pamięć, zdziwienie, troska. „Pobocza” 2006 nr 1, przedr. w tegoż: Maski/Twarze. Kr. 2009.</li>
+
<li> J. KORNHAUSER: Droga przez ogród. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2006 nr 9.K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Najbardziej poetyckie z pytań. „Topos” 2006 nr 1/2.</li>
+
<li> A. NOWACZEWSKI: Sielskość, szczenięcość, wiek męski. „Gość Niedz.” 2006 nr 41.</li>
+
<li> J. PETROWICZ: Zbierając utracone. „Nowe Książ.” 2006 nr 4.</li>
+
<li> W. SETLAK: Na Godota poczekajmy razem. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3.</li>
+
<li> L. SZARUGA: Świat poetycki (XXX). „Zesz. Lit.” 2006 nr 1.</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Czarna kropka w białej próżni. „Prz. Powsz.” 2006 nr 7 /8.</li>
+
<li> W. KUDYBA: Tendresse. „Odra” 2007 nr 1.</li>
+
<li> W. GAWŁOWSKI: Obietnica widzenia. „Twórczość” 2007 nr 2 – K. ZEGADŁO: „Jaćwież” 2006 nr 35.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Jeleń Thorwaldsena (poz. 4): <nowiki>[</nowiki>J. DRZEWUCKI] (J.D.) „Mag. Lit. Książ.” 2000 nr 11 (50). – L. SZULC: Warunkiem bogactwa całkiem nie jest ilość. „Jaćwież” 2000 nr 12. – Z. CHOJNOWSKI: Imiona obecności. „Nowe Książ.” 2001 nr 6. – P.W. LORKOWSKI: Pogoda i dziękczynienie. „Topos” 2001 nr 1. – M. SŁAPIK: Z pogranicza. „Borussia” 2002 nr 26.
  
 +
Prószenie i pranie (poz. 6): J. JASTRZĘBSKI: Prańskie liturgie. „Jaćwież” 2001 nr 19. – Z. CHOJNOWSKI. „Pogranicza” 2002 nr 6. – M. KALANDYK „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1. – K. KUCZKOWSKI: „Jasne domaga się rozpoznania, ciemne nigdy…” (O „Prószeniu i praniu” W.K.). „Topos” 2002 nr 6. – K. PIEŃKOSZ: Sensualista i retor. „Nowe Książ.” 2002 nr 11. – B. WOJCIULEWICZ: Wobec świetlistości świata. „Pracownia” 2002 nr 29/30. – A. SZYMAŃSKA: Mała metafizyka. „Prz. Powsz.” 2003 nr 2. – G. KOCIUBA: Wielbiciel szczegółu. „Twórczość” 2004 nr 2/3, przedr. w tegoż: Maski/Twarze Kr. 2009 – A. SZYMAŃSKA, Pokora i pycha. „Arkusz” 2003 nr 4 – W. KUDYBA: Prószenie mądrości. „Topos” 2002 nr 4/5.
  
<ul>
+
Przepływ cieni (poz. 7): B. GRUSZKA-ZYCH: W.K. został uhonorowany. „Gość Niedz.” 2004 nr 29. – M. KALANDYK: Przepływ cieni. „Jaćwież” 2004 nr 27/28. – K. KARASEK: Uwaga, poeta. „Życie” 2004 nr 39. – G. KOCIUBA: Uważność. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1, przedr. w tegoż Maski/Twarze Kr. 2009. – K. KUCZKOWSKI: Góra poety. „Śląsk” 2004 nr 8. – K. LISOWSKI: Most z kości. „Nowe Książ.” 2004 nr 7. A. SZYMAŃSKA: Trwanie, zachwyt, wzrastanie. „Prz. Powsz.” 2004 nr 5. – J. TULIK: Zaufać szeptom. „Topos” 2004 nr 5 – <nowiki>[</nowiki>J. DRZEWUCKI] (J. D.): „Mag. Lit. Książ.” 2004 nr 2.
<li>Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (poz. 11) : P. DAKOWICZ: Kominiarczyka podróż w stronę światła. „Topos” 2007 nr 1 /2, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.</li>
+
<li> J. GRUPIŃSKI: Pieśń światła, piesń ciemności. „Latarnia Morska” 2007 nr 3.</li>
+
<li> P.W. LORKOWSKI: Chrapy dusz wyjących, śpiew dusz radosnych. „Red” 2007 nr 1.</li>
+
<li> S. RUSIN: Pieśni światłoczułe. „Akant” 2007 nr 5.</li>
+
<li> W. SETLAK: Koncert na dwa głosy. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 1.</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Udręka i ekstaza poety. „Nowe Książ” 2007 nr 1.</li>
+
<li> S. STABRO: Poezja na dwa instrumenty. „Dekada Lit.” 2009 nr 3.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
10 Gedichte aus Masurenland (poz. 8): W. SETLAK: Made in Forstha. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1. – Zob. też Wywiady.
  
===Wiry i sny (poz. 14): P. DAKOWICZ: Lunatyk światła. „Topos” 2008 nr 6, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – L. SZARUGA: Świat poetycki===
+
Pęknięte struny pełni (poz. 9): W. FUŁEK: Świat pełen zielonych gęsi. „Topos” 2004 nr 3 /4. – O. KRZYŻYŃSKA: Poeta o poecie. „Głos Wybrz.” 2004 nr 119. – P. SZEWC: Szklana góra. „Nowe Książ.” 2004 nr 3. – A. NOWACZEWSKI: Fenomen Gałczyńskiego. „Migotania, przejaśnienia”. 2005 nr 2.
  
<ul>
+
Gwiazda Głóg (poz. 10): W. KALANDYK: Gwiazda Głóg – Gwiazda Piołun albo schodzenie w dolinę. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3 /4. – J. MIKOŁAJEWSKI: List do poety z Prania. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 298. – J. OSEWSKA: Czas bezpowrotny. „Alm. Sejneński” 2005 nr 4. – P. DAKOWICZ: Pierwsza jest miłość. „Topos” 2006 nr 1 /2 , przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. G. KOCIUBA: Pamięć, zdziwienie, troska. „Pobocza” 2006 nr 1, przedr. w tegoż: Maski/Twarze. Kr. 2009. – J. KORNHAUSER: Droga przez ogród. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2006 nr 9.– K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Najbardziej poetyckie z pytań. „Topos” 2006 nr 1/2. A. NOWACZEWSKI: Sielskość, szczenięcość, wiek męski. „Gość Niedz.” 2006 nr 41. – J. PETROWICZ: Zbierając utracone. „Nowe Książ.” 2006 nr 4. – W. SETLAK: Na Godota poczekajmy razem. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3. – L. SZARUGA: Świat poetycki (XXX). „Zesz. Lit.” 2006 nr 1. – A. SZYMAŃSKA: Czarna kropka w białej próżni. „Prz. Powsz.” 2006 nr 7 /8. – W. KUDYBA: Tendresse. „Odra” 2007 nr 1. – W. GAWŁOWSKI: Obietnica widzenia. „Twórczość” 2007 nr 2 – K. ZEGADŁO: „Jaćwież” 2006 nr 35.
<li> P. DAKOWICZ: Lunatyk światła. „Topos” 2008 nr 6, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.</li>
+
<li> L. SZARUGA: Świat poetycki (XLI) „Zesz. Lit.” 2008 nr 4 [m.in. dot.: Wiry i sny].</li>
+
<li> P. DAKOWICZ: Sen o świetle. „Odra” 2009 nr 10.</li>
+
<li> J. JAKUBOWSKI: Tkwić we własnym centrum. Kilka rozpoznań na temat „Wirów i snów” W.K. „Pobocza” 2009 nr 1.</li>
+
<li> G. KOCIUBA: Czujność wobec nietrwałego. W tegoż: Maski/ Twarze. Kr. 2009.</li>
+
<li> A. JARZYNA: Ze śmiercią na kolanach. „Wyspa” 2009 nr 1.</li>
+
<li> A. PIECH-KLIKOWICZ: Otwieranie światła. „Nowe Książ.” 2009 nr 2.</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Dekonstrukcja i konstrukcja. „Prz. Powsz.” 2009 nr 2.</li>
+
<li> M. WŁODARSKI: Przeciw. Wiersze W.K. [on-line] [dostęp 19 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.czytaniewpiwnicy.blog.onet.pl [J. DRZEWUCKI] (J.D.): „Mag. Lit. Książ.” 2008 nr 11.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (poz. 11) : P. DAKOWICZ: Kominiarczyka podróż w stronę światła. „Topos” 2007 nr 1 /2, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – J. GRUPIŃSKI: Pieśń światła, piesń ciemności. „Latarnia Morska” 2007 nr 3. – P.W. LORKOWSKI: Chrapy dusz wyjących, śpiew dusz radosnych. „Red” 2007 nr 1. – S. RUSIN: Pieśni światłoczułe. „Akant” 2007 nr 5. – W. SETLAK: Koncert na dwa głosy. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 1. – A. SZYMAŃSKA: Udręka i ekstaza poety. „Nowe Książ” 2007 nr 1. – S. STABRO: Poezja na dwa instrumenty. „Dekada Lit.” 2009 nr 3.
  
===41===
+
Wiry i sny (poz. 14): P. DAKOWICZ: Lunatyk światła. „Topos” 2008 nr 6, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – L. SZARUGA<nowiki>: Świat poetycki (XLI) „Zesz. Lit.” 2008 nr 4 [m.in. dot.</nowiki>: Wiry i sny]. – P. DAKOWICZ: Sen o świetle. „Odra” 2009 nr 10. – J. JAKUBOWSKI: Tkwić we własnym centrum. Kilka rozpoznań na temat „Wirów i snów” W.K. „Pobocza” 2009 nr 1. – G. KOCIUBA: Czujność wobec nietrwałego. W tegoż: Maski/ Twarze. Kr. 2009. – A. JARZYNA: Ze śmiercią na kolanach. „Wyspa” 2009 nr 1. – A. PIECH-KLIKOWICZ: Otwieranie światła. „Nowe Książ.” 2009 nr 2. – A. SZYMAŃSKA: Dekonstrukcja i konstrukcja. „Prz. Powsz.” 2009 nr 2. – M. WŁODARSKI: Przeciw. Wiersze W.K.<nowiki> [on-</nowiki>line] <nowiki>[</nowiki>dostęp 19 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: <nowiki>http://www.czytaniewpiwnicy.blog.onet.pl</nowiki> –<nowiki>[</nowiki>J. DRZEWUCKI] (J.D.): „Mag. Lit. Książ.” 2008 nr 11.
  
<ul>
+
41 (poz. 15): S. BURYŁA: Makabra i egzystencja. „Nowe Książ.” 2010 nr 9. P. DAKOWICZ: Pieśni, czyli stopnie. O nowych wierszach W.K. „Topos” 2010 nr 4. A. GLEŃ: Pieśń ekstatyka. Wstęp do Pieśni W.K. „Strony” 2010 nr 3/4. J. JAKUBOWSKI: „Liryka ciemna i czysta” <nowiki>[on-</nowiki>line<nowiki>] [dostęp </nowiki>8 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie: <nowiki>http://firma.matras.pl/iskm/10/06.pdf</nowiki>. – <nowiki>J. MĄCZKA: Budowanie domu [on </nowiki>line] <nowiki>[</nowiki>dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http:<nowiki>/www.poezja-polska.pl/fusion/forum/</nowiki>. – A. NOWACZEWSKI: Poetycka księga ziół. „Gość Niedz.” 2010 nr 48. K. SAŁDECKA: Tylko najważniejsze słowa. „Neurokultura” 2010 <nowiki>[on </nowiki>line] <nowiki>[</nowiki>dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: [http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina]. A. SZYMAŃSKA: Zdziwienie istnienia. „Prz. Powsz.” 2010 nr 12.  
<li> S. BURYŁA: Makabra i egzystencja. „Nowe Książ.” 2010 nr 9.</li>
+
<li> P. DAKOWICZ: Pieśni, czyli stopnie. O nowych wierszach W.K. „Topos” 2010 nr 4.</li>
+
<li> A. GLEŃ: Pieśń ekstatyka. Wstęp do Pieśni W.K. „Strony” 2010 nr 3/4.</li>
+
<li> J. JAKUBOWSKI: „Liryka ciemna i czysta” [on-line] [dostęp 8 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie: http://firma.matras.pl/iskm/10/06.pdf.</li>
+
<li> J. MĄCZKA: Budowanie domu [on line] [dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http:/www.poezja-polska.pl/fusion/forum/.</li>
+
<li> A. NOWACZEWSKI: Poetycka księga ziół. „Gość Niedz.” 2010 nr 48.</li>
+
<li> K. SAŁDECKA: Tylko najważniejsze słowa. „Neurokultura” 2010 [on line] [dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: [http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina].</li>
+
<li> A. SZYMAŃSKA: Zdziwienie istnienia. „Prz. Powsz.” 2010 nr 12.</li>
+
</ul>
+
  
[[#tworczosc|Powrót na górę&uarr;]]
+
Barbara Marzęcka
</div id='secondary'>
+
 
+
<div class='author'>Barbara Marzęcka</div>
+
 
+
</div> <!-- all -->
+

Wersja z 15:25, 23 paź 2014

KASS Wojciech

ur. 1964

Pseud.: Łukasz; Rycerzyk.

Poeta, eseista, publicysta

Urodzony 1 września 1964 w Gdyni; syn Guntera Kassa, piekarza, i Krystyny z Lojewskich. Uczęszczał do Liceum Zawodowego „Unimoru” w Gdańsku; w 1983 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Debiutował w 1984 wierszem: Zmienność świata form… (inc.), opublikowanym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nr 117). W 1985 był współzałożycielem, a następnie do 1986 członkiem grupy poetyckiej studentów polonistyki UG W Zatoce. W tym okresie został wyróżniony II Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nike Warszawska” (1985) i Nagrodą Specjalną w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R. Milczewskiego-Bruno (1987). W 1989 uzyskał magisterium na UG i w 1990-91 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie. Równocześnie od 1990 był dziennikarzem „Tygodnika Sopot” (drukował tu artykuły, wywiady i noty m.in. pod pseud.: Łukasz, Rycerzyk) , a w 1993-97 także redaktorem naczelnym czasopisma „Sopot. Gazeta Miasta”. W 1994-97 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Sopotu. W 1994 był współzałożycielem, a następnie do 2000 prezesem Sopockiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1995 został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK. Wiersze, artykuły, recenzje, wywiady drukował m. in. na łamach pisma „Topos” (od 1995; od 2002 także członek redakcji), „Jaćwież” (1998-2007), „Nowa Okolica Poetów” (od 2001) i „Zeszyty Literackie” (od 2006). Współpracował także jako poeta z Polskim Radiem. W 1997 objął stanowisko kierownika, a w 2000 dyrektora Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie oraz jego oddziału, Muzeum im. M. Kajki w Ogródku. W 1999 został prezesem Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie, realizującego jego autorski program „Leśniczówka Pranie – Ośrodek Promienny”. Dwukrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury (2000, 2008). W 2001 został członkiem SPP. W 2002-2003 drukował na łamach „Gazety Olsztyńskiej” cykl felietonów literackich pt. Fiołki z Prania. Był członkiem jury wielu konkursów literackich, m. in. im. J. Drzeżdżona (1994-97), im. W. Bąka (2005-09), im. Z. Herberta (2008, 2009), im. R.M. Rilkego (od 2001), W 2005 został współorganizatorem konkursu im. M. Kajki. W 2011 zainicjował przyznawanie Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tomik poetycki roku i objął funkcję sekretarza jury nagrody. Otrzymał liczne nagrody, m.in. w 2001 Statuetkę Smętka-Osobowość Ziemi Piskiej, w 2004: nagrodę „Nowej Okolicy Poetów” za walory intelektualne i artystyczne poezji oraz Statuetkę Złotej Dziesiątki „Gazety Olsztyńskiej”. W 2004 został członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia Kultury Nieestradowej im. M. Kajki, a w 2005 Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. Był autorem wielu haseł do leksykonu Mazury. Słownik stronniczy ilustrowany (wyd. 2007). W 2006 zaczął prowadzić warsztaty poetyckie w Studium Artystyczno-Literackim na Wydziale Polonistyki UJ. W 2009 otrzymał Nagrodę Otoczaka Jerzego Suchanka za całokształt twórczości. W tymże roku został członkiem Polskiego PEN Clubu. Wyróżniony m.in. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), Brązowym Krzyżem Zasługi (2008).

W 1991 ożenił się z Elżbietą Wojtaś, prawniczką (rozwód w 1998); z tego związku ma syna Wojciecha (ur. 1992). W 1999 zawarł związek małżeński z Jagienką Perlikiewicz, dziennikarką, muzealnikiem; mają syna Bruna (ur. 1999). Mieszka w leśniczówce Pranie.

TWÓRCZOŚĆ
 1. Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno, Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych. Sopot: Pionier 1995, 148 s.

Teksty, wiersze, wywiady dot. tytułowych postaci.

 1. „Aj, moi dawno umarli !”. Sopot: Wydawn. Sopockiego Tow. Kult. 1996, 153 s. Bibl. 100-lecia m. Sopotu

Album na który się składają szkice, wywiady, reportaże dot. związkom Cz. Miłosza z Sopotem.

 1. Do światła. [Wiersze]. Olsztyn, Pranie: Ag. Fot.-Wydawn. WIT 1999, 45 s.

Cykle: Dialogi; Pożegnania; Horyzont

Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.

 1. Jeleń Thorwaldsena. [Wiersze]. Wwa: „Twój Styl” 2000, 43 s.

Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.

 1. Leśniczówka i poeta. Pranie i okolice. Tekst W. Kass Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Fot.-Wydawn. WIT [2000], [12] s.
 2. Prószenie i pranie. [Wiersze]. Wwa: „Iskry” 2002, 55 s.
 3. Przepływ cieni. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2003, 53 s.
 4. [Zehn]10 Gedichte aus Masurenland. [Wiersze]. [Przeł.] : M. Szalonek. Berlin: Verlag 2003, 30 s.

Wiersze równolegle w jęz. pol. i niem.

 1. Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. [Eseje literackie]. Olsztyn, Pranie: Ag. WIT W. Mierzejewski 2004, 93 s.

Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2004.

 1. Gwiazda Głóg. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2005, 67 s.

Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2005.

 1. Pieśń miłości, pieśń doświadczenia. [Wiersze; współaut.:] K. Kuczkowski. Bydg.: Galeria Autorska J. Kaja i J. Soliński 2006, 31 s.
 2. [Arkusz poetycki kwartalnika „Pobocza”] Red. P. Szydeł. Oprac. graf.: D. Krasicka. Zdj.: Sz. Szwochert, Ł. Borkowski. [Więcbork:] Krajeńskie Stow. Kulturalne 2008.

Wyd. w 300 egz. z okazji spotkania autorskiego w Więcborku.

 1. Pocałuj w usta światło. Arkusze poetyckie dwumiesięcznika „Topos” Red. i fotografie T. Dąbrowski. „Topos” 2008 nr 1-2.
 2. Wiry i sny. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2008, 48 s. Bibl. „Toposu”, t. 40

Nominacja do Wawrzynu-Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2008; nominacja do Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego prze UNESCO; nominacja do Nagrody Poetyckiej im ks. Jana Twardowskiego.

 1. [Czterdzieści cztery] 41. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2010, 51 s.
 2. Pranie i poeta. Tekst: J. Kass i … Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Wit 2010, 28 s.
Montaż poetycki : Krajobraz z kością niezgody. Reż.: J. Kukuła. Radio 2006. 

Prace redakcyjne

 1. Krzysztofowi Karaskowi w 70. Rocznicę urodzin – poeci. [Antologia]. Oprac. i wstępem opatrzył … Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu 2007, 98 s. Bibl. „Nowej Okolicy Poetów”, t. 19
 2. K. Kuczkowski: Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości. [Wiersze]. Sopot: Bernardinum; Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2007, 63 s. Bibl. „Toposu”; t. 34.
 3. K. Kuczkowski: Wiersze (masowe) i inne. Zdjęcia: W. Jurkiewicz. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2010, 53 s. Bibl. „Toposu”; t. 53.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2010, 2011. – Autor o sobie: Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza? „Topos” 2002 nr 1 /2. – Wywiady: Rozbiłem banię z poezją. Rozm. O. Krzyżyńska. „Głos Wybrz.” 2000 nr 288; Mój fragment świata. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2002 nr 58; Rozmowa z kamieniami. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2003 nr 149 [dot.: 10 Gedichte aus Masurenland]; Zakorzenić się w krajobrazie. Rozm. K. Lenkowska. „Zesz. Lit.” 2004 nr 4; Natura wyzwoliła we mnie poetę. Rozm. M. Ferreras-Tascón. „Templum Novum” 2005 nr 2; Nie tylko o poetyckich początkach – rozmowa z W.K. Rozm. ESS „Notatnik Lit.” 2006/ 2007 nr 1.
Ogólne: A.D. KAWKA: O W.K. Nagroda im. K. Iłłakowiczówny. „Notes Wydawn.” 2000 nr 1. – Z. CHOJNOWSKI: Pociecha mieszka na Mazurach, czyli W.K. W tegoż: Zmartwychwstały kraj mowy. Olsztyn 2002. – K. KUCZKOWSKI: „Miłość serca jest bezbronna”. „Topos” 2004 nr 5 [dot. wiersza W.K.: Bezbronność serca]. – J. WAJS: Przyszedłem ciebie odwiedzić. Trzy wiersze o „złej śmierci”. „Topos” 2004 nr 3/4 [dot. wiersza W.K.: Krajobraz z kością niezgody]. – W. KUDYBA: „Dochodzić do ładu z ziemią i jej odwrotnością” O liryce W.K. „Topos” 2008 nr 5. – A. GLEŃ: Lekcja (z) milczenia. Notatki na marginesie „Pieczęci ignorancji” W.K. (z dodatkiem uwag o poezji Cz. Miłosza i T. Różewicza) w: Istnienie i literatura. (notatnik hermeneutyka). Sopot 2010.
„Aj, moi dawno umarli !” (poz. 2): W. FUŁEK: Żywi i umarli. „Topos” 1996 nr 3.
Do światła (poz. 3): L. SZULC: Poezja w stylu galant. „Jaćwież” 1999 nr 8. – M. KALANDYK: Wybiegając poza powierzchnię rzeczywistości – do światła „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1. – K. KUCZKOWSKI, Uchwycić prawdę, „Topos” 2000 nr 1.
Jeleń Thorwaldsena (poz. 4): [J. DRZEWUCKI] (J.D.) „Mag. Lit. Książ.” 2000 nr 11 (50). – L. SZULC: Warunkiem bogactwa całkiem nie jest ilość. „Jaćwież” 2000 nr 12. – Z. CHOJNOWSKI: Imiona obecności. „Nowe Książ.” 2001 nr 6. – P.W. LORKOWSKI: Pogoda i dziękczynienie. „Topos” 2001 nr 1. – M. SŁAPIK: Z pogranicza. „Borussia” 2002 nr 26. 
Prószenie i pranie (poz. 6): J. JASTRZĘBSKI: Prańskie liturgie. „Jaćwież” 2001 nr 19. – Z. CHOJNOWSKI. „Pogranicza” 2002 nr 6. – M. KALANDYK „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1. – K. KUCZKOWSKI: „Jasne domaga się rozpoznania, ciemne nigdy…” (O „Prószeniu i praniu” W.K.). „Topos” 2002 nr 6. – K. PIEŃKOSZ: Sensualista i retor. „Nowe Książ.” 2002 nr 11. – B. WOJCIULEWICZ: Wobec świetlistości świata. „Pracownia” 2002 nr 29/30. – A. SZYMAŃSKA: Mała metafizyka. „Prz. Powsz.” 2003 nr 2. – G. KOCIUBA: Wielbiciel szczegółu. „Twórczość” 2004 nr 2/3, przedr. w tegoż: Maski/Twarze Kr. 2009 – A. SZYMAŃSKA, Pokora i pycha. „Arkusz” 2003 nr 4 – W. KUDYBA: Prószenie mądrości. „Topos” 2002 nr 4/5.
Przepływ cieni (poz. 7): B. GRUSZKA-ZYCH: W.K. został uhonorowany. „Gość Niedz.” 2004 nr 29. – M. KALANDYK: Przepływ cieni. „Jaćwież” 2004 nr 27/28. – K. KARASEK: Uwaga, poeta. „Życie” 2004 nr 39. – G. KOCIUBA: Uważność. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1, przedr. w tegoż Maski/Twarze Kr. 2009. – K. KUCZKOWSKI: Góra poety. „Śląsk” 2004 nr 8. – K. LISOWSKI: Most z kości. „Nowe Książ.” 2004 nr 7. – A. SZYMAŃSKA: Trwanie, zachwyt, wzrastanie. „Prz. Powsz.” 2004 nr 5. – J. TULIK: Zaufać szeptom. „Topos” 2004 nr 5 – [J. DRZEWUCKI] (J. D.): „Mag. Lit. Książ.” 2004 nr 2.
10 Gedichte aus Masurenland (poz. 8): W. SETLAK: Made in Forstha. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1. – Zob. też Wywiady. 
Pęknięte struny pełni (poz. 9): W. FUŁEK: Świat pełen zielonych gęsi. „Topos” 2004 nr 3 /4. – O. KRZYŻYŃSKA: Poeta o poecie. „Głos Wybrz.” 2004 nr 119. – P. SZEWC: Szklana góra. „Nowe Książ.” 2004 nr 3. – A. NOWACZEWSKI: Fenomen Gałczyńskiego. „Migotania, przejaśnienia”. 2005 nr 2.
Gwiazda Głóg (poz. 10): W. KALANDYK: Gwiazda Głóg – Gwiazda Piołun albo schodzenie w dolinę. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3 /4. – J. MIKOŁAJEWSKI: List do poety z Prania. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 298. – J. OSEWSKA: Czas bezpowrotny. „Alm. Sejneński” 2005 nr 4. – P. DAKOWICZ: Pierwsza jest miłość. „Topos” 2006 nr 1 /2 , przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – G. KOCIUBA: Pamięć, zdziwienie, troska. „Pobocza” 2006 nr 1, przedr. w tegoż: Maski/Twarze. Kr. 2009. – J. KORNHAUSER: Droga przez ogród. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2006 nr 9.– K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Najbardziej poetyckie z pytań. „Topos” 2006 nr 1/2. – A. NOWACZEWSKI: Sielskość, szczenięcość, wiek męski. „Gość Niedz.” 2006 nr 41. – J. PETROWICZ: Zbierając utracone. „Nowe Książ.” 2006 nr 4. – W. SETLAK: Na Godota poczekajmy razem. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3. – L. SZARUGA: Świat poetycki (XXX). „Zesz. Lit.” 2006 nr 1. – A. SZYMAŃSKA: Czarna kropka w białej próżni. „Prz. Powsz.” 2006 nr 7 /8. – W. KUDYBA: Tendresse. „Odra” 2007 nr 1. – W. GAWŁOWSKI: Obietnica widzenia. „Twórczość” 2007 nr 2 – K. ZEGADŁO: „Jaćwież” 2006 nr 35.
Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (poz. 11) : P. DAKOWICZ: Kominiarczyka podróż w stronę światła. „Topos” 2007 nr 1 /2, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – J. GRUPIŃSKI: Pieśń światła, piesń ciemności. „Latarnia Morska” 2007 nr 3. – P.W. LORKOWSKI: Chrapy dusz wyjących, śpiew dusz radosnych. „Red” 2007 nr 1. – S. RUSIN: Pieśni światłoczułe. „Akant” 2007 nr 5. – W. SETLAK: Koncert na dwa głosy. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 1. – A. SZYMAŃSKA: Udręka i ekstaza poety. „Nowe Książ” 2007 nr 1. – S. STABRO: Poezja na dwa instrumenty. „Dekada Lit.” 2009 nr 3.
Wiry i sny (poz. 14): P. DAKOWICZ: Lunatyk światła. „Topos” 2008 nr 6, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009. – L. SZARUGA: Świat poetycki (XLI) „Zesz. Lit.” 2008 nr 4 [m.in. dot.: Wiry i sny]. – P. DAKOWICZ: Sen o świetle. „Odra” 2009 nr 10. – J. JAKUBOWSKI: Tkwić we własnym centrum. Kilka rozpoznań na temat „Wirów i snów” W.K. „Pobocza” 2009 nr 1. – G. KOCIUBA: Czujność wobec nietrwałego. W tegoż: Maski/ Twarze. Kr. 2009. – A. JARZYNA: Ze śmiercią na kolanach. „Wyspa” 2009 nr 1. – A. PIECH-KLIKOWICZ: Otwieranie światła. „Nowe Książ.” 2009 nr 2. – A. SZYMAŃSKA: Dekonstrukcja i konstrukcja. „Prz. Powsz.” 2009 nr 2. – M. WŁODARSKI: Przeciw. Wiersze W.K. [on-line] [dostęp 19 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.czytaniewpiwnicy.blog.onet.pl –[J. DRZEWUCKI] (J.D.): „Mag. Lit. Książ.” 2008 nr 11.
41 (poz. 15): S. BURYŁA: Makabra i egzystencja. „Nowe Książ.” 2010 nr 9. – P. DAKOWICZ: Pieśni, czyli stopnie. O nowych wierszach W.K. „Topos” 2010 nr 4. – A. GLEŃ: Pieśń ekstatyka. Wstęp do Pieśni W.K. „Strony” 2010 nr 3/4. – J. JAKUBOWSKI: „Liryka ciemna i czysta” [on-line] [dostęp 8 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie: http://firma.matras.pl/iskm/10/06.pdf. – J. MĄCZKA: Budowanie domu [on line] [dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http:/www.poezja-polska.pl/fusion/forum/. – A. NOWACZEWSKI: Poetycka księga ziół. „Gość Niedz.” 2010 nr 48. – K. SAŁDECKA: Tylko najważniejsze słowa. „Neurokultura” 2010 [on line] [dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina. – A. SZYMAŃSKA: Zdziwienie istnienia. „Prz. Powsz.” 2010 nr 12. 
Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Wojciech KASS
Nawigacja
Narzędzia