Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''SKRÓTY INNE''' '''a'''dapt. – adaptacja ag. – agencja Ag. Aut. – Agencja Autorska AK – Armia Krajowa Akad. – Akademia AL – Armia Ludowa albań....")
 
 
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''SKRÓTY INNE'''
+
==SKRÓTY W TYTUŁACH CZASOPISM I SERII==
 +
:(W tytułach jednowyrazowych nie stosowano skrótów)
  
  
 +
 +
'''A'''cad. – Academia, Academie
 +
 +
Ag. – Agencja
 +
 +
Akad. – Akademia, Akademicki
 +
 +
Alm. – Almanach
 +
 +
Ann. – Annales, Annals, Annuaire, Annual
 +
 +
Apost. – Apostolski, Apostolstwo, Apostoł
 +
 +
Arch. – Archiwum
 +
 +
Archidiec. – Archidiecezja, Archidiecezjalny
 +
 +
Ark. – Arkusz
 +
 +
Artyst. – Artystyczny
 +
 +
 +
 +
'''B'''ad. – Badanie, Badawczy
 +
 +
Bałt. – Bałtycki
 +
 +
Besk. – Beskidzki
 +
 +
Białost. – Białostocki
 +
 +
Bibl. – Biblioteczny, Biblioteka, Bibliotekarz
 +
 +
Bibliogr. – Bibliografia, Bibliograficzny
 +
 +
Biul. – Biuletyn
 +
 +
Bull. – Bulletin
 +
 +
Bydg. – Bydgoski, Bydgoszcz
 +
 +
Byt. – Bytom, Bytomski
 +
 +
 +
 +
'''C'''hrześc. – Chrześcijański
 +
 +
Ciesz. – Cieszyn, Cieszyński
 +
 +
Codz. – Codzienny
 +
 +
Crac. – Cracoviensis
 +
 +
Czasop. – Czasopismo, Czasopiśmiennictwo
 +
 +
Czer. – Czerwony
 +
 +
Częst. – Częstochowa, Częstochowski
 +
 +
Człow. – Człowiek
 +
 +
Czyn. – Czynności
 +
 +
 +
 +
'''D'''aw. – Dawny
 +
 +
Demokr. – Demokracja, Demokratyczny
 +
 +
Diar. – Diariusz
 +
 +
Diec. – Diecezja, Diecezjalny
 +
 +
Doc. – Documents
 +
 +
Dod. – Dodatek
 +
 +
Dok. – Dokumentacja, Dokumentacyjny, Dokumenty
 +
 +
Dolnośl. – Dolnośląski
 +
 +
Duszp. – Duszpasterski
 +
 +
Dydak. – Dydaktyczny
 +
 +
Dz. – Dziennik
 +
 +
Dziec. – Dziecięcy, Dziecko
 +
 +
Dzien. – Dziennikarski, Dziennikarz
 +
 +
Dzis. – Dzisiejszy
 +
 +
 +
 +
'''E'''stet. – Estetyczny
 +
 +
Etnogr. – Etnografia, Etnograficzny
 +
 +
Ewang. – Ewangelicki
 +
 +
Expr. – Express
 +
 +
 +
 +
'''F'''ilm. – Filmowiec, Filmowy
 +
 +
Filmogr. – Filmografia
 +
 +
Filol. – Filologia, Filologiczny
 +
 +
Filoz. – Filozofia, Filozoficzny
 +
 +
Fonogr. – Fonograficzny
 +
 +
Frag. – Fragmenta
 +
 +
Franc. – Francuski
 +
 +
Fund. – Fundamenta
 +
 +
 +
 +
'''G'''az. – Gazeta, Gazetka
 +
 +
Gdań. – Gdańsk, Gdański
 +
 +
Gł. – Główny
 +
 +
Gnieź. – Gnieźnieński
 +
 +
Gon. – Goniec
 +
 +
 +
 +
'''H'''ist. – Historia, Historyczny
 +
 +
Hist.-lit. – Historycznoliteracki
 +
 +
Hist.-Lit. – Historyczno-Literacki
 +
 +
Hum. – Humanistyczny, Humanistyka
 +
 +
 +
 +
'''I'''l. – Ilustrowany
 +
 +
Inf. – Informacja, Informacyjny, Information, Informator
 +
 +
Inst. – Instytut
 +
 +
 +
 +
'''J'''ag. – Jagielloński
 +
 +
Jęz. – Język, Językowy
 +
 +
Językozn. – Językoznawczy, Językoznawstwo
 +
 +
 +
 +
'''K'''al. – Kalendarz
 +
 +
Kapł. – Kapłan, Kapłański
 +
 +
Kat. – Katalog
 +
 +
Katol. – Katolicki
 +
 +
Katow. – Katowice, Katowicki
 +
 +
Kiel. – Kielce, Kielecki
 +
 +
Komis. – Komisja
 +
 +
Komun. – Komunikat
 +
 +
Konf. – Konferencja
 +
 +
Kór. – Kórnicki
 +
 +
Kr. – Kraków
 +
 +
Kraj. – Krajowy
 +
 +
Krajozn. – Krajoznawczy
 +
 +
Krak. – Krakowski
 +
 +
Kron. – Kronika
 +
 +
Kryt. – Krytyka
 +
 +
Książ. – Książka
 +
 +
Księg. – Księgarski, Księgarstwo, Księgarz
 +
 +
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 +
 +
Kult. – Kultura, Kulturalny
 +
 +
Kur. – Kurier
 +
 +
Kwart. – Kwartalnik
 +
 +
 +
 +
'''L'''it. – Literacki, Literatura
 +
 +
Lodz. – Lodzensis
 +
 +
Lubel. – Lubelski
 +
 +
Lubus. – Lubuski
 +
 +
Lud. – Ludowy
 +
 +
Ludozn. – Ludoznawczy
 +
 +
Lw. – Lwowski, Lwów
 +
 +
 +
 +
'''Ł'''ódz. – Łódzki
 +
 +
ŁTN – Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 +
 +
 +
 +
'''M'''. – Miasto
 +
 +
Mag. – Magazyn
 +
 +
Mater. – Materiały
 +
 +
Maz. – Mazowiecki, Mazowsze
 +
 +
Mediew. – Mediewistyczny
 +
 +
Merk. – Merkuriusz
 +
 +
Met. – Metodologiczny, Metodyczny
 +
 +
Mick. – Mickiewicz
 +
 +
Miej. – Miejski
 +
 +
Mies. – Miesięcznik, Miesięczny
 +
 +
Międzynar. – Międzynarodowy
 +
 +
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
 +
 +
Monogr. – Monografia, Monograficzny
 +
 +
Muz. – Muzyczny
 +
 +
Muzeal. – Muzealnictwo, Muzealny
 +
 +
Muzykol. – Muzykologiczny
 +
 +
 +
 +
'''N'''ajnow. – Najnowszy
 +
 +
Nakł. – Nakład
 +
 +
Nar. – Narodowy, Naród
 +
 +
Naucz. – Nauczycielski
 +
 +
Nauk. – Naukowy
 +
 +
Naukozn. – Naukoznawstwo
 +
 +
Neofil. – Neofilologiczny
 +
 +
Niedz. – Niedzielny
 +
 +
Niem. – Niemcy, Niemiecki
 +
 +
Niepodl. – Niepodległy
 +
 +
Niezal. – Niezależny
 +
 +
Not. – Notatki, Notatnik, Notes
 +
 +
Now. – Nowego, Nowej, Nowiny, Nowości
 +
 +
 +
 +
'''O'''bs. – Obserwator, Obserwatorium
 +
 +
Occid. – Occidentalis
 +
 +
Oddz. – Oddział
 +
 +
Odrodz. – Odrodzenie
 +
 +
Okr. – Okręg, Okręgowy
 +
 +
Olszt. – Olsztyn, Olsztyński
 +
 +
Opol. – Opolski
 +
 +
Oprac. – Opracowywany
 +
 +
Org. – Organizacja, Organizacyjny
 +
 +
Orient. – Orientalis, Orientalistyczny
 +
 +
Ossol. – Ossolińscy
 +
 +
Ośr. – Ośrodek
 +
 +
Ośw. – Oświata, Oświatowy
 +
 +
Oświęc. – Oświęcim, Oświęcimski
 +
 +
 +
 +
'''P'''am. – Pamiętnik
 +
 +
PAN – Polska Akademia Nauk
 +
 +
Państ. – Państwo, Państwowy
 +
 +
Papies. – Papieski
 +
 +
PAU – Polska Akademia Umiejętności
 +
 +
Pedag. – Pedagogiczny, Pedagogika
 +
 +
Philol. – Philologie
 +
 +
Philos. – Philosophia, Philosophicus, Philosophie
 +
 +
Pis. – Pismo
 +
 +
Piś. – Piśmiennictwo
 +
 +
Podhal. – Podhalański
 +
 +
Pogl. – Poglądy
 +
 +
Pol. – Polonia, Polska, Polski
 +
 +
Polit. – Polityczny
 +
 +
Polonist. – Polonistyczny
 +
 +
Pomor. – Pomerania, Pomorski, Pomorze
 +
 +
Pos. – Posiedzenie
 +
 +
Posn. – Posnaniensis
 +
 +
Powsz. – Powszechny
 +
 +
Pozn. – Poznań, Poznański
 +
 +
Pr. – Praca, Pracownia
 +
 +
Pras. – Prasowy
 +
 +
Prasozn. – Prasoznawczy, Prasoznawstwo
 +
 +
Probl. – Problematyka, Problemowy, Problemy
 +
 +
Prz. – Przegląd
 +
 +
Psychol. – Psychologia, Psychologiczny
 +
 +
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 +
 +
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 +
 +
Publ. – Publikacja
 +
 +
PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
 +
 +
 +
 +
'''R'''efor. – Reformacja
 +
 +
Rocz. – Rocznik
 +
 +
Rodzaj. – Rodzajów
 +
 +
Rozpr. – Rozprawy
 +
 +
RP – Rzeczpospolita Polska
 +
 +
Rzesz. – Rzeszowski, Rzeszów
 +
 +
 +
 +
'''S'''ect. – Sectio
 +
 +
Sekc. – Sekcja
 +
 +
Semin. – Seminarium
 +
 +
Ser. – Seria
 +
 +
Slav. – Slavia
 +
 +
Slaw. – Slawistyczny
 +
 +
Sł. – Słowo
 +
 +
Słow. – Słowiański
 +
 +
Socjol. – Socjologia, Socjologiczny
 +
 +
Solid. – Solidarność
 +
 +
SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 +
 +
SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu
 +
 +
Społ. – Społeczeństwo, Społeczny
 +
 +
Spr. – Sprawa
 +
 +
Spraw. – Sprawozdanie, Sprawozdawczy
 +
 +
St. – Stołeczny
 +
 +
Stow. – Stowarzyszenie
 +
 +
Stud. – Studium
 +
 +
Studen. – Studencki
 +
 +
Szczec. – Szczeciński
 +
 +
Szk. – Szkoleniowy, Szkolnictwo, Szkolny, Szkoła
 +
 +
Szt. – Sztuka
 +
 +
Sztand. – Sztandar
 +
 +
 +
 +
'''Ś'''l. – Śląsk, Śląski
 +
 +
Św. – Święty
 +
 +
 +
 +
'''T'''eatr. – Teatralny
 +
 +
Teol. – Teologiczny
 +
 +
TN – Towarzystwo Naukowe
 +
 +
TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 +
 +
Tor. – Torunensis, Toruń, Toruński
 +
 +
Tow. – Towarzystwo
 +
 +
TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 +
 +
TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 +
 +
TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 +
 +
Tryb. – Trybuna
 +
 +
TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
 +
 +
TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
 +
 +
Tydz. – Tydzień
 +
 +
Tyg. – Tygodnik, Tygodniowy
 +
 +
 +
 +
'''U'''AM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 +
 +
UG – Uniwersytet Gdański
 +
 +
UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 +
 +
UJ – Uniwersytet Jagielloński
 +
 +
UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 +
 +
UŁ – Uniwersytet Łódzki
 +
 +
UMCS – Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 +
 +
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 +
 +
Univ. – Universitas
 +
 +
Uniw. – Uniwersytecki, Uniwersytet
 +
 +
UO – Uniwersytet Opolski
 +
 +
Urz. – Urząd, Urzędowy
 +
 +
URzesz. – Uniwersytet Rzeszowski
 +
 +
USzcz. – Uniwersytet Szczeciński
 +
 +
UŚl. – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 +
 +
UW – Uniwersytet Warszawski
 +
 +
UW-M w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 +
 +
UWr. – Uniwersytet Wrocławski
 +
 +
 +
 +
'''V'''ars. – Varsaviensis
 +
 +
 +
 +
'''W'''arsz. – Warszawa, Warszawski
 +
 +
Wiad. – Wiadomości
 +
 +
Wiecz. – Wieczorny
 +
 +
Wielkop. – Wielkopolska, Wielkopolski
 +
 +
Wil. – Wileński
 +
 +
Woj. – Wojewódzki, Województwo
 +
 +
Wojsk. – Wojskowy
 +
 +
WP – Wojsko Polskie
 +
 +
Wratisl. – Wratislaviensis
 +
 +
Wroc. – Wrocław, Wrocławski
 +
 +
WSNS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
 +
 +
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
 +
 +
Współcz. – Współczesny
 +
 +
Wybor. – Wyborcza
 +
 +
Wybrz. – Wybrzeże
 +
 +
Wychow. – Wychowanie, Wychowawczy
 +
 +
Wydawn. – Wydawnictwo, Wydawniczy
 +
 +
Wydz. – Wydział
 +
 +
Wyż. – Wyższy
 +
 +
 +
 +
'''Z'''ag. – Zagadnienie
 +
 +
Zap. – Zapiski
 +
 +
Zarz. – Zarząd
 +
 +
Zesz. – Zeszyt
 +
 +
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
 +
 +
Związk. – Związkowy
 +
 +
ZWM – Związek Walki Młodych
 +
 +
 +
 +
'''Ź'''ródłozn. – Źródłoznawczy
 +
 +
 +
 +
'''Ż'''oł. – Żołnierski, Żołnierz
 +
 +
Żyd. – Żydowski, Żydów
 +
 +
 +
 +
 +
 +
==SKRÓTY INNE==
  
 
'''a'''dapt. – adaptacja
 
'''a'''dapt. – adaptacja
Linia 159: Linia 752:
  
  
'''''''''h'''ebr. – hebrajski
+
'''h'''ebr. – hebrajski
  
 
hist. – historyczny
 
hist. – historyczny
Linia 217: Linia 810:
 
kaz. – kazaski
 
kaz. – kazaski
  
KiW – Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza” (obecnie: Spółdzielnia  
+
KiW – Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza” (obecnie: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”)
 
+
Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”)
+
  
 
klas. – klasyczny
 
klas. – klasyczny
Linia 261: Linia 852:
 
litew. – litewski
 
litew. – litewski
  
LKP – Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka'''
+
LKP – Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka i Z.Kudelskiego. T. 1. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2000.
  
'''i Z.Kudelskiego. T. 1. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2000.
+
LP XX w. – Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000.
  
LP XX w. – Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Wwa:
+
LP* po 1939 – Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Wwa: PEN* 1989.
 
+
Wydawn. Nauk. PWN 2000.
+
 
+
LP* po 1939 – Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Wwa:  
+
 
+
PEN* 1989.
+
  
 
LPD – E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Wwa: Elipsa 2000.
 
LPD – E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Wwa: Elipsa 2000.
 
LPK – Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka i
 
 
Z. Kudelskiego. T. 1. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2000.
 
  
 
L-Print – Wydawnictwo Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, Lublin  
 
L-Print – Wydawnictwo Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, Lublin  
Linia 329: Linia 910:
 
monogr. – monograficzny
 
monogr. – monograficzny
  
MSPPnO – Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980. Wwa: Interpress  
+
MSPPnO – Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980. Wwa: Interpress 1992.
  
1992.
+
m.st. – miasto stołeczne
 
+
<nowiki>m.st</nowiki>. – miasto stołeczne
+
  
 
muz. – muzyczny, muzyka
 
muz. – muzyczny, muzyka
Linia 369: Linia 948:
 
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
 
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
  
NSLD – Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Wwa: Wiedza Powsz.  
+
NSLD – Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Wwa: Wiedza Powsz. 1984.
 
+
1984.
+
  
 
nt. – na temat
 
nt. – na temat
Linia 561: Linia 1138:
 
RP – Rzeczpospolita Polska
 
RP – Rzeczpospolita Polska
  
RSW „Prasa Książka Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka  
+
RSW „Prasa Książka Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch”
 
+
Ruch”
+
  
 
rum. – rumuński
 
rum. – rumuński
Linia 573: Linia 1148:
 
'''s'''. – strona
 
'''s'''. – strona
  
SAP – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajacych. T. 1-4. Wr.: Ossol.  
+
SAP – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajacych. T. 1-4. Wr.: Ossol. 1971-1986, T. 5 Wwa: Krąg 1995.
 
+
1971-1986, T. 5 Wwa: Krąg 1995.
+
 
+
SBLP – Słownik badaczy literatury polskiej<nowiki>. [T. 1]</nowiki>–10. Red.: J.
+
 
+
Starnawski. Łódź: Wydawn. UŁ 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006,
+
 
+
2007, 2009.
+
 
+
SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Pod red. S. Gierszewskiego
+
  
i Z. Nowaka (od. t. 2). T. 1-4 + Suplement 1-2. Gdańsk: Wydawn. Gdańskie 1992,  
+
SBLP – Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]-10. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawn. UŁ 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009.
  
1994, 1997, 1998, 2002.
+
SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Pod red. S. Gierszewskiego i Z. Nowaka (od. t. 2). T. 1-4 + Suplement 1-2. Gdańsk: Wydawn. Gdańskie 1992, 1994, 1997, 1998, 2002.
  
 
scen. – sceniczna
 
scen. – sceniczna
Linia 653: Linia 1218:
 
świat. – światowy
 
świat. – światowy
  
świętokrzys.     – świętokrzyski
+
świętokrzys. – świętokrzyski
  
  
Linia 699: Linia 1264:
 
UG – Uniwersytet Gdański
 
UG – Uniwersytet Gdański
  
UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w  
+
UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
+
Kielcach
+
  
 
UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Linia 815: Linia 1378:
 
współwyd. – współwydane
 
współwyd. – współwydane
  
WUP – Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Red. nauk.: J. Kapuścik. T.  
+
WUP – Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Red. nauk.: J. Kapuścik. T. 1-4 A-Ż, t. 5 Suplement A-Ż. Wwa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1999-2006.
 
+
1-4 A-Ż, t. 5 Suplement A-Ż. Wwa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1999-2006.
+
  
 
Wwa – Warszawa
 
Wwa – Warszawa
Linia 845: Linia 1406:
 
ZAiKS – Stowarzyszenie Autorów „Zaiks”
 
ZAiKS – Stowarzyszenie Autorów „Zaiks”
  
ZAKR – Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych  
+
ZAKR – Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych „ZAKR”
 
+
„ZAKR”
+
  
 
ZASP – Związek Artystów Scen Polskich
 
ZASP – Związek Artystów Scen Polskich

Aktualna wersja na dzień 06:47, 13 mar 2014

[edytuj] SKRÓTY W TYTUŁACH CZASOPISM I SERII

(W tytułach jednowyrazowych nie stosowano skrótów)


Acad. – Academia, Academie

Ag. – Agencja

Akad. – Akademia, Akademicki

Alm. – Almanach

Ann. – Annales, Annals, Annuaire, Annual

Apost. – Apostolski, Apostolstwo, Apostoł

Arch. – Archiwum

Archidiec. – Archidiecezja, Archidiecezjalny

Ark. – Arkusz

Artyst. – Artystyczny


Bad. – Badanie, Badawczy

Bałt. – Bałtycki

Besk. – Beskidzki

Białost. – Białostocki

Bibl. – Biblioteczny, Biblioteka, Bibliotekarz

Bibliogr. – Bibliografia, Bibliograficzny

Biul. – Biuletyn

Bull. – Bulletin

Bydg. – Bydgoski, Bydgoszcz

Byt. – Bytom, Bytomski


Chrześc. – Chrześcijański

Ciesz. – Cieszyn, Cieszyński

Codz. – Codzienny

Crac. – Cracoviensis

Czasop. – Czasopismo, Czasopiśmiennictwo

Czer. – Czerwony

Częst. – Częstochowa, Częstochowski

Człow. – Człowiek

Czyn. – Czynności


Daw. – Dawny

Demokr. – Demokracja, Demokratyczny

Diar. – Diariusz

Diec. – Diecezja, Diecezjalny

Doc. – Documents

Dod. – Dodatek

Dok. – Dokumentacja, Dokumentacyjny, Dokumenty

Dolnośl. – Dolnośląski

Duszp. – Duszpasterski

Dydak. – Dydaktyczny

Dz. – Dziennik

Dziec. – Dziecięcy, Dziecko

Dzien. – Dziennikarski, Dziennikarz

Dzis. – Dzisiejszy


Estet. – Estetyczny

Etnogr. – Etnografia, Etnograficzny

Ewang. – Ewangelicki

Expr. – Express


Film. – Filmowiec, Filmowy

Filmogr. – Filmografia

Filol. – Filologia, Filologiczny

Filoz. – Filozofia, Filozoficzny

Fonogr. – Fonograficzny

Frag. – Fragmenta

Franc. – Francuski

Fund. – Fundamenta


Gaz. – Gazeta, Gazetka

Gdań. – Gdańsk, Gdański

Gł. – Główny

Gnieź. – Gnieźnieński

Gon. – Goniec


Hist. – Historia, Historyczny

Hist.-lit. – Historycznoliteracki

Hist.-Lit. – Historyczno-Literacki

Hum. – Humanistyczny, Humanistyka


Il. – Ilustrowany

Inf. – Informacja, Informacyjny, Information, Informator

Inst. – Instytut


Jag. – Jagielloński

Jęz. – Język, Językowy

Językozn. – Językoznawczy, Językoznawstwo


Kal. – Kalendarz

Kapł. – Kapłan, Kapłański

Kat. – Katalog

Katol. – Katolicki

Katow. – Katowice, Katowicki

Kiel. – Kielce, Kielecki

Komis. – Komisja

Komun. – Komunikat

Konf. – Konferencja

Kór. – Kórnicki

Kr. – Kraków

Kraj. – Krajowy

Krajozn. – Krajoznawczy

Krak. – Krakowski

Kron. – Kronika

Kryt. – Krytyka

Książ. – Książka

Księg. – Księgarski, Księgarstwo, Księgarz

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kult. – Kultura, Kulturalny

Kur. – Kurier

Kwart. – Kwartalnik


Lit. – Literacki, Literatura

Lodz. – Lodzensis

Lubel. – Lubelski

Lubus. – Lubuski

Lud. – Ludowy

Ludozn. – Ludoznawczy

Lw. – Lwowski, Lwów


Łódz. – Łódzki

ŁTN – Łódzkie Towarzystwo Naukowe


M. – Miasto

Mag. – Magazyn

Mater. – Materiały

Maz. – Mazowiecki, Mazowsze

Mediew. – Mediewistyczny

Merk. – Merkuriusz

Met. – Metodologiczny, Metodyczny

Mick. – Mickiewicz

Miej. – Miejski

Mies. – Miesięcznik, Miesięczny

Międzynar. – Międzynarodowy

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej

Monogr. – Monografia, Monograficzny

Muz. – Muzyczny

Muzeal. – Muzealnictwo, Muzealny

Muzykol. – Muzykologiczny


Najnow. – Najnowszy

Nakł. – Nakład

Nar. – Narodowy, Naród

Naucz. – Nauczycielski

Nauk. – Naukowy

Naukozn. – Naukoznawstwo

Neofil. – Neofilologiczny

Niedz. – Niedzielny

Niem. – Niemcy, Niemiecki

Niepodl. – Niepodległy

Niezal. – Niezależny

Not. – Notatki, Notatnik, Notes

Now. – Nowego, Nowej, Nowiny, Nowości


Obs. – Obserwator, Obserwatorium

Occid. – Occidentalis

Oddz. – Oddział

Odrodz. – Odrodzenie

Okr. – Okręg, Okręgowy

Olszt. – Olsztyn, Olsztyński

Opol. – Opolski

Oprac. – Opracowywany

Org. – Organizacja, Organizacyjny

Orient. – Orientalis, Orientalistyczny

Ossol. – Ossolińscy

Ośr. – Ośrodek

Ośw. – Oświata, Oświatowy

Oświęc. – Oświęcim, Oświęcimski


Pam. – Pamiętnik

PAN – Polska Akademia Nauk

Państ. – Państwo, Państwowy

Papies. – Papieski

PAU – Polska Akademia Umiejętności

Pedag. – Pedagogiczny, Pedagogika

Philol. – Philologie

Philos. – Philosophia, Philosophicus, Philosophie

Pis. – Pismo

Piś. – Piśmiennictwo

Podhal. – Podhalański

Pogl. – Poglądy

Pol. – Polonia, Polska, Polski

Polit. – Polityczny

Polonist. – Polonistyczny

Pomor. – Pomerania, Pomorski, Pomorze

Pos. – Posiedzenie

Posn. – Posnaniensis

Powsz. – Powszechny

Pozn. – Poznań, Poznański

Pr. – Praca, Pracownia

Pras. – Prasowy

Prasozn. – Prasoznawczy, Prasoznawstwo

Probl. – Problematyka, Problemowy, Problemy

Prz. – Przegląd

Psychol. – Psychologia, Psychologiczny

PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Publ. – Publikacja

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna


Refor. – Reformacja

Rocz. – Rocznik

Rodzaj. – Rodzajów

Rozpr. – Rozprawy

RP – Rzeczpospolita Polska

Rzesz. – Rzeszowski, Rzeszów


Sect. – Sectio

Sekc. – Sekcja

Semin. – Seminarium

Ser. – Seria

Slav. – Slavia

Slaw. – Slawistyczny

Sł. – Słowo

Słow. – Słowiański

Socjol. – Socjologia, Socjologiczny

Solid. – Solidarność

SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu

Społ. – Społeczeństwo, Społeczny

Spr. – Sprawa

Spraw. – Sprawozdanie, Sprawozdawczy

St. – Stołeczny

Stow. – Stowarzyszenie

Stud. – Studium

Studen. – Studencki

Szczec. – Szczeciński

Szk. – Szkoleniowy, Szkolnictwo, Szkolny, Szkoła

Szt. – Sztuka

Sztand. – Sztandar


Śl. – Śląsk, Śląski

Św. – Święty


Teatr. – Teatralny

Teol. – Teologiczny

TN – Towarzystwo Naukowe

TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Tor. – Torunensis, Toruń, Toruński

Tow. – Towarzystwo

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Tryb. – Trybuna

TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

Tydz. – Tydzień

Tyg. – Tygodnik, Tygodniowy


UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UG – Uniwersytet Gdański

UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Univ. – Universitas

Uniw. – Uniwersytecki, Uniwersytet

UO – Uniwersytet Opolski

Urz. – Urząd, Urzędowy

URzesz. – Uniwersytet Rzeszowski

USzcz. – Uniwersytet Szczeciński

UŚl. – Uniwersytet Śląski w Katowicach

UW – Uniwersytet Warszawski

UW-M w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWr. – Uniwersytet Wrocławski


Vars. – Varsaviensis


Warsz. – Warszawa, Warszawski

Wiad. – Wiadomości

Wiecz. – Wieczorny

Wielkop. – Wielkopolska, Wielkopolski

Wil. – Wileński

Woj. – Wojewódzki, Województwo

Wojsk. – Wojskowy

WP – Wojsko Polskie

Wratisl. – Wratislaviensis

Wroc. – Wrocław, Wrocławski

WSNS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Współcz. – Współczesny

Wybor. – Wyborcza

Wybrz. – Wybrzeże

Wychow. – Wychowanie, Wychowawczy

Wydawn. – Wydawnictwo, Wydawniczy

Wydz. – Wydział

Wyż. – Wyższy


Zag. – Zagadnienie

Zap. – Zapiski

Zarz. – Zarząd

Zesz. – Zeszyt

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

Związk. – Związkowy

ZWM – Związek Walki Młodych


Źródłozn. – Źródłoznawczy


Żoł. – Żołnierski, Żołnierz

Żyd. – Żydowski, Żydów[edytuj] SKRÓTY INNE

adapt. – adaptacja

ag. – agencja

Ag. Aut. – Agencja Autorska

AK – Armia Krajowa

Akad. – Akademia

AL – Armia Ludowa

albań. – albański

amer. – amerykański

ang. – angielski

ank. – ankieta

anonim. – anonimowy

antydat. – antydatowany

arch. – archiwum

art. – artykuł

artyst. – artystyczny

AT – Akademia Teatralna

ATK – Akademia Teologii Katolickiej

AU – Akademia Umiejętności

autoryz. – autoryzowany

azerbejdż. – azerbejdżański


b.d. – bez daty

BGW – Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

białorus. – białoruski

białost. – białostocki

bibl. – biblioteka

bibl-czka – biblioteczka

bibliogr. – bibliograficzny

biogr. – biograficzny

b.m. – bez miejsca wydania

b.m.r. – bez miejsca i roku wydania

b.m.w. – bez miejsca wydania i wydawcy

BN – Biblioteka Narodowa (seria wydawnicza)

BPP – Biblioteka Pisarzów Polskich

b.r. – bez roku

bułg. – bułgarski

b.w. – bez wydawcy

Bydg. – Bydgoszcz


centr. – centralny

chorw. – chorwacki

CRZZ – Centralna Rada Związków Zawodowych

CSRS – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna

cz. – część

czasop. – czasopismo

czes. – czeski

Czyt. – Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”


dat. – datowany

dod. – dodatek

Dolnośl. – Dolnośląski

dot. – dotyczy

Dram. – Dramatyczny (w nazwach teatrów)

druk. – drukarnia, drukowany

duń. – duński

dyr. – dyrekcja


egz. – egzemplarz

ekran. – ekranizacja

estoń. – estoński


fasc. – fasciculus, fascykuł

FAW – Filmowa Agencja Wydawnicza

film. – filmowy

filol. – filologiczny

filoz. – filozoficzny

fiń. – fiński

fot. – fotografia, fotograficzny

fotoof. – fotooffsetowy

fragm. – fragment

franc. – francuski


gimn. – gimnazjum

gł. – główny

graf. – graficzny

grec. – grecki

gruz. – gruziński


hebr. – hebrajski

hist. – historyczny

hist.–lit. – historycznoliteracki

hiszp. – hiszpański

holend. – holenderski

hum. – humanistyczny


IBL – Instytut Badań Literackich

IFiS – Instytut Filozofii i Socjologii

IH – Instytut Historii

i in. – i inni

il. – ilustracja, ilustrował, ilustrowany

im. – imienia

inc. – incipit

inf. – informacja

insc. – inscenizacja, inscenizacyjny

Inst. – Instytut

IS – Instytut Sztuki

Iskry – Państwowe Wydawnictwo „Iskry”


Jag. – Jagielloński

jap. – japoński

jęz. – język


k. – karta

kasz. – kaszubski

Katow. – Katowice

KAW – Krajowa Agencja Wydawnicza

kaz. – kazaski

KiW – Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza” (obecnie: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”)

klas. – klasyczny

kom. – komitet

konspir. – konspiracyjny

KOR – Komitet Obrony Robotników

koreań. – koreański

KPP – Komunistyczna Partia Polski

Kr. – Kraków

krak. – krakowski

krypt. – kryptonim

ks. – księga

Książn. – Książnica

Księg. – Księgarnia, Księgarski

kuj. – kujawski

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

kult. – kulturalny

KW – Komitet Wojewódzki


l. – lata

lit. – literacki

litew. – litewski

LKP – Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka i Z.Kudelskiego. T. 1. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2000.

LP XX w. – Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000.

LP* po 1939 – Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Wwa: PEN* 1989.

LPD – E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Wwa: Elipsa 2000.

L-Print – Wydawnictwo Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, Lublin

LSW – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

lubel. – lubelski

LubelSW – Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza

Lubl. – Lublin

lud. – ludowy

Lw. – lwowski, Lwów


łac. – łaciński

łotew. – łotewski

łódz. – łódzki

ŁTN – Łódzkie Towarzystwo Naukowe


m. – miasto

maced. – macedoński

masz. – maszynopis

MAW – Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

maz. – mazowiecki

mazur. – mazurski

miej. – miejski

mies. – miesięcznik

Min. – Ministerstwo

mołd. – mołdawski

MON – Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

monogr. – monograficzny

MSPPnO – Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980. Wwa: Interpress 1992.

m.st. – miasto stołeczne

muz. – muzyczny, muzyka


nacz. – naczelny

nadb. – nadbitka

nakł. – nakład, nakładowy

nar. – narodowy

nast. – następny

nauk. – naukowy

nawiąz. – nawiązanie

neofilol. – neofilologiczny

niem. – niemiecki

Niezal. – Niezależny

NK – Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”

norw. – norweski

NOWA – Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa

nr – numer

NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna

NSLD – Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Wwa: Wiedza Powsz. 1984.

nt. – na temat

NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów


objaśn. – objaśnienia

odb. – odbitka

oddz. – oddział

ofic. – oficyna

ogł. – ogłoszony

ok. – około

okł. – okładka

OL – Oficyna Literacka, Kraków

omów. – omówienie

opol. – opolski

oprac. – opracował, opracowanie

orm. – ormiański

osob. – osobne

Ossol. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo

Ośw. – oświatowy


PAL – Polska Akademia Literatury

Pallot. – „Pallottinum”. Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

pam. – pamiątkowa

PAN – Polska Akademia Nauk

państ. – państwowy

PAP – Polska Agencja Prasowa

PAU – Polska Akademia Umiejętności

Pax – Instytut Wydawniczy „PAX”

PBL – Polska Bibliografia Literacka

PCK – Polski Czerwony Krzyż

pedag. – pedagogiczny

Pelikan – Dom Wydawniczy Pelikan

pierwodr. – pierwodruk

PiS – Prawo i Sprawiedliwość

PIW – Państwowy Instytut Wydawniczy

PO – Platforma Obywatelska

podp. – podpisany

podtyt. – podtytuł

Pokolenie* – Oficyna Wydawnicza Pokolenie*, Warszawa

pol. – polski

polem. – polemika

polit. – polityczny

pomor. – pomorski

popraw. – poprawiony

popul. – popularny

por. – porównaj

portug. – portugalski

posł. – posłowie

poszerz. – poszerzony

pow. – powiat

powiel. – powielone

powst. – powstał

powsz. – powszechny

poz. – pozycja

Pozn. – Poznań, poznański

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

praprem. – prapremiera

Prez. – Prezydium

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

przedm. – przedmowa

przedr. – przedruk

Przedświt* – Wydawnictwo Przedświt*, Warszawa

przejrz. – przejrzał, przejrzany

przekł. – przekład

przeł. – przełożył

przygot. – przygotował, przygotowanie

przyp. – przypisy

pseud. – pseudonim

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

pt. – pod tytułem

PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PUNO – Polski Uniwersytet na Obczyźnie

PWKS – Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

PWM – Polskie Wydawnictwo Muzyczne

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

PWRiL – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

PWSF – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza


r. – rok

R. – Rocznik

rec. – recenzja

red. – redagował, redakcja, redakcyjny

reż. – reżyser, reżyseria, reżyserował, reżyserski

RFN – Republika Federalna Niemiec

rkps – rękopis

ros. – rosyjski

rozdz. – rozdział

rozm. – rozmawiał

rozszerz. – rozszerzony

RP – Rzeczpospolita Polska

RSW „Prasa Książka Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch”

rum. – rumuński

rys. – rysunki


s. – strona

SAP – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajacych. T. 1-4. Wr.: Ossol. 1971-1986, T. 5 Wwa: Krąg 1995.

SBLP – Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]-10. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawn. UŁ 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009.

SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Pod red. S. Gierszewskiego i Z. Nowaka (od. t. 2). T. 1-4 + Suplement 1-2. Gdańsk: Wydawn. Gdańskie 1992, 1994, 1997, 1998, 2002.

scen. – sceniczna

scenogr. – scenografia

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SDP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

SD PRL – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

SD RP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

ser. – seria

serb. – serbski

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SGH – Szkoła Główna Handlowa

SiT – Sport i Turystyka

Slaw. – Slawistyczny

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

słowac. – słowacki

słoweń. – słoweński

SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu

spec. – specjalny

społ. – społeczny

spółdz. – spółdzielnia

SPP – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

spraw. – sprawozdanie

sprost. – sprostowanie

st. – stołeczny

Stow. – Stowarzyszenie

streszcz. – streszczenie

Szczec. – Szczecin, Szczeciński

szp. – szpalta

SZSP – Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

szwedz. – szwedzki

Św. – Święty

świat. – światowy

świętokrzys. – świętokrzyski


t. – tom

T. – Teatr (w nazwach teatrów, także w językach obcych)

tab. – tablica

teatr. – teatralny

tłum. – tłumaczenie, tłumaczył

TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Tor. – Toruń

Tow. – Towarzystwo

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

tur. – turecki

tv – telewizyjny

TV – telewizja

TVP – Telewizja Polska

TWP – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

typograf. – typograficzny


UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UG – Uniwersytet Gdański

UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

ukr. – ukraiński

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Universitas – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Uniw. – Uniwersytet

UO – Uniwersytet Opolski

UP – A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1-4. Wwa: Aries 1994-1998.

UPozn. – Uniwersytet Poznański (od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

URzesz. – Uniwersytet Rzeszowski

ur. – urodzony

USA – United States of America

USB – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

USzcz. – Uniwersytet Szczeciński

UŚl. – Uniwersytet Śląski w Katowicach

UW – Uniwersytet Warszawski

UW-M w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWr. – Uniwersytet Wrocławski

uzbec. – uzbecki

uzup. – uzupełnienie, uzupełnił, uzupełniony


Veritas – Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”

vol. – volumin


w. – wiek

WAG – Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”

WAiF – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

warsz. – warszawski

węgier. – węgierski

wg – według

Wiedza Powsz. – Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” (od 2007

Wydawnictwo Wiedza Powszechna Sp. z o.o.)

wielkop. – wielkopolski

wietn. – wietnamski

Wil. – Wilno, Wileński

wkł. – wkładka

WL – Wydawnictwo Literackie

WLubel. – Wydawnictwo Lubelskie

WŁ – Wydawnictwo Łódzkie

właśc. – właściwie

włos. – włoski

WM – Wydawnictwo Morskie

WNOPiM* – Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy*

WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

woj. – województwo, wojewódzki

wojsk. – wojskowy

WP – Wydawnictwo Poznańskie

Wr. – Wrocław

WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

współaut. – współautor

współcz. – współczesny

współwyd. – współwydane

WUP – Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Red. nauk.: J. Kapuścik. T. 1-4 A-Ż, t. 5 Suplement A-Ż. Wwa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1999-2006.

Wwa – Warszawa

wyd. – wydanie, wydał, wydawca, wydany

wydawn. – wydawnictwo, wydawniczy

Wydawn. RTV – Wydawnictwa Radia i Telewizji

Wydz. – Wydział

wygł. – wygłoszony

wyst. – wystawienie, wystawiony


YMCA – Young Men's Christian Association


z. – zeszyt

Zach. – Zachodni

ZAiKS – Stowarzyszenie Autorów „Zaiks”

ZAKR – Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych „ZAKR”

ZASP – Związek Artystów Scen Polskich

zbior. – zbiorowy

ZG – Zarząd Główny

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

ZLP – Związek Literatów Polskich

zmien. – zmieniony

Znak – Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

zniszcz. – zniszczony

ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego

zob. – zobacz

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

Zrzesz. – Zrzeszenie

ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich


żyd. – żydowski

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Wykaz skrótów
Nawigacja
Narzędzia